Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
701 Признаки и особенности антикризисного управления 788
702 Необходимость и возможность антикризисного управления 699
703 Кризисы в развитии организации 821
704 Кризисы государственного управления: причины, последствия, преодоление 1361
705 Фазы цикла и виды экономических кризисов 1021
706 Причины экономических кризисов 1011
707 Сущность и закономерности экономических кризисов 834
708 Признаки кризиса 744
709 Разновидности кризисов 773
710 Причины и последствия возникновения кризисов 683
711 Понятие кризиса в социально-экономическом развитии 753
712 Система якості за українськими і міжнародними стандартами 813
713 Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації 624
714 Система управління якістю на підприємстві 1676
715 Основні поняття і показники якості 1786
716 Організація робочих місць 2504
717 Розподіл та кооперація праці 1200
718 Класифікація трудових процесів 1088
719 Елементи процесу розміщення матеріально-технічних об’єктів 813
720 Методи розміщення виробничих об’єктів 1058
721 Критерії розміщення виробничих об’єктів 1084
722 Методи надання послуг 995
723 Проектування сервісних організацій 899
724 Сутність послуг 974
725 Організація роботи диспетчерської служби 1404
726 Особливості диспетчерування при різних типах виробництва 1027
727 Основні принципи роботи диспетчерської служби 711
728 Суть і завдання диспетчерського регулювання виробництва 978
729 Загальна методика розрахунку виробничої потужності 675
730 Поняття виробничої потужності та її вимірники 941
731 Організаційно-функціональна структура оперативного управління виробництвом 939
732 Мета, задачі, методи та зміст оперативного планування 1607
733 Запаси залежного попиту 730
734 Моделі запасів незалежного попиту 915
735 Загальний підхід до управління запасами 718
736 Поняття агрегатного планування 2363
737 Виражена компетентність. Конкурентні переваги 1557
738 Основні питання стратегічного управління 800
739 Класифікація операційних систем з технологічної точки зору 841
740 Методи операційного менеджменту 788
741 Функції операційного менеджменту 1967
742 Основний критерій діяльності операційної системи 1861
743 Основні засади операційного менеджменту 1584
744 Вища педагогічна освіта в Китаї 2366
745 Система вищої педагогічної освіти в Південній Кореї 2234
746 Система вищої педагогічної освіти в Японії 2972
747 Система вищої освіти у Німеччині 7358
748 Система вищої освіти у Франції 4412
749 Система вищої освіти у Великобританії 5050
750 Вища педагогічна освіта за кордоном 2904
751 Соціально-історичні характеристики розвитку вищої педагогічної школи в Україні 5263
752 Науково-дослідна діяльність студентів магістратури 7027
753 Контроль та облік знань, умінь, навичок студентів у вищих закладах освіти 17968
754 Дидактика. Основні категорії, закономірності та принципи. Форми та методи навчання у вищій школі 8615
755 Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі 10603
756 Студент як об'єкт — суб'єкт педагогічної діяльності 6110
757 Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу 5189
758 Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу 13576
759 Методи та методика педагогічних досліджень 8032
760 Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система 20268
761 Методика формування професійної – мовленнєвої компетентності студентів-менеджерів 1813
762 Стратегічне планування 1058
763 Планування маркетингу 797
764 Маркетинговий контроль 1324
765 Розробка комплексу маркетингу 1690
766 Відбір цільових ринків 1550
767 Аналіз ринкових можливостей 855
768 Просування товару – стратегія комунікації 1261
769 Канали поширення товарів 1159
770 Рух товарів 1479
771 Промисловий ринок і поводження покупців на ньому 1151
772 Процес ухвалення рішення про покупку 680
773 Фактори культурного порядку 1139
774 Особистий продаж 754
775 Цінова стратегія фірми 962
776 Підходи до розрахунку вихідної ціни на товар 1065
777 Ціноутворення на різних типах ринків 1670
778 Етапи життєвого циклу товару 898
779 Використання товарних марок 2145
780 Сервісна служба 903
781 Маркування товару 848
782 Упакування товару 1266
783 Розробка товарів-новинок 1753
784 Основні положення і класифікації товару 774
785 Обробка, аналіз і надання наукових результатів 646
786 Відбір джерел інформації 1043
787 Функції і принципи маркетингу 744
788 Основні концепції і цілі маркетингу 803
789 Визначення маркетингу й ключових понять курсу 1121
790 Сутність маркетингу та основні етапи розвитку 1229
791 Самоменеджмент – как обязательное условие успешной деятельности руководителя 810
792 СУТНІСТЬ ТОВАРУ В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ 1470
793 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 2199
794 Комбіновані організаційні структури управління. Функціонально-продуктово-ринковий принцип 2444
795 Принципи управління маркетингом промислового підприємства. Управління маркетингом по продукту 2259
796 Чому деякі провідні фірми світу витрачають значні кошти на очищення викидів у довкілля, виробництво екологічно чистої продукції? 2458
797 Поради ЗНО 2013 1061
798 Як скласти іспит якщо нічого не знаєш 14236
799 Як написати дипломну роботу на відмінно 1110
800 Курсова робота: корисні поради 1123
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 8 из 46