Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Міжнародні інститути регулювання експортно-імпортної діяльності

Міжнародні інститути регулювання експортно-імпортної діяльності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Міжнародні інститути регулювання експортно-імпортної діяльності


Економічні органи системи ООН:
1.    ЕКОСОС – економічна і соціальна рада, орган ООН, що займається питаннями координації, зокрема, регулюванням експортно-імпортної діяльності.
Задачі:
a)    Координація міжнародної економічних і соціальних програм глобального і міжгалузевого характеру; вироблення рішень з експортно-імпортної політики країн;
b)    Контроль і оцінка виконання стратегій і першочергових задач ВТО/ГАТТ;
c)    Координація діяльності організацій системи ООН, у виконанні задач генеральної асамблеї ООН з експорту-імпорту;
2.    Регіональні економічні комісії:
a)    ЄЕК – європейська економічна комісія, створена 28 березня 1974 року. Її задача – регулювання експортно-імпортних відносин у Європі і європейських державах із третіми країнами;
b)    Економічна комісія ООН для Африки (ЕКА) створена 29 квітня 1958 року. Задача та ж;
c)    ЕКЛА – економічна комісія Латинської Америки;
d)    ЕКЗА – економічна комісія Західної Азії;
e)    Економічна і соціальна комісія ООН для Азії і Тихого океану – ЕСКАТО (28 березня 1947 року). У задачі її входять: надання допомоги країнам-членам у рішенні їхньої соціальної й економічної проблем за допомогою проведення досліджень, розробки управлінських рішень і рекомендацій, а так само сприяння країнам-членам у регіональному і національному економічному розвитку.
Галузеві економічні організації є спеціалізованими установами ООН:
1.    ІКАО – організація міжнародної цивільної авіації. Займається питаннями співробітництва держав планети в області уніфікації технічних правил експлуатації цивільної авіації, регулювання міжнародних польотів, координації експлуатації повітряних судів, аеродромів і аеронавігаційних засобів. ІКАО розробляє з перерахованих питань технічні правила, стандарти і рекомендації;
2.    ІМО – Міжнародна морська організація – спеціальна установа ООН, займається питаннями морського судноплавства і безпеки на морі.
Основні цілі ІМО:
a)    Забезпечення механізму міжурядового регулювання міжнародного судноплавства по безпеці мореплавання, а так само запобігання забруднення морського середовища;
b)    Розробляє правила, пропозиції по коректуванню правил класифікаційних суспільств і різні рекомендації з безпечної експлуатації цивільних судів різного призначення (ВМФ під компетенцію не попадає);
3.    ЮНЕСКО – організація з питань утворення, науки і культури. Її задачі: сприяння зміцненню світу і безпеки шляхом співробітництва в області утворення, науки і культури. У відповідності зі статтею 1 статуту ЮНЕСКО проголошується для всіх народів без розходження раси, мови і релігії законність прав людини й основних свобод (слова, віросповідання, вибору місця проживання на планеті);
4.    ВІЗ – всесвітня організація охорони здоров'я. Відповідно до статуту ВІЗ проголошена основна мета – досягнення всіма народами можливо вищого рівня здоров'я;
5.    ВПС – всесвітній поштовий союз створений з метою розвитку ефективного функціонування поштових служб і сприянню міжнародному співробітництву в соціально-культурному й економічному плані.
6.    МСЕ – міжнародний союз електрозв'язку – створений для міжнародного співробітництва в області раціонального використання усіх видів електрозв'язку. МСЕ займається питаннями надання технічної допомоги країнам, що розвиваються, у справі планування й організації електрозв'язку, підготовки національних кадрів у цій області й у будівництві підприємств і засобів зв'язку;
7.    ВОІС – Всесвітня організація інтелектуальної власності – сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі і забезпечення адміністративного співробітництва міжнародних союзів інтелектуальної власності.


 

You have no rights to post comments