Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
701 Признаки и особенности антикризисного управления 690
702 Необходимость и возможность антикризисного управления 607
703 Кризисы в развитии организации 730
704 Кризисы государственного управления: причины, последствия, преодоление 1247
705 Фазы цикла и виды экономических кризисов 910
706 Причины экономических кризисов 889
707 Сущность и закономерности экономических кризисов 748
708 Признаки кризиса 647
709 Разновидности кризисов 660
710 Причины и последствия возникновения кризисов 586
711 Понятие кризиса в социально-экономическом развитии 652
712 Система якості за українськими і міжнародними стандартами 641
713 Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації 539
714 Система управління якістю на підприємстві 1556
715 Основні поняття і показники якості 1646
716 Організація робочих місць 2347
717 Розподіл та кооперація праці 1081
718 Класифікація трудових процесів 970
719 Елементи процесу розміщення матеріально-технічних об’єктів 702
720 Методи розміщення виробничих об’єктів 925
721 Критерії розміщення виробничих об’єктів 940
722 Методи надання послуг 887
723 Проектування сервісних організацій 775
724 Сутність послуг 855
725 Організація роботи диспетчерської служби 1253
726 Особливості диспетчерування при різних типах виробництва 908
727 Основні принципи роботи диспетчерської служби 575
728 Суть і завдання диспетчерського регулювання виробництва 862
729 Загальна методика розрахунку виробничої потужності 572
730 Поняття виробничої потужності та її вимірники 835
731 Організаційно-функціональна структура оперативного управління виробництвом 839
732 Мета, задачі, методи та зміст оперативного планування 1453
733 Запаси залежного попиту 618
734 Моделі запасів незалежного попиту 802
735 Загальний підхід до управління запасами 617
736 Поняття агрегатного планування 2219
737 Виражена компетентність. Конкурентні переваги 1336
738 Основні питання стратегічного управління 653
739 Класифікація операційних систем з технологічної точки зору 748
740 Методи операційного менеджменту 667
741 Функції операційного менеджменту 1829
742 Основний критерій діяльності операційної системи 1687
743 Основні засади операційного менеджменту 1437
744 Вища педагогічна освіта в Китаї 2035
745 Система вищої педагогічної освіти в Південній Кореї 1940
746 Система вищої педагогічної освіти в Японії 2382
747 Система вищої освіти у Німеччині 7141
748 Система вищої освіти у Франції 4292
749 Система вищої освіти у Великобританії 4906
750 Вища педагогічна освіта за кордоном 2747
751 Соціально-історичні характеристики розвитку вищої педагогічної школи в Україні 4614
752 Науково-дослідна діяльність студентів магістратури 6478
753 Контроль та облік знань, умінь, навичок студентів у вищих закладах освіти 16768
754 Дидактика. Основні категорії, закономірності та принципи. Форми та методи навчання у вищій школі 8356
755 Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі 10355
756 Студент як об'єкт — суб'єкт педагогічної діяльності 4989
757 Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу 4892
758 Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу 12777
759 Методи та методика педагогічних досліджень 7627
760 Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система 19332
761 Методика формування професійної – мовленнєвої компетентності студентів-менеджерів 1632
762 Стратегічне планування 942
763 Планування маркетингу 690
764 Маркетинговий контроль 1218
765 Розробка комплексу маркетингу 1574
766 Відбір цільових ринків 1262
767 Аналіз ринкових можливостей 735
768 Просування товару – стратегія комунікації 1140
769 Канали поширення товарів 1044
770 Рух товарів 1327
771 Промисловий ринок і поводження покупців на ньому 972
772 Процес ухвалення рішення про покупку 578
773 Фактори культурного порядку 984
774 Особистий продаж 651
775 Цінова стратегія фірми 832
776 Підходи до розрахунку вихідної ціни на товар 948
777 Ціноутворення на різних типах ринків 1440
778 Етапи життєвого циклу товару 806
779 Використання товарних марок 1988
780 Сервісна служба 806
781 Маркування товару 736
782 Упакування товару 1144
783 Розробка товарів-новинок 1625
784 Основні положення і класифікації товару 673
785 Обробка, аналіз і надання наукових результатів 564
786 Відбір джерел інформації 944
787 Функції і принципи маркетингу 638
788 Основні концепції і цілі маркетингу 677
789 Визначення маркетингу й ключових понять курсу 1015
790 Сутність маркетингу та основні етапи розвитку 1076
791 Самоменеджмент – как обязательное условие успешной деятельности руководителя 707
792 СУТНІСТЬ ТОВАРУ В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ 1321
793 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 2063
794 Комбіновані організаційні структури управління. Функціонально-продуктово-ринковий принцип 2274
795 Принципи управління маркетингом промислового підприємства. Управління маркетингом по продукту 2099
796 Чому деякі провідні фірми світу витрачають значні кошти на очищення викидів у довкілля, виробництво екологічно чистої продукції? 1931
797 Поради ЗНО 2013 956
798 Як скласти іспит якщо нічого не знаєш 12130
799 Як написати дипломну роботу на відмінно 983
800 Курсова робота: корисні поради 1003
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 8 из 46