Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Мета та завдання аналізу розвитку світового ринку послуг

Мета та завдання аналізу розвитку світового ринку послуг
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Мета та завдання аналізу розвитку світового ринку послуг


Останнім часом ринок послуг є сферою економіки, яка відіграє значну роль в економічному розвитку багатьох країн світу. З'явилося багато нових послуг, які користуються високим попитом на світовому ринку. Тому функціонування ринку послуг в різних країнах є досить перспективним. Ринок послуг значно розширився і модифікувався в ході нової економічної революції. Помітно змінилася структура послуг. В ній збільшився обсяг виробничих і фахових послуг, для яких характерним є високий ступінь централізації керування, фінансів і оперативного контролю.
Нині ринок послуг успішно розвивається і розширюється. Зростання добробуту, збільшення вільного часу й ускладнення товарів, що потребують технологічного обслуговування, дають можливість багатьом країнам світу посісти своє особливе місце в сфері послуг, галузі якої дуже різноманітні. На жаль, теорія міжнародної торгівлі довгий час не розглядала таку важливу частину світового ринку, як ринок послуг, проте він успішно розвивався.
Міжнародна торгівля послугами має низку особливостей порівняно з традиційною товарною торгівлею. Вона має свою специфіку (невідчутність, нерозривність виробництва і споживання, неоднорідність або мінливість якості, нездатність послуг до збереження). На відміну від операцій з товарами вони не підлягають митному контролю. У той же час послуги можуть набувати уречевлених форм (у вигляді програм для комп'ютера, кіно- і відеокасет, різної документації). Послуги можуть бути капіталомісткими чи наукомісткими, мати промисловий характер або задовольняти особисті потреби, можуть бути некваліфікованими або вимагати дуже високого рівня кваліфікації виконавців. Ми можемо визначити послуги як будь-які заходи, що є невідчутними, не призводять до володіння чимось і можуть бути запропоновані однією стороною іншій.
Послуги, на відміну від товарів, провадяться і споживаються переважно одночасно, і не підлягають збереженню. У зв'язку з цим необхідною є присутність за кордоном безпосередніх виробників послуг або іноземних споживачів у країні виробництва послуг. Проте, не всі види послуг, на відміну від товарів, придатні для широкого залучення в міжнародний обіг, наприклад, комунальні послуги.
Функціонування ринку послуг в кожній окремій країні має низку особливостей. Кожна країна вживає певних заходів для підтримки того елементу ринку послуг, який має перспективи подальшого розвитку і вдосконалення. Спеціалізація країни на тих чи інших видах послуг залежить від рівня економічного розвитку. У промислово розвинутих країнах перевага надається фінансовим, телекомунікаційним, інформаційним і більшості галузей ділових послуг. Для країн, що розвиваються, характерною є спеціалізація на транспортних, туристичних і фінансових послугах.
Серед основних завдань дослідження торгівлі послугами на сучасному етапі можна виділити:
-    визначення теоретичних положень, які характеризують ринок послуг;
-    аналіз особливостей формування складових елементів сфери міжнародних послуг;
-    висвітлення сучасних тенденцій розвитку цього ринку;
-    визначення найбільш перспективних напрямів розвитку сфери послуг на сучасному етапі;
-    оцінка перспектив розвитку ринку послуг в Україні.
До основних складових світового ринку послуг слід віднести:
-    транспортні послуги;
-    туристичні послуги;
-    рекламні послуги;
-    страхові послуги;
-    інформаційні послуги;
-    освітні послуги;
-    фінансові послуги;
-    інжинірингові послуги.
Кожному з цих елементів притаманні певні особливості розвитку та функціонування.


 

You have no rights to post comments