Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості конкуренції в сфері послуг

Особливості конкуренції в сфері послуг
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості конкуренції в сфері послуг


Закономірною складовою розвитку сфери послуг є конкурентна боротьба. Конкуренція в сфері послуг представляє собою змагання між компаніями (або країнами) за виробництво послуг з певним набором властивостей, які мають переважну цінність для споживача в порівнянні з аналогічними, що надаються конкурентами.
З економічної точки зору конкуренція в цій сфері предявляє собою процес взаємодії ринкових суб'єктів, в результаті якого з них виділяються найсильніші з т.з. забезпеченості факторами виробництва, ресурсами, технологіями для розвитку галузі і які визначають загальні тенденції її функціонування.
Слід зазначити, що наявність ресурсів однакового рівня для розвитку сфери послуг в декількох країнах не зумовлює їх рівності як конкурентів. Це можна пояснити різним рівнем економічного розвитку країн, нерівномірністю залучення до світової торгівлі, відмінностями в законодавстві, яким регулюється сфера послуг і т.д. Сукупність зазначених показників формує конкурентоспроможність галузі послуг.
Конкуренція в сфері послуг має свої особливості. Серед них доцільно виділити такі:
- різні країни значно відрізняються за характером національних конкурентних переваг в галузях послуг, так само як це має місце у виробничій сфері.
- для більшості галузей сфери послуг ефект від укрупнення масштабів підприємств є невеликим. Багато з них дуже роздріблені і нараховують безліч невеликих фірм, що надають послуги на локальній основі. Тому сьогодні з метою збільшення своєї конкурентоспроможності велика кількість організацій сфери послуг швидко консолідуються.
- через природу більшості послуг багато видів діяльності організації, яка надає послуги, повинні здійснюватися безпосередньо там, де знаходиться покупець.
Необхідно розглянути 3 основні форми міжнародної конкуренції в сфері послуг. Зазвичай, в практиці міжнародного бізнесу, використовуються їх різноманітні комбінації. Серед них можна виділити такі:
1. Мобільні покупці направляються в країну, де послуги виробляються.
2. Фірми однієї країни надають послуги в інших країнах, використовуючи для цього свій внутрішній персонал і технічні засоби.
3.Фірми однієї країни надають послуги в інших країнах через посередництво сервісних фірм, що знаходяться за кордоном і обслуговуються персоналом, направлених із країн базування компанії, або набраних з місцевих жителів.
Слід зауважити, що міжнародна конкуренція набуває певних особливостей в кожній галузі сфери послуг. Це вимагає відповідного вибору форм та методів змагання на ринку.


 

You have no rights to post comments