Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Маркетинговий продуктовий план (план удосконалення продукту)

Маркетинговий продуктовий план (план удосконалення продукту)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Маркетинговий продуктовий план (план удосконалення продукту)


Основна мета його розроблення – аналіз продукту (продукції) підприємства з позиції споживача, обґрунтування необхідності його вдосконалення, можливостей і напрямів цього вдосконалення.
Зміст плану (основні аспекти)
1. Складення переліку продукції з кожної позиції номенклатури.
2. Призначення, сфера використання, яку потребу задовольняє, інші галузі використання продукції.
3. Показники якості: надійність, довговічність, простота, безпечність експлуатації та ремонту, % браку, кількість рекламацій та ін. (деякі показники можуть бути оцінені кількісно, зображені у вигляді таблиць).
4. Зовнішнє оформлення, товарна марка, упаковка.
5. Патентна захищеність (патентні права).
6. Аналіз продукції (переваги або слабкі сторони, тривалість життєвого циклу та його стадія, прибутковість, квадрант БКГ, можливості та необхідність модернізації, напрями збуту та ін.)
Порівняння з продуктами-конкурентами. Основні напрями вдосконалення продукції.
Необхідні умови для здійснення маркетингових програм:
1. Розуміти поставлені цілі і шляхи їх досягнення.
2. Мати активного, цілеспрямованого керівника програми.
3. Створити належну систему управління, систему доведення рішень до виконавців і зворотнього зв'язку.
4. Установити систему мотивації виконавців.
5. Звертати увагу на деталі і виявити здоровий глузд.
6. Уникати «паралічу дій» через надмірний аналіз проблеми.
7. Сприяти відкритій комунікації для того, щоб дати вихід проблемам.
8. Скласти і виконувати точний графік дій для:
– розподілення планових заходів та інструментів на окремі інтервали в плановому періоді;
– встановлення інтервалу «імпульс – реакція».
9. Скласти перелік функцій для окремих виконавців.
Одне з головних завдань маркетингового стратегічного планування – пристосування внутрішньої структури організації і процесів до мінливих зовнішніх умов. Зміни в навколишньому бізнес-середовищі в науковій літературі дістали назву «стратегічні вікна» або «зміна парадигм».
Основні причини «відкриття стратегічних вікон»:
• поява нових технологій;
• утворення нових сегментів;
• виникнення нових каналів розподілу;
• зміна природи попиту;
• нове законодавство;
• економічні потрясіння (різкі зміни цін, падіння чи зростання курсу валют).
Об'єктивним є запізнення реакції на зовнішні зміни. Причиною цього може бути:
• елементарна недбалість працівників;
• нездатність тих, хто помітив зміни, прийняти відповідні рішення;
• відсутність коштів на реалізацію відповідних заходів. Шляхи скорочення запізнення реакції на зовнішні зміни:
• створення маркетингових інформаційних систем;
• орієнтація на споживачів – менеджерів середньої ланки (а не лише на вищий рівень менеджменту);
• підвищення рівня гнучкості організаційних структур;
• швидкі кадрові перестановки.


 

You have no rights to post comments