Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Номінальний і реальний доходи

Номінальний і реальний доходи
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Номінальний і реальний доходи


Купівельна спроможність грошей міняється залежно від багатьох об'єктивних і суб'єктивних факторів. Це спотворює оцінку одержуваних домогосподарством доходів. Тому, щоб судити про величину доходу, варто розрізняти його «номінальне» й «реальне» вираження.
Номінальний доход — це сума грошей, що надходить в особисте розпорядження одержувача. Реальний доход -та кількість товарів і послуг, яку можна придбати на даний номінальний доход.
Хоча одержувач доходу має безліч потреб, реальний попит на відповідні товари залежить від ряду факторів, насамперед - від цін на товари, що входять в індивідуальний споживчий набір, і від величини номінального доходу. Зрозуміло, що зміна співвідношення цін у наборі товарів, що обирають, викликає зміна статей витрат навіть при фіксованій величині номінального доходу.
В індивідуальному споживчому наборі завжди представлені три групи товарів: незамінні («нееластичні»), взаємозамінні («еластичні») і взаємодоповнюючі. Можливість маневрування статтями витрат визначається питомою вагою високо еластичних товарів у споживчому наборі. Прогресивна тенденція динаміки товарообігу полягає в тому, що в його структурі постійно зростає частка еластичних товарів («субститутів»). При такій умові той самий номінальний доход може мати різну реальну величину (товарну наповнюваність).
Розрізнення номінального й реального доходу дозволяє розрізняти, зокрема, номінальну й реальну зарплату. Це пояснює багато процесів на ринку праці й дозволяє вибрати найбільш ефективні методи регулювання доходів. 

You have no rights to post comments