Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Сучасні тенденції розвитку сфери інформації

Сучасні тенденції розвитку сфери інформації
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Сучасні тенденції розвитку сфери інформації


В наші дні інформація є так само важливим фактором виробництва, як земля, праця і капітал. На сучасному етапі для інформаційного забезпечення, включаючи сферу міжнародного і зовнішньоекономічного прогнозування, характерні такі особливості:
>    значне збільшення попиту на інформацію в 80-х - початку 90-х рр. в умовах уповільнення темпів економічного розвитку, погіршення становища на світових товарних ринках і загострення конкурентної боротьби. Багато фірм почали відчувати нестачу інформації для управління діяльністю своїх підприємств, і насамперед для визначення ринкової стратегії, розробки довгострокових програм і вибору перспективних напрямків виробництва і збуту. Підвищення попиту на інформацію викликано також загальним ускладненням структури управління компаніями, необхідністю прийняття ними аргументованих рішень на основі прогнозної інформації;
>    впровадження принципово нової технології на базі швидкого розвитку електронно-обчислювальної техніки, що дозволило в розвинутих країнах створити ефективні національні і міжнародні інформаційні мережі. Про підвищення ефективності мікросхем і зменшення їхньої собівартості свідчить той факт, що знизилася ціна 1 біта - найдрібнішої одиниці кількості інформації. Крім того, мікросхеми в розрахунку на 1 біт стали істотно дешевшими й у багато разів ефективнішими;
>    швидке розширення програмного забезпечення, що складає базу нової технології в інформаційних системах, навіть на фоні загальних порівняно високих темпів приросту основних складових інформатики, що випереджали наприкінці 80-х - початку
90-х рр. основні показники економічного розвитку (темпи росту ВВП, промислового виробництва, зовнішньої торгівлі). З появою нових, більш складних ЕОМ вартість технічних засобів і програмування в абсолютному значенні в цілому зростає, причому витрати фірм на розробку і впровадження інформаційних систем значно перевищують витрати на придбання електронно-обчислювальної техніки. Важливим аспектом функціонування ринку інформаційних послуг Є Діяльність компаній - власників банків даних і посередників. Власниками інформації є видавничі і дослідні організації, що володіють могутньою фінансовою і технічною базою, мають філії і велику мережу клієнтів. Власники інформації одержують від своїх філій, клієнтів і з інших джерел дані, які обробляють, зберігають і на комерційній основі передають посередникам. У зв'язку зі зростанням обсягу інформації, що переробляється, найбільш складним питанням для власників є вибір техніки і методів обробки, збереження масивів даних і їхнього пошуку, для вирішення якого створюється спеціальне програмне забезпечення.
В інформаційний ринок входять ділова, правова, екологічна, медична й інша інформація, інформація для фахівців і масова споживча інформація. Світовий ринок інформаційних послуг підкоряється загальним законам конкурентної боротьби між сотнями тисяч взаємодіючих на цьому ринку суб'єктів. Ринок інформаційних послуг зазвичай поділяється на:
•    глобальний (загально планетарний);
•    міжнародний (охоплює групи країн);
•    національний (телебачення, радіомовлення й інші засоби масової інформації);
•    регіональний (теле - і радіопередачі у визначеному регіоні);
•    локальний (місцеве радіомовлення, місцеві газети і журнали);
•    точковий (інформаційні мережі в навчальних закладах, наукових установах, бібліотеках, музеях тощо).
Приблизно 3/4 сучасного світового ринку інформаційних послуг припадає на операції п'яти економічно найбільш розвинених країн. При цьому частка СІЛА на світовому ринку інформаційних послуг складає понад 50%, що значно більше частки цієї країни, наприклад, у світовій торгівлі (12%). На другому місці перебуває Японія, обсяг операцій купівлі-продажу інформаційних послуг у якій у 1995 р.
оцінювався в 3,5 млрд. дол., тобто наближався до 10% світового ринку. Третє місце посідає Великобританія. В усіх перерахованих країнах основу ринку складають власне інформаційні послуги.
Найбільш динамічною частиною світового інформаційного ринку є сектор ділової інформації, що включає інформацію про окремі товарні ринки і ринки конкретних країн.


 

You have no rights to post comments