Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
701 Признаки и особенности антикризисного управления 651
702 Необходимость и возможность антикризисного управления 565
703 Кризисы в развитии организации 691
704 Кризисы государственного управления: причины, последствия, преодоление 1184
705 Фазы цикла и виды экономических кризисов 857
706 Причины экономических кризисов 837
707 Сущность и закономерности экономических кризисов 699
708 Признаки кризиса 595
709 Разновидности кризисов 603
710 Причины и последствия возникновения кризисов 543
711 Понятие кризиса в социально-экономическом развитии 605
712 Система якості за українськими і міжнародними стандартами 593
713 Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації 495
714 Система управління якістю на підприємстві 1508
715 Основні поняття і показники якості 1595
716 Організація робочих місць 2200
717 Розподіл та кооперація праці 1025
718 Класифікація трудових процесів 905
719 Елементи процесу розміщення матеріально-технічних об’єктів 659
720 Методи розміщення виробничих об’єктів 786
721 Критерії розміщення виробничих об’єктів 878
722 Методи надання послуг 839
723 Проектування сервісних організацій 732
724 Сутність послуг 808
725 Організація роботи диспетчерської служби 1178
726 Особливості диспетчерування при різних типах виробництва 849
727 Основні принципи роботи диспетчерської служби 523
728 Суть і завдання диспетчерського регулювання виробництва 810
729 Загальна методика розрахунку виробничої потужності 531
730 Поняття виробничої потужності та її вимірники 780
731 Організаційно-функціональна структура оперативного управління виробництвом 790
732 Мета, задачі, методи та зміст оперативного планування 1317
733 Запаси залежного попиту 565
734 Моделі запасів незалежного попиту 757
735 Загальний підхід до управління запасами 562
736 Поняття агрегатного планування 2140
737 Виражена компетентність. Конкурентні переваги 1236
738 Основні питання стратегічного управління 601
739 Класифікація операційних систем з технологічної точки зору 702
740 Методи операційного менеджменту 615
741 Функції операційного менеджменту 1778
742 Основний критерій діяльності операційної системи 1627
743 Основні засади операційного менеджменту 1380
744 Вища педагогічна освіта в Китаї 1911
745 Система вищої педагогічної освіти в Південній Кореї 1807
746 Система вищої педагогічної освіти в Японії 1659
747 Система вищої освіти у Німеччині 7010
748 Система вищої освіти у Франції 4227
749 Система вищої освіти у Великобританії 4830
750 Вища педагогічна освіта за кордоном 2667
751 Соціально-історичні характеристики розвитку вищої педагогічної школи в Україні 4435
752 Науково-дослідна діяльність студентів магістратури 6237
753 Контроль та облік знань, умінь, навичок студентів у вищих закладах освіти 16333
754 Дидактика. Основні категорії, закономірності та принципи. Форми та методи навчання у вищій школі 8154
755 Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі 10021
756 Студент як об'єкт — суб'єкт педагогічної діяльності 4763
757 Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу 4644
758 Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу 12439
759 Методи та методика педагогічних досліджень 7385
760 Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система 19058
761 Методика формування професійної – мовленнєвої компетентності студентів-менеджерів 1567
762 Стратегічне планування 889
763 Планування маркетингу 648
764 Маркетинговий контроль 1170
765 Розробка комплексу маркетингу 1514
766 Відбір цільових ринків 1145
767 Аналіз ринкових можливостей 675
768 Просування товару – стратегія комунікації 1087
769 Канали поширення товарів 997
770 Рух товарів 1263
771 Промисловий ринок і поводження покупців на ньому 925
772 Процес ухвалення рішення про покупку 542
773 Фактори культурного порядку 926
774 Особистий продаж 607
775 Цінова стратегія фірми 776
776 Підходи до розрахунку вихідної ціни на товар 897
777 Ціноутворення на різних типах ринків 1344
778 Етапи життєвого циклу товару 760
779 Використання товарних марок 1891
780 Сервісна служба 759
781 Маркування товару 680
782 Упакування товару 1082
783 Розробка товарів-новинок 1570
784 Основні положення і класифікації товару 620
785 Обробка, аналіз і надання наукових результатів 515
786 Відбір джерел інформації 902
787 Функції і принципи маркетингу 586
788 Основні концепції і цілі маркетингу 629
789 Визначення маркетингу й ключових понять курсу 954
790 Сутність маркетингу та основні етапи розвитку 1013
791 Самоменеджмент – как обязательное условие успешной деятельности руководителя 647
792 СУТНІСТЬ ТОВАРУ В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ 1256
793 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 2002
794 Комбіновані організаційні структури управління. Функціонально-продуктово-ринковий принцип 2145
795 Принципи управління маркетингом промислового підприємства. Управління маркетингом по продукту 1897
796 Чому деякі провідні фірми світу витрачають значні кошти на очищення викидів у довкілля, виробництво екологічно чистої продукції? 1696
797 Поради ЗНО 2013 916
798 Як скласти іспит якщо нічого не знаєш 11079
799 Як написати дипломну роботу на відмінно 924
800 Курсова робота: корисні поради 952
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 8 из 46