Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Цільове планування прибутку

Цільове планування прибутку
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Цільове планування прибутку


Діяльність підприємства має на меті не лише визначення беззбитковості виробництва, а й отримання прибутку. Аналіз беззбитковості легко продовжити для визначення планової величини прибутку.
Обсяг реалізації, необхідний для отримання планової величини прибутку, визначають згідно з методикою знаходження точки беззбитковості з урахуванням планової величини прибутку.

Приклад. Підприємство планує отримати 15 000 гри. прибутку від реалізації виробів. Вихідна інформація про ціну і структуру затрат подана у попередній темі. Необхідно визначити, скільки треба виготовити і продати виробів, щоб отримати планову величину прибутку (в штуках і гривнях).
Метод маржинального доходу
Обсяг реалізації = (постійні затрати + плановий прибуток) : КМД (грн.)
Обсяг реалізації (у гривнях) = (12 000 + 15 000) : 0,286 = 94406 грн. 
Обсяг реалізації (у штуках) = (12 000 + 15 000) : 20 = 1350 шт.
З цієї ж залежності можна визначити величину прибутку, що його отримає підприємство при запланованому рівні виробництва і продажів.

Приклад. Підприємство планує виготовити і продати протягом місяця виробів на суму 100 000 грн. Яка при цих самих даних величина прибутку?
Маржинальний метод:
Прибуток = (обсяг реалізації * КМД) – постійні затрати
Прибуток = (100 000 * 0,286) – 12 000 = 16 600 грн.
Окрім того, використовуючи попередні залежності, можна визначити ціну виробів, за якою треба продавати товар для отримання запланованої величини прибутку.

Приклад. Підприємство планує продати 1500 шт. виробів і при тому отримати 20 000 грн. прибутку. При якій цiнi можливий цей результат?
Обсяг продажу * ціну = змінні затрати * обсяг продажу +
+ постійні затрати + плановий прибуток
1500 шт. * ціну = 50 * 1500 + 12 000 + 20 000 ціна =71,3 грн.
Як далеко запланований виторг вiд реалізації "відделяється" від точки беззбитковості, показує запас фінансової міцності або межа фінансової безпеки.

Запас фінансової міцності – це величина, на яку фактичний (або запланований) обсяг реалізації перевищує точку беззбитковості. Він відображає величину можливого зниження обсягу виробництва і реалізації без ризику покрити затрати.
Запас міцності може виражатись у грошовій формі або у процентах. Запас фінансової міцності = виторг – точка беззбитковості (у грошовій формі)

У нашому прикладі:
Обсяг реалізації        70 000 грн.
Точка беззбитковості     42 000 грн.
Запас міцності у грошовому вираженні:
70 000 – 42 000 – 28 000 грн.
Запас міцності у процентах:
28 000 : 70 000 – 0,4 або 40%


 

You have no rights to post comments