Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Класифікація послуг

Класифікація послуг
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Класифікація послуг


Офіційна статистика платіжного балансу, у якій вказується щорічний оборот за статтею «Послуги», не може дати точного уявлення про масштаби міжнародної торгівлі послугами. Для спрощення врахування послуг використовується їхня класифікація, що дає змогу віднести серію послуг одного виду до певної категорії і розрахувати відсоткове співвідношення цієї категорії в загальному обсязі послуг.
Послуги складають 6 груп (4-9 категорії офіційної класифікації товарів міжнародної торгівлі):
1.    Комунальні послуги і будівництво;
2.    Оптова і роздрібна торгівля, ресторани і готелі, туристичні бази
і кемпінги;
3. Транспортування, збереження і зв'язок, фінансове посередництво;
4. Оборона та обов'язкові соціальні послуги;
5. Освіта, охорона здоров'я та суспільні роботи;
6.Інші комунальні, соціальні та особисті.
До особливого виду послуг, що включаються до міжнародного обміну, належать також інформаційні та консалтингові послуги.
З аналітичною метою величезне розмаїття послуг зазвичай групують за різноманітними ознаками. У Світовому банку, наприклад, прийнятті розширений підхід до послуг, у число яких включається і рух прибутку.
Так, послуги поділяються на:
-факторні - платежі, що виникають у зв'язку з міжнародним рухом факторів виробництва, перш за все, капіталу і робочої сили (прибутки на інвестиції, роялті і ліцензійні платежі, зарплата, виплачена нерезидентам);
-нефакторні - транспорт, подорожі та інші нефінансові послуги. Цей розподіл є особливо важливим для обговорення проблем регулювання міжнародної торгівлі послугами в рамках СОТ, що концентруються переважно на нефакторних послугах.
Очевидно також, що надання послуг у більшості випадків відбувається одночасно з продажем товару або здійсненням інвестицій в ту або іншу країну. Тому, відповідно до засобів доставки послуг споживачу, послуги поділяються на:
•    послуги, пов'язані з інвестиціями - банківські, готельні і фахові послуги;
•    послуги, пов'язані з торгівлею - транспорт, страхування;
•    послуги, пов'язані одночасно з інвестиціями і торгівлею - зв'язок, будівництво, комп'ютерні й інформаційні послуги, особисті, культурні і рекреаційні послуги.
Існує корисний з аналітичної точки зору розподіл міжнародних угод про послуги залежно від характеру поводження продавця і покупця послуг.

Іноземні спеціалісти класифікують послуги також за ознакою можливої участі в міжнародному обміні. У такий спосіб їх можна поділити на три групи:
-першу складають послуги, що можуть бути об'єктом зовнішньої торгівлі. На їхню частку припадає приблизно 8% загального обсягу послуг, що надаються. Йдеться, насамперед, про повітряні і морські перевезення пасажирів і вантажів, зв'язок, міжнародні кредитні і страхові угоди.
-до другої групи належать послуги, що за своєю природою взагалі не можуть бути предметом експорту. Це всі види індивідуальних, соціальних, державних, інфраструктурних послуг.
- третя велика група послуг, що можуть вироблятися як для внутрішніх потреб, так і на експорт. Відповідно, потреби в послугах цього типу можуть задовольнятися як за рахунок внутрішніх джерел, так і за рахунок імпорту.
На жаль, відсутність чітких критеріїв розмежування товарів і послуг, національні розходження в підходах до регулювання цієї сфери нерідко стають причиною виникнення конфліктних ситуацій.


 

You have no rights to post comments