Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організація міжнародних рекламних кампаній

Організація міжнародних рекламних кампаній
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Організація міжнародних рекламних кампаній


Міжнародна рекламна кампанія - це комплекс рекламних заходів, що здійснюються за межами країни рекламодавця - виробника або продавця товару. Учасниками великомасштабної міжнародної рекламної кампанії, крім рекламодавця, звичайно виступають рекламне агентство, розташоване в тій країні, де проводиться кампанія, а також організації товаропровідної мережі - комерційні агенти (національні, регіональні), дистриб'ютори, дилери.
Розрізняють три методи керування міжнародними рекламними кампаніями:
■    централізований;
■    децентралізований;
■    змішаний.
Оптимальним варіантом вважається той метод керування, що знижує витрати на рекламу, здійснювану відразу в кількох регіонах, і в той же час враховує варіації умов збуту на різноманітних ринках.
При централізованому керуванні з'являється можливість виділити більше коштів на попередні дослідження, скоординувати рекламні кампанії фірми з рекламними заходами її відділень і комерційних агентів у різноманітних районах. Основна перевага цього методу – дотримання на всіх рівнях збуту виробленої концепції рекламної кампанії та однаковості візуального і текстового уявлення реклами, забезпечення комплексності виконання плану рекламних заходів.
Проте, зі збільшенням ступеню централізації, зростає небезпека, що плани рекламних кампаній будуть відірвані від реальної дійсності і не врахують належною мірою специфічні умови збуту на місцях, де  могли б бути вжиті ґрунтовніші, а в разі потреби - оперативні або коригувальні заходи.
За децентралізованого керування відділення фірми-виробника, а також її комерційні агенти самостійно або через місцеві рекламні агентства створюють окремі рекламні програми, що зводяться в загальну програму, яка затверджується керівництвом фірми. У цьому випадку враховуються специфічні особливості збуту в окремих регіонах. Водночас підходи до створення таких програм у центрі, відділеннях і в комерційних агентів розрізняються. Внаслідок цього рекламні кампанії важко піддаються аналізу і коригуванню.
Принцип децентралізації доцільний у випадку диференційованої товарної спеціалізації філій, що враховує приватні зміни кон'юнктури ринку. У цьому випадку материнська фірма контролює лише рівень і суми прибутку, а також окупність вкладених коштів.
Філіям і дочірнім фірмам надається можливість вибору рекламної політики, створення рекламних матеріалів, проведення рекламних кампаній. Проте ця свобода, як правило, обмежується рекламою товарів і не поширюється на престижну рекламу, що створює видимість материнської корпорації.
Позитивний бік децентралізації - швидка реакція на нові віяння на конкретних ринках. Негативний бік - великі витрати на дослідження, що випереджають рекламні кампанії, а також на розробку і підготовку рекламних матеріалів, оскільки кошти, що виділяються на такі цілі, поступають відділенням, філіям, комерційним агентам.
Останнім часом все ширше застосовується змішаний метод, коли відповідно до плану-програми маркетингу визначаються і формуються загальні для самої фірми і її відділень і комерційних агентів цілі і завдання рекламної діяльності і, відповідно, рекламних кампаній, а конкретні програми рекламних виступів розробляються на місцях. Фірма-рекламодавець, нерідко разом із координуючим рекламним агентством, коректує їх; враховуючи зміст пропозиції асигнувань на рекламу, комплектує загальну програму і затверджує напрямки рекламної діяльності.
Отож, змішане керівництво рекламною кампанією сполучає елементи централізованого і децентралізованого керівництва і дає змогу забезпечити високий рівень уніфікації рекламної продукції.


 

You have no rights to post comments