Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Оптимальні границі оподатковування і їхньому критерії

Оптимальні границі оподатковування і їхньому критерії
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Оптимальні границі оподатковування і їхньому критерії


Відповідь бажано побудувати в такий спосіб: назвати негативний вплив на економіку високих податків, розкрити зв'язок між величиною ставки податків і надходженням засобів у державний бюджет (на прикладі кривої А. Лаффера), сформулювати ознаки, по яких можна судити про еластичність податкової системи.
Надмірне підвищення податків послабляє фінансові й економічні стимули виробничої діяльності, гальмується й деформується виробництво країни, істотно знижуються надходження в бюджет. Це утрудняє рішення державою вартих перед ним завдань, збільшується обсяг тіньової економіки, іноді виробнича діяльність взагалі губить зміст. Досліджуючи зв'язок між величиною ставки податку й надходженням засобів у держбюджет, американський економіст А. Лаффер показав, що не завжди підвищення ставки податку веде до зростання доходів держави. Якщо податкова ставка перевищує якусь границю, надходження почнуть зменшаться. А. Лаффер довів, що той самий доход може бути досягнуть і при досить низкою, і при високої податкових ставках (див. графік). Дійсно, рівність бюджетних надходжень (в1 = в2) досягається при дуже різних за рівнем податкових ставках (х2 значно більше х1). Справа в тому, що більше низька податкова ставка збільшує число об'єктів оподатковування, залучаючи усе більше підприємців. І навпаки, з ростом податків частина підприємців розоряється, іде в тіньову економіку, стимули до праці вгасають.
Недолік теорії А. Лаффера - неможливість назвати критичну величину ставки. Однак є ознаки, по яких можна визначити, чи перевищена вона:
а)  при підвищенні податкової ставки надходження в бюджет ростуть непропорційно повільно або, гірше того, скорочуються;
б)  знижуються темпи економічного росту, зменшуються довгострокові вкладення капіталу, погіршується матеріальне становище населення;
в)  росте тіньова економіка - сховане і явне ухиляння від сплати податків.
Отже, існують об'єктивні границі стягнення податків, які дозволяють, з одного боку, збільшити доходи держави, з іншого боку - зацікавити підприємців у розвитку виробництва, пожвавленні економіки.
Дотримуючись цих висновків, багато держав намагаються зробити підприємницьку діяльність привабливої, а податки - уніфікованими, стабільними, легкими й гнучкими.


 

You have no rights to post comments