Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Неокласична теорія: основні положення

Неокласична теорія: основні положення
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Неокласична теорія: основні положення


Основу неокласичної теорії склали розробки трьох наукових шкіл: «австрійської» (теорія граничної корисності) на чолі з Карлом Менгером, «кембриджської» (теорія часткової рівноваги) на чолі з Альфредом Маршаллом й «лозаннской» (теорія загальної рівноваги) на чолі з Леоном Вальрасом.
Неокласичний напрямок стало ведучим у сучасній англо-американській економічній науці. Воно не є цільною, завершеною концепцією. Неокласики досліджують дуже широке коло проблем — від раціонального поводження окремого споживача й окремої фірми до міжнародних економічних зв'язків і конструювання специфічних моделей економік різних країн. При цьому широко використаються принципи так називаного «граничного аналізу», основи якого заклала «австрійська школа» в 70-х роках XIX в. З погляду  «австрійців» (К. Менгер, О. Бем-Баверк, Ф. Визер) будь-які блага позбавлені об'єктивних властивостей. Цінність їм надає суб'єктивне відношення до них людини. Мова йде про те, що головне в економіці - зовсім не обсяг витрат праці на виробництво товару, а кінцевий результат цього виробництва.
При цьому між кількістю зробленого блага і його корисністю існує зворотна залежність. Корисність знижується в міру того, як потреба в даному благу насичується. Величину додаткової корисності, отриманої від споживання наступної одиниці блага, австрійці назвали «граничною корисністю». Звідси й назва цього плину економічної думки «маржинализм» (граничний).
Принципи граничного аналізу надалі минулому поширені на такі явища, як прибуток, продуктивність факторів, доход, витрати. З теоретичної конструкції, що пояснює закономірності поводження споживача, маржинализм поступово перетворився в аналітичну концепцію, за допомогою якої стало можливо досліджувати поводження фірм, вибудовувати їхню стратегію на ринку, визначати способи впливу на підприємництво в бажаному напрямку. Сильна сторона неокласичної концепції в тім, що вона як і раніше має на увазі корисні результати виробництва. Вона націлює на мінімізацію витрат й одержання максимальних результатів.
Для неокласиків характерний, таким чином, тісний зв'язок із практикою. Ця школа вважає, що економічні дослідження повинні давати, в остаточному підсумку, рекомендації для обґрунтування економічної політики. Причому головним об'єктом економічної політики й центральною фігурою в ринковій системі неокласики, як і колись, уважають підприємця, а ціль економічної політики вбачають у створенні максимально сприятливих умов для його діяльності. А от проблеми ж установлення рівноваги між основними економічними параметрами -і попитом та пропозицією, виробництвом і споживанням, - вирішуються, на їхню думку, винятково ринком.


 

You have no rights to post comments