Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Загальні принципи організації і керування виробничо-збутової діяльності промислових фірм

Загальні принципи організації і керування виробничо-збутової діяльності промислових фірм
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Загальні принципи організації і керування виробничо-збутової діяльності промислових фірм


Об'єктом керування в розглянутому питанні є процес виробничо-збутової діяльності виробничих фірм, а суб'єктом – сама фірма.
Процес виробничо-збутової діяльності багатоукладний і містить у собі:
1.    Етап проектування продукції;
2.    Етап підготовки виробництва;
3.    Етап виробництва;
4.    Етап збуту продукції.
При керуванні цією діяльністю в світовому господарстві застосовують 2 основні форми керування: централізовану і децентралізовану.
Централізована форма керування передбачає тверду регламентацію і координацію діяльності з одного центра. Така форма використовується, звичайно, невеликими компаніями, фірмами, технологічно зв'язаними між собою, що працюють, переважно, у видобувних галузях і, найчастіше, ці фірми, компанії орієнтуються на національний ринок.
Приклад: на Україні Донбас – вуглевидобувна промисловість.
Негативним в централізованій формі керування – це те, що цілком відсутня господарська самостійність. Позитивом – простота регламентації і координації діяльності за рахунок централізації керування.
Керівництво при централізованій формі породжує прості структури організації керування, а саме: на чолі стоїть, звичайно, президент компанії, фірми і 2 віце-президенти, один із яких керує виробництвом, а іншої – збуту (якщо фірма або компанія велика, то кількість віце-президентів може бути збільшено). Іноді при великій фірмі при централізованому керуванні створюється комітет керуючих або радників по координації.
Децентралізована форма припускає створення всередині фірми, компанії самостійних суб'єктів господарської діяльності.
За центральною адміністрацією фірми зберігаються лише функції контролю і координації діяльності суб'єктів, а також іноді функції забезпечення енергетичними ресурсами. У структуру керування децентралізованої форми керування входять:
1.    самостійні суб'єкти;
2.    центральний апарат керування;
3.    центральні функціональні служби (приклад: енергетичні, транспортні, інформаційно-обчислювальні центри, митні служби).
При акціонерній формі власності центральним апаратом є загальні збори акціонерів. Однак фактично воно відіграє незначну роль, а практично керує фірмою Наглядацька рада і Правління.
Наглядацька рада обирається на загальних зборах акціонерів. Його основні функції:
•    визначення політики фірми (у тому числі зовнішньоекономічної);
•    регулювання капіталовкладень;
•    введення НДР (науково дослідницьких робіт);
•    політика цін;
•    реорганізація фірми;
•    кадрова політика.
Наглядацька рада очолюється головою, а число членів визначається статутом фірми.
Правління здійснює оперативне керування фірмою. Воно складається, звичайно, з декількох директорів. Очолює Правління президент (директор-розпорядник). Директору правління призначаються Наглядацькою радою. Фонд оплати праці членів Правління формується у виді відрахування з прибутку.
На сучасному етапі президент фірми при децентралізованій формі керування звичайно здійснює керівництво господарською діяльністю колегіально за участю різних комітетів (фінансового, виробничого, адміністративного). Децентралізована форма керування поширена в світогосподарському управлінні, в основному на великих багатопрофільних суб'єктах господарської діяльності.
Позитивним при децентралізованій формі є: можливість прийняття колегіально зважених управлінських рішень; можливість організації і координації функціональними виробництвами.
До недоліків можна віднести: складність координації багатопрофільної господарської діяльності.
При централізованій і децентралізованій формах керування виробничо-збутовою діяльністю існують організаційні одиниці, що одержали загальну назву – виробничі відділення (служби).
Сучасні великі компанії (МНК, ТНК) мають у своїй структурі значне число виробничих відділень, на чолі яких стоять керуючі. У МНК і ТНК відношення між виробничими відділеннями на комерційній основі. Розрахунки між ними виробляються на основі трансферних цін (розрахунки між дочірніми підприємствами, між дочірньою і головною компанією). Керуючі виробничих відділень самі встановлюють норму прибутку для усього свого відділення в цілому. Виробничі відділення в МНК і ТНК мають повну господарську самостійність. Виробничі відділення великих концернів мають і юридичну самостійність. У цьому випадку вони мають право самостійно укладати контракти.
При децентралізованій формі керування дуже важливо виробничі відділення організувати по галузевому принципі, а саме по спільності продукції, що випускається фірмою; по однорідності вибору контрагентів і по територіальному принципі (місце розташування виробничого відділення). Наприклад: компанія “Дженерал-Моторс” має 34 виробничі відділення, побудованих по галузевому принципі, що мають господарську автономію, тобто не підкоряються один одному, але мають адміністративне підпорядкування головної компанії.
При децентралізованій і централізованій формах керування існує також організаційна одиниця – Центральна служба, у яку входять:
•    НІОКР;
•    Лабораторії;
•    Інформаційно-обчислювальні центри (ІОЦ);
•    Служби маркетингу, реклами;
•    Юридичні служби;
•    Служба планування.
Контрольно-фінансова служба – служба казначейства, головного бухгалтера і служба аудиту.


 

You have no rights to post comments