Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Характеристика транспортних перевезень

Характеристика транспортних перевезень
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Характеристика транспортних перевезень


В аналітичних цілях виділяють морський транспорт, що відіграє основну роль у перевезенні зовнішньоторговельних вантажів, повітряний транспорт, який має велике значення в міждержавному переміщенні людей, та інші види транспорту.
Морський транспорт вважається найбільш універсальним видом транспорту, який спеціалізується на обслуговуванні міжнародної торгівлі. У системі морського торгового судноплавства зародилися й одержали розвиток основні правові інститути й організаційні форми міжнародних перевезень вантажів і пасажирів. Система економічних і правових відносин між учасниками процесу перевезення на інших видах транспорту розвивалася тією чи іншою мірою під впливом міжнародної практики морського торгівельного судноплавства.
У міжнародному судноплавстві склалися дві форми організації перевезень: лінійна (регулярна) і трампова (нерегулярна). Міжнародне лінійне судноплавство організовується морськими перевізниками на стійких географічних напрямках міжнародної торгівлі. Основним документом при оформленні перевезення вантажу в міжнародному лінійному судноплавстві є коносамент. Коносамент (bill of lading) - це документ, що надає право кожному, хто є його власником, розпоряджатися товаром.
Існує декілька видів коносамента:
■    коносамент на пред'явника (Ьеагег), що надає право кожному, хто є його власником, розпоряджатися товаром;
■    іменний коносамент (straight), що виписується на конкретного одержувача товару;
■    ордерний коносамент (low огаег), відповідно до якого перевізник повинен доставити товар за вказівкою позначеної сторони.
Розрізняють також бортовий коносамент, що оформляється на вантаж, який завантажується на борт судна, і коносамент на вантаж, прийнятий до відправлення, що застосовується у випадку, якщо товар зданий на склад для подальшого відвантаження. Іноді застосовується наскрізний коносамент - документ, на основі якого вантажі транспортуються з порту навантаження в порт призначення двома і більше судноплавними лініями, що діють відповідно до угоди.
Основні пункти коносаменту:
1.    Назва судна та перевізника.
2.    Порт та країна навантаження та розвантаження.
3.    Найменування відправника та отримувача.
4.    Розмір платежів за перевезення.
5.    Найменування вантажу, знаки маркировки. Слід зазначити, що коносамент може бути складений без зауважень (чистий) або з зауваженнями щодо дефектів в упаковці або товарі (грязний). Останній не приймається банками до оплати.
6.    Час та місце видачі коносаменту.
7.    Кількість екземплярів. Зазвичай існує три оригінальних екземпляри, на яких ставиться штамп оригіналу. В разі необхідності можуть бути зроблені копії, на яких ставиться відповідний штамп
(копія).
8.    Підпис капітана.
Після укладання коносаменту виписується документ, який має назву маніфест - перелік завантажених на судно товарів поконосаментно. Необхідно також зауважити, що коносамент виписується один раз для перевезення даної партії вантажу.
На відміну від лінійного, в трамповому судоплавстві судна експлуатуються на нерегулярній основі. Вони не закріплюються за певними напрямками, а вільно переміщуються з однієї секції фрахтового ринку в іншу, залежно від попиту на тоннаж і пропозиції вантажів. Документ, яким оформлюється перевезення вантажів у трамповому судноплавстві, має назву чартер. Він включає в себе такі пункти:
1.    Час та місце підписання.
2.    Повна назва сторін.
3.    Назва та опис судна.
4.    Місцезнаходження судна на момент укладання угоди.
5.    Вид вантажу та спосіб перевезення.
6.    Умови завантаження та розвантаження, включаючи демерідж
(штраф за простій судна, який сплачується фрахтувальником пере-
візнику) та діспач (винагорода, яка сплачується перевізником фрах-
тувателю за більш швидке завантаження, у порівнянні з встановле-
ними нормами) тощо.
Розрізняють чистий чартер (документ стандартної форми) та відкритий чартер (укладений без зазначення роду вантажу та пункту призначення). Для певних видів товарів існують стандартні форми чартерів.
Основною міжнародною угодою, що визначає взаємовідносини учасників договору морського перевезення і правовий статус коносамента, є Брюссельська конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент (1924 р.), особлива увага в якій приділена питанню про відповідальність морського перевізника за вантаж. Морські перевезення пасажирів і багажу регулюються Афінською конвенцією про морські перевезення пасажирів, їхнього багажу, транспортних засобів і ручного багажу, а також Міжнародною морською організацією, заснованою 1958 року в Женеві.
На частку міжнародного повітряного транспорту, за даними Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), припадає більше 54% від загального обсягу всіх регулярних авіаційних перевезень у світі. Міжнародним польотом вважається політ, при якому повітряне судно перетинає державні кордони двох країн. Міжнародним повітряним перевезенням вважається перевезення, здійснюване на повітряних суднах, за якого місце відправлення і місце призначення незалежно від того, чи було перевантаження або перерва в перевезенні, розташовані на території двох держав або на території тієї самої держави, якщо передбачена зупинка на території іншої держави.
Міжнародне повітряне перевезення може бути: комерційним (здійснюється цивільними повітряними суднами за плату) і некомерційним (безкоштовне). Польоти на міжнародних повітряних лініях за формою їх виконання можна класифікувати на регулярні та нерегулярні.
Регулярні рейси - це рейси, виконувані відповідно до опублікованого розкладу по договірних авіалініях. У розкладі зазначений маршрут польоту, проміжні пункти посадок, час вильоту і прильоту в кожний пункт маршруту, частота прямування і тип літака. Зміна цих умов виконання регулярних рейсів може бути здійснена тільки при взаємній згоді договірних держав. Регулярні авіаперевезення оплачуються за міжнародними авіаційними тарифами, опублікованими і неопублікованими.
Опубліковані (наскрізні) тарифи - це тарифи і збори від аеропорту відправлення до аеропорту призначення, розміщені в тарифних довідниках. Неопубліковані тарифи - це тарифи, що за відсутності опублікованого тарифу між даними пунктами утворюються двома засобами:
■    шляхом додавання до опублікованого (наскрізного) тарифу додаткової суми;
■    при відсутності пропорційного тарифу - шляхом додавання дільничних тарифів окремих наскрізних ділянок перевезення з дотриманням відповідних правил побудови тарифів.
Більшість тарифів не опубліковано, їх немає в тарифних довідниках і інших офіційних тарифних виданнях. Крім того, кожна авіакомпанія розробляє свої неофіційні тарифи, які в основному є закритими і складають комерційну таємницю авіакомпанії.
Нерегулярні авіаперевезення виконуються на підставі дозволу на разові польоти і поділяються на додаткові, спеціальні і чартерні.
Додаткові рейси - це рейси, що виконуються по тих авіалініях, що й регулярні, але за особливим розкладом. Додатковий рейс може бути виконаний за згодою партнера, за умови, що комерційне перевезення не може бути здійснене регулярними рейсами.
Спеціальні рейси - це рейси, що виконуються за спеціальним завданням як за маршрутом регулярних рейсів, так і за особливим маршрутом. Як правило, дозвіл на виконання спеціальних рейсів отримується по дипломатичних каналах.
Чартерні рейси - це рейси, що виконуються згідно зі спеціальним контрактом між перевізником і замовником.
Нині нерегулярні перевезення складають близько 18% від загального обсягу міжнародних перевезень. Загальний обсяг міжнародних нерегулярних перевезень в усьому світі складається з обсягу, виконаного чартерними перевізниками, і обсягу, виконаного регулярними перевізниками. Як і регулярні, міжнародні нерегулярні перевезення поділяються на пасажирські і вантажно-поштові.
Польоти над своєю територією здійснюються відповідно до національних законів і прав, польоти над чужою територією і відкритим морем - відповідно до двосторонніх і багатосторонніх угод між зацікавленими державами. Регулюванням повітряних перевезень займаються різноманітні міжнародні організації. Основним міжнародним органом, що здійснює багатостороннє регулювання світового повітряного транспорту на міждержавному рівні, є Міжнародна організація цивільної авіації (International Civil Organization, ІСАО), заснована 1947 року.
Міжнародні залізничні перевезення здійснюються на підставі двосторонніх і багатосторонніх угод, які укладаються відповідними міністерствами держав - учасників угоди. Основним документом, яким оформляється залізничне перевезення вантажів, є залізнична накладна. Міжнародне автомобільне перевезення оформляється автомобільною накладною, що складається у 3-х примірниках і регулюється спеціальною конвенцією.


 

You have no rights to post comments