Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... СППР. Структурні особливості СППР.

СППР. Структурні особливості СППР.
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Структурні особливості СППР
Структурні і функціональні особливості об’єктів досліджень пов’язані з визначеннями поняття щодо об’єкта. Звідси доречним буде дати декілька найбільш поширених тлумачень щодо визначення поняття “Система підтримки прийняття рішень” .
1. СППР є інтерактивною прикладною системою, що забезпечує кінцевим користувачам, які приймають рішення, легкий та зручний доступ до даних і моделей з метою прийняття рішень у погано структурованих та неструктурованих ситуаціях для різних сфер людської діяльності.
2. СППР - інтерактивна автоматизована система, що допомагає ЛПР використати дані та моделі для розв'язання неструктурованих і погано структурованих проблем.
3. СППР - комп'ютерна ІС, що використовується для підтримки різних видів діяльності з метою прийняття рішень в ситуаціях, коли неможливо або небажано мати автоматичну систему, яка повністю вела б весь цей процес.
Є тлумачення в основі якого чисто функціональна складова: СППР - грунтується на використанні моделей процедур оброблення даних і думок, які допомагають керівнику в прийнятті рішень.
Спираючись на такі визначення виділимо в структурній побудові  СППР такі головні компоненти: БД;  СУБД;  база моделей;  система управління базою моделей;  інтелектуальний інтерфейс з ЛПР.
База даних містить інформацію про об'єкти, що аналізуються, а в базі моделей зберігаються математичні, логічні, лінгвістичні та інші моделі, які використовуються для багатокритеріального, порівняльного аналізу альтернатив рішення.
У разі конструювання СППР вибір конкретної структури визначається її здатністю вирішувати такі проблеми:
- інтеграцію власної БД з іншими внутрішніми та зовнішніми БД;
- мінімізацію годині очікування відповіді на запитий;
- подолання труднощів у використанні великих моделей;
- забезпечення координації діалогу з базою моделей і БД;
- зниження вартості побудови та підтримки системи;
- забезпечення адаптаційних можливостей в побудові й розвитку СППР.


 

You have no rights to post comments