Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування.

Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування.
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до
раціонального харчування.

Рацiональне харчування — це фiзiологiчно повноцiнне харчування здорових людей iз врахуванням їх вiку, статi, характеру працi та iнших факторiв. Рацiональне харчування сприяє збереженню здоров’я, опiрностi шкiдливим факторам навколишнього середовища, Вимоги до рацiонального харчування складаються iз вимог до:

1) харчового рацiону; 2) режиму харчування;  3) умов прийому їжi.

Вимоги до харчового рацiону:  енергетична цiннiсть рацiону повинна покривати енергозатрати органiзму;  належний хiмiчний склад — оптимальна кiлькiсть збалансованих мiж собою поживних речовин; ) добра засвоюванiсть їжi, яка залежить вiд її складу i способуприготування; високi органолептичнi властивостi їжi (зовнiшнiй вигляд, консистенцiя, смак, запах, колiр, температура); рiзноманiтнiсть їжi за рахунок широкого асортименту продуктiв i рiзних прийомiв їх кулiнарної обробки; здатнiсть їжi (склад, об’єм, кулiнарна обробка) створювати вiдчуття насичення; санiтарно-епiдемiчна безпечнiсть.

Режим харчування включає час i кiлькiсть прийомiв їжi, iнтервали мiж ними, розподiл харчового рацiону за енергоємкістю, хiмiчним складом i масою по прийомах їжi.


 

You have no rights to post comments