Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості міжнародних договорів про надання інжинірингових послуг

Особливості міжнародних договорів про надання інжинірингових послуг
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Особливості міжнародних договорів про надання інжинірингових послуг


Інженерно-консультативні послуги зазвичай оформляються контрактом про надання інженерно-консультативних послуг чи договором про командирування спеціаліста для виконання певного виду робіт. Інженерно-будівельні послуги зазвичай надаються на основі договору підряду чи контракту про технічне сприяння в будівництві. Якщо будівництво здійснюється за рахунок покупця, надання продавцем технічних послуг може бути оформленим трьома способами:
□    врахування переліку цих послуг в контракті купівлі-продажу обладнання;
□    укладання спеціальної угоди про експортні поставки і монтаж обладнання;
□    укладання угоди про надання технічних послуг як додатку до контракту купівлі-продажу обладнання.
Необхідно зазначити, що договор на консультативний інжиніринг має такі особливості:
1.    Договор може стосуватися цілого комплексу або конкретно визначеної послуги, що повинно бути чітко сформульовано в договорі або в додатку до нього; консультативний інжиніринг може охоплювати всі етапи якогось проекту чи один із них. Після успішного завершення одного етапу можуть бути укладені договори на наступні етапи.
2.    При визначенні сторін договору, треба мати на увазі, що в здійсненні проекту можуть брати участь багато юридичних осіб, враховуючи фірми, фінансові заклади, державні заклади та ін. Може бути укладено декілька договорів, пов'язаних з одним і тим же проектом. Тому в кожному договорі важливо передбачити, хто саме (з юридичної точки зору) є його сторонами. Якщо з кожної сторони беруть участь декілька юридичних осіб, то в цьому договорі чітко визначається відповідальність кожного з них.
3.    При визначенні предмету і сфери дії договору, необхідно чітко визначити характер, масштаби, місце і мету проекту, а потім і сферу дії договору. Консультант зазвичай не може передати свій договір іншій особі без письмової згоди замовника, і це також має бути вказане в контракті.
4.    В розділі, який стосується обов'язків консультанта, необхідно подати чіткий опис завдань консультанта на різних стадіях здійснення проекту і визначити його повноваження. До обов'язків консультанта входить:
-    проведення попередніх техніко-економічних обґрунтувань і досліджень, пов'язаних з проектуванням;
-    планування і складання програм фінансування;
-    підготовка проектної документації, креслень і специфікацій;
-    призначення торгів;
-    оцінка пропозицій про будівництво об'єктів;
-    консультування замовника стосовно до всіх заявок на підряди, оферентів, цін і оцінок для здійснення робіт;
-    контроль за будівництвом;
-    контроль за виготовленням обладнання і його підключенням;
-    набір персоналу;
-    координація інших учасників проекту;
-    технічна співпраця та інше, аж до передачі замовнику після завершення проекту звіту про виконану роботу.

5.    До обов'язків замовника входить термінова передача інструкцій, надання в користування консультанта документації, спеціальних знань, приміщень, учасників і обладнання; надання інформації про місцеве законодавство в галузі промислових і соціальних відносин, надання спеціальних послуг, співпраця з консультантом тощо.
6.    Особливої уваги заслуговує розділ про винагороду консультанта. В ньому вказуються методи винагороди. Оплата послуг консультанта нараховує в собі покриття різних витрат і відповідний чистий дохід консультанта. У витрати можуть входити заробітна плата технічного персоналу, витрати, пов'язані з адміністративним і канцелярським персоналом, додаткові виплати, витрати на обладнання, офісні приміщення, податки та інші загальні витрати. Як правило, витрати, пов'язані з інжинірингом, вказуються в додатку до договору.
7.    Розрахунок витрат здійснюється на основі одного чи поєднання кількох таких методів: час; вартість робочої сили, помножена на накладні витрати, плюс витрати; частина вартості будівельних об'єктів у відсотках; вартість плюс відсоткова винагорода чи вартість плюс фіксована винагорода; попередній гонорар та ін.
8.    При складанні договору необхідно розглянути, які податки і стягнення мають бути сплачені і яка сторона повинна їх заплатити. В договорі вказується той, хто сплачує мито.
9.    Важливим питанням договору є питання про інтелектуальну власність і запатентовану інформацію. Сторони повинні визначити, чи може технічна документація вдруге використовуватися іншою стороною для інших проектів. Якщо надання консультативних послуг пов'язане з наданням прав на патенти і ліцензії, промислову власність, то сторони повинні вирішити, хто несе витрати, пов'язані з їх використанням. Сторони повинні досягти згоди стосовно права одної з них використовувати розробки, на які інша сторона дає заявку на патент.
10.    Консультант зазвичай за власним коштом забезпечує страхування, що охоплює його власну роботу, обладнання, з яким він працює, і страхування персоналу. Часто важливим завданням консультанта є надання консультацій замовнику відносно стандартів і норм, які необхідно використати в зв'язку з даним проектом.


 

You have no rights to post comments