Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
701 Признаки и особенности антикризисного управления 819
702 Необходимость и возможность антикризисного управления 727
703 Кризисы в развитии организации 850
704 Кризисы государственного управления: причины, последствия, преодоление 1401
705 Фазы цикла и виды экономических кризисов 1054
706 Причины экономических кризисов 1037
707 Сущность и закономерности экономических кризисов 870
708 Признаки кризиса 780
709 Разновидности кризисов 807
710 Причины и последствия возникновения кризисов 707
711 Понятие кризиса в социально-экономическом развитии 783
712 Система якості за українськими і міжнародними стандартами 844
713 Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації 657
714 Система управління якістю на підприємстві 1711
715 Основні поняття і показники якості 1823
716 Організація робочих місць 2546
717 Розподіл та кооперація праці 1237
718 Класифікація трудових процесів 1126
719 Елементи процесу розміщення матеріально-технічних об’єктів 842
720 Методи розміщення виробничих об’єктів 1083
721 Критерії розміщення виробничих об’єктів 1119
722 Методи надання послуг 1040
723 Проектування сервісних організацій 927
724 Сутність послуг 1009
725 Організація роботи диспетчерської служби 1442
726 Особливості диспетчерування при різних типах виробництва 1059
727 Основні принципи роботи диспетчерської служби 744
728 Суть і завдання диспетчерського регулювання виробництва 1006
729 Загальна методика розрахунку виробничої потужності 701
730 Поняття виробничої потужності та її вимірники 970
731 Організаційно-функціональна структура оперативного управління виробництвом 976
732 Мета, задачі, методи та зміст оперативного планування 1639
733 Запаси залежного попиту 762
734 Моделі запасів незалежного попиту 949
735 Загальний підхід до управління запасами 749
736 Поняття агрегатного планування 2401
737 Виражена компетентність. Конкурентні переваги 1608
738 Основні питання стратегічного управління 833
739 Класифікація операційних систем з технологічної точки зору 870
740 Методи операційного менеджменту 820
741 Функції операційного менеджменту 2008
742 Основний критерій діяльності операційної системи 1895
743 Основні засади операційного менеджменту 1628
744 Вища педагогічна освіта в Китаї 2439
745 Система вищої педагогічної освіти в Південній Кореї 2303
746 Система вищої педагогічної освіти в Японії 3062
747 Система вищої освіти у Німеччині 7412
748 Система вищої освіти у Франції 4448
749 Система вищої освіти у Великобританії 5092
750 Вища педагогічна освіта за кордоном 2946
751 Соціально-історичні характеристики розвитку вищої педагогічної школи в Україні 5384
752 Науково-дослідна діяльність студентів магістратури 7113
753 Контроль та облік знань, умінь, навичок студентів у вищих закладах освіти 18159
754 Дидактика. Основні категорії, закономірності та принципи. Форми та методи навчання у вищій школі 8654
755 Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі 10674
756 Студент як об'єкт — суб'єкт педагогічної діяльності 6323
757 Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу 5254
758 Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу 13738
759 Методи та методика педагогічних досліджень 8088
760 Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система 20497
761 Методика формування професійної – мовленнєвої компетентності студентів-менеджерів 1854
762 Стратегічне планування 1101
763 Планування маркетингу 840
764 Маркетинговий контроль 1367
765 Розробка комплексу маркетингу 1729
766 Відбір цільових ринків 1606
767 Аналіз ринкових можливостей 892
768 Просування товару – стратегія комунікації 1292
769 Канали поширення товарів 1192
770 Рух товарів 1521
771 Промисловий ринок і поводження покупців на ньому 1184
772 Процес ухвалення рішення про покупку 711
773 Фактори культурного порядку 1167
774 Особистий продаж 793
775 Цінова стратегія фірми 1010
776 Підходи до розрахунку вихідної ціни на товар 1098
777 Ціноутворення на різних типах ринків 1704
778 Етапи життєвого циклу товару 929
779 Використання товарних марок 2193
780 Сервісна служба 939
781 Маркування товару 882
782 Упакування товару 1302
783 Розробка товарів-новинок 1783
784 Основні положення і класифікації товару 807
785 Обробка, аналіз і надання наукових результатів 676
786 Відбір джерел інформації 1082
787 Функції і принципи маркетингу 774
788 Основні концепції і цілі маркетингу 836
789 Визначення маркетингу й ключових понять курсу 1157
790 Сутність маркетингу та основні етапи розвитку 1262
791 Самоменеджмент – как обязательное условие успешной деятельности руководителя 845
792 СУТНІСТЬ ТОВАРУ В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ 1505
793 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 2234
794 Комбіновані організаційні структури управління. Функціонально-продуктово-ринковий принцип 2476
795 Принципи управління маркетингом промислового підприємства. Управління маркетингом по продукту 2297
796 Чому деякі провідні фірми світу витрачають значні кошти на очищення викидів у довкілля, виробництво екологічно чистої продукції? 2528
797 Поради ЗНО 2013 1098
798 Як скласти іспит якщо нічого не знаєш 14489
799 Як написати дипломну роботу на відмінно 1148
800 Курсова робота: корисні поради 1163
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 8 из 46