Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Комерційні банки як джерело кредитного фінансування

Комерційні банки як джерело кредитного фінансування
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Комерційні банки як джерело кредитного фінансування


Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможлива без періодичного використання різноманітних форм залучення кредитів.
Нині найпоширенішим видом кредиту є банківський. За такого кредитування підприємство виступає тільки в ролі позичальника.
Залежно від мети кредит може видаватися на:
-    фінансування оборотного капіталу;
-    фінансування основного капіталу;
-    викуп приватизованого підприємства.
Чинне українське законодавство забороняє надавати підприємствам кредити на:
-    покриття збитків від господарської діяльності;
-    формування і збільшення статутних капіталів банків;
-    для внесення платежів у бюджет і позабюджетні фонди.
Не можуть отримати кредити підприємства:
-    проти яких порушено справу про банкрутство (крім кредитування заходів фінансової санації);
-    під укладені ними контракти, які не передбачають захисту позичальника від можливих втрат, пов’язаних із затримками в поставках товарів;
-    коли вони мають прострочену заборгованість за раніше виданими кредитами.

Залежно від терміну розрізняють:
•    короткотермінові (на термін менший від одного року, як звичайно
•    30,60,90 днів);
•    середньотермінові (на термін від 1 до 5 років);
•    довготермінові (на термін понад 5 років) кредити.
Залежно від відсоткової ставки підприємства можуть одержувати кредити з плаваючою і фінансовою відсотковою ставкою (переважно за умов стабільної економіки).
Характерною рисою фінансування за допомогою кредитів є необхідність матеріальної гарантії або забезпечення кредиту. Формами забезпечення кредиту можуть бути:
•    гарантії третьої сторони,
•    товарні запаси підприємства;
•    нерухоме майно;
•    рухоме майно;
•    цінні папери.
Так, умовами надання короткотермінового кредиту можуть бути достатня ліквідність позичальника або забезпечення позики дебіторською заборгованістю чи закладними. Середньотермінові кредити переважно потребують спеціальної застави (товарні запаси, обладнання, нерухоме майно). Довготермінові кредити здебільшого забезпечують нерухомістю, а кредит, наданий під заставу нерухомості, називається іпотечним.
Кредити мають бути використані за призначенням і своєчасно оплачені. У разі порушень термінів оплати кредитів укладають додаткову угоду (пролонгацію), яка встановлює жорсткіші умови кредитування При непогашеній кредиту у визначений термін нові кредити, як звичайно, не надають.
Комерційні байки зацікавлені у здатності позичальника повернути борг і виплатити проценти. Тому, розглядаючи прохання підприємства про надання кредиту, комерційні банки звертають увагу на:
•    ділову репутацію підприємства;
•    ліквідність активів,
•    забезпеченість кредиту;
•    співвідношення суми власного і позичкового капіталу. Кредити надають також під боргове зобов’язання.
Боргове зобов’язання – цінний напір, що підтверджує зобов’язання банку надані кредит, а позичальника – повернути кредит і виплатити проценти в певні встановлені терміни. Конкретно в борговому зобов’язанні вказують:
•    суму кредиту;
•    ставку процента;
•    умови і терміни виплати кредиту;
•    забезпечення боргу заставою, що підтверджує платоспроможність;
•    інші умови, передбачені банком і позичальником.
Крім того, комерційні байки часто вимагають постійно підтримувати на розрахунковому рахунку фірми-позичальника певну суму (як звичайно, 10–20% від суми кредиту). Такий залишок називається компенсаційним залишком.
Вартість банківського кредиту залежить переважно від двох факторів, типу позичальника і типу ставки процента. Високу ставку встановлюють для ризикованих позичальників-і для невеликих кредитів.
Розрізняють три основні ставки процента з банківських кредитів:
•    ставка, що її розраховують методом простих процентів;
•    дисконтна ставка;
•    ставка, яку розраховують методом складних процентів.
У процесі вибору конкретного комерційного банку як потенційного кредитора необхідно враховувати результати аналізу його фінансової звітності, поточні повідомлення Національного банку про діяльність комерційних банків, надійність банку тощо.


 

You have no rights to post comments