Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Мотивація орієнтування підприємства на споживача

Мотивація орієнтування підприємства на споживача
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Мотивація орієнтування підприємства на споживача


Сьогоднішня практика довела, що гарантія стабільних обсягів продажу і прибутків підприємства залежить від взаємовигідних відносин із споживачем та іншими партнерами. Таким чином, мотивація до прибуткової діяльності пов'язана із залученням споживачів шляхом задоволення їх нестатків. Але це далеко не всім дається тому, що:
- очолюють більшість фірм менеджери, які не мають належної маркетингової підготовки і не надають задоволення потреб споживачів служного значення, а підлеглі чинять теж саме;
- багато фірм не розуміють сутність маркетингу і більшість з них зорієнтована на збут, ніж на маркетингову діяльність;
- вище керівництво багатьох підприємств не дооцінюють часу і зусилля, з якими пов'язана переорієнтація на задоволення потреб споживачів. Потрібне не тільки велике терпіння і наполегливість, але і значні ресурси на перепідготовку власного персоналу;
- організації, що не зорієнтовані на маркетинг всіляко опираються змінам і нічого доброго не чикають від нововведень.
Створення підприємства, зорієнтованого на споживача потребує не тільки чітко сформульованих цілей і наполегливості їх відносин, але і активної участі всього персоналу.
Процес реорганізації в мале підприємство передбачає шість етапів.
Перш за все менеджерам і співробітникам потрібно усвідомити нове спрямування підприємства. Таке усвідомлення пов'язане:
- з встановленням чіткої цілі;
- з задоволенням потреб споживачів внаслідок отримання переваг в конкурентній боротьбі;
- з завоюванням купівельних переваг шляхом усвідомлення нестатків споживачів;
- з випуском товарів, що забезпечують тільки високу цінність на ринку.                                                          

Наступний етап пов'язаний із отриманням інформації, яка б сприяла розробці рекомендацій по реальній ефективності роботи підприємства. Для цього використовують декілька видів аудиту:
- споживацький аудит — який визначає рівень задоволення нестатку споживачів, необхідні заходи по покращенню обслуговування і визначає критерії оцінки якості роботи;
- аудит конкурентного середовища, що оцінює зміни в попиті, зовнішньому середовищі, технологіях, ринках і культурі, надає пропозиції про  можливість збереження конкурентноздатності підприємства;
- аудит настанов і поглядів робітників пов'язаний з тим, щоб визначити, що думають вони про підприємство; чи можливі взаємовідносини для командної роботи по задоволенню потреб споживачів; що потрібно зробити для мотивації подальшої ефективної роботи.
Формування стратегії пов'язане з ефективним позиціюванням продукту з тим, щоб завоювати визнання споживачів. Це пов'язане з визначенням цільових ринків на яких можна надіятись на завоювання уваги споживача і диференціювати свій продукт від продукту конкурента.
Навчання і перепідготовка персоналу пов'язані з проведенням достатньо великомасштабної кампанії в цьому напрямку.
Проблема реалізації стратегії в значній мірі залежить від активності участі всього персоналу в цьому процесі. Кращим способом може бути надання робітникам можливості самостійної розробки завдань і цілей трансформації. Відповідальність за їх досягнення реалізується в гуртках якості та в проблемних гуртках.
І останнє, це постійна підтримка на всіх етапах орієнтації на споживача, щоб робота не перетворилась на чергову реорганізацію, а стала основним напрямком діяльності підприємства.
Ця робота постійно буде пов'язана з залученням споживачів, їх утриманням і постійним контролем за витратами, що передбачені на ці процеси.
Важливо не тільки надбавити споживачів, але не менш важливо їх утримувати і в цьому процесі є деякі вимірювання:
- причини зменшення кількості споживачів;
- відсоток скорочення прибутку,  спричиненого зменшенням відсотку споживачів;
- у що обійдеться ліквідація недоліків в управлінні, що спричинило негативне явище.
Звернення для вирішення цієї проблеми пов'язано з тим, що на залучення нового покупця в п'ять разів витрачається коштів більше, ніж на утримання існуючого. Тому постійний покупець повинен бути впевненим у тому, що виробник все робить для його вигоди. І зміну продукту підприємством, він буде сприймати як намагання виробника сприяти майбутньому надбанню споживача.
При утриманні споживача, тобто орієнтації на його інтереси, підприємству потрібно:
- створювати умови, які не сприяють зверненню до інших постачальників товару;
- повне задоволення споживача і підтримання маркетингу партнерських відносин.
Важливим в залученні споживачів є зацікавленість всіх партнерів зайнятих в процесі задоволення певних нестатків споживачів. Тому до їх уваги може попадати велика кількість потенційних споживачів.
З них за рівнем платоспроможності виділяються перспективні, які згодом стануть споживачами, що вперше звернулись до товару підприємства, а потім вже становлять групу повторно звернувшихся покупців. Саме ці покупці стають постійними клієнтами, добрими друзями, партнерами підприємства, яких задовольняють ціннісні характеристики товару.
З ростом кількості лояльних покупців зростають доходи підприємства. Але цей процес потребує як додаткових інвестицій, так і певних зусиль маркетингового менеджменту.
Ф.Котлер виділяє п'ять відмін такого впливу:
- базовий маркетинг, коли підприємство просто продає товар;
- реактивний маркетинг, коли продається товар і водночас заохочує споживача звертатись до виробника при необхідності;
- відповідальний маркетинг, коли виробник через деякий час цікавиться про відповідність якості придбаного продукту у споживачів та отримує певні пропозиції по вдосконаленню товару;
- проактивний маркетинг в випадках, коли торгові представники підприємства пропонують певні пропозиції по вдосконаленню товару чи послуг;
- партнерський маркетинг, коли всі партнери, включаючи покупців, займаються сумісним пошуком шляхів ефективного ведення бізнесу.

Крім того, звертаючи свою увагу на потреби споживача підприємства можуть запропонувати програми частотного маркетингу (стимулювання за більшу частоту звернень до товару підприємства) чи клубні маркетингові програми, але це вже більше стосується мотивації покупця.


 

You have no rights to post comments