Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
701 Признаки и особенности антикризисного управления 772
702 Необходимость и возможность антикризисного управления 687
703 Кризисы в развитии организации 808
704 Кризисы государственного управления: причины, последствия, преодоление 1343
705 Фазы цикла и виды экономических кризисов 1003
706 Причины экономических кризисов 991
707 Сущность и закономерности экономических кризисов 817
708 Признаки кризиса 727
709 Разновидности кризисов 751
710 Причины и последствия возникновения кризисов 665
711 Понятие кризиса в социально-экономическом развитии 736
712 Система якості за українськими і міжнародними стандартами 773
713 Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації 605
714 Система управління якістю на підприємстві 1654
715 Основні поняття і показники якості 1746
716 Організація робочих місць 2469
717 Розподіл та кооперація праці 1173
718 Класифікація трудових процесів 1050
719 Елементи процесу розміщення матеріально-технічних об’єктів 794
720 Методи розміщення виробничих об’єктів 1011
721 Критерії розміщення виробничих об’єктів 1044
722 Методи надання послуг 974
723 Проектування сервісних організацій 872
724 Сутність послуг 931
725 Організація роботи диспетчерської служби 1370
726 Особливості диспетчерування при різних типах виробництва 985
727 Основні принципи роботи диспетчерської служби 658
728 Суть і завдання диспетчерського регулювання виробництва 936
729 Загальна методика розрахунку виробничої потужності 640
730 Поняття виробничої потужності та її вимірники 920
731 Організаційно-функціональна структура оперативного управління виробництвом 921
732 Мета, задачі, методи та зміст оперативного планування 1563
733 Запаси залежного попиту 703
734 Моделі запасів незалежного попиту 892
735 Загальний підхід до управління запасами 692
736 Поняття агрегатного планування 2317
737 Виражена компетентність. Конкурентні переваги 1485
738 Основні питання стратегічного управління 757
739 Класифікація операційних систем з технологічної точки зору 822
740 Методи операційного менеджменту 747
741 Функції операційного менеджменту 1931
742 Основний критерій діяльності операційної системи 1825
743 Основні засади операційного менеджменту 1546
744 Вища педагогічна освіта в Китаї 2222
745 Система вищої педагогічної освіти в Південній Кореї 2120
746 Система вищої педагогічної освіти в Японії 2714
747 Система вищої освіти у Німеччині 7253
748 Система вищої освіти у Франції 4382
749 Система вищої освіти у Великобританії 5021
750 Вища педагогічна освіта за кордоном 2864
751 Соціально-історичні характеристики розвитку вищої педагогічної школи в Україні 5005
752 Науково-дослідна діяльність студентів магістратури 6770
753 Контроль та облік знань, умінь, навичок студентів у вищих закладах освіти 17561
754 Дидактика. Основні категорії, закономірності та принципи. Форми та методи навчання у вищій школі 8568
755 Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі 10545
756 Студент як об'єкт — суб'єкт педагогічної діяльності 5633
757 Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу 5121
758 Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу 13241
759 Методи та методика педагогічних досліджень 7902
760 Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система 19736
761 Методика формування професійної – мовленнєвої компетентності студентів-менеджерів 1768
762 Стратегічне планування 1030
763 Планування маркетингу 770
764 Маркетинговий контроль 1302
765 Розробка комплексу маркетингу 1669
766 Відбір цільових ринків 1465
767 Аналіз ринкових можливостей 830
768 Просування товару – стратегія комунікації 1241
769 Канали поширення товарів 1132
770 Рух товарів 1446
771 Промисловий ринок і поводження покупців на ньому 1096
772 Процес ухвалення рішення про покупку 665
773 Фактори культурного порядку 1103
774 Особистий продаж 726
775 Цінова стратегія фірми 920
776 Підходи до розрахунку вихідної ціни на товар 1035
777 Ціноутворення на різних типах ринків 1636
778 Етапи життєвого циклу товару 880
779 Використання товарних марок 2112
780 Сервісна служба 885
781 Маркування товару 829
782 Упакування товару 1239
783 Розробка товарів-новинок 1725
784 Основні положення і класифікації товару 746
785 Обробка, аналіз і надання наукових результатів 628
786 Відбір джерел інформації 1021
787 Функції і принципи маркетингу 706
788 Основні концепції і цілі маркетингу 763
789 Визначення маркетингу й ключових понять курсу 1099
790 Сутність маркетингу та основні етапи розвитку 1191
791 Самоменеджмент – как обязательное условие успешной деятельности руководителя 794
792 СУТНІСТЬ ТОВАРУ В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ 1432
793 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 2176
794 Комбіновані організаційні структури управління. Функціонально-продуктово-ринковий принцип 2411
795 Принципи управління маркетингом промислового підприємства. Управління маркетингом по продукту 2229
796 Чому деякі провідні фірми світу витрачають значні кошти на очищення викидів у довкілля, виробництво екологічно чистої продукції? 2276
797 Поради ЗНО 2013 1038
798 Як скласти іспит якщо нічого не знаєш 13731
799 Як написати дипломну роботу на відмінно 1072
800 Курсова робота: корисні поради 1097
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 8 из 46