Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Теория АРМ

Теория АРМ
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Теория АРМ

1.    Значення інформаційного забезпечення в процесі прийняття управляючих рішень . Місце інформаційного забезпечення в системі АРМ.
2.    Інформаційне суспільство. Індустрія програмної продукції. Індустрія АРМ, мережні системи. Інтернет – суспільне значення.
3.     АРМ. Поняття. Сутність, призначення
4.    Технологія організації і обробки інформації. Файл – серверна і клієнт – серверна технологія. Сутність. Архітектура створення систем.
5.    Архітектури технологій організації інформації. Двох і трьох – рівнева архітектура. Сутність. Особливості.
6.    Централізована і децентралізована обробка інформації. Інформаційні потоки. Структурні особливості, властивості.
7.    Основні концепції створення АРМ. Персональні БД, БЗ. Мета створення локальних і глобальних мереж АРМ.
8.    Основні вимоги до АРМ, як професійно орієнтованому комплексу інформаційних і програмних засобів.
9.    Класифікація АРМ за функціональним спрямуванням і підходами щодо користування.
10.    АРМ і якість рішень., що приймає користувач. Управлінські рішення їх ефективість. Позбавлення утруднень щодо агрегування і дезагрегування даних. Персоніфікація знань.
11.    Інтегровані АСУ. Забезпечення координації і синхронізації управляючих дій.
12.    Створення інтегрованих АСУ на базі АРМ. Мета.
13.    Інформаційне забезпечення АРМ.  Місце інформаційного забезпечення в інтегрованих АСУ.
14.    Критерії оцінки ефективності АРМ. Вартісні витрати на створення і впровадження АРМ.
15.    Бази даних АРМ. Структура, Пизначення. Вимоги до БД.
16.    Технічне забезпечення функцій АРМ. Комплекс технічних засобів. Призначення і функції.
17.    Програмне забезпечення АРМ. Прикладне програмне забезпечення. Призначення. Використання екон.-математичних методів.
18.    Системне програмне забезпечення. Функціональне призначення. Мовні перешкоди і їх здолання. Мовна зона програміста і експерта.
19.    Забезпечуючі підсистеми АРМ. Структурні особливості.
20.    Функціональне забезпечення АРМ, як комплекс взаємнопов’язаних формальних задач. Формалізований підхід, його сутність , особливості і значення.
21.    Автоматизація процедур прийняття рішень. Машина виводу. Сутність.
22.    Етапність процедур прийняття рішень. Рішення в умовах визначенності і невизначенності. Методи.
23.    Інформаційні вимога на етапах прийняття рішень. Інформаційна, проектна і контрольна стадії.
24.    Основні види інформаційних систем і користувачів. Кінцевий користувач, управляючий, фахівець по  знанням.  Особливості, вимоги.
25.    Види інформаційних систем. Корпоративні інформаційні системи. Project Expert, “Галактика”, “Касатка”.
26.    Галузеві і міжгалузеві АРМ. Особливості. 

You have no rights to post comments