Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організація торгівлі готовою продукцією

Організація торгівлі готовою продукцією
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Організація торгівлі готовою продукцією


Торгівля готовою продукцією на зовнішньому ринку проходить безпосередньо між її виробником (експортером) і споживачем (імпортером), чи здійснюється через посередників. В сучасних умовах вона, як правило, вимагає виконання посередником додаткових робіт, пов'язаних з підвищенням конкурентноздатності товарів: передпродажного сервісу і доробки, а також технічного обслуговування машинно-технічної продукції. Експортно-імпортні операції, пов'язані з даною формою торгівлі на зовнішньому ринку, оформлені контрактами купівлі-продажу, у яких, крім загальних умов продажу й основних положень угоди, обумовлюється порядок проведення додаткових робіт, вказуються умови постачання і форми розрахунків, терміни надання гарантій.
Передпродажний сервіс включає комплекс робіт, пов'язаних з приведенням товару до стану готовності до споживання, мета яких -«показати товар обличчям». Ці операції, як правило, здійснюються на території покупця (імпортера) у спеціально обладнаних складських приміщеннях. В процесі цієї роботи не створюється додаткова вартість, а витрати постачальників чи їх агентів на передпродажний сервіс покриваються за рахунок частини вартості, створеної при виробництві товару. В умовах твердої конкуренції передпродажний сервіс є обов'язковим атрибутом сучасної міжнародної торгівлі. Передпродажний сервіс товару здійснюється торговими посередниками з метою не тільки підвищення конкурентноздатності товарів, а й для задоволення індивідуальних запитів споживачів. У передпродажний сервіс зазвичай входять:
-    доукомплектування продукції, що поставляється, додатковими агрегатами;
-    заміна вузлів і деталей з метою відповідності стандартам країни-експортера.
В результаті передпродажного сервісу товару при доукомплектуванні створюється додаткова вартість. Однак витрати на повторні і неякісно виконані роботи з основної продукції стають прямими втратами експортера.
Важливим напрямом виробничої діяльності в сфері споживання є технічне обслуговування машин і устаткування, що складається з 2 етапів: технічне обслуговування в гарантійний і післягарантійний період, що у ряді випадків являє собою гарантійну чи комерційну експлуатацію побудованого комплексного об'єкта.
Торгівля продукцією в розібраному вигляді здійснюється на зовнішньому ринку також для підвищення її конкурентноздатності й одержання додаткового прибутку. Законодавство низки країн з метою захисту національної галузі від конкуренції іноземних постачальників вводить кількісні обмеження або підвищення мита на імпорт готової продукції. Перевага надається імпорту у розібраному виді, тому що організація збирання продукції на імпортера сприяють розвитку національної промисловості і підвищенню зайнятості населення, а також розвитку науково-технічного процесу.
Прогресивне збирання, на відміну від постачання продукції в розібраному вигляді, припускає зобов'язання експортера по сприянню імпортеру в поетапній організації власного виробництва окремих вузлів, деталей і агрегатів з поступовим переходом у майбутньому до самостійного випуску готової продукції. Одночасно експортер продає ліцензію на право виробництва тієї чи іншої продукції, вузлів і деталей, а також надання послуги типу ноу-хау, виконує технічний проект і проект організації виробництва. За окрему плату експортер поставляє і комплектне устаткування, необхідне для виробництва продукції, а також надання інжинірингових послуг з організації самостійного виробництва.
Така форма співробітництва дозволяє покупцю поступово налагодити власне виробництво, цілком відмовившись від імпортних закупівель. Контракт у цьому випадку являє собою комплексний документ, у який додатково включаються кілька положень консультативного інжиніринга, а також елементи ліцензійного договору.
Оренда як форма реалізації готової продукції на міжнародному ринку одержала розвиток внаслідок активізації в США в 50-х роках торгівлі машинами й устаткуванням як противага загостренню конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринку. Розвиток оренди в США за допомогою урядової підтримки шляхом стимулювання орендних операцій дозволив досягти значного розширення. Перевагою оренди є прискорення науково-технічного прогресу без одноразової мобілізації великих фінансових засобів на придбання сучасного устаткування; зростання ефекту при скороченні загальних капіталовкладень і підвищення їхньої мобільності. Розрізняють три види оренди: рейтинг, хайринг, лізинг.
Торгівля комплектним устаткуванням має деякі особливості на відміну від інших форм постачання готової продукції на зовнішній ринок. її експорт належить до порівняно нових напрямків, що набули розвитку у 50-ті роки з розширенням світового ринку капітального будівництва, що стало основним каналом одержання замовлень на постачання устаткування і характерним практично для всіх галузей промисловості.
У світовій практиці використовується два методи придбання комплексного устаткування.
Перший метод полягає у прямих переговорах між зацікавленими сторонами і використовується найчастіше у випадку здійснення будівництва об'єктів за кордоном і його комплексним забезпеченням (фінансування, укомплектування устаткування) у рамках реалізації міжурядових угод.
Другий метод - оголошення міжнародних торгів (тендерів) на заздалегідь сформульованих умовах захисту устаткування, його монтажу і пуску в експлуатацію.


 

You have no rights to post comments