Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Ринок праці й безробіття

Ринок праці й безробіття
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Ринок праці й безробіття


Поряд з іншими факторами виробництва особливим об'єктом купівлі-продажу в ринковій економіці виступає праця. Його ціна й кількість визначаються взаємодією попиту на працю з боку підприємств і його перевагою з боку тимчасово не зайнятих у суспільному виробництві людей. Простір, на якому відбувається ця взаємодія, і є «ринок праці».
Структура ринку праці залежить від характеру формування попиту та пропозиції праці, а також здатності покупців і продавців праці впливати на його ціну. На конкурентному ринку праці його ціна складається незалежно від окремого продавця й покупця. На монопсоничному ринку обсяги попиту на працю і його ціну визначає покупець. На профспілковому ринку ціна праці й масштаби попиту на нього визначаються під впливом продавця, тобто найманого робітника.
Ціна праці на ринку приймає форму «заробітної плати». Вона визначається двома основними факторами - граничною продуктивністю праці й витратами відтворення, навчання й змісти працівників.
Перший із цих факторів визначає попит на працю. Залежність тут пряма: чим вище гранична продуктивність (тобто додаткова продуктивність ще одного працівника), тим вище буде попит на працю.
Другий фактор лежить в основі пропозиції праці, формуючи домагання працівників на відповідний рівень заробітної плати.
Взаємодія цих факторів і визначає, в остаточному підсумку, рівень заробітної плати.
Заробітна плата виступає у двох основних формах: погодинна й відрядна. У першому випадку оплачується відпрацьований час, а в другому - кількість зроблених товарів і послуг. Погодинна оплата застосовується в тих випадках, коли акцент робиться на якості праці, а також, коли ритм праці носить примусовий характер й, нарешті, коли кількісно виразити результати праці неможливо.
Заробітну плату, крім того, прийнято ділити на «номінальну» й «реальну». Номінальна зарплата — це та сума грошей, що працівник одержує  на руки після сплати податків. Реальна зарплата являє собою кількість товарів і послуг, яку можна придбати на отримані гроші при даному рівні цін.
Невід'ємною рисою ринкової економіки є безробіття, під якою розуміється тимчасова незайнятість частини економічно активного населення. Різноманіття причин появи безробіття знаходить висвітлення в її класифікації.
За формою прояву безробіття може бути: а) фрикційної, тобто пов'язаної з добровільним залишенням одного робочого місця й пошуками іншого. На час цього пошуку людина залишається безробітним; б) структурної, пов'язаної зі змінами в технології, які викликають відмирання старих виробництв і звільнення частини робочої сили; в) сезонної, котра викликається коливаннями попиту на робочу силу в різні проміжки часу в деяких галузях (сільське господарство, будівництво); г) циклічним, породжуваним циклічним розвитком ринкової економіки, тобто чергуванням періодів підйому й спаду виробництва; д) схованої (латентної), коли робоча сила використається не повністю, але й не звільняється. Остання форма особливо характерна для вітчизняної економіки, де широко практикуються змушені неоплачувані відпустки й неповні робочі дні (тижня).
Рішенням проблем безробіття в ринковій економіці займається держава, що регулює відносини на ринку праці за допомогою законодавчих, організаційних й економічних заходів.


 

You have no rights to post comments