Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
701 Признаки и особенности антикризисного управления 671
702 Необходимость и возможность антикризисного управления 588
703 Кризисы в развитии организации 711
704 Кризисы государственного управления: причины, последствия, преодоление 1218
705 Фазы цикла и виды экономических кризисов 883
706 Причины экономических кризисов 862
707 Сущность и закономерности экономических кризисов 721
708 Признаки кризиса 625
709 Разновидности кризисов 631
710 Причины и последствия возникновения кризисов 566
711 Понятие кризиса в социально-экономическом развитии 632
712 Система якості за українськими і міжнародними стандартами 614
713 Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації 514
714 Система управління якістю на підприємстві 1534
715 Основні поняття і показники якості 1623
716 Організація робочих місць 2277
717 Розподіл та кооперація праці 1056
718 Класифікація трудових процесів 939
719 Елементи процесу розміщення матеріально-технічних об’єктів 680
720 Методи розміщення виробничих об’єктів 834
721 Критерії розміщення виробничих об’єктів 910
722 Методи надання послуг 867
723 Проектування сервісних організацій 752
724 Сутність послуг 831
725 Організація роботи диспетчерської служби 1226
726 Особливості диспетчерування при різних типах виробництва 880
727 Основні принципи роботи диспетчерської служби 552
728 Суть і завдання диспетчерського регулювання виробництва 839
729 Загальна методика розрахунку виробничої потужності 548
730 Поняття виробничої потужності та її вимірники 810
731 Організаційно-функціональна структура оперативного управління виробництвом 820
732 Мета, задачі, методи та зміст оперативного планування 1394
733 Запаси залежного попиту 590
734 Моделі запасів незалежного попиту 779
735 Загальний підхід до управління запасами 591
736 Поняття агрегатного планування 2179
737 Виражена компетентність. Конкурентні переваги 1290
738 Основні питання стратегічного управління 629
739 Класифікація операційних систем з технологічної точки зору 731
740 Методи операційного менеджменту 641
741 Функції операційного менеджменту 1809
742 Основний критерій діяльності операційної системи 1661
743 Основні засади операційного менеджменту 1409
744 Вища педагогічна освіта в Китаї 1963
745 Система вищої педагогічної освіти в Південній Кореї 1866
746 Система вищої педагогічної освіти в Японії 1712
747 Система вищої освіти у Німеччині 7086
748 Система вищої освіти у Франції 4263
749 Система вищої освіти у Великобританії 4878
750 Вища педагогічна освіта за кордоном 2713
751 Соціально-історичні характеристики розвитку вищої педагогічної школи в Україні 4509
752 Науково-дослідна діяльність студентів магістратури 6354
753 Контроль та облік знань, умінь, навичок студентів у вищих закладах освіти 16525
754 Дидактика. Основні категорії, закономірності та принципи. Форми та методи навчання у вищій школі 8254
755 Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі 10202
756 Студент як об'єкт — суб'єкт педагогічної діяльності 4856
757 Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу 4761
758 Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу 12544
759 Методи та методика педагогічних досліджень 7489
760 Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система 19173
761 Методика формування професійної – мовленнєвої компетентності студентів-менеджерів 1594
762 Стратегічне планування 911
763 Планування маркетингу 668
764 Маркетинговий контроль 1193
765 Розробка комплексу маркетингу 1547
766 Відбір цільових ринків 1191
767 Аналіз ринкових можливостей 706
768 Просування товару – стратегія комунікації 1118
769 Канали поширення товарів 1021
770 Рух товарів 1297
771 Промисловий ринок і поводження покупців на ньому 948
772 Процес ухвалення рішення про покупку 563
773 Фактори культурного порядку 955
774 Особистий продаж 630
775 Цінова стратегія фірми 804
776 Підходи до розрахунку вихідної ціни на товар 923
777 Ціноутворення на різних типах ринків 1386
778 Етапи життєвого циклу товару 787
779 Використання товарних марок 1946
780 Сервісна служба 783
781 Маркування товару 707
782 Упакування товару 1114
783 Розробка товарів-новинок 1598
784 Основні положення і класифікації товару 647
785 Обробка, аналіз і надання наукових результатів 537
786 Відбір джерел інформації 921
787 Функції і принципи маркетингу 612
788 Основні концепції і цілі маркетингу 656
789 Визначення маркетингу й ключових понять курсу 991
790 Сутність маркетингу та основні етапи розвитку 1043
791 Самоменеджмент – как обязательное условие успешной деятельности руководителя 678
792 СУТНІСТЬ ТОВАРУ В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ 1286
793 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 2037
794 Комбіновані організаційні структури управління. Функціонально-продуктово-ринковий принцип 2205
795 Принципи управління маркетингом промислового підприємства. Управління маркетингом по продукту 1986
796 Чому деякі провідні фірми світу витрачають значні кошти на очищення викидів у довкілля, виробництво екологічно чистої продукції? 1821
797 Поради ЗНО 2013 940
798 Як скласти іспит якщо нічого не знаєш 11814
799 Як написати дипломну роботу на відмінно 955
800 Курсова робота: корисні поради 982
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 8 из 46