Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Методологія аналізу світової торгівлі послугами

Методологія аналізу світової торгівлі послугами
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Методологія аналізу світової торгівлі послугами


Метою методологічного аналізу ринку послуг є пізнання реальних процесів, законів, закономірностей, категорій, особливостей та тенденцій його розвитку.
Розглянемо основні методи аналізу (методологічні інструменти аналізу) міжнародного ринку послуг.
Одним з основних, найбільш використовуваних інструментів є системний метод, який передбачає аналіз ринку послуг як цілісного утворення. Цей метод дозволяє аналізувати сферу послуг як цілісну систему, що складається з окремих складових: страхові послуги, фінансові, транспортні, туристичні, інформаційні тощо.
В межах системного методу виділяється 4 підходи.
Системно-структурний підхід передбачає виділення структурних елементів в системі міжнародних послуг. Як ми вже говорили, до них належать транспортні, страхові, освітні послуги тощо.
Системно-функціональний підхід передбачає аналіз функцій кожного структурного елементу системи. Наприклад, ринок туристичних послуг, як складова ринку послуг, виконує такі функції, як економічна, соціальна, гуманітарна, естетична і тощо.
Системно-генетичний підхід передбачає виділення ядра в системі міжнародних послуг, його вивчення та аналіз впливу останнього на структурні елементи сфери послуг.
Системно-інтегративний підхід передбачає вивчення взаємозв'язків між структурними елементами системи послуг та виявлення загальних інтегративних тенденцій її розвитку як цілісного утворення. Всі елементи сфери міжнародних послуг є взаємопов'язаними між собою, тому вивчення кожного з них дозволяє виявити загальні тенденції розвитку ринку послуг.
Діалектичний метод передбачає, насамперед, виявлення діалектичних суперечностей розвитку ринку послуг та пошук шляхів їх розв'язання. Діалектичні суперечності проявляються в труднощах, перешкодах, гальмівних факторах, які мають місце в процесі розвитку сфери послуг, а також будь-яких інших явищ та процесів.
Широко застосовується також метод економічного аналізу, який передбачає аналіз законів і закономірностей розвитку міжнародного ринку послуг та принципів, методів, форм, інструментів, важелів, механізму їх дії та використання.
Зрозуміло, що аналіз розвитку будь-якого явища неможливий без дослідження фактологічного матеріалу. Це передбачає використання статистичного методу.
Доволі часто при дослідженні ринку послуг використовується метод економіко-математичного аналізу, що передбачає використання математичних інструментів при аналізі системи послуг. Програми та моделі розвитку сфери послуг розробляються та складаються за допомогою електронно-обчислювальної техніки, тобто, в даному випадку, використовується метод економічного моделювання.
Методологія аналізу міжнародного ринку послуг передбачає комплексне використання зазначених методів, тільки в цьому разі можна мати системні, всебічні знання про процес розвитку цієї галузі економіки.


 

You have no rights to post comments