Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Аналіз беззбитковості в роботі підприємств

Аналіз беззбитковості в роботі підприємств
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналіз беззбитковості в роботі підприємств


Однією з найважливіших характеристик взаємозв'язку затрат, обсягу виробництва і прибутку є аналіз беззбитковості.
Такий аналіз можливий при системі обліку змінних затрат, основою якої є поділ затрат на постійні та змінні, а також при використанні показника маржинального доходу.
Точка беззбитковості – це такий обсяг реалізації, коли доходи підприємства дорівнюють його затратам, а підприємство не має ні прибутку, ні збитків.
Синонімами поняття точки беззбитковості є точка рентабельності, мертва точка, точка критичного обсягу реалізації.
Аналіз беззбитковості використовують при:
1)    започаткуванні нового виду діяльності, наприклад, при організації нового виду виробництва;
2)    при розвитку і розширенні того, що вже існує;
3)    виготовленні нового виду продукції, наданні нового виду послуг.
Аналіз беззбитковості дає змогу відповісти на такі важливі питання:
Чи зростає можливість беззбиткової роботи компанії, або чи зменшується вона протягом певного періоду часу?
Чи покриє збільшення обсягу продажів затрати на проведення маркетингової програми?
Чи збільшиться прибутковість підприємства після впровадження на ринок нового продукту?
Чи окупиться модернізація виробництва?
Отже, цілі, для яких використовують аналіз беззбитковості, слідуючі:
1)    оцінка початкового періоду функціонування нового підприємства;
2)    оцінка прибутковості нового виду послуг або нового виду продукції;
3)    оцінка прибутковості інвестицій при нарощуванні основного капіталу.
Точка беззбитковості може бути визначена трьома методами:
1)    методом рівняння;
2)    методом маржинального доходу;
3)    графічним методом.

Метод рівняння
Згідно з цим методом для визначення точки беззбитковості використовують загальну формулу розрахунку доходу від реалізації

Метод маржинального доходу:
Маржинальний дохід = постійні затрати + прибуток

Графічний метод
Обсяг продажів, що перевищує точку беззбитковості, забезпечує прибуток. Якщо обсяг продажів нижче від точки беззбитковості, підприємство зазнає збитків.
Точка беззбитковості, отже, вказує на те, при якому обсязі виробництва дохід від реалізації покриє сумарні (валові) витрати підприємства. Точка беззбитковості залежить від трьох факторів:
•    ціни продажу виробленого товару;
•    змінних витрат виробництва, реалізації, управління;
•    постійних витрат виробництва, реалізації, управління.
Зменшення ціни реалізації продукції вимагає збільшення обсягу продажів. Збільшення змінних витрат на одиницю виробу вимагає збільшення обсягу продажів у точці беззбитковості. Аналогічно збільшення суми постійних витрат вимагає збільшення обсягу продажів у точці критичного обсягу виробництва.
Аналіз беззбитковості для багатономенклатурного виробництва
У тому разі, коли підприємство виготовляє і продає декілька видів продукції, точку беззбитковості можна визначити, виходячи із загального коефіцієнта маржинального доходу і всієї суми доходу від реалізації.

 

You have no rights to post comments