Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Кейнсианство: теорія ефективного попиту

Кейнсианство: теорія ефективного попиту
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Кейнсианство: теорія ефективного попиту


«Велика депресія» 1929-1933 р. виявила нездатність неокласичної теорії запропонувати способи висновку економіки із глибокої кризи. Саме тоді зі своєю теорією регульованого капіталізму виступив великий англійський економіст Джон Мейнард Кейнс (1883-1946). Свої погляди він виклав у книзі «Загальна теорія зайнятості, відсотка й грошей» (1936).
Як головний інструмент свого аналізу Кейнс використав «макроекономічні» (тобто укрупнені, сукупні) показники - сукупний попит та пропозиція, національний доход, безробіття й т.д.
Основна ідея автора полягала в тому, що ринкова економіка втратила здатність до «автоматичного» відновленню рівноваги з високим рівнем зайнятості. Через процеси концентрації й монополізації економіки в XX в. ціни перестали бути вільними й не можуть виступити гарантом відновлення порушеного в ході кризи рівноваги. Кейнс переконаний, що цю проблему може вирішити тільки державу. Воно зобов'язано запропонувати й здійснити заходу щодо активізації й стимулюванню сукупного попиту (тобто загальної купівельної спроможності). Це повинне позитивно впливати на розширення виробництва й пропозиція товарів, а отже, сприяти зменшенню безробіття. Теорію Кейнса іноді називають у цьому зв'язку «теорією ефективного попиту».
Вїдуча роль попиту у висновку економіки із кризи визначається тим, що в короткостроковому періоді стимулювати пропозицію безглуздо. Ніхто не буде нарощувати виробництво при низькому сукупному попиті.
Визначивши обсяг державного регулювання, Кейнс дав і відповідь на питання, якими методами і як його регулювати.
Вирішальним компонентом ефективного попиту Кейнс уважав інвестиції. Їхньому стимулюванню він приділяв першорядну увагу. У його книзі рекомендується використати в цих цілях грошово-кредитну й бюджетну політику держави.
По-перше, необхідно сприяти зниженню ставок позичкового відсотка, забезпечивши достатню кількість грошей шляхом відмови від широкої грошової емісії. Можливість інфляційного росту цін Кейнса не пугала. Він уважав, що інфляція, особливо якщо вона має контрольований характер, менше зло, чим безробіття.
По-друге, держава повинне за рахунок бюджетних засобів здійснювати капітальні вкладення в розвиток державного сектора, організовувати суспільні роботи (будівництво доріг, мостів, ремонт суспільних будинків і т.п.), розширювати програми допомоги нужденної. Все це буде сприяти росту зайнятості, доходів й, в остаточному підсумку, сукупного попиту. Теорія Кейнса, таким чином, тісно пов'язана із практикою, з постановкою завдань державної економічної політики й у цьому змісті означала поворот до традицій немарксистської політичної економіки.
Наприкінці 30-х років кейнсианство стає пануючою доктриною в науці й економічній політиці. Реалізація його ідей, у відомій мері, забезпечила підйом Заходу в 40-60-х роках і довгостроковій стабілізації капіталізму.


 

You have no rights to post comments