Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Проблеми і перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні

Проблеми і перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Проблеми і перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні


Ринок послуг в Україні має велике значення для національної економіки. І сьогодні туристичний бізнес розглядається як найбільш перспективний напрям розвитку цього ринку. Україна посідає одне з помітних місць в світі щодо наявності унікальних туристичних та курортно-рекреаційних ресурсів. Нині туристичною діяльністю в Україні займається понад 1,5 тис. підприємств, на яких працює майже 100 тис. осіб. Для обслуговування туристичних потоків задіяно більше З тис. лікувально-оздоровчих закладів, майже 1,5 тис. туристичних баз, готелів, мотелів і кемпінгів різних форм власності. За оцінками фахівців, Україна може приймати до 10 млн. туристів на рік.
Потенційний турист під час вибору тієї чи іншої країни для поїздки бере до уваги такі фактори, як політична та економічна стабільність, ціни, рівень сервісного обслуговування, наявність туристично-рекреаційного потенціалу, характер транспортних зв'язків, реклама, географічні, природні та кліматичні, культурні і релігійні характеристики країни. За оцінками експертів, основними мотивами для туристичних мандрівок в Україну є культура країни, можливість оздоровлення, красоти природи, спорт та відпочинок. Отже, ці чинники є найбільш вагомими складовими туристичного продукту нашої країни, які потребують особливої уваги з боку фахівців туристичного бізнесу. Разом з цим необхідно привертати увагу потенційних туристів до історико-архітектурних пам'яток, стародавніх звичаїв та традицій українського народу, які, без сумніву, можуть зацікавити гостей нашої країни. Взагалі, створення позитивного іміджу країни та її окремих туристичних об'єктів має стати складовою частиною загальної стратегії розвитку туризму в Україні.
Український ринок туристичних послуг має певні особливості, до яких можна зарахувати:
-    постійне збільшення пропозиції послуг, зважаючи на зростаючий попит;
-    досвідчених спеціалістів для роботи в галузі;
-    виняткові можливості для розвитку найрізноманітніших видів туризму;
-    сприяння розвитку ринкової інфраструктури з боку держави шляхом забезпечення нормативно-правових аспектів діяльності.
Заслуговує на увагу той факт, що Україна має всі передумови для підвищення конкурентоспроможності в цій сфері. Серед них треба виділити такі: вигідне географічне розташування; розвинуту транспортну інфраструктуру; значний науково-технічний потенціал; наявність висококваліфікованих кадрів. Характерною рисою послуг, які пропонуються потенційним туристам в Україні, є їх структурне різноманіття.
Туристична галузь в Україні формується за рахунок трьох складових: виїзний (зарубіжний) туризм; внутрішній туризм; в'їзний (іноземний) туризм. Виїзному туризму належить частка 41% від загальної кількості туристів. Українці подорожують за кордон із службовою метою, як приватні туристи та в організовані тури.
Зарубіжний туризм в Україні має певні особливості. До них слід зарахувати:
■ переважання приватних подорожей над службовим та організованим туризмом, що зумовлено бажанням задовольнити потреби конкретного туриста, стиль його життя і відпочинку, вимоги до рівня обслуговування, беручи до уваги платоспроможність, індивідуальне замовлення щодо формування програми, маршруту та місця розміщення;
■    основними напрямами подорожей українських туристів є Росія, Польща, Угорщина, Молдова та Білорусь. Таке спрямування туристичних потоків пояснюється сталими зв'язками із сусідніми з Україною державами, зручним транспортним сполученням, близкістю культурного розвитку, розвинутими економічними відносинами між країнами;
■    нерівномірність розвитку виїзного туризму за регіонами, що пояснюється, на наш погляд, рівнем економічного розвитку регіонів, платоспроможністю населення, близкістю деяких регіонів до сусідніх держав, що сприяє розвитку туристичних та соціально-економічних зв'язків;
■    значна кількість туристичних фірм надають перевагу саме виїзному туризму. Це можна пояснити можливістю швидше отримати прибуток, використовувати відпрацьовані туристичні маршрути, охопити більшу кількість громадян, які бажають подорожувати в різні країни світу.
Складовим елементом туристичної діяльності в Україні є також внутрішній туризм. На нього припадає 32% подорожуючих. Серед характерних рис цього туристичного напряму помітне місце належить таким. Він сприяє розвитку екскурсійної діяльності, маршрутно-пізнавальному і спортивно-оздоровчому туризму; поєднує в собі відсутність мовного бар'єру і складностей з візами, прийнятні ціни та розвиток інфраструктури, що приваблює внутрішніх туристів; переважна кількість внутрішніх туристів обслуговується готелями та санаторно-курортними закладами. Це зумовлено, насамперед, розвитком готельної мережі по Україні, вдосконаленням сервісу, унікальними лікувальними властивостями регіонів. Разом з цим, необхідно відмітити, що на розвиток внутрішнього туризму негативно впливають недосконалість податкової системи, зниження платоспроможності основної частини населення, нерозвиненість матеріально-технічної бази сфери послуг.
Найбільшої уваги заслуговує такий напрям як в'їзний туризм. Він характеризується зростаючою динамікою. Це можна пояснити по-перше, збільшенням обізнаності туристів про Україну, по-друге, розвитком інфраструктури та підвищенням рівня обслуговування, потрете, спрощенням режиму перетинаній кордонів.
Дослідження особливостей становлення і розвитку цієї сфери туристичної індустрії в Україні дозволяє виділити певні особливості, їй притаманні. По-перше, в'їзний туризм слід розглядати як вид зовнішньої торгівлі, а отже як джерело надходження доходу, оскільки весь його продукт (у вигляді розміщення, пересування, ознайомленим та розваг) є предметом купівлі-продажу. Слід зауважити, що в дам ому випадку наша країна одержує валютні кошти за туристичний продукт без його безпосереднього вивозу, що є доволі вигідним для національної економіки. По-друге, в'їзному туризму властива значна соціально-економічна роль. Ця галузь економіки сприяє не тільки збереженню, а й збільшенню екологічного потенціалу нашої держави, а також відновленню її екологічних ресурсів та створенню нових робочих місць. По-третє, саме цей вид туристичної діяльності сприяє формуванню позитивного іміджу України, виконує культурно-освітні функції, сприяє культурному обміну, є показником відкритості суспільства.
Необхідно зазначити, що в'їзному туризму, на даному етапі його розвитку, необхідний режим найбільшого сприяння з боку держави. Тільки при цьому може бути забезпечене дотримання розумного поєднання державної політики та інтересів українських підприємців у галузі туризму. Слід зазначити, що під рівнем конкурентоспроможності туристичної індустрії України ми розуміємо ступінь розвитку саме в'їзних туристичних потоків.
Ринок іноземного туризму в Україні формується за рахунок двох основних сегментів - східного (громадяни країн колишнього Союзу) і західного (туристи з інших, переважно високорозвинених, країн світу). Сучасний етап розвитку українського ринку в'їзного туризму характеризується такими рисами:
■    найбільш популярним видом туризму серед іноземних гостей є пізнавальний, тобто основною метою подорожі в Україну є отримання цікавих вражень. Туристи виявляють інтерес до української культури, своєрідності побуту та місцевих традицій, бажають ознайомитись із видатними пам'ятками стародавньої історії, археології, архітектури міжнародного та національного значення, скористатись цілющим кліматом, відомими лікувальними мінеральними джерелами;
■    серед найбільш улюблених маршрутів іноземних туристів можна виділити Київ, Крим, Львівську та Одеську області. За кількістю туристів, метою яких є відпочинок та рекреація, лідируючі позиції посідає Крим - 60% відпочиваючих, порівняно з 40% в цілому по Україні. Розвиток в'їзного туризму саме в цих регіонах пояснюється тим, що в решті областей, де чимало цікавих пам'яток, готелі та транспорт поки що не відповідають європейському рівню; Найчастіше відвідують цей регіон гості з Росії, Беларусії, Молдови, Німеччини, Ізраїля, Турції.
■    іноземні гості віддають перевагу індивідуальному туризму, оскільки він дає можливість найповніше задовольнити потреби конкретного туриста, його інтереси, звички, стиль життя і відпочинку;
■    найперспективнішими регіонами з точки зору в'їзного туризму слід визначити Закарпатський та Причорноморський. Основними напрямами розвитку туристичної індустрії в цих регіонах є формування рекреаційно-туристичного комплексу, який задовольнив би потреби населення регіону в санаторно-курортному лікуванні, відпочинку і туризмі; формування ринку конкурентоспроможних на міжнародному рівні рекреаційних послуг на основі ефективного використання існуючих природних і культурно-історичних ресурсів регіону з одночасним збереженням екологічної чистоти середовища.
Аналіз розвитку туристичної індустрії в Україні дозволяє виділити конкурентні переваги, які повинні бути основою формування конкурентоспроможності нашої країни в галузі турбізнесу. Серед них пріоритетне значення мають:
1.    Унікальний цілющий клімат.
2.    Значний історико-культурний потенціал.

3.    Регіональна розгалуженість туристичних центрів та зон відпочинку.
4.    Наявність великої кількості територій з лікувальними можливостями.
5.    Розвинена інфраструктура.
6.    Забезпеченість розвитку туристичної індустрії нормативно-правовою базою.
7.    Привабливість туристичної індустрії нашої країни для іноземного інвестування.
Пріоритетне значення для розвитку української туристичної галузі має клімат, основними характеристиками якого є невелика відносна вологість влітку та м'яка зима (такі особливості зумовлені географічним розташуванням нашої країни, яка є рівновіддаленою від Північного полюса та Екватора). Це дозволяє туристичній галузі приймати туристів всі чотири сезони на рік.
Слід зауважити, що переважна кількість іноземних туристів ставить на меті отримання нових вражень від подорожі. Тому багатий історико-культурний потенціал є однією з основних складових формування конкурентоспроможності нашої країни на світовому туристичному ринку. Важливими туристично-екскурсійними об'єктами в країні є численні пам'ятки археології, історії, архітектури, мистецтва, а також палацово-паркові ансамблі, музеї та картинні галереї. Серед унікальних пам'яток української держави яскравий інтерес для закордонних туристів можуть являти:
* пам'ятки та монументи епохи Київської Русі;
■    об'єкти туризму, пов'язані з історією українського козацтва;
■    туристично-екскурсійні маршрути по місцях гайдамацького
руху;
■    меморіальні ансамблі, присвячені героїчній боротьбі за визволення України в часи Другої Світової війни;
■    шедеври архітектури різних стилів: бароко, модерн, неокласицизм;
■    палацово-паркові ансамблі та пам'ятки мистецтва. Важливе значення для формування туристичних маршрутів має
те, що практично кожен регіон нашої країни являє інтерес з пізнавальної та тематичної точки зору. Це дозволяє задовольнити найбільш вибагливий попит іноземних туристів. Регіональна розгалуженість туристичних об'єктів є безумовною перевагою української туристичної індустрії. Це дозволяє, по-перше, урізноманітнити асортимент туристичних послуг, по-друге, формувати цікаві екскурсійні маршрути територією країни, по-третє, залучати велику кількість туристів, тим самим збільшуючи прибутки галузі.
Слід зазначити, що велике значення для складання туристичних програм має забезпеченість територій транспортною, готельною інфраструктурою, а також рівень сервісного обслуговування. На сьогодні цим вимогам найбільш повно відповідають Закарпатський та Причорноморський регіони. Тому саме вони є найбільш перспективними з точки зору в'їзного туризму. Район Закарпаття володіє значними природними та культурно-історичними ресурсами, які дозволяють інтенсивно розвивати рекреацію та туризм. Переважне значення для розвитку конкурентоспроможності цієї території мають такі складові:
1.    Наявність спільних кордонів з чотирма східно - європейськими державами. Таке географічне розташування дозволяє активно розвивати туристичні зв'язки з цими країнами; зручно діставатися до місця відпочинку іноземними туристам через близьке місцезнаходження та розвинуте транспортне сполучення. Слід відзначити також практичну відсутність мовних бар'єрів.
2.    Регіон має значні рекреаційні можливості. По-перше, на його території розташовані 700 джерел лікувальних мінеральних вод. По-друге, в Закарпатській області знаходиться найбільша в світі алергологічна лікарня, розташована в соляній шахті. Також зауважимо, що джерела регіону не поступаються властивостями відомим мінеральним водам Франції, Чехії та Польщі, а відпочинок і лікування в Закарпатті коштує набагато дешевше, ніж в цих країнах.
3.    Закарпатська область має значний історико-культурний потенціал. Це дозволяє поєднати відпочинок з пізнавальними туристичними маршрутами.
4.    Розташування на території регіону Українських Карпат сприяє розвитку гірськолижного туризму. Орографічні умови, якими володіє область, є сприятливими для побудови лижних трас відповідно до світових стандартів.
5.    Розвинута сервісна інфраструктура курорту, сприятливі кліматичні умови, чудові ландшафти забезпечують можливості для розвитку сільського туризму, який останнім часом стає все більш популярним серед іноземних відвідувачів.
Беручи до уваги ці фактори, можна виділити пріоритетні для регіону види туристичної діяльності. До них, на наш погляд, слід зарахувати: лікувальний, сільський, гірськолижний, пізнавальний туризм.
Розвиток туризму, рекреації і курортів в Причорноморському регіоні здійснюється на базі природних ресурсів, які є дефіцитними для населення континентальної частини Східної Європи, Північної і Центральної Азії. Підвищенню конкурентоспроможності регіону сприяють такі складові:
•    унікальний клімат, особливості якого є сприятливими для організації і розвитку туристичної індустрії.
•    розвинута рекреаційно-туристична інфраструктура.
•    пам'ятки античності та пізнього середньовіччя, численні палацово-паркові ансамблі, печери, які входять до числа найкращих в світі, природні заповідники створюють виняткові можливості для розвитку пізнавального туризму.
Значною перевагою регіону є те, що кожен його курортний район має свої особливості. Так, Південнобережний славиться своїм мікрокліматом, курорти західної зони (Євпаторія та Саки) - грязями, Феодосія - мінеральною водою та іловою гряззю. Розвиток туристичної індустрії в регіоні має свої особливості. Серед них треба виділити такі:
а)    пріоритетне значення мають літні види туризму, оскільки на
узбережжі спостерігається сезонна нерівномірність відвідування.
б)    найбільш привабливою територією Причорноморського регіо-
ну для іноземних гостей є Автономна Республіка Крим, на яку припадає 30,5% туристів регіону, тоді як Одеська область прий-
має 7,2% зарубіжних відвідувачів, а Севастополь - 5,9%. Таке
зацікавлення потенційних туристів Кримським курортом вик-
ликана, по-перше, його кліматичними властивостями, по-дру-
ге, різноманітністю туристичних маршрутів, і, по-третє, більш
низькими цінами відпочинку порівнянно з іншими відомими
морськими курортами.
в)    в регіоні є всі перспективи для розвитку поряд з традиційни-
ми видами туристичної діяльності таких, як паломницький, ар-
хеологічний туризм та баллуінг - катання туристів на повітря-
них кулях, прогулянки, екскурсії та подорожі на них.
Аналіз факторів, що впливають на привабливість зон рекреації і туризму в регіоні дозволяє зробити висновки, що районами пріоритетного освоєння повинні бути ті, у яких витрати на розвиток інже-нерио-транспортної інфраструктури можуть бути мінімальними (Одеська область, Ялта, Алушта, Бердянськ), стан навколишнього середовища і якість природних ресурсів є найкращими (Євпаторія -Саки, Південний берег Криму), де має місце найдовша тривалість туристичного сезону (Одеса, Алушта, Ялта). Території пріоритетного розвитку рекреації і туризму в Причорноморському регіоні можуть бути виділені в таких зонах:
•    зона Одеси: спеціалізація - бальнеолікування, відпочинок, туристичні екскурсії, фестивалі, конгреси, семінари, бізнес-туризм, морські прогулянки.
•    зона Євпаторія - Саки: спеціалізація - бальнеолікування, дитячий та сімейний відпочинок, реабілітація інвалідів.
•    зона Велика Ялта: спеціалізація - відпочинок, туристичні екскурсії, фестивалі, літній спорт, морські прогулянки, перебування в горах.
•    зона Велика Алушта - Велика Феодосія: спеціалізація - відпочинок, туристичні екскурсії, дельтапланеризм, спеціальні археологічні і мистецтвознавчі інтереси.
•    зона Бердянська: спеціалізація - бальнеолікування, дитячий і сімейний відпочинок, туристичні екскурсії, морські прогулянки.
Важливою складовою конкурентоспроможності України є наявність різноманітних природних лікувальних ресурсів, сприятливих для розвитку санаторно-курортної справи. Сьогодні в країні діє багатофункціональна система санаторно-курортного обслуговування населення. Санаторно-курортне лікування на основі кліматичних, бальнеологічних і грязьових природних ресурсів здійснюють санаторії, санаторії-профілакторії, лікувальні бази, пансіонати з лікуванням. Треба зазначити, що саме лікувальний туризм має великі перспективи розвитку в нашій країні. Такий висновок дозволяє зробити дослідження основних рекреаційних зон, які рівномірно розташовані майже по всій території України. Доцільно розглядати такі території за їх оздоровчим спрямуванням:
-    бальнеологічні курорти: Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська області;
-    кліматично-грязьові: Запорізька, Одеська області;
-    грязьові: Одеська, Сумська області;
-    кліматичні: Київська, Одеська, Сумська, Полтавська.
Основою інтенсивного розвитку рекреації в цих регіонах є по-перше, вигідне географічне розташування в степовій та лісостеповій зоні у поєднанні зі сприятливим кліматом, по-друге, наявність лікувальних природних переваг, таких як мінеральна вода, грязі, ропа, по-третє, забезпеченість розгалуженою мережею санаторно-курортних установ.
Країни, які прагнуть бути конкурентоспроможними в сфері туризму, намагаються інтенсивно розвивати транспортну індустрію та готельне господарство, які формують туристичну інфраструктуру. Розвинуте транспортне сполучення України є одним із факторів сприяння в'їзному туризму, оскільки зручність проїзду до місця  відпочинку відіграє важливу роль для потенційних туристів. Формуванню конкурентоспроможності туристичної індустрії нашої країни значно сприяє по-перше, наявність можливостей для розвитку всіх видів транспорту, що дозволяє гостям нашої країни обрати з них найбільш зручний. Іноземні туристи прибувають в Україну: по автомобільних та залізничних транспортних шляхах; авіаційним транспортом через аеропорти столиці - міста Києва; морським транспортом через південні морські порти з подальшим використанням інших видів транспорту для поїздки по країні. По-друге, наявність залізничної мережі, яка охоплює всю країну, дозволяє знизити витрати на подорож, оскільки вартість перевезення поїздом в межах України у 2,7 разів нижча, ніж автомобільним і в 10,9 разів нижча, ніж авіаційним транспортом.
По-третє, постійне зростання кількості прямих міжнародних авіаліній сприяє туристичним зв'язкам нашої країни. Сьогодні здійснюється регулярне міжнародне пряме авіасполучення з містами Амстердамом, Барселоною, Берліном, Брюсселем, Віднем, Лондоном, Мадридом, Манчестером, Москвою, Мюнхеном, Парижем, Римом, Франкфуртом-на-Майні, Цюрихом та іншими. У весняно-літній період з метою забезпечення транспортного обслуговування додаткового потоку іноземних туристів в Україну здійснюється чартерне сполучення з Великобританією, Іспанією, Італією, країнами Скандинави, Францією, Німеччиною. Крім того, розвиток внутрішнього авіаційного транспорту дозволяє швидко та зручно дістатися до основних областей України через аеропорти Києва, Одеси, Сімферополя, Харкова, Львова, Дніпропетровська.
Пріоритетне значення для подальшого розвитку транспортної індустрії матиме:
-    інтеграція України в єдину європейську залізничну мережу, яка передбачає включення країни в європейську програму будівництва швидкісних залізничних магістралей (швидкість - 200-300 км/год.);
-    участь нашої країни в мережі стратегічних транспортних коридорів Центральної та Східної Європи, що розробляються з метою створення прямого та швидкісного сполучення між європейськими центрами.
Готельне господарство є однією з галузей сфери послуг, яка безпосередньо пов'язана з розвитком туризму і бере активну участь у формуванні туристичної інфраструктури країни. Серед особливостей розвитку цієї сфери в Україні заслуговують на увагу такі:
1.    Основною характеристикою готельного господарства в нашій країні є різноманітність типів об'єктів розміщення. Це підприємства готельного господарства (готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, молодіжні бази, готельно-офісні центри) із сервісною інфраструктурою, а також заклади оздоровлення і відпочинку (санаторії, пансіонати). Гостей в Україні готові прийняти більше 1500 готелів, мотелів, кемпінгів, туристичних баз, 3304 санаторіїв, будинків відпочинку.
2.    Пріоритетне значення для розвитку конкурентоспроможності сфери туристичних послуг нашої держави має створення першої готельної мережі «Ргешіег Hotels», в якій представлені такі лідери індустрії як «Прем'єр Палас» в Києві, «Дністер» у Львові та «Ореанда» в Ялті. Серед переваг утворення такої мережі важливе значення мають наявність єдиного центру бронювання; дотримання учасниками мережі загальних стандартів якості, які характеризуються високим рівнем обслуговування; орієнтація на конкретного туриста. Такі принципи роботи дозволяють задовольнити вибагливий попит іноземних гостей, а також охопити різні категорії споживачів.
3.    Останнім часом спостерігається збільшення кількості готелів у регіонах, які пропонують побутові умови на достатньому рівні. Це сталося переважно завдяки невеликим (до 50 номерів) приватним готелям.
4.    Номерний фонд більшості готелів зазнає змій в бік збільшення висококласних номерів: чисельність номерів «люкс» за останні 4 роки збільшилося вдвічі.
Важливу роль в стійкому розвитку сфери туристичного бізнесу відіграє нормативно-правова база. В Україні сформоване правове поле туризму. Туристичний бізнес набуває фахових рис, адаптується до умов і вимог світового ринку турпослуг. За період з 1995 до 2003 року в Україні прийнята низка важливих рішень з питань державної політики у сфері туризму, курортів, готельних послуг. Доцільно виділити ті аспекти, які мають вирішальне значення для розвитку іноземного туризму як фактору підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку.
По-перше, заслуговує на увагу введення Правил обов'язкової сертифікації готельних послуг. Це має суттєве значення для розвитку  готельного бізнесу в країні, для туристів, які користуються його послугами та вимагають належного рівня обслуговування. Отримання такого сертифікату є гарантом того, що готельний продукт відповідає вимогам стандартів. Це надає можливість підвищити авторитет підприємства на внутрішньому і зовнішніх ринках гостинності, а також привабити більшу кількість туристів та розширити партнерські зв'язки. По-друге, Законом України «Про туризм» і Програмою розвитку туризму в Україні до 2005 року передбачено відкриття представництв Держкомтуризму в Україні та за кордоном. Слід зазначити, що створення таких структур підвищить економічну ефективність туристичної індустрії, збільшить валютні надходження до державного бюджету. Переваги від організації туристичних представництв за кордоном полягають передусім в такому:
    розширенні можливостей просування національного туристичного продукту на міжнародному ринку;
    проведенні реклами туристичних можливостей України;
    розширенні зв'язків з туристичними відомствами та підприємствами країни перебування;
    налагодженні прямих контактів українських туристичних підприємств з зарубіжними партнерами.
Крім того, необхідність створення туристичної представницької структури зумовлюється і можливістю залучення більшої кількості іноземних туристів в Україну, забезпечення захисту прав та інтересів українських туристичних підприємств і вітчизняних туристів за кордоном, залучення іноземних інвестицій у туристичну галузь нашої країни. По-третє, сьогодні ведеться активна робота з укладання міждержавних і міжнародних договорів, спрямованих на спрощення перетину кордону туристами, особливо з тих держав, що є для України найперспективнішими туристичними ринками. Окрім укладання та реалізації договорів щодо безвізових пересувань туристів, збільшенню обсягів туристичних обмінів буде сприяти запровадження гнучкої візової політики, спрощення консульських формальностей щодо надання в'їзних віз в Україну, зниження вартості віз для країн, що є головними генеруючими туристичними ринками, зокрема, країн Західної Європи та СПІА.
Одним з найважливіших факторів створення конкурентоспроможного туристичного продукту є фінансові ресурси. Розвиток туризму потребує розвиненої інфраструктури, а для цього необхідні значні інвестиції. Капітал має визначальний вплив на економічне значення міжнародного туризму в країні. Фінансування туристично-рекреаційної індустрії доцільно здійснювати за рахунок:
•    бюджетних коштів;
•    позабюджетних фондів;
•    коштів підприємств інших галузей;
•    власних коштів суб'єктів рекреаційного господарювання. Провідна роль у фінансуванні діяльності підприємств туристичної
сфери в Україні належить іноземним інвесторам. Тому інвестиційна привабливість сфери туристичного бізнесу нашої країни має вирішальне значення для її розвитку. Сьогодні все більше регіонів являють інтерес для іноземних інвесторів. Проте найбільші фінансові вкладення здійснюються в розвиток туристичної сфери Закарпатського та Причорноморського регіонів. Така регіональна спрямованість може бути пояснена тим, що умови, які мають дані регіони, передбачають високу ефективність рекреаційно-економічної діяльності.
Слід зазначити, що найбільш пріоритетними напрямами розвитку туристичного бізнесу в приморських регіонах є такі:
-  формування промислово-фінансових груп рекреаційного типу;
-  створення природно-господарських міжнародних комплексів рекреаційного типу;
- організація спільних лікувально-оздоровчих та туристичних підприємств. Спільна підприємницька діяльність у рекреаційній сфері може здійснюватися в таких формах: одержання валютного кредиту для спорудження туристських об'єктів «під ключ»; спорудження й експлуатація об'єктів як спільних міжнародних підприємств. Перевага першого варіанта полягає в тому, що після погашення кредиту весь валютний прибуток залишається в Україні, але в цьому випадку існує ризик низького рівня експлуатації об'єктів, неможливість заміни устаткування, невідповідного сервісу. Другий варіант передбачає наявність гарантій подальшої експлуатації, передачі і практичного впровадження передового світового досвіду і відмови від валютного кредиту, але при цьому значна частина валютного прибутку буде належати закордонним партнерам.
- формування вільних зон рекреаційного підприємництва, тобто територій з особливими економіко-правовими, фінансовими, митними умови господарювання вітчизняних і закордонних юридичних осіб. На нашу думку, це може сприяти розвитку соціальної інфраструктури, збільшенню надходжень в місцеві бюджети, збагаченню управлінського досвіду, а отже прискоренню виходу на міжнародний ринок рекреаційних послуг. Такі зони повинні створюватися на територіях, природні умови і ресурси яких користуються попитом на світовому ринку. На жаль, про Україну поки мало що відомо світові. Потрібні спрямовані зусилля і чималі кошти, щоб підняти завісу невідомості, наповнити міжнародний туристичний ринок якісною рекламою, каталогами, довідниками і путівниками. Вступ України в 1997 році до Всесвітньої Туристичної Організації забезпечив доступ до міжнародної нормативно-правової бази в сфері розвитку туризму, зокрема з питань стандартів, сертифікації, ведення статистичної звітності, захисту безпеки туристів. Крім того, є реальна можливість одержувати підтримку від ВТО в організації підготовки і підвищення кваліфікації кадрів для індустрії туризму.
Важливим стратегічним напрямком розвитку туризму є створення розвинутої матеріально-технічної бази туристичної індустрії. Для прискорення розвитку матеріально-технічної бази туристичного бізнесу необхідно:
    забезпечити модернізацію і реконструкцію існуючих об'єктів туризму, а також будівництва нових за сучасними проектами;
    практикувати проведення цільових інвестиційних конкурсів на право реконструкції і будівництва нових об'єктів із залученням до їхньої організації підприємств туристичної індустрії вітчизняних і іноземних інвесторів, місцевих органів виконавчої влади;
    використовувати можливості фінансування розвитку індустрії туризму за рахунок коштів приватних вітчизняних та іноземних інвесторів, фондів, добровільних об'єднань підприємств, по лінії міжнародної технічної допомоги, Європейського Банку Реконструкції і Розвитку, інших міжнародних фінансових організацій.
Прискорити розвиток цього напрямку туристичної діяльності в Україні дозволить розробка мережі цікавих туристичних маршрутів міжнародного значення на території нашої країни з урахуванням потреб і інтересів приїжджаючих гостей, потенціалу туристичних ресурсів із подальшим наданням комерційних пропозицій іноземним туристичним фірмам для їх використання; забезпечення випуску якісної рекламно-інформаційної продукції іноземними мовами, яка висвітлює туристичні можливості, історію, культуру України для розповсюдження серед іноземних туристів і зарубіжної громадськості.
В останні роки в Україні, що має значний потенціал рекреаційного і туристичного призначення, спостерігається підвищений інтерес вчених і фахівців-практиків до проблем розвитку рекреації і туризму як високорентабельного і соціально орієнтованого сектора національної економіки.
Необхідність пошуку раціональних шляхів активізації використання потенціалу рекреаційно-туристичного комплексу диктується також перспективами відчутних економічних результатів і соціальних наслідків розвитку цього сектора української економіки, що може і повинен стати реальним способом її оздоровлення, найважливішим засобом культурного і духовного відродження народу України, відтворення її трудового потенціалу.
Варто також підкреслити, що туристичний бізнес стає дедалі вигіднішим видом вкладання капіталу як в Україні, так і в усьому світі. За розумної протекційної політики держави він здатний стати фактором подальшого розвитку економіки нашої країни.


 

You have no rights to post comments