Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
701 Признаки и особенности антикризисного управления 682
702 Необходимость и возможность антикризисного управления 598
703 Кризисы в развитии организации 719
704 Кризисы государственного управления: причины, последствия, преодоление 1235
705 Фазы цикла и виды экономических кризисов 899
706 Причины экономических кризисов 878
707 Сущность и закономерности экономических кризисов 737
708 Признаки кризиса 636
709 Разновидности кризисов 648
710 Причины и последствия возникновения кризисов 575
711 Понятие кризиса в социально-экономическом развитии 640
712 Система якості за українськими і міжнародними стандартами 627
713 Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації 523
714 Система управління якістю на підприємстві 1546
715 Основні поняття і показники якості 1635
716 Організація робочих місць 2313
717 Розподіл та кооперація праці 1066
718 Класифікація трудових процесів 955
719 Елементи процесу розміщення матеріально-технічних об’єктів 690
720 Методи розміщення виробничих об’єктів 880
721 Критерії розміщення виробничих об’єктів 926
722 Методи надання послуг 876
723 Проектування сервісних організацій 763
724 Сутність послуг 842
725 Організація роботи диспетчерської служби 1239
726 Особливості диспетчерування при різних типах виробництва 894
727 Основні принципи роботи диспетчерської служби 563
728 Суть і завдання диспетчерського регулювання виробництва 848
729 Загальна методика розрахунку виробничої потужності 562
730 Поняття виробничої потужності та її вимірники 821
731 Організаційно-функціональна структура оперативного управління виробництвом 828
732 Мета, задачі, методи та зміст оперативного планування 1421
733 Запаси залежного попиту 605
734 Моделі запасів незалежного попиту 790
735 Загальний підхід до управління запасами 604
736 Поняття агрегатного планування 2197
737 Виражена компетентність. Конкурентні переваги 1314
738 Основні питання стратегічного управління 640
739 Класифікація операційних систем з технологічної точки зору 738
740 Методи операційного менеджменту 653
741 Функції операційного менеджменту 1818
742 Основний критерій діяльності операційної системи 1673
743 Основні засади операційного менеджменту 1420
744 Вища педагогічна освіта в Китаї 1991
745 Система вищої педагогічної освіти в Південній Кореї 1895
746 Система вищої педагогічної освіти в Японії 2243
747 Система вищої освіти у Німеччині 7112
748 Система вищої освіти у Франції 4275
749 Система вищої освіти у Великобританії 4894
750 Вища педагогічна освіта за кордоном 2730
751 Соціально-історичні характеристики розвитку вищої педагогічної школи в Україні 4551
752 Науково-дослідна діяльність студентів магістратури 6407
753 Контроль та облік знань, умінь, навичок студентів у вищих закладах освіти 16614
754 Дидактика. Основні категорії, закономірності та принципи. Форми та методи навчання у вищій школі 8300
755 Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі 10279
756 Студент як об'єкт — суб'єкт педагогічної діяльності 4896
757 Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу 4827
758 Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу 12619
759 Методи та методика педагогічних досліджень 7536
760 Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система 19238
761 Методика формування професійної – мовленнєвої компетентності студентів-менеджерів 1615
762 Стратегічне планування 928
763 Планування маркетингу 679
764 Маркетинговий контроль 1205
765 Розробка комплексу маркетингу 1560
766 Відбір цільових ринків 1215
767 Аналіз ринкових можливостей 718
768 Просування товару – стратегія комунікації 1126
769 Канали поширення товарів 1033
770 Рух товарів 1309
771 Промисловий ринок і поводження покупців на ньому 956
772 Процес ухвалення рішення про покупку 569
773 Фактори культурного порядку 968
774 Особистий продаж 639
775 Цінова стратегія фірми 817
776 Підходи до розрахунку вихідної ціни на товар 938
777 Ціноутворення на різних типах ринків 1410
778 Етапи життєвого циклу товару 797
779 Використання товарних марок 1966
780 Сервісна служба 794
781 Маркування товару 721
782 Упакування товару 1126
783 Розробка товарів-новинок 1610
784 Основні положення і класифікації товару 658
785 Обробка, аналіз і надання наукових результатів 550
786 Відбір джерел інформації 933
787 Функції і принципи маркетингу 623
788 Основні концепції і цілі маркетингу 667
789 Визначення маркетингу й ключових понять курсу 1002
790 Сутність маркетингу та основні етапи розвитку 1058
791 Самоменеджмент – как обязательное условие успешной деятельности руководителя 696
792 СУТНІСТЬ ТОВАРУ В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ 1299
793 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 2047
794 Комбіновані організаційні структури управління. Функціонально-продуктово-ринковий принцип 2228
795 Принципи управління маркетингом промислового підприємства. Управління маркетингом по продукту 2038
796 Чому деякі провідні фірми світу витрачають значні кошти на очищення викидів у довкілля, виробництво екологічно чистої продукції? 1880
797 Поради ЗНО 2013 947
798 Як скласти іспит якщо нічого не знаєш 11963
799 Як написати дипломну роботу на відмінно 964
800 Курсова робота: корисні поради 991
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 8 из 46