Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... СППР. Які функціональні характеристики властиві сучасним комп'ютерним СППР.

СППР. Які функціональні характеристики властиві сучасним комп'ютерним СППР.
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 


Які  функціональні характеристики властиві сучасним комп'ютерним СППР.
1. СППР  надає ЛПР допомогу в  процесі  прийняття рішень і забезпечує  підтримку в усьому діапазоні  контекстів  структурованих слабоструктурованих   і   неструктурованих   задач.   Розум   людини   та інформація, що генерується    комп'ютером, створюють єдине ціле для прийняття рішень.
2. СППР підтримує (але не замінює і не відмінює) міркування та оцінки ЛПР. Контроль залишається за людиною. Користувач в системі "почуває собі комфортно",  "як вдома", і не відчуває   незручності у процедурах спілкування з  системою.
3. СППР   забезпечує   ефективність   прийняття   альтернативних рішень на відміну від адміністративних систем, у яких акцент робиться на максимальну продуктивність аналітичного процесу прийняття рішень.
4. СППР здійснює інтеграцію моделей (алгоритмів) і математичних методів із стандартним доступом до даних. Для надання допомоги при прийнятті рішення активізується одна чи кілька моделей (математичних, статистичних, імітаційних, кількісних, якісних і комбінованих). ЛПР має можливість при цьому оперувати знаннями.
Зміст БД  охоплює історію поточних операцій (сильна сторона типової АІС), а також інформацію зовнішнього характеру та інформацію про середовище.
5. СППР проста в роботі для користувачів непрограмістів. Системи є   "дружніми"   для   користувачів   і   не вимагають   практично   ніяких
глибоких знань із обчислювальної техніки і програмування, забезпечують просте переміщення в системі, дозволяють одержувати документації в
діалоговому режимі, надають діалогову документацію, вмонтовані засоби навчання та іншу атрибутику програмних інтерфейсних систем.
6. СППР побудована за принципом  інтерактивного розв'язання задач.   Користувач   має   можливість   підтримувати   діалог  із  СППР  у безперервному   режимі,   а   не   обмежуватись   окремими   командами   з наступним очікуванням результатів.
7. СППР     зорієнтована    на     гнучкість,     адаптивність     для пристосування до змін середовища або підходів до розв'язання задач. Надає можливість ЛПР вносити корективи в умови, що змінюються, і пристосовувати систему до цих змін. Еволюція та адаптивність системи повинні бути закладені в її життєвий цикл.
8. СППР  не  повинна  нав'язувати  певного   процесу  прийняття рішень користувачеві,   а   надавати   набір   можливостей,   альтернатив використовуючи   їх   у   формі   й   послідовності,   відповідно   до   його пізнавального стилю "уявних моделей".
Перераховані характеристики стосуються всіх спеціалізованих СППР. Проте для забезпечення таких властивостей СППР процес їх створення повинний базуватися на низці концепцій і принципів, які віддзеркалюють передовий досвід як в галузі інформатики, індустрії знань, так і в галузі організаційного управління і сучасних економіко-математичних моделей та методів.


 

You have no rights to post comments