Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Транспортне страхування

Транспортне страхування
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Транспортне страхування


Основні ризики в міжнародній торгівлі пов'язані з транспортуванням товарів, тому велике значення має транспортне страхування. Об'єктами транспортного страхування є: карго, транспортний засіб (каско), фрахт. У міжнародній торгівлі перевезення здійснюються переважно морським транспортом, тому морському страхуванню приділяється особлива увага. Основні вимоги до договору морського страхування містяться в Кодексі торгового мореплавства, що регулює відносини між сторонами договору.
Об'єктом морського страхування може бути майновий інтерес, пов'язаний з торговим мореплавством: судно, вантаж, фрахт, плата за проїзд, орендна плата, прибуток, очікуваний від вантажу, заробітна плата та інші види винагороди капітана та екіпажа судна, а також ризик, прийнятий на себе страховиком (перестрахування).
Договір морського страхування вантажів повинен мати письмову форму. Він заключається на підставі заяви страхувальника, яка повинна містити:
•    точне найменування вантажу, вид упаковки, число місць, вагу вантажу;
•    номери і дати коносаментів або інших перевізних документів;
•    найменування, рік побудови, прапор і тоннаж судна;
•    спосіб транспортування вантажу; пункти відправлення, перевантаження і призначення вантажу;
•    дату відправлення вантажу, страхову суму, умови страхування. Страховик вправі вимагати, щоб вантажі перевозилися в тарі та упаковці, які забезпечать їх цілість при транспортуванні. Перевізник зобов'язаний завчасно забезпечити технічну придатність судна до плавання, належним чином спорядити його, укомплектувати екіпаж і забезпечити його всім необхідним, а також привести трюми та інші приміщення судна, у яких перевозяться вантажі, до стану, який забезпечує належний прийом, перевезення і цілість вантажу.
Договір страхування вважається укладеним з моменту, коли факт страхування підтверджений страховою компанією. Після такого підтвердження страхувальник видає страховий поліс. Договір страхування може бути укладений на таких умовах:
-  з відповідальністю за всі ризики;
- з відповідальністю за приватну аварію;
- без відповідальності за ушкодження, крім випадків катастрофи.
Ці умови використовуються з урахуванням міжнародної практики, що склалася в морському страхуванні вантажів, і відповідають, зокрема, стандартним умовам, розробленим Інститутом лондонських страховиків, які через стандартизацію і загальне визнання широко застосовуються страховими компаніями більшості країн світу.
За договором страхування, укладеним страховою компанією на умовах з відповідальністю за всі ризики, відшкодовуються всі збитки від ушкодження чи повної загибелі всього або частини застрахованого вантажу, крім збитків, що відбулися в результаті:
•    воєнних дій або впливу атомного вибуху, радіації;

•    наміру або недбалості страховика, а також порушення встановлених правил перевезення і збереження вантажів;
•    впливу температури, трюмного повітря або особливих властивостей і природних якостей вантажу;
•    невідповідної упаковки вантажів, відправлення їх в ушкодженому стані, нестачі вантажів при цілісності зовнішньої упаковки, ушкодження їх гризунами і комахами, несвоєчасної доставки вантажів і падіння цін;
•    впливу вогню чи вибуху внаслідок транспортування з відома страхувальника, але без відома страхової компанії, речовин і предметів, небезпечних стосовно вибуху чи самозаймання.
Відшкодуванню підлягають збитки страхувальника внаслідок загальної аварії, під якою розуміють збитки і витрати, заподіяні в результаті зіткнення суден, пожежі чи вибуху на судні тощо, що розподіляються між всіма учасниками морського підприємства: судном, вантажем і фрахтом. У міжнародній практиці широко застосовуються так звані Йорк - Антверпенскі правила, що являють собою основні положення про збитки по загальній аварії і порядок їх розподілу.
За договором страхування, укладеному на умовах з відповідальністю за приватну аварію, відшкодовуються:
■    збитки від ушкодження чи повної загибелі всього або частини застрахованого вантажу внаслідок стихійних лих, катастрофи чи зіткнення суден, літаків та інших засобів перевезення між собою чи їх удару об нерухомі або плавучі предмети тощо, збитки внаслідок пропажі судна чи літака безвісті;
■    збитки від ушкодження або повної загибелі вантажу в результаті нещасних випадків;

■    збитки, витрати і внески по загальній аварії;
■    витрати з порятунку вантажу.
Умови страхування без відповідальності за ушкодження, крім випадків катастрофи, в цілому збігаються з умовами страхування з відповідальністю за приватну аварію. Необхідно зазначити лише, що за умовами без відповідальності за ушкодження, крім випадків катастрофи, відшкодовуються збитки тільки від повної загибелі всього чи частини вантажу.
Встановлення факту і причин страхового випадку, розміру збитку, заподіяного застрахованому майну в результаті страхового випадку, документальне оформлення й оплату страхування в практиці іноземного страхування називають ліквідацією збитку. Ліквідацією збитку завершуються юридичні та економічні взаємини між страхувальником і страховиком, що випливають з договору морського страхування.
За особливою угодою, яка має назву генеральний поліс, можуть бути застраховані всі або певного роду вантажі, що страхувальник одержує або відправляє протягом визначеного терміну. За цією угодою вважаються застрахованими вантажі, що перевозяться морськими і водними шляхами на суднах; залізницею; автомашинами та іншими транспортними засобами; повітряним транспортом.
Страхування вантажів по генеральному полісу оформлюється на підставі заяви страхувальника або іншого документа, що містить необхідні дані. Таку заяву страхувальник робить по кожному відправленню вантажу, що підпадає під дію генерального поліса. До відходу судна або іншого транспортного засобу страхувальник повідомляє такі дані:
■    найменування вантажу, число місць, вага і вид упаковки;
■    вид транспорту і спосіб відправлення вантажу;

■    пункти відправлення і призначення вантажу, а також перевантажень;
■    дата відправлення вантажу (виходу судна з порту);
■    номери і дати коносаментів, накладних чи інших транспортних документів;
■    страхова сума;
■    умови страхування вантажів.
Якщо вантажі, які підлягають страхуванню згідно генерального полісу, не будуть заявлені на страхування, страхова фірма залишає за собою право відмовитися від оплати можливого збитку.


 

You have no rights to post comments