Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Світове господарство: закономірності розвитку

Світове господарство: закономірності розвитку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Світове господарство: закономірності розвитку


Виклад даного питання доцільно почати з показу закономірного характеру посилення світогосподарських зв'язків, становлення відкритих економічних систем; на закінчення варто зупинитися на основних формах міжнародних економічних відносин.
Розвиток сучасного миру характеризується посиленням тенденції до об'єднання з метою забезпечення екологічної безпеки, рішення проблем охорони здоров'я, космосу, погрози ядерної катастрофи.
Основу відкритості економік становить цілісність, що підсилюється, сучасного господарства. Ця тенденція породжена об'єктивними факторами. По-перше, відбувається поглиблення міжнародного подолу праці; по-друге, ускладнюється структура світового ринку, зростають масштаби й темпи зовнішньоекономічних угод, здійснюваних на світових ринках праці, землі й капіталів; по-третє, відбувається інтернаціоналізація виробництва під впливом науково-технічного прогресу.
Сучасне світове господарство - це взаємодіюча єдність країн, що перебувають на різних щаблях «ринкового» й «індустріального» облаштованості економік. Тому в економічній теорії виділяються країни «ринкової», «неринкової» й «перехідної до ринку» економік. Існує й інша класифікація: «індустріально-розвинені», «нові індустріальні» й «» країни, що розвиваються.
У практиці міжнародних зіставлень використають наступні показники рівня економічного розвитку країн:
1.  Розмір валового національного (внутрішнього) продукту й національного доходу (абсолютний і на душу населення).
2.  Галузева структура національної економіки.
3.   Виробництво основних видів продукції на душу населення. 4.  Рівень й якість життя населення.
5.  Показники економічної ефективності. Можливість порівняння досягнень окремих
країн дозволяє світовому співтовариству вдосконалювати міжнародні економічні відносини й використати потенціал світової економіки для рішення національних проблем. У цей час міжнародні економічні відносини реалізуються в міжнародній торгівлі, виробничій кооперації, обміні науково-технічних знань, міграції робочої сили, вивозі капіталів, валютно-кредитних відносинах.


 

You have no rights to post comments