Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Ризики в оцінці доцільності капіталовкладень

Ризики в оцінці доцільності капіталовкладень
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Ризики в оцінці доцільності капіталовкладень


В інвестиційній діяльності питання ризику стоїть дуже гостро. Це спричиняється:
-    по-перше, значною тривалістю інвестиційного циклу від моменту вкладення коштів до часу їх повернення;
-    по-друге, інвестування пов’язана з вкладенням великих коштів, матеріальних ресурсів, негативне використання яких може негативно позначитись на фінансовому стані інвестора;
-    по-третє, часто інвестування здійснюється через фінансових посередників, тому інвестор, як правило, не має реальної можливості контролювати використання вкладених коштів, оперативно втручатись у виробничий процес тощо.

До інвестиційних ризиків належать:
•    Ризик втраченої вигоди;
•    Ризик зниження дохідності;
•    Ризик прямих фінансових втрат.
Ризик прямої втраченої вигоди – це ризик недоотримання прибутку внаслідок нездійснення будь-яких заходів (наприклад, страхування, хеджування та ін.)
Ризик зниження дохідності може виникнути внаслідок зменшення розміру процентів і дивідендів на здійснені інвестиції, вклади , кредити тощо. Ризик зниження дохідності має такі різновидності, як процентні ризики та кредитні ризики.
До процентних ризиків належить можливість втрати доходу комерційними банками, кредитними закладами, інвестиційними інститутами внаслідок перевищення процентних ставок, виплачених ними порівняно з отриманими за надані кредити.
Кредитний ризик – це небезпека несплати позичальниками боргів та процентів, що належить кредиторові. Кредитний ризик є різновидністю також ризику прямих фінансових втрат.
Крім того, ризик прямих фінансових втрат містить біржові ризики та ризики банкрутства.
Біржові ризики – це небезпека втрат на біржових операцій, як наприклад, ризик несплати за комерційні угоди, ризик неплатежів комісійної винагороди брокерській фірмі та ін.
Ризик банкрутства являє собою небезпеку певної втрати капіталу і нездатності розрахуватися згідно із взятими на себе зобов’язаннями внаслідок неправильного вибору капіталовкладень.
Різні інвестиції приносять різний дохід. Співвідношення ризику й доходу є таким, що віддача від вкладених грошей повинна пропорційно відповідати ризикованості вкладу.
Фінансовий менеджмент
У фінансах ризик визначають рівнем мінливості сподіваних доходів і вимірюють двома критеріями:
1.    Середнє очікуване значення.
2.    Мінливість можливого отримання результатів.
Середнє очікуване значення – це таке значення величини події, яке пов‘язане з невизначеністю ситуації. Середнє очікуване значення є середньозваженим для усіх можливих результатів , де ймовірність кожного результату використовують як частоту або вагу відповідного значення.
Середнє очікуване значення вимірює результат, на який ми сподіваємося у середньому.
Розв’язання проблем інвестиційного ризику можливе завдяки реалізації різноманітних засобів. Основні уникнення, утримання, передання, зниження ступеня ризику.
Уникнення ризику досягають, відмовляючись від реалізації проекту пов’язаного з ним. Однак у такому разі інвестор втрачає водночас шанс отримання прибутку від реалізації проекту.
Утримання ризику передбачає покладення ризику на інвестора, при цьому інвестор повинен покривати можливі втрати капіталу від невдалого інвестування.
Передання ризику означає те, що інвестор передає ризик комусь іншому, наприклад, страховому товариству;
Зниження ступеня ризику – це скорочення імовірності та обсягів втрат.

Вибір конкретних засобів, пов’язаних із розв’язанням проблем ризиків, грунтується на дотримані певних принципів:
•    ризикувати можна лише в межах, що їх дозволяє власний капітал;
•    необхідно здійснювати аналіз інвестиційних проектів з урахуванням наслідків ризику;
•    невиправданим вважається ризик великими вкладеннями коштів задля отримання невеликої вигоди.
Реалізація першого принципу означає, що вкладенню капіталу повинен передувати аналіз, який складається з таких етапів:
1)    визначення максимально можливих збитків при реалізації проекту;
2)    порівняння величини збитків з обсягом вкладеного у проект капіталу;
3)    порівняння величини збитків з обсягом вкладеного усіх фінансових ресурсів вкладника капіталу.
Величина цього коефіцієнта різна для різних інвестиційних проектів і її треба визначити для кожного випадку окремо.
Однак існує межа коефіцієнта ризику, після досягнення якої для інвестора настає велика ймовірність банкрутства.
Реалізація другого принципу означає, що після визначення коефіцієнта ризику інвестор повинен прийняти рішення на користь реалізації інвестиційного проекту і взяти ризик на себе, відмовитися від інвестування проекту чи передати відповідальність за ризик іншій особі.
Дія третього принципу передбачає визначення вигоди для інвестора від реалізації проекту порівняно із вкладенням коштів.
Для зниження ступеня інвестиційного ризику використовують різноманітні способи: диверсифікацію, лімітування, страхування та ін. Одним із найпоширеніших є диверсифікація.
Диверсифікація – розподіл інвестиційних коштів між окремими об’єктами, які не пов’язані один з одним. Диверсифікація сприяє розсіюванню ризику і в сукупності зменшенню його величини.
На принципі диверсифікації грунтується діяльність інвестиційних фондів. Диверсифікація дає змогу зменшити ризик отримання прибутку від підприємницької діяльності, якщо займатися різноманітними її видами.
Лімітування – це встановлення певних обмежень на витрати, продаж, кредитування і т.д., що є суттєвим засобом зниження ризиків.
Страхування забезпечується зниженням доходів інвесторів при уникненні або зменшені ступеня ризику. Страхування також є одним із найпоширеніших способів уникнення ризиків або зменшення їх впливу. У процесі страхування відбувається перерозподіл коштів між особами, які страхують внески, й особами, котрі потребують виплат із страхових фондів.
Сек’ютеризація – це участь двох банків у реалізації одного проекту, причому обидва банки виконують різні функції. Наприклад, один із них розробляє умови й укладає договір, другий надає кредит позичальникові.


 

You have no rights to post comments