Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Монополія

Монополія
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Монополія


У цьому питанні потрібно сформулювати ознаки ринку чистої монополії, показати причини виникнення монополій, охарактеризувати їхні види й форми, економічні наслідки для споживачів, суспільства в цілому.
Доброчинний вплив конкуренції на економіку перетворюється у свою протилежність, коли на ринку панує один виробник товару, близьких замінників якому немає; тоді фірма може диктувати його ціну, обсяг продажів, не допускаючи в галузь конкурентів. Це і є чиста монополія.
Монополія виростає з конкуренції, що веде до концентрації виробництва шляхом:
-  горизонтальної інтеграції – злиття компаній однієї сфери виробництва з метою зайняти більшу частку ринку (напр., об'єднання двох швейних фірм);
-  вертикальної інтеграції – з'єднання підприємств різних галузей, зв'язаних єдиною технологією з метою скорочення витрат виробництва (напр., придбання автомобільною компанією шинного й сталеливарного заводів);
-  диверсифікованості виробництва – придбання підприємств іншої галузі, не зв'язаних між собою технологічно, з метою зменшити втрати прибутку в традиційній сфері діяльності (напр., придбання торговельною фірмою готелю або банком – туристичного бюро).
У результаті концентрації виробництва можуть виникнути різні організаційні форми монополій: картелі, синдикати, трести, концерни, конгломерати. Відомі наступні види монополії.
Природна – коли забезпечення потреб ринку однією компанією більш ефективно, ніж декількома; природна монополія неминуча, але її потрібно контролювати (напр., забезпечення населення газом, водою, електроенергією й т.п.).
Державна — виникаюча на основі регулюючої діяльності держави (видачі ліцензій на видобуток сировини, окремі види виробництва, здійснення деяких експортно-імпортних операцій).
Конкурентна (або ринкова) — виникла на основі змови, руйнування або поглинання конкурентів.
Випадкова – внаслідок ситуації, що забезпечує перевага тимчасового характеру (напр., нічний магазин).
У Росії й інших державах довгий час існував і ще не зжитий найгірший вид монополії — адміністративна, наслідок якої — висока концентрація виробництва в багатьох галузях економіки при низкою його ефективності.
Монополізації ринку можуть протистояти міри економічні (поява товарів-субститутів, зміна споживчих пріоритетів, ввіз імпортних товарів) і адміністративні (антимонопольне законодавство, примусова демонополізація, сприятливі умови для створення нових підприємств).
Монополія усуває головне економічне достоїнство конкуренції - спонукання до вдосконалювання виробництва, і в цьому - її негативний вплив на економічний розвиток суспільства (хоча під контролем держави окремі її види можуть підвищити ефективність виробництва (природна).


 

You have no rights to post comments