Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... СППР. Передумови появи СППР як інструментарію підтримки рішень.

СППР. Передумови появи СППР як інструментарію підтримки рішень.
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Передумови появи СППР як  інструментарію підтримки рішень.
Інформаційні системи, що призначені для розв'язання задач управління економіко-виробничими системами і бізнес-проектами пройшли три стадії свого розвитку. Кожній із їх притаманна відповідна структура побудови інформаційних систем (ІС), як основного інструментарію. В ІС першого покоління (в США - системи оброблення даних, в Україні - "АСУ позадачний підхід") для кожної задачі готували окремо дані у вигляді файлових структур, створювали свою (власну) модель. В таких системах була відсутня об'єднана спільною ідеологією БД для підприємства, офісу, установи. Щонайбільше інформаційне забезпечення окремих задач було позадачною БД.
Тобто, перші   інформаційні   системи,   що   називаються,   як   правило
системами   обробки   даних,    використовувались   у    виробництві та управлінні і були вузькоприкладними  і зорієнтованими на автоматизацію робіт    за    рахунок    комп'ютеризації   обробки великих    масивів    даних    на операційному рівні. Розпізнавальною ознакою цих систем є ефективна обробка запитів, використання інтегрованих файлів для пов'язаня між собою задач і генерування зведених звітів для керівництва. Оскільки кожна система була спрямована на конкретне застосування, то опис своїх функцій (як правило, у формі надрукованих інструкцій до процедур) був представлений мінімально і призначений для спеціаліста в цій предметній галузі. Крім того, апріорі передбачалось, що користувачі мають відповідний досвід як у предметній галузі, так і в роботі з системами.
В ІС другого  покоління вже використовується інформаційне забезпечення, що організоване у вигляді баз даних(БД). У США, наприклад, такі системи отримали назву управлінських ІС (IMS), а в Україні - "ІС концепція БД". У цих системах моделі, як і раніше, створюються для кожної задачі окремо. Самі ж задачі різняться досить високою мірою формалізованості.
Інформаційні системи другого покоління відомі під назвою "управлінські (адміністративні) інформаційні системи". Типову управлінську інформаційну систему (УІС) характеризує структурований потік інформації, інтеграція задач обробки даних, генерування запитів і звітів. В умовах використання УІС вже були визнані переваги колективного користування даними, а також з'ясовано, що на одному об'єкті управління багато прикладних програм використовують одні і ті ж робочі дані і має місце дублювання робіт у процесі переробки, збирання, зберігання і пошуку цих даних.
Підкреслимо, що інформаційні системи перших двох поколінь здійснювали, як правило, розрахункові, облікові функції, передачу повідомлень, найпростіші оброблення даних.
Зростання можливостей комп'ютерів, засобів телекомунікацій, введення-виведення і зберігання даних зумовило зростання обсягів інформації, яка стала доступною в системі управління підприємствами. У ці ж терміни традиційні схеми прямого використання даних у процесах управління все виразніше демонстрували свою недосконалість. Це виявляється в таких аспектах:
- традиційні засоби перероблення інформації стають непридатними при аналізі великих обсягів даних. У зв'язку з цим підприємству неочевидна доцільність накопичення величезних обсягів даних, пов'язаних з його роботою;
- процедури використання даних не передбачають урахування нетипових випадків, орієнтації на такі стратегічні категорії, як доцільність, результативність, адекватність рішень, нестандартних ситуацій;
- існуючі засоби ділової графіки неспроможні безпосередньо перетворювати і доводити до ЛПР підтримувані сучасними апаратними засобами обсяги даних.
Третє покоління ІС будується вже як системи підтримки прийняття рішень (СППР), для яких в англомовній літературі використовується позначення DSS (Decision Support Systems). Такі системи мають не тільки спільну БД, а й спільну базу моделей для розв'язання задач. Функціонально ці комп’ютерні системи орієнтовані не на автоматизацію функцій ЛПР, а на сприяння в пошуку ефективного рішення, тобто на підтримку  дій у пошуку ефективного рішення. Тому особлива увага в СППР приділяється діалогу та "дружності" її інтерфейсу до ЛПР. При цьому СППР орієнтовані передусім на розв'язання слабкоформалізованих задач управління організаціями і бізнес-проектами, що виникають у зв'язку з високим рівнем різноманітних невизначеностей зовнішнього середовища (в тому числі у ринковій сфері).


 

You have no rights to post comments