Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Необхідність і сутність державного регулювання економіки

Необхідність і сутність державного регулювання економіки
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Необхідність і сутність державного регулювання економіки


Державне регулювання економіки - це система економічних, політичних, юридичних мір, за допомогою яких держава втручається в економічні процеси з метою досягнення стабільного розвитку, а також адаптації економічної системи до постійно, що змінюються умовам.
Необхідність державного регулювання економіки породжується двома групами причин. Перша пов'язана з необхідністю задоволення колективних і суспільних інтересів. Друга обумовлена об'єктивно виникаючими протиріччями суспільного відтворення й необхідністю їхнього дозволу.
Справа в тому, що в кожнім суспільстві завжди є такі види діяльності, значимість яких не можна оцінювати тільки з погляду прибутковості: оборона країни, охорона навколишнього середовища, будівництво автомагістралей, ліквідація наслідків стихійних лих, розвиток фундаментальної науки й утворення, і ін. Оскільки вони не залучають до себе бізнес, що жадає тільки прибуток, але необхідні для суспільства, держава змушена втручатися в ці процеси.
Крім того, економіці об'єктивно властива циклічність розвитку, однієї з основних фаз якої є кризи. Втручаючись в економіку, державу зм'якшує негативні наслідки криз і прискорює вихід з них.
Витиснення конкуренції підриває регулюючий ринок роль законів попиту та пропозиції. Ціна перестає бути показником, що орієнтує, співвідношення попиту та пропозиції. Тому держава стає регулятором ринкових процесів, протидіючи монополізму й заохочуючи конкуренцію. » Нарешті, ринок різко диференціює доходи учасників економіки, що викликає соціальну напруженість. Держава змушена втручатися в процес розподілу доходів, роблячи завдяки податкам підтримку незаможним шарам суспільства.


 

You have no rights to post comments