Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Ринок консалтингових послуг в Україні

Ринок консалтингових послуг в Україні
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Ринок консалтингових послуг в Україні


Глобалізація економіки спричинила зокрема і помітне зростання світового ринку бізнес-консалтингових послуг. Останні досягнення інформаційних технологій, глобальні інформаційні мережі змінили уявлення про межі підприємств і про технології ведення бізнесу. Насичення традиційних товарних ринків вимагає й повсякчасного пошуку нових підходів до споживача. Саме тому понад 80% портфеля замовлень основних консультаційних фірм становлять замовлення, пов'язані з реорганізацією та реструктуризацією бізнесів. Загалом обсяг ринку бізнес та менеджмент консалтингу сьогодні оцінюється майже в $90 млрд. з річним приростом у 15-20% впродовж останніх кількох років. На початку 80-х років у галузі управлінського консультування було зайнято приблизно 18 000 консультантів, а зараз таких фахівців понад 700 тис, і це без урахування консультантів, які займаються тільки питаннями інформаційних технологій і управління персоналом.
Дослідження рівня задоволення корпоративного менеджменту результатами консультацій, проведене Kennedy Information Group у 242 західних компаніях, показало, що чим більша консалтингова фірма, тим менше клієнти задоволені її послугами. Президенти компаній більшою мірою задоволені послугами консультантів, ніж віце-президенти і директори за напрямами діяльності. Особливо цікаво те, що менеджери компаній, які витрачають на консалтинг більше, вважають отримані послуги кориснішими, ніж керівництво тих суб'єктів господарювання, чиї видатки на консалтинг були порівняно невеликими.
У розвинених країнах 15% компаній користуються послугами консультантів регулярно і 35% звертаються до консультантів епізодично, в міру необхідності. Серед особливостей розвитку світового консалтингу слід виділити такі:
■    понад 80% портфеля замовлень консультаційних фірм становлять замовлення, пов'язані з реорганізацією та реструктуризацією бізнесу;
■    чотири найбільші консалтингові компанії контролюють 80% прибутків галузі;
■    у компаніях, які витрачають на консалтинг більше, вважають отримані послуги кориснішими.
На сьогодні в Україні ринок бізнес-консультування розвинений мало, але швидкість його зростання доволі висока. На початку 90-х років в Україні було відкрито представництва західних менеджмент-консалтингових компаній, таких як PriceWaterhouse Coopers, Deloitte & Touche, Coopers & Lybrand, Ernst & Young, KPMG, Baker & McKenzie, Barents Group, LLC, Arthur Andersen, Roland Beiger & Partners, Dr. Wisselchuber & Partners та інші. Ці компанії вийшли на ринок України або супроводжуючи своїх давніх клієнтів, або як реалізатори проектів технічної допомоги, фінансованих міжнародними донорськими організаціями. Лише деякі з невеликих західних фірм ризикнули вийти на ринок України з метою розширення географії бізнесу та в пошуках нового клієнта. 80% іноземних консалтингових компаній тримаються на ринку України саме завдяки реалізації проектів міжнародної допомоги. Великі консалтингові компанії надають переважно послуги з менеджмент-тренінгу та аудиту. Пізніше почали з'являтися національні менеджмент-консалтингові компанії: Київ менеджмент консалтинг, Український центр після приватизаційної підтримки підприємств у Києві, а також аналогічні організації - у Харкові, Одесі, Львові. Головними статутними завданнями фахових асоціацій та інститутів консультантів є забезпечення якості консалтингових послуг і фахового поводження своїх членів.
Серед основних проблемних питань, які хвилюють керівників компаній слід виділити такі:
-    мінімізація податкових виплат;
-    неплатежі контрагентів-боржників;
-    збільшення собівартості;
-    реалізація продукції на внутрішньому ринку. Враховуючи це, консультанти роблять висновок, що стратегічні завдання розвитку виробництва - освоєння нової продукції, підвищення її якості, зниження собівартості, пошук інвесторів - відступають на задній план, поступаючись місцем необхідності задоволення поточних потреб «трудового колективу».
В цілому ставлення до менеджмент-консультантів в Україні, принаймні на рівні загальних уявлень, сприятливе. Однак рівень готовності оплачувати послуги набагато менший. Так, 19,3% українських підприємців вважають, що потреба в менеджмент-консультантах дуже велика, 24,7% - що консультанти можуть бути корисними, 45,8% - що можуть бути корисними іноді, 3,6% думають, що робота з консультантами - це безглузді витрати, 1,2% впевнені, що Україна не готова до такого типу послуг.
Необхідно зазначити, що основна маса директорів покладається на власні сили або намагається самостійно переймати чужий досвід, і тільки 14% постійно використовують поради і послуги консультантів.
Головними галузями, у яких є необхідною допомога менеджмент-консультантів, є:
□    поліпшення ведення бізнесу;
□    стратегічне планування;
□    впровадження інформаційних систем і технологій;
□    системи управління якістю;
□    системи управління персоналом;
□    управління інформаційними потоками.
Іноземні консультаційні фірми, які починають свою діяльність в Україні, зазвичай мають тут одного-двох представників, основним завданням яких є визначення рівня привабливості українського ринку для своєї фірми й визначенім стратегії. Це близько 150 консультаційних фірм з усіх країн Європейської співдружності переважно з питань управлінського і фінансового консультування в конкретних галузях.
Вітчизняні консультаційні фірми можна поділити на такі, що виникли і розвивалися на базі проведеного державою процесу зміни форм власності, і такі, що надають консультаційні послуги, спеціалізовані за видами (маркетинг, податкове планування тощо), а також за напрямами і галузями (постприватизаційна підтримка, приватизація земельних ділянок, консультування підприємств агропромислового комплексу). Варто відзначити, що українські консалтингові фірми є цілком конкурентоспроможними, особливо в таких видах діяльності, як реструктуризація підприємств та організація бізнес-процесів, управління якістю, інжиніринг, інформаційні технології, маркетинг, аудит, кадровий консалтинг і навчання.
Сьогодні консалтингові послуги надають також консультанти-індивідуали, які працюють у вузьких технічних галузях. їх перевагою є чітко індивідуалізований і гнучкий підхід та конкурентоспроможна ціна послуг. Часто консультанти-індивідуали збираються у команду для виконання складних завдань у галузях, що виходять за рамки їхньої індивідуальної компетенції.
Сьогодні вітчизняні та іноземні фірми пропонують такі послуги в сфері консалтингу:
- юридичні консультації та захист інтересів в суді;
-  консультування по оподаткуванню;
- експертиза контрактів і консультування з контрактного права;
-  консультування з зовнішньоекономічної діяльності;
-  консультування з менеджменту персоналу;
-  консультування з фінансового менеджменту;
-  стратегічне планування і консультування з питань стратегій;
-  розробка рекламної політики і консультування з рекламної стратегії;
- бізнес-планування, розробка інвестиційних проектів і консультації з фінансів і маркетингу.
Фірми, що надають консультаційні послуги вітчизняному ринку, можна поділити на такі групи:
1. Квазіконсультаційні компанії. Вони, як правило, не мають постійного штату консультантів і є або чисто фіктивними юридичними утвореннями, або мають цілком відмінний від консалтингу профіль діяльності. Питома вага таких компаній значна в великих і середніх містах, меншою мірою це характерно для Києва, де вже склався ринок консультаційних послуг.
2.    Дрібні українські консалтингові фірми. Більшість з них укомплектовані високопрофесійними спеціалістами. Перевагою й одночасно недоліком цих компаній є їх невеликий розмір (чисельність персоналу від 1 до 5 чоловік). Свої послуги вони пропонують за досить помірну ціну. Накладні витрати таких фірм відносно невеликі, їх більша частина складається з витрат на оплату праці. Водночас мало чисельність персоналу означає невеликі можливості в плані збору інформації, спектра договорів, що укладаються, і широти їх охоплення.
3.    Середні і крупні українські консалтингові фірми. Ця група консультаційних фірм є найбільш збалансованою стосовно потреб клієнта. їх розцінки істотно вищі, ніж в дрібних фірмах (за рахунок накладних витрат), але вони більш повно задовольняють запити клієнтів. Такі фірми можуть одночасно працювати за багатьма напрямками, залучаючи вузько профільних спеціалістів, здійснювати широкомасштабний збір інформації для виконання договорів, при необхідності прискорювати термін виконання робіт, залучаючи додаткові ресурси. Недоліком цих компаній є відсутність належного імені фірми, яке б відповідало вимогам іноземних партнерів.
4.    Іноземні консалтингові фірми. Вони пропонують консультації з питань оподатковування, структурного управління, бізнес-планування, реструктуризації компаній, інвестицій, підприємництва, приватизації. Останнім часом в практиці іноземних фірм з'явилась тенденція залучення до свого персоналу українських спеціалістів. Це пов'язане з високим рівнем їх професіоналізму, знанням психології українського народу і недоліків українського ринку.
За даними досліджень, 42% консультаційних фірм в Україні займаються тільки консультаційною діяльністю. У 30% фірм частка консультаційної діяльності в структурі доходів становить 80% і більше. Кількість організацій, які мають відділи консультування, становить 23% від загальної кількості всіх українських суб'єктів підприємництва.
Етапи надання консалтингової послуги:

> пошуковий. Передбачає здійснення консультантом діагностики компанії (1,5-2 місяці). Наприкінці етапу діагностики менеджмент-консультант робить презентацію діагностики і представляє опис поточного стану компанії.
> вирішальний. Передбачає написання та застосування конкретних пропозицій щодо виправлення (реструктуризації) кожного окремо взятого бізнес-процесу. Найтривалішим є процес власне зміни бізнес-процесів на локальному рівні. Адже це часто потребує зміни всієї системи взаємозв'язків на підприємстві чи на конкретній його ділянці. Що більше - це вимагає усвідомлення суті змін на рівні кожного працівника, відділу, і нового ставлення до роботи, яку вони виконують.
На формування ціни менеджмент-консалтингових послуг впливає багато факторів: кількість потрібних для роботи днів, кваліфікація консультанта та статус фірми, стан компанії та обсяг роботи, яку потрібно виконати, кількість залучених консультантів тощо. Крім того, послуги надаються зазвичай у комплексі: діагностика поточного стану, розробка стратегії, тренінги для персоналу - і все це один проект. Клієнт платить за комплекс, і виокремити якусь послугу та вирахувати її економічний ефект неможливо. Мінімальні ставки професійних менеджмент-консультантів в Україні починаються з позначки $100 за повний день роботи. Із збільшенням кваліфікації та іменитості консультантів зростає відповідно і оплата.


 

You have no rights to post comments