Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Предмет і метод економічної теорії

Предмет і метод економічної теорії
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Предмет і метод економічної теорії

Економічна наука ставиться до розряду суспільних наук, оскільки виробничі й ринкові процеси здійснюються за допомогою суспільних відносин між людьми.
Економічна теорія вивчає об'єктивно складні форми взаємодії людей у процесі використання обмежених виробничих ресурсів з метою максимального задоволення необмежених індивідуальних і суспільних потреб.
Економічна теорія має складну структуру, що відбиває багатосферне й багаторівневу будову сучасної економіки.
Економічна наука включає загальнотеоретичні, галузеві й прикладні знання. Прийнято також розрізняти мікро- і макроекономічну теорію.
Важливо відзначити, що економічна теорія вивчає обмін, розподіл і споживання тільки вироблених благ.
Економічна теорія має на меті відкриття об'єктивних законів, яким підкоряється виробництво й обмін ринкових товарів і суспільних благ. Для цього будують моделі, що узагальнено виражають механізми досліджуваних економічних процесів.
Якщо предмет науки розкриває, «що пізнається», то метод — «як пізнається». Економічна теорія використає широкий спектр методів наукового пізнання. Найважливішим з них є метод наукової абстракції - свідоме відволікання від усього випадкового, що не відповідає природі досліджуваного предмета. За допомогою цього методу формуются экономічні категорії, т. е. особливі поняття, відображають содержание экономічних явлень (наприклад, «товар», «гроші», «ціна»).
Економічне пізнання відбувається як рух від абстрактного до конкретного. У результаті створюються умови для формулювання економічних законів, що відбивають найбільш стійкі внутрішні й зовнішні зв'язки.


 

You have no rights to post comments