Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Принципи, завдання та функції маркетингу

Принципи, завдання та функції маркетингу
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Принципи, завдання та функції маркетингу


Для маркетингу як сучасній філософії бізнесу і як способу діяльності, що має специфічний підхід до господарювання в умовах ринку, характерними є певні положення та принципи. Зупинимось на головних з них.
Науково-практичні дослідження ринку. Включають аналіз: ємності ринку; системи ціноутворення та цінової динаміки; споживчих якостей товару; методів роботи фірм-партнерів; каналів збуту; стимулювання продажу, специфіки комерційної роботи тощо.
Мета досліджень — визначити стратегію і тактику діяльності підприємства на цільовому ринку і забезпечити йому успіх в конкретній конкурентній боротьбі.
Сегментування ринку. Воно полягає в тому, що для досягнення конкурентних переваг, підвищення ефективності своїх дій, уникнення конфліктів та загострень в конкурентній боротьбі на ринку підприємство повинно визначити для себе найбільш сприятливий сегмент ринку, конкретну групу споживачів на задоволення потреб якої і буде проводитись інтенсивна робота щодо просування товарів і послуг.
Гнучке реагування виробництва і збуту на вимоги попиту. Забезпечується адаптивністю та мобільністю управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства залежно від вимог ринку. Підприємство має виробляти те, що потрібно споживачам, а не продавати їм те, що можна виготовити.
Інновації. Передбачають постійне оновлення товару, технологій, напрямків науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт, форм і методів виходу підприємства на нові ринки, стимулювання збуту тощо.
Свобода вибору. Передбачає пошук і визначення підприємством мети, завдань, стратегії і тактики функціонування і розвитку, сфер діяльності, цільових ринків та методів їх освоєння, асортименту та номенклатури тощо. Однак, така свобода є обмеженою (регулювальна політика держави, навколишнє бізнес-середовище, ресурси підприємства та ін.), але саме наявність різноманітних варіантів ринкової діяльності породжує попит на маркетинг.
Спрямованість на споживачів. Це означає пристосування бізнесу до потреб, побажань і поведінки споживачів та активний вплив на них з метою формування відповідного попиту на товари чи послуги.
Спрямованість на кінцевий результат господарської діяльності — прибуток. Маркетингова діяльність має базуватись на стратегічних рішеннях щодо формування стійкого попиту на нові товари і послуги, освоєння перспективних цільових ринків, хоча на початкових етапах реалізації таких стратегій прибутку може і не бути.
Активна політика. Вона передбачає постійний пошук нових ринків і товарів, диверсифікаційну діяльність, наступальні стратегії розвитку підприємства, випередження дій конкурентів, атакуючий стиль підприємницької діяльності.
Комплексність дій. Різні маркетингові заходи мають бути узгодженими і взаємопов’язаними для досягнення максимального ефекту, а маркетингова діяльність має стати основою загальної стратегії підприємства у його ринкових амбіціях.
Наявність інфраструктури та фахівців. Маркетингова діяльність може бути ефективною лише тоді, коли створено відповідні дослідницькі, рекламні та консалтингові фірми, інформаційні системи, служби маркетингу на підприємствах з професійно підготовленими фахівцями.
Висока вартість. Маркетинг — дороге задоволення. Він потребує значних коштів на проведення досліджень, проведення рекламних кампаній, розробку нових товарів, стимулювання збуту, підготовку та перепідготовку кадрів тощо.
Виходячи з названих принципів, маркетинг виконує стратегічні та тактичні завдання.
Стратегічні завдання маркетингу, які принципово вирішує стратегічний маркетинг — це:
•    розробка маркетингових стратегій;
•    визначення і освоєння привабливих цільових ринків;
•    створення й просування нових товарів;
•    розробка маркетингових систем та програм;
•    формування побажань споживачів.
Тактичні завдання маркетингу, які вирішує операційний маркетинг — це насамперед:
•    виявлення існуючих і потенційних бажань споживачів;
•    оцінка реального і можливого попиту на товари та послуги;
•    обґрунтування доцільності виробництва і збуту товарів та послуг;
•    організація науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт для створення нових товарів;
•    планування й координація виробничої, збутової та фінансової політики підприємства;
•    організація системи та методів збуту продукції;
•    управління ціновою політикою;
•    планування комплексу маркетингових комунікацій;
•    контроль та ревізія маркетингової діяльності підприємства.
•    комплексне дослідження ринку;
•    розробка стратегії маркетингу;
•    товарна політика;
•    цінова політика;
•    політика розподілу;
•    просування товарів;
•    контроль маркетингу.
Деякі маркетологи, в принципі погоджуючись з цим, описують основні функції маркетингу таким чином [5, 10]:
•    комплексне вивчення ринку і підприємства;
•    узгодження характеристик продукції з побажаннями споживачів;
•    розрахунок цін на продукцію та визначення системи умов оплати і  знижок;
•    планування збуту та реалізації продукції;
•    забезпечення комунікаційних зв’язків зі споживачами;
•    гарантії та сервісне обслуговування споживачів;
•    контроль та ревізія маркетингової діяльності підприємства.


 

You have no rights to post comments