Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Міжнародний поділ праці

Міжнародний поділ праці
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Міжнародний поділ праці


При викладі даного питання доцільно насамперед розкрити зміст поняття «поділ праці» і його рівні. Далі необхідно показати специфіку міжнародної праці і його особливості на сучасному етапі. На закінчення варто зупинитися на ролі міжнародного подолу праці у формуванні цілісності світового господарства.
Поняття «поділ праці» використається для відбиття процесу співіснування відособлених, спеціалізованих видів діяльності. Даному процесу характерна єдність двох взаємозалежних сторін: спеціалізації й кооперації. Поділ праці існує на загальному (поділ суспільного виробництва по секторах і видам діяльності), частці (поділ суспільного виробництва по галузях) і одиничному (поділ суспільного виробництва усередині підприємства) рівнях.
Сутнісні характеристики подолу праці зберігають значимість і для аналізу світової економіки.
Поділ праці, реалізоване у всесвітньому масштабі, є основою формування світового ринку. Історично поділ праці у всесвітньому масштабі виявився як загальний поділ праці, що реалізувалося у формі межстрановой спеціалізації виробництва. Потреба в обміні результатами праці між різними країнами й народами виникла ще в древньому світі. Основу продуктообміну, а згодом і товарообміну, становить розходження природно-кліматичних умов, географічного положення й наделенность факторами виробництва. Держави обмінювалися продуктами праці й природи, які не вироблялися й не виростали на їхній території. Межстрановая спеціалізація визначила роль і значимість держав як суб'єктів світового ринку. Однак даний вид спеціалізації є лише природною основою міжнародного подолу праці.
Розвиток продуктивних сил, поглиблення спеціалізації виробництва, обумовлене науково-технічним прогресом століть сприяли розвитку экомических зв'язків країн на межотрослевом рівні. Диференціація національних економік але критерію «видобувна» й «обробна» промитий цінності означала зміни економічних функцій держав у структурі світового ринку. Межстрановая спеціалізація виробництва доповнювалася й заглиблювалася міжгалузевою спеціалізацією виробництва до різних країнах.
Міжгалузева спеціалізація виробництва з'явилася об'єктивною основою міжнародних економічних відносин, що затвердилися в XIX - 1-ої підлога. XX в. Однак якісні зміни в продуктивних силах, викликані розгорнулася в 60-х рр. науково-технічною революцією, змінили характер економічних зв'язків держав. Основою даного процесу з'явився одиничний поділ праці, що у світовому господарстві придбало риси кооперативної спеціалізації виробництва в різних країнах. Таким чином, виробництво готових виробів у сучасних умовах перебуває в прямої залежності від економічних зв'язків товаровиробників, що підсилюються, різних країн. Отже, внутріфірмовий поділ праці на міжнародному рівні, що став реальністю наприкінці XX в., обумовило інтернаціоналізацію виробництва в сучасному світі, служить зміцненню цілісності світового господарства.


 

You have no rights to post comments