Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
701 Признаки и особенности антикризисного управления 736
702 Необходимость и возможность антикризисного управления 659
703 Кризисы в развитии организации 781
704 Кризисы государственного управления: причины, последствия, преодоление 1308
705 Фазы цикла и виды экономических кризисов 971
706 Причины экономических кризисов 951
707 Сущность и закономерности экономических кризисов 792
708 Признаки кризиса 702
709 Разновидности кризисов 720
710 Причины и последствия возникновения кризисов 631
711 Понятие кризиса в социально-экономическом развитии 702
712 Система якості за українськими і міжнародними стандартами 711
713 Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації 579
714 Система управління якістю на підприємстві 1615
715 Основні поняття і показники якості 1711
716 Організація робочих місць 2428
717 Розподіл та кооперація праці 1141
718 Класифікація трудових процесів 1014
719 Елементи процесу розміщення матеріально-технічних об’єктів 756
720 Методи розміщення виробничих об’єктів 979
721 Критерії розміщення виробничих об’єктів 1000
722 Методи надання послуг 931
723 Проектування сервісних організацій 836
724 Сутність послуг 899
725 Організація роботи диспетчерської служби 1325
726 Особливості диспетчерування при різних типах виробництва 953
727 Основні принципи роботи диспетчерської служби 628
728 Суть і завдання диспетчерського регулювання виробництва 903
729 Загальна методика розрахунку виробничої потужності 612
730 Поняття виробничої потужності та її вимірники 889
731 Організаційно-функціональна структура оперативного управління виробництвом 887
732 Мета, задачі, методи та зміст оперативного планування 1523
733 Запаси залежного попиту 673
734 Моделі запасів незалежного попиту 861
735 Загальний підхід до управління запасами 659
736 Поняття агрегатного планування 2285
737 Виражена компетентність. Конкурентні переваги 1416
738 Основні питання стратегічного управління 717
739 Класифікація операційних систем з технологічної точки зору 797
740 Методи операційного менеджменту 715
741 Функції операційного менеджменту 1899
742 Основний критерій діяльності операційної системи 1778
743 Основні засади операційного менеджменту 1506
744 Вища педагогічна освіта в Китаї 2151
745 Система вищої педагогічної освіти в Південній Кореї 2042
746 Система вищої педагогічної освіти в Японії 2607
747 Система вищої освіти у Німеччині 7218
748 Система вищої освіти у Франції 4351
749 Система вищої освіти у Великобританії 4984
750 Вища педагогічна освіта за кордоном 2819
751 Соціально-історичні характеристики розвитку вищої педагогічної школи в Україні 4892
752 Науково-дослідна діяльність студентів магістратури 6681
753 Контроль та облік знань, умінь, навичок студентів у вищих закладах освіти 17413
754 Дидактика. Основні категорії, закономірності та принципи. Форми та методи навчання у вищій школі 8529
755 Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі 10496
756 Студент як об'єкт — суб'єкт педагогічної діяльності 5461
757 Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу 5066
758 Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу 13099
759 Методи та методика педагогічних досліджень 7860
760 Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система 19616
761 Методика формування професійної – мовленнєвої компетентності студентів-менеджерів 1735
762 Стратегічне планування 998
763 Планування маркетингу 736
764 Маркетинговий контроль 1272
765 Розробка комплексу маркетингу 1625
766 Відбір цільових ринків 1377
767 Аналіз ринкових можливостей 791
768 Просування товару – стратегія комунікації 1208
769 Канали поширення товарів 1102
770 Рух товарів 1406
771 Промисловий ринок і поводження покупців на ньому 1055
772 Процес ухвалення рішення про покупку 630
773 Фактори культурного порядку 1063
774 Особистий продаж 697
775 Цінова стратегія фірми 890
776 Підходи до розрахунку вихідної ціни на товар 1000
777 Ціноутворення на різних типах ринків 1589
778 Етапи життєвого циклу товару 856
779 Використання товарних марок 2062
780 Сервісна служба 851
781 Маркування товару 791
782 Упакування товару 1209
783 Розробка товарів-новинок 1685
784 Основні положення і класифікації товару 716
785 Обробка, аналіз і надання наукових результатів 604
786 Відбір джерел інформації 992
787 Функції і принципи маркетингу 680
788 Основні концепції і цілі маркетингу 731
789 Визначення маркетингу й ключових понять курсу 1070
790 Сутність маркетингу та основні етапи розвитку 1158
791 Самоменеджмент – как обязательное условие успешной деятельности руководителя 761
792 СУТНІСТЬ ТОВАРУ В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ 1399
793 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 2149
794 Комбіновані організаційні структури управління. Функціонально-продуктово-ринковий принцип 2366
795 Принципи управління маркетингом промислового підприємства. Управління маркетингом по продукту 2197
796 Чому деякі провідні фірми світу витрачають значні кошти на очищення викидів у довкілля, виробництво екологічно чистої продукції? 2124
797 Поради ЗНО 2013 1002
798 Як скласти іспит якщо нічого не знаєш 13460
799 Як написати дипломну роботу на відмінно 1033
800 Курсова робота: корисні поради 1056
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 8 из 46