Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Структура звіту про фінансові результати

Структура звіту про фінансові результати
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Структура звіту про фінансові результати


Звіт про фінансові результати – характеризує доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за певний період часу. Мета складання звіту - визначення величини прибутку або збитків підприємства від основної його діяльності Звіт показує результативність діяльності підприємства і дає інформацію про фактори, що вплинули на цю результативність протягом звітного періоду Завдяки звіту про фінансові результати можна пов'язати доходи та витрати за звітний період та вирахувати величину чистого прибутку як різницю між цими показниками.
Терміни, що використовуються в цьому звіті, мають таке значення:
Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).
Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводяться до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).
Фінансові результати підприємства формуються в процесі основної, операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та надзвичайних подій.
Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.
Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
Інвестиційна діяльність – це придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.
Фінансова діяльність – це діяльність, яка призводить до змін розміру та складу власного і запозиченого капіталу підприємства.
Надзвичайна подія – подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.
Фінансовим результатом діяльності підприємства може бути прибуток або збиток.
Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.
Структура звіту про фінансові результати буває проста і складна. Проста структура містить узагальнені дані про надходження, витрати і прибутки (збитки) від виробничих або невиробничих операцій

Національні стандарти складання звіту про фінансові результати передбачають:
•    що у звіті показують економічні категорії затрат, а не їх податковий статус;
•    чистий прибуток - це прибуток після вирахування усіх витрат;
•    розмежування затрат на прямі виробничі та періодичні витрати
•    з прибутку підприємство виплачує дивіденди, а залишки прибутку реінвестуються (він же називається нерозподіленим прибутку).
Звіт про фінансові результати може становити значний інтерес для інвесторів, оскільки відображає результати операційної діяльності підприємства за певний період часу.
При складанні прогнозного плану прибутків та збитків треба врахувати ,що прибуток, отриманий від найчастіше здійснюваної діяльності, є найхарактернішим показником доходів у поточній діяльності підприємства.
Прибуток від продажу товарів, знятих із виробництва, або одноразово отриманий прибуток не має бути врахований при прогнозуванні майбутніх доходів.


 

You have no rights to post comments