Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Типи інвестицій та варіанти їх інвестування

Типи інвестицій та варіанти їх інвестування
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Типи інвестицій та варіанти їх інвестування


Інвестиційна діяльність у державі є одним з основних напрямів розширення то відтворення основних фондів і виробничих потужностей підприємства на базі науково-технічного прогресу, що обумовлює регулювання розвитку економіки, істотне підвищення її ефективності. В свою чергу поточний стан економіки визначається діяльністю господарюючих суб’єктів, майбутній – обсягами інвестицій у виробництво.
Закон України “Про інвестиційну діяльність” визначає інвестиції, як усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та іншої діяльності, у результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.
Інвестиційна діяльність – це комплекс заходів і дій фізичних та юридичних осіб, які вкладають свої кошти (у матеріальний, фінансовий або іншій майновій формі) з метою отримання прибутку.
Управління інвестиційною діяльністю підприємства має кілька типових функцій, які визначаються метою реалізації обраної стратегії.
4.    Прогнозування та планування:
-    дослідження макроекономічних умов;
-    формування цілей і завдань;
-    стратегія розвитку підприємства.
5.    Формування інвестиційного портфеля:
-    розробка та оцінювання інвестиційних проектів;
-    забезпечення необхідних обсягів інвестиційних ресурсів;
-    оцінювання та прогнозування ефективності інвестиційної програми.
6.    Реалізація інвестиційної програми:
-    оперативне управління інвестиційними проектами;
-    моніторинг реалізації інвестиційної програми;
-    корекція інвестиційної діяльності.

Існують слідуючи типи інвестицій:
•    інвестиції у фізичні (реальні) активи: будівлі, споруди, машини, обладнання та інші матеріальні цінності терміном служби понад один рік;
•    інвестиції у грошові активи ("портфельні" інвестиції) акції, облігації, депозити в банках та ін.;
•    інвестиції у нематеріальні активи: придбання прав, ліцензій, навчання та ін.
Більшості підприємств доступна багатоваріантність фінансування інвестиційних проектів, а саме:
•    повне самофінансування;
•    акціонування;
•    кредитне фінансування;
•    лізинг;
•    змішане фінансування.


 

You have no rights to post comments