Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Страхування ризиків

Страхування ризиків
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Страхування ризиків


Особливим видом страхування є страхування ризиків, зокрема, технічних ризиків, ризиків неплатежу, так званих некомерційних ризиків - страхування іноземних інвестицій від політичних ризиків. Існує також страхування валютних ризиків, але цей вид діяльності трохи відрізняється від загальної системи страхування. В умовах підвищення в зовнішньоторговельному обороті питомої ваги машин і устаткування, включаючи постачання комплексного устаткування для підприємств і проведення будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт на території країн-імпортерів, широко застосовується страхування технічних ризиків і відповідальності перед третіми особами:
■    будівельно-монтажне страхування;
■    страхування машин від поломок;
■    страхування після пускових гарантійних зобов'язань;
■    страхування імпортованого в країну комплексного устаткування;
■    страхування електронного устаткування;
■    страхування відповідальності перед третіми особами при будівельно-монтажних роботах.
Страхування будівельно-монтажних ризиків. Страхова компанія здійснює страхування будівництва будинків і споруд і/чи монтажу устаткування, виконуваних за зовнішньоекономічними контрактами на території країни або за її межами.
Об'єктами страхування є будинки, споруди, машини, запасні частини до них, матеріали та інше майно, призначене для будівництва і монтажу, яке знаходиться на будівельному майданчику, зазначені в договорі страхування.
Відшкодуванню підлягають прямі збитки від загибелі чи ушкодження застрахованого майна, що відбулося в результаті:
■    помилок при проведенні будівельних і монтажних робіт, дефектів у застрахованих об'єктах, а також помилок інженерів і службовців чи в результаті недбалості третіх осіб;
■    короткого замикання, перевантаження електромережі, атмосферних розрядів тощо;
■    розривів тросів і ланцюгів, падіння деталей і інших предметів;
■    пожежі, вибуху, землетрусу, вулканічного виверження, гірського обвалу; зсувів, повені, урагану й інших стихійних лих;
■    будь-яких інших раптових і непередбачених подій на будівельному майданчику, не виключених умовами страхування.
Якщо в договорі страхування не передбачено іншого, не підлягають відшкодуванню збитки, що прямо чи побічно відбулися в результаті:
•    воєнних дій чи військових заходів і їх наслідків;
•    ядерного вибуху, радіації чи радіоактивного зараження;
•    навмисної дії чи грубої недбалості страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування;
•    помилок, недоліків чи дефектів, що були відомі страхувальнику до настання нещасливого випадку;
•    часткового чи загального припинення робіт;
•    корозії, гниття, природного зносу, самозаймання й ін.;
•    експериментальних чи дослідницьких робіт;
•    ушкодження будівельної техніки і транспортних засобів у результаті їхніх внутрішніх поломок, що не викликані зовнішніми факторами.
Відповідальність за договором страхування починається з моменту вивантаження застрахованого майна на будівельний майданчик (але не раніше обумовленої в договорі страхування дати), триває протягом усього часу будівництва, монтажу випробування обладнання і закінчується в момент здачі об'єкта в експлуатацію, але не пізніше дати, зазначеної в договорі страхування.
Страхування після пускових гарантійних зобов'язань. За умовами цього виду страхування страхова компанія приймає зобов'язання по гарантіях, виданих на будинки, споруди, устаткування, що побудовані чи змонтовані за зовнішньоекономічними контрактами у нашій країні або за її межами.
Особі, на користь якої укладено договір страхування, відшкодовуються витрати, обумовлені гарантійними зобов'язаннями перед покупцем і пов'язані з загибеллю або ушкодженням об'єкта страхування, за умови, що загибель або ушкодження виявилися наслідком:
■    недоліків, допущених при здійсненні будівельно-монтажних чи пусконалагоджувальних робіт, але виявлених у період гарантійної експлуатації;
■    виконання гарантійних зобов'язань особою, на користь якої укладене страхування, чи уповноваженими нею особами.
Об'єктами страхування є споруди, матеріали, механізми й устаткування, що знаходяться в місці завершення будівельно-монтажних робіт, зазначеному в договорі страхування, і поставлені особами, на користь яких проводиться страхування, відповідно до торгового контракту, зазначеного у договорі страхування.
Якщо в договорі страхування не передбачено іншого, не відшкодовуються збитки, що виявилися наслідком положень, перерахованих в умовах страхування будівельно-монтажних ризиків.
Страхування імпортованого в країну комплектного устаткування. Згідно умов цього виду страхування, страхова компанія страхує відповідальність продавця цього устаткування за шкоду, заподіяну покупцю і третім особам у період монтажних робіт, пусконалагоджувальних робіт і гарантованого терміну експлуатації устаткування.
Договір страхування укладається продавцем або покупцем від імені продавця. Страхування може бути укладене на користь як продавця, так і інших осіб, що вказуються в полісі, якщо вони можуть зазнати шкоди внаслідок передбачених у договорі подій.
Відшкодуванню підлягають тільки прямі збитки, що утворилися в результаті: помилкових дій чи вказівок страхувальника або осіб, на користь яких укладене страхування, допущених за місцем здійснення монтажу, пусконалагоджувальних робіт і експлуатації устаткування протягом страхового періоду; дефектів вузлів, агрегатів і інших частин устаткування, за винятком витрат на ремонт і заміну самих дефектних частин.
Відшкодування за загибле устаткування визначається за фактичною вартістю його заміни, але не вище тієї, за якою воно включене в торговий контракт, з додатковим відшкодуванням витрат по перевезенню і на транспортне страхування.
Після другої світової війни в практиці міжнародної торгівлі значне місце посідають постачання промислового устаткування, компенсаційні й інші експортно-імпортні угоди на базі довгострокових кредитів. З метою гарантії погашення кредитів в обумовлений термін, кредитори в багатьох випадках здійснюють страхування експортних кредитів або ризику неплатежу. Особливе значення страхування ризику неплатежу набуває в умовах ринкової економіки, коли окремі підприємства й організації самостійно виходять на зовнішній ринок, встановлюють прямі комерційні зв'язки без достатнього знання своїх партнерів, умов торгівлі у відповідних країнах.
Страхування цього ризику приватні страхові компанії, як правило, не проводять. Страхування експортних кредитів здійснюється спеціалізованими установами і товариствами, які зазвичай належать державі або в яких вона володіє контрольним пакетом акцій.
Страхуванню підлягають збитки від несплати рахунків за поставлені товари і/чи надані послуги, що виникли протягом дії договору страхування внаслідок настання страхового випадку. Страхування також поширюється на рахунки, виписані на товари і/чи послуги, що дійсно поставлені і/чи дійсно надані від імені і за рахунок страхувальника, прийняті іноземним покупцем і підлягають оплаті протягом терміну, встановленого в договорі страхування.
Страхування не поширюється на неустойки, договірні штрафи, відсотки за прострочення, відшкодування збитків по рекламації, курсові різниці; рахунки, виписані на державні підприємства, організації і фірми; рахунки за експортними контрактами, для виконання яких відсутні необхідні ліцензії і (або) дозволи. Не відшкодовуються також збитки, що виявилися наслідком війни, воєнних дій, цивільної непокори, страйків, конфіскації, націоналізації, введення ліцензування, скасування експортної чи імпортної ліцензії або заборони обмеження переказів.
Страховим випадком вважається неплатоспроможність іноземного покупця, під якою розуміють такі події: відкриття судового процесу по справі про неспроможність іноземного покупця або відмова в порушенні справи про неспроможність іноземного покупця в зв'язку з відсутністю в нього майна; відкриття судового процесу з запобігання неспроможності; досягнення позасудового компромісу між іноземним покупцем і його кредиторами; безперспективність платежу в силу доведених несприятливих обставин; несплата застрахованого рахунка протягом шести місяців з дати закінчення терміну, встановленого в договорі страхування.
Для визначення розмірів збитків із суми несплачених рахунків вираховуються: зустрічні вимоги іноземного покупця до страхувальника; доходи від реалізації різних видів забезпечення; всі надходження після настання страхового випадку, включаючи надходження від реалізації активів в ході судового процесу по частці страхувальника.
Валютою страхування може бути будь-яка іноземна валюта, в якій виписуються рахунки іноземним покупцям. Страхова премія та страхове відшкодування виплачуються в тій валюті, в якій виписані рахунки.


 

You have no rights to post comments