Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
701 Признаки и особенности антикризисного управления 721
702 Необходимость и возможность антикризисного управления 636
703 Кризисы в развитии организации 757
704 Кризисы государственного управления: причины, последствия, преодоление 1286
705 Фазы цикла и виды экономических кризисов 946
706 Причины экономических кризисов 925
707 Сущность и закономерности экономических кризисов 774
708 Признаки кризиса 678
709 Разновидности кризисов 696
710 Причины и последствия возникновения кризисов 610
711 Понятие кризиса в социально-экономическом развитии 683
712 Система якості за українськими і міжнародними стандартами 677
713 Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації 552
714 Система управління якістю на підприємстві 1584
715 Основні поняття і показники якості 1689
716 Організація робочих місць 2398
717 Розподіл та кооперація праці 1118
718 Класифікація трудових процесів 998
719 Елементи процесу розміщення матеріально-технічних об’єктів 738
720 Методи розміщення виробничих об’єктів 953
721 Критерії розміщення виробничих об’єктів 968
722 Методи надання послуг 916
723 Проектування сервісних організацій 815
724 Сутність послуг 878
725 Організація роботи диспетчерської служби 1288
726 Особливості диспетчерування при різних типах виробництва 931
727 Основні принципи роботи диспетчерської служби 606
728 Суть і завдання диспетчерського регулювання виробництва 883
729 Загальна методика розрахунку виробничої потужності 596
730 Поняття виробничої потужності та її вимірники 869
731 Організаційно-функціональна структура оперативного управління виробництвом 869
732 Мета, задачі, методи та зміст оперативного планування 1493
733 Запаси залежного попиту 646
734 Моделі запасів незалежного попиту 837
735 Загальний підхід до управління запасами 638
736 Поняття агрегатного планування 2260
737 Виражена компетентність. Конкурентні переваги 1383
738 Основні питання стратегічного управління 681
739 Класифікація операційних систем з технологічної точки зору 772
740 Методи операційного менеджменту 691
741 Функції операційного менеджменту 1863
742 Основний критерій діяльності операційної системи 1733
743 Основні засади операційного менеджменту 1478
744 Вища педагогічна освіта в Китаї 2118
745 Система вищої педагогічної освіти в Південній Кореї 1997
746 Система вищої педагогічної освіти в Японії 2541
747 Система вищої освіти у Німеччині 7192
748 Система вищої освіти у Франції 4330
749 Система вищої освіти у Великобританії 4956
750 Вища педагогічна освіта за кордоном 2794
751 Соціально-історичні характеристики розвитку вищої педагогічної школи в Україні 4795
752 Науково-дослідна діяльність студентів магістратури 6595
753 Контроль та облік знань, умінь, навичок студентів у вищих закладах освіти 17135
754 Дидактика. Основні категорії, закономірності та принципи. Форми та методи навчання у вищій школі 8480
755 Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі 10434
756 Студент як об'єкт — суб'єкт педагогічної діяльності 5247
757 Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу 5002
758 Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу 12976
759 Методи та методика педагогічних досліджень 7788
760 Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система 19521
761 Методика формування професійної – мовленнєвої компетентності студентів-менеджерів 1709
762 Стратегічне планування 977
763 Планування маркетингу 716
764 Маркетинговий контроль 1245
765 Розробка комплексу маркетингу 1598
766 Відбір цільових ринків 1327
767 Аналіз ринкових можливостей 770
768 Просування товару – стратегія комунікації 1182
769 Канали поширення товарів 1078
770 Рух товарів 1370
771 Промисловий ринок і поводження покупців на ньому 1024
772 Процес ухвалення рішення про покупку 607
773 Фактори культурного порядку 1032
774 Особистий продаж 675
775 Цінова стратегія фірми 868
776 Підходи до розрахунку вихідної ціни на товар 981
777 Ціноутворення на різних типах ринків 1539
778 Етапи життєвого циклу товару 835
779 Використання товарних марок 2025
780 Сервісна служба 832
781 Маркування товару 769
782 Упакування товару 1187
783 Розробка товарів-новинок 1655
784 Основні положення і класифікації товару 700
785 Обробка, аналіз і надання наукових результатів 586
786 Відбір джерел інформації 970
787 Функції і принципи маркетингу 663
788 Основні концепції і цілі маркетингу 711
789 Визначення маркетингу й ключових понять курсу 1047
790 Сутність маркетингу та основні етапи розвитку 1132
791 Самоменеджмент – как обязательное условие успешной деятельности руководителя 736
792 СУТНІСТЬ ТОВАРУ В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ 1366
793 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 2116
794 Комбіновані організаційні структури управління. Функціонально-продуктово-ринковий принцип 2334
795 Принципи управління маркетингом промислового підприємства. Управління маркетингом по продукту 2143
796 Чому деякі провідні фірми світу витрачають значні кошти на очищення викидів у довкілля, виробництво екологічно чистої продукції? 2053
797 Поради ЗНО 2013 982
798 Як скласти іспит якщо нічого не знаєш 12728
799 Як написати дипломну роботу на відмінно 1012
800 Курсова робота: корисні поради 1036
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 8 из 46