Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Статутний капiтал, як джерело фінансування підприємств

Статутний капiтал, як джерело фінансування підприємств
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Статутний капiтал, як джерело фінансування підприємств


Фінансово-господарська діяльність підприємства будь-якої організаційно-правової форми власності розпочинається з формування статутного капіталу.
Статутний капітал – це виділені підприємству або залучені ним кошти на засадах, визначених чинним законодавством, фінансові ресурси у вигляді грошових коштів або вкладень у майно, матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери, закріплені за підприємством правом власності або повного господарського відання.
Порядок і джерела формування статних капіталів залежить від типу підприємства і форми власності, на базі якої воно функціонує.
В Україні права підприємств різних типів і форм власності закріплені у чинному законодавстві, зокрема в законах України “Про власність”, “Про підприємства в Україні”, “Про господарські товариства”.
Розмір статутного капіталу підприємства в значній мірі визначає масштаби його виробничо-господарської діяльності.
За рахунок статутного капiталу підприємство формує свої власні (основні й оборотні) кошти.   
Окрім грошових коштів, статутний капiтал може формуватися за рахунок надходжень майна (будівлі, машини, устаткування, транспортні засоби сировина, матеріали, інші товарно-матеріальні цінності), цінних паперів та нематеріальних активів.
До нематеріальних активів належить вартість права користування
результатами інтелектуальної праці у вигляді винаходів, “гудвілів”,
промислових зразків технологій ноу-хау, раціоналізаторських пропозицій,
звітів про науково-дослідні роботи та ін.   
Чинне законодавство передбачає мінімальні розміри статутних капіталів,
при яких допускається державна реєстрація підприємства.
У процесі ведення господарської діяльності величина статутних капіталів підприємств змінюється за рахунок:
•    збільшення їх унаслідок виділення частини прибутку на поповнення обсягів фінансових ресурсів;
•    реалізації інвестиційних проектів;
•    переоцінки основних засобів підприємств;
•    додаткового випуску акцій;
•    різниці у грошових надходженнях між продажною (ринкового) і номінальною вартістю акцій.
Під час приватизації майна державних підприємств передбачені такі джерела коштів, що їх використовують при формуванні статутних фондів:
•    придбання акцій підприємства за рахунок приватизаційних сертифікатів, що їх отримують громадяни України;
•    особисті заощадження громадян України;
•    частина кредитів населення, яка становить проіндексовані вклади в Ощадному банку України;
•    кошти вітчизняних юридичних осіб;
•    кошти чужоземних юридичних та фізичних осіб.
Зростання обсягу виробництва товарів та послуг викликає потребу постійного нарощування статутних капіталів підприємств.


 

You have no rights to post comments