Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості регулювання рекламної діяльності

Особливості регулювання рекламної діяльності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості регулювання рекламної діяльності


Система регулювання рекламної діяльності має триярусну структуру:
•    стихійне ринкове регулювання;
•    регулювання, здійснюване власне фірмами;
•    державне регулювання.
У США, наприклад, закони в сфері реклами приймаються і діють на загальнодержавному рівні, рівні штатів і окремих муніципалітетів. Існує більше 20 центральних відомств, що регулюють рекламну діяльність (Федеральна торгова комісія; Управління по контролю за якістю харчових продуктів, медикаментів і косметичних засобів; Відділ податків на спиртні напої і тютюнові вироби; Комісія з цінних паперів і біржових операцій тощо).
Створюються також рекламні асоціації, що контролюють рекламну діяльність своїх членів. Вони захищають їхні професійні інтереси, але в той же час слугують єднальною ланкою між рекламними фірмами й урядовими закладами, що займаються питаннями реклами.. Як правило, рекламні асоціації є авторитетними організаціями, що впливають на ринок реклами. Ці асоціації займаються також стандартизацією й уніфікацією рекламної діяльності.
Крім національних, існують міжнародні асоціації (Міжнародна рекламна асоціація, Європейська і Міжнародна асоціації рекламодавців тощо), що контролюють рекламну діяльність у рамках світового ринку. Найактивнішими членами, що субсидують подібні асоціації, стають МНК, що зацікавлені в розвитку організацій, які обмежують рекламну діяльність.
Однак сьогодні посилюється втручання держави в рекламну діяльність, оскільки в рекламних асоціаціях, як і в будь-яких організаціях на громадських засадах, відсутній налагоджений механізм виконання прийнятих рішень і покарання за порушення цих рішень. Країни відрізняються також за рівнем обмежень на рекламну діяльність. В багатьох країнах існують закони, які обмежують кількість грошей, які компанія може витратити на рекламу, використання засобів розповсюдження, сутність рекламних висловів та інші аспекти рекламної програми. Скажімо, в Греції по телебаченню заборонено рекламувати іграшки, у Франції заборонена реклама алкогольних напоїв по телебаченню та на спортмайданчиках. У промислово розвинутих країнах згідно з законодавством не можна рекламувати товари, що являють потенційну небезпеку для споживачів, насамперед в галузі фармацевтики, санітарії і гігієни. Крім того, у ряді країн регулюються взаємини конкурентів (наприклад, у Німеччині забороняються порівняння з конкуруючими товарами). Таким чином, різноманітні правові норми примушують рекламодавців адаптувати свої рекламні кампанії в різних країнах.
Так, на території України реклама розповсюджується виключно українською мовою. Зареєстровані у встановленому порядку знаки для товарів і послуг та логотипи можуть наводитися мовою оригіналу. В такому випадку іншомовний знак для товарів і послуг, логотип повинен дублюватися українською мовою. Знаки для товарів і послуг, логотипи українських компаній наводяться виключно українською мовою.
Основними принципами української реклами є:
□    законність, точність, достовірність, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди;
□    реклама не повинна підривати довіру суспільства до неї та має відповідати принципам добросовісної конкуренції;
□    реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності;
□    реклама повинна враховувати особливу чутливість дітей і не завдавати їм шкоди;
□    недобросовісна реклама забороняється. Відповідальність за неї несе винна особа;
□    відповідальність за неправомірне порівняння в рекламі несе рекламодавець.
У рекламі забороняється:
- поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення яких на митну територію України заборонено законом;
-  вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;
-  подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;
-  використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами;
-  наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;
-  використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви органів державної влади України, крім випадків, передбачених законом; -  рекламувати товари, які підлягають обов'язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, ліцензії тощо. Реклама видів діяльності, які відповідно до законодавства потребують спеціального дозволу, ліцензії, має містити посилання на номер спеціального дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який видав спеціальний дозвіл, ліцензію.
Особливості розміщення реклами на телебаченні:
>    реклама повинна розміщуватися у перервах між програмами, передачами;
>    забороняється переривати з метою розміщення реклами трансляції сесій Верховної Ради України, сесій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, офіційних державних заходів і церемоній, виступів Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Голови Конституційного
Суду України, Голови Верховного Суду України, народних депутатів України, членів Уряду України, а також трансляції релігійних служб, програм, передач для дітей та програм, передач новин;
>    трансляція концертно-видовищних програм, передач може перериватися рекламою за умови, що між рекламними вставками програма, передача триває не менше ЗО хвилин;
>    реклама під час трансляції спортивних програм, передач розміщується в перервах між їх частинами;
>    під час трансляції кіно- і телефільмів реклама розміщується перед початком фільму та/або після закінчення фільму;
>     трансляція кіно- і телефільмів, за умови їх тривалості до 42 хвилин, не може перериватися рекламою або будь-яким редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом (включаючи анонси програм, передач). Трансляція кіно- і телефільмів, за умови їх тривалості від 42 до 70 хвилин, може перериватися один раз, за умови їх тривалості від 70 до 90 хвилин - два рази. Трансляція кіно- і телефільмів тривалістю понад 90 хвилин може перериватися кожні ЗО хвилин за умови, що після останньої перерви фільм триває не менше 20 хвилин включно.
Необхідно зазначити, що в даному контексті не вважаються рекламою оприлюднення, виголошення у програмі, передачі імені, найменування спонсора, об'єктів права інтелектуальної власності, що йому належать; трансляція соціальної реклами, якщо вона розповсюджується телерадіоорганізацією безкоштовно; анонси власних програм, передач телерадіоорганізації.
Згідно з українським законодавством забороняється також реклама:
-    з використанням зображень дітей, які споживають або використовують продукцію, призначену тільки для дорослих чи заборонену законом для придбання або споживання неповнолітніми;
-    з інформацією, яка може підірвати авторитет батьків, опікунів, піклувальників, педагогів та довіру до них дітей;
-    вміщенням закликів до дітей придбати продукцію або звернутися до третіх осіб з проханням зробити покупку;
-    з використанням зображень справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв.
- з використанням зображень дітей у небезпечних ситуаціях чи за обставин, що у разі їх імітації можуть завдати шкоди дітям або іншим особам, а також інформації, здатної викликати зневажливе ставлення дітей до небезпечних для здоров'я і життя ситуацій.
Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити об'єктивну інформацію про лікарський засіб і здійснюватися так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою і що рекламований товар є лікарським засобом; повну фармакологічну назву лікарського засобу та назву виробника; загальні застереження щодо застосування лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації; рекомендацію щодо обов'язкового ознайомлення з інструкцією до застосування, що додається до лікарських засобів.


 

You have no rights to post comments