Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Дивіденди – їхні види і джерела виплати

Дивіденди – їхні види і джерела виплати
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Дивіденди – їхні види і джерела виплати


В фінансовій літературі існує декілька визначень дивідендів. Основні із них:
Дивіденди – частина чистого прибутку акціонерного товариства, котра щороку розподіляється серед акціонерів відповідно до частки їх участі у власному капіталі товариства. Дивіденд зі звичайних акцій залежить від суми прибутку акціонерного товариства. Дивіденд зі привілейованих акцій сплачують у заздалегідь установленому розмірі як твердий процент від їхньої номінальної вартості.
Дивіденди – доходи, отримувані суб’єктам оподаткування згідно з корпоративними правами як частина прибутку юридичної особи, включаючи доходи, нараховані як проценти на акції чи на внески до статутних капіталів (за винятком доходів, отриманих від інших видів цінних паперів, від їх продажу і доходів від операцій з борговими зобов’язаннями та вимогами).
Види дивідендів:
1)    Річний дивіденд – який виплачується за підсумками діяльності за рік, він включає всі попередні види виплати дивідендів, що мали місце протягом року.
2)    Проміжний дивіденд – це дивіденд, що включається в річний дивіденд і виплачується як авансовий платіж.
3)    Підсумковий дивіденд (останні) – це останній виплачений дивіденд за звітний період дивіденд.
Дивіденди повинні бути достатніми для того, щоб зацікавити інвестора в придбанні акцій. Відсоток повинний бути більше, ніж відсоток по депозитних рахунках у банку.
Джерела виплати дивідендів.
6.    Дивіденди, як правило, виплачуються за рахунок чистого прибутку підприємства.
7.    Дивіденди можуть виплачуватися і при відсутності чистого прибутку за звітний період, але при наявності інших джерел їхньої виплати:
-    чистий прибуток, накопичений підприємством у попердні періоди;
-    у виняткових випадках дивіденди можуть виплачуватися за рахунок резервного фонду.
8.    Для виплати дивідендів формується фонд виплати дивідендів (ФВД).


 

You have no rights to post comments