Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Абсолютна й відносна обмеженість ресурсів

Абсолютна й відносна обмеженість ресурсів
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Абсолютна й відносна обмеженість ресурсів


У відповіді на це питання необхідно охарактеризувати ресурси виробництва, розуміння обмеженості, пояснити, як абсолютна обмеженість переростає у відносну, показати значення ефективного використання ресурсів.
Під ресурсами розуміються сили, які можуть бути використані для виробництва товарів.
Ресурси завжди обмежені. Під абсолютною обмеженістю ресурсів мається на увазі їхня недостатність для повного задоволення всіх потреб. Але якщо ресурсів не вистачає для того, щоб задовольнити всі потреби, необхідно вибирати, що ж варто зробити з наявних ресурсів.
Саме вибір найкращого варіанта використання ресурсів (кожний з яких може послужити задоволенню різних потреб) перетворює абсолютну обмеженість у відносну. А найкращим буде той варіант, що забезпечить максимальний результат при мінімальних витратах.
Оскільки в реальній дійсності всі ресурси використаються в певнім сполученні, у якихось пропорціях, частина з них може виявитися не затребуваною. Наприклад, у період спаду виробництва росте безробіття, не використаються повністю виробничі потужності. На характер використання ресурсів істотно впливає економічна й політична ситуація в країні (відсутність законодавчо закріпленого права власності на землю знижує ефективність її обробки, а високі податки роблять невигідним виробництво).
Отже, абсолютна обмеженість ресурсів – це їхня недостатність для одночасного задоволення всіх потреб суспільства. Вибір обмеженого кола пріоритетних потреб, для виробництва яких цих же ресурсів досить, перетворює її у відносну. Умова успішного Функціонування будь-якої економічної системи – ефективне використання ресурсів з метою задоволення реальних потреб суспільства.


 

You have no rights to post comments