Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
701 Признаки и особенности антикризисного управления 702
702 Необходимость и возможность антикризисного управления 619
703 Кризисы в развитии организации 740
704 Кризисы государственного управления: причины, последствия, преодоление 1258
705 Фазы цикла и виды экономических кризисов 924
706 Причины экономических кризисов 903
707 Сущность и закономерности экономических кризисов 756
708 Признаки кризиса 655
709 Разновидности кризисов 670
710 Причины и последствия возникновения кризисов 594
711 Понятие кризиса в социально-экономическом развитии 664
712 Система якості за українськими і міжнародними стандартами 649
713 Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації 543
714 Система управління якістю на підприємстві 1565
715 Основні поняття і показники якості 1660
716 Організація робочих місць 2361
717 Розподіл та кооперація праці 1091
718 Класифікація трудових процесів 978
719 Елементи процесу розміщення матеріально-технічних об’єктів 712
720 Методи розміщення виробничих об’єктів 932
721 Критерії розміщення виробничих об’єктів 949
722 Методи надання послуг 896
723 Проектування сервісних організацій 796
724 Сутність послуг 862
725 Організація роботи диспетчерської служби 1264
726 Особливості диспетчерування при різних типах виробництва 915
727 Основні принципи роботи диспетчерської служби 590
728 Суть і завдання диспетчерського регулювання виробництва 869
729 Загальна методика розрахунку виробничої потужності 581
730 Поняття виробничої потужності та її вимірники 847
731 Організаційно-функціональна структура оперативного управління виробництвом 846
732 Мета, задачі, методи та зміст оперативного планування 1469
733 Запаси залежного попиту 627
734 Моделі запасів незалежного попиту 814
735 Загальний підхід до управління запасами 624
736 Поняття агрегатного планування 2231
737 Виражена компетентність. Конкурентні переваги 1360
738 Основні питання стратегічного управління 665
739 Класифікація операційних систем з технологічної точки зору 755
740 Методи операційного менеджменту 675
741 Функції операційного менеджменту 1836
742 Основний критерій діяльності операційної системи 1693
743 Основні засади операційного менеджменту 1446
744 Вища педагогічна освіта в Китаї 2076
745 Система вищої педагогічної освіти в Південній Кореї 1967
746 Система вищої педагогічної освіти в Японії 2447
747 Система вищої освіти у Німеччині 7160
748 Система вищої освіти у Франції 4303
749 Система вищої освіти у Великобританії 4923
750 Вища педагогічна освіта за кордоном 2765
751 Соціально-історичні характеристики розвитку вищої педагогічної школи в Україні 4683
752 Науково-дослідна діяльність студентів магістратури 6524
753 Контроль та облік знань, умінь, навичок студентів у вищих закладах освіти 16927
754 Дидактика. Основні категорії, закономірності та принципи. Форми та методи навчання у вищій школі 8390
755 Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі 10385
756 Студент як об'єкт — суб'єкт педагогічної діяльності 5081
757 Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу 4923
758 Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу 12862
759 Методи та методика педагогічних досліджень 7684
760 Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система 19409
761 Методика формування професійної – мовленнєвої компетентності студентів-менеджерів 1646
762 Стратегічне планування 954
763 Планування маркетингу 701
764 Маркетинговий контроль 1225
765 Розробка комплексу маркетингу 1583
766 Відбір цільових ринків 1284
767 Аналіз ринкових можливостей 751
768 Просування товару – стратегія комунікації 1152
769 Канали поширення товарів 1053
770 Рух товарів 1338
771 Промисловий ринок і поводження покупців на ньому 992
772 Процес ухвалення рішення про покупку 584
773 Фактори культурного порядку 998
774 Особистий продаж 658
775 Цінова стратегія фірми 841
776 Підходи до розрахунку вихідної ціни на товар 961
777 Ціноутворення на різних типах ринків 1486
778 Етапи життєвого циклу товару 813
779 Використання товарних марок 2000
780 Сервісна служба 813
781 Маркування товару 750
782 Упакування товару 1165
783 Розробка товарів-новинок 1634
784 Основні положення і класифікації товару 679
785 Обробка, аналіз і надання наукових результатів 574
786 Відбір джерел інформації 952
787 Функції і принципи маркетингу 645
788 Основні концепції і цілі маркетингу 688
789 Визначення маркетингу й ключових понять курсу 1026
790 Сутність маркетингу та основні етапи розвитку 1091
791 Самоменеджмент – как обязательное условие успешной деятельности руководителя 717
792 СУТНІСТЬ ТОВАРУ В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ 1330
793 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 2077
794 Комбіновані організаційні структури управління. Функціонально-продуктово-ринковий принцип 2302
795 Принципи управління маркетингом промислового підприємства. Управління маркетингом по продукту 2117
796 Чому деякі провідні фірми світу витрачають значні кошти на очищення викидів у довкілля, виробництво екологічно чистої продукції? 1981
797 Поради ЗНО 2013 969
798 Як скласти іспит якщо нічого не знаєш 12502
799 Як написати дипломну роботу на відмінно 992
800 Курсова робота: корисні поради 1014
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 8 из 46