Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Правовий механізм оформлення заявок і документації на участь у торгах

Правовий механізм оформлення заявок і документації на участь у торгах
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Правовий механізм оформлення заявок і документації на участь у торгах


Замовник зобов'язаний повідомити Міністерству економіки України про свій намір провести міжнародні торги, представивши при цьому йому проект тендерної документації. Після чого протягом 10 днів Міністерство розглядає подану документацію, привласнює номер проекту і вносить його до Державного реєстру торгів, що проводяться в Україні.
Організація і підготовка торгів проводиться замовником або з його доручення спеціалізованою фірмою.
Для організації і проведення торгів створюється Тендерний комітет, до складу якого входять представники замовника, Міністерства економіки, проектних організацій і інших зацікавлених (посередники, потенційні покупці, представники місцевої влади: мерія, готельні послуги, транспорт). Склад Тендерного комітету узгоджується з керівником організації-замовника, з Міністерством торгівлі і ЗЕЗ України, з уповноваженим державним органом галузевого або територіального керування (наприклад, з Міністерством транспорту, з керуванням ЗЕЗ обласного центра, з Митним комітетом і т.п.).
Головою Тендерного комітету є керівник замовника або посадова особа, призначена їм.
Умови замовника, встановлені їм до оголошення торгів і регламенту їхні проведення є обов'язковими до виконання Тендерним комітетом.
Усі рішення приймаються тендерним комітетом на закритих засіданнях у присутності не менш 2/3 його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У випадку рівної кількості голосів, голос голови стає вирішальним. Потім тендерний комітет готує оголошення про відкриті торги, що публікуються на українському й одній із загальноприйнятих мов. Оголошення розсилаються не пізніше, ніж за 45 днів до початку проведення торгів. Оголошення публікуються:
•    При вартості проекту 25 млн. грн. і більш – у трьох центральних виданнях “Голос України”, “Урядовий кур'єр”, “Діловий вісник”;
•    При вартості проекту менш 25 млн. грн. – відповідно в одному зі згаданих видань і в двох виданнях місцевої преси, а також повідомляються по радіо і телебаченню.
Оголошення направляються поштою потенційним учасникам торгів не пізніше чим за 25 днів до їхнього початку (міжнародна пошта - DHL). Після одержання від претендентів угоди на участь у торгах, Тендерний комітет поширює серед претендентів тендерну документацію (буває з оплатою або безкоштовно). Тендерний комітет розробляє програму підготовки до торгів.
Тендерний комітет на закритому засіданні визначає необхідність проведення попередньої кваліфікації організації, що претендують на участь у торгах, а також визначає склад анкети попереднього кваліфікаційного добору учасників, терміни проведення добору.
Тендерний комітет має право зажадати фотодокументи, статті, додаткові матеріали, а також інші документи, що характеризують здатність оферентів виконати передбачені роботи, послуги, постачання.
Найважливішим документом у тендерній справі є тендерна пропозиція, що складається з наступних документів:
•    Сама пропозиція, складена за стандартною формою;
•    Додатка до тендерної пропозиції (основна конструкторсько-технологічна документація, фотодокументи, відеофільми, експрес інформація у виді журналів, буклетів про продукцію, про підприємство, техніко-економічне обґрунтування);
•    Структура ціни (розчленовування ціни) і кошторис;
•    Умови майбутнього контракту;
•    Тендерна інформація (про імідж підприємства, про участь раніше в торгах, загальна характеристика оферента і його маркетингова стратегія).
При складанні окремих контрактів на тендерах можливий поділ цін кожного укрупненого виду робіт на окремі види, оплачувані як у вітчизняній, так і в іноземній валюті.
Тендерні пропозиції приймаються в запечатаних подвійних конвертах, в одному з яких знаходиться технічна частина без указівки цін, а в іншому – комерційна. У цих же конвертах знаходиться документ, що підтверджує внесення учасником торгів “застави серйозності”, розмір якого визначається Тендерним комітетом, заздалегідь складає, як правило, 3-5% ціни проекту. Застава надається у формі банківської гарантії, гарантійного листа або чека з оцінкою про прийняття платежів банком. Застави, внесені оферентами (крім переможця) повертаються їм протягом часу, обумовленого Тендерним комітетом, починаючи з дати визначення переможця. Застава не повертається, якщо оферент відкриває свої пропозиції після відкриття торгів, відмовляється укласти контракт із замовником, після того, як його пропозиція буде прийнято замовником. У випадку виграшу на торгах застава враховується при визначенні суми договірної ціни, при програші – повертається оференту.
Тендерні пропозиції направляються в Тендерний комітет з рекомендаційним листом або здають їх під розписку, потім зберігають у спеціальному сейфі.
Тендерні пропозиції, що надійшли після встановленого терміну, не розглядаються.
Пропозиції оферента повинні бути дійсними протягом не менш 60 робочих днів від дати закінчення подачі пропозиції, тобто Тендерний комітет може протягом цих 60 днів продовжити як би термін подачі пропозиції. Ця ситуація може виникнути, коли Тендерний комітет зажадав додаткову інформацію в пропозиціях, або оферент побажав поліпшити технічні характеристики проекту, комерційні умови.
Період оцінки пропозиції Тендерним комітетом починається з моменту офіційного розкриття конвертів. Під час оцінки пропозицій Тендерний комітет має право запрошувати оферентів для подання пояснень, запитувати додаткові зведення, документи. Не пізніше чим через 7 робочих днів після вибору переможця торгів Тендерний комітет повинний інформувати всіх оферентів, що брали участь у торгах письмово або публікацією в пресі, і представити звіт про торги Міністерству економіки України. Претензії за результатами торгів на реалізацію проектів, що фінансуються за рахунок державного бюджету і державного валютного фонду України розглядаються Вищим Арбітражним судом.
При виявленні грубих порушень з боку Тендерного комітету Міністерство економіки має право оголосити торги недійсними і зажадати повторного проведення торгів.


 

You have no rights to post comments