Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
701 Признаки и особенности антикризисного управления 642
702 Необходимость и возможность антикризисного управления 558
703 Кризисы в развитии организации 682
704 Кризисы государственного управления: причины, последствия, преодоление 1177
705 Фазы цикла и виды экономических кризисов 848
706 Причины экономических кризисов 827
707 Сущность и закономерности экономических кризисов 692
708 Признаки кризиса 589
709 Разновидности кризисов 595
710 Причины и последствия возникновения кризисов 539
711 Понятие кризиса в социально-экономическом развитии 601
712 Система якості за українськими і міжнародними стандартами 581
713 Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації 491
714 Система управління якістю на підприємстві 1498
715 Основні поняття і показники якості 1590
716 Організація робочих місць 2158
717 Розподіл та кооперація праці 1013
718 Класифікація трудових процесів 898
719 Елементи процесу розміщення матеріально-технічних об’єктів 654
720 Методи розміщення виробничих об’єктів 777
721 Критерії розміщення виробничих об’єктів 866
722 Методи надання послуг 829
723 Проектування сервісних організацій 721
724 Сутність послуг 797
725 Організація роботи диспетчерської служби 1165
726 Особливості диспетчерування при різних типах виробництва 840
727 Основні принципи роботи диспетчерської служби 514
728 Суть і завдання диспетчерського регулювання виробництва 797
729 Загальна методика розрахунку виробничої потужності 518
730 Поняття виробничої потужності та її вимірники 772
731 Організаційно-функціональна структура оперативного управління виробництвом 782
732 Мета, задачі, методи та зміст оперативного планування 1289
733 Запаси залежного попиту 558
734 Моделі запасів незалежного попиту 748
735 Загальний підхід до управління запасами 554
736 Поняття агрегатного планування 2130
737 Виражена компетентність. Конкурентні переваги 1219
738 Основні питання стратегічного управління 592
739 Класифікація операційних систем з технологічної точки зору 682
740 Методи операційного менеджменту 606
741 Функції операційного менеджменту 1768
742 Основний критерій діяльності операційної системи 1619
743 Основні засади операційного менеджменту 1373
744 Вища педагогічна освіта в Китаї 1897
745 Система вищої педагогічної освіти в Південній Кореї 1785
746 Система вищої педагогічної освіти в Японії 1638
747 Система вищої освіти у Німеччині 6983
748 Система вищої освіти у Франції 4212
749 Система вищої освіти у Великобританії 4818
750 Вища педагогічна освіта за кордоном 2652
751 Соціально-історичні характеристики розвитку вищої педагогічної школи в Україні 4393
752 Науково-дослідна діяльність студентів магістратури 6190
753 Контроль та облік знань, умінь, навичок студентів у вищих закладах освіти 16230
754 Дидактика. Основні категорії, закономірності та принципи. Форми та методи навчання у вищій школі 8105
755 Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі 9940
756 Студент як об'єкт — суб'єкт педагогічної діяльності 4708
757 Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу 4601
758 Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу 12370
759 Методи та методика педагогічних досліджень 7353
760 Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система 18982
761 Методика формування професійної – мовленнєвої компетентності студентів-менеджерів 1560
762 Стратегічне планування 881
763 Планування маркетингу 640
764 Маркетинговий контроль 1161
765 Розробка комплексу маркетингу 1502
766 Відбір цільових ринків 1127
767 Аналіз ринкових можливостей 667
768 Просування товару – стратегія комунікації 1079
769 Канали поширення товарів 990
770 Рух товарів 1251
771 Промисловий ринок і поводження покупців на ньому 916
772 Процес ухвалення рішення про покупку 533
773 Фактори культурного порядку 918
774 Особистий продаж 600
775 Цінова стратегія фірми 767
776 Підходи до розрахунку вихідної ціни на товар 887
777 Ціноутворення на різних типах ринків 1329
778 Етапи життєвого циклу товару 754
779 Використання товарних марок 1875
780 Сервісна служба 751
781 Маркування товару 673
782 Упакування товару 1068
783 Розробка товарів-новинок 1559
784 Основні положення і класифікації товару 612
785 Обробка, аналіз і надання наукових результатів 509
786 Відбір джерел інформації 895
787 Функції і принципи маркетингу 577
788 Основні концепції і цілі маркетингу 623
789 Визначення маркетингу й ключових понять курсу 943
790 Сутність маркетингу та основні етапи розвитку 1004
791 Самоменеджмент – как обязательное условие успешной деятельности руководителя 643
792 СУТНІСТЬ ТОВАРУ В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ 1246
793 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 1994
794 Комбіновані організаційні структури управління. Функціонально-продуктово-ринковий принцип 2099
795 Принципи управління маркетингом промислового підприємства. Управління маркетингом по продукту 1856
796 Чому деякі провідні фірми світу витрачають значні кошти на очищення викидів у довкілля, виробництво екологічно чистої продукції? 1653
797 Поради ЗНО 2013 909
798 Як скласти іспит якщо нічого не знаєш 10919
799 Як написати дипломну роботу на відмінно 915
800 Курсова робота: корисні поради 946
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 8 из 46