Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
701 Признаки и особенности антикризисного управления 661
702 Необходимость и возможность антикризисного управления 578
703 Кризисы в развитии организации 702
704 Кризисы государственного управления: причины, последствия, преодоление 1200
705 Фазы цикла и виды экономических кризисов 870
706 Причины экономических кризисов 851
707 Сущность и закономерности экономических кризисов 709
708 Признаки кризиса 610
709 Разновидности кризисов 618
710 Причины и последствия возникновения кризисов 558
711 Понятие кризиса в социально-экономическом развитии 620
712 Система якості за українськими і міжнародними стандартами 606
713 Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації 506
714 Система управління якістю на підприємстві 1524
715 Основні поняття і показники якості 1608
716 Організація робочих місць 2241
717 Розподіл та кооперація праці 1041
718 Класифікація трудових процесів 920
719 Елементи процесу розміщення матеріально-технічних об’єктів 672
720 Методи розміщення виробничих об’єктів 805
721 Критерії розміщення виробничих об’єктів 898
722 Методи надання послуг 855
723 Проектування сервісних організацій 744
724 Сутність послуг 820
725 Організація роботи диспетчерської служби 1199
726 Особливості диспетчерування при різних типах виробництва 864
727 Основні принципи роботи диспетчерської служби 542
728 Суть і завдання диспетчерського регулювання виробництва 826
729 Загальна методика розрахунку виробничої потужності 541
730 Поняття виробничої потужності та її вимірники 795
731 Організаційно-функціональна структура оперативного управління виробництвом 807
732 Мета, задачі, методи та зміст оперативного планування 1356
733 Запаси залежного попиту 578
734 Моделі запасів незалежного попиту 769
735 Загальний підхід до управління запасами 574
736 Поняття агрегатного планування 2162
737 Виражена компетентність. Конкурентні переваги 1262
738 Основні питання стратегічного управління 615
739 Класифікація операційних систем з технологічної точки зору 718
740 Методи операційного менеджменту 631
741 Функції операційного менеджменту 1794
742 Основний критерій діяльності операційної системи 1643
743 Основні засади операційного менеджменту 1395
744 Вища педагогічна освіта в Китаї 1938
745 Система вищої педагогічної освіти в Південній Кореї 1841
746 Система вищої педагогічної освіти в Японії 1684
747 Система вищої освіти у Німеччині 7050
748 Система вищої освіти у Франції 4248
749 Система вищої освіти у Великобританії 4852
750 Вища педагогічна освіта за кордоном 2691
751 Соціально-історичні характеристики розвитку вищої педагогічної школи в Україні 4486
752 Науково-дослідна діяльність студентів магістратури 6297
753 Контроль та облік знань, умінь, навичок студентів у вищих закладах освіти 16448
754 Дидактика. Основні категорії, закономірності та принципи. Форми та методи навчання у вищій школі 8211
755 Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі 10118
756 Студент як об'єкт — суб'єкт педагогічної діяльності 4826
757 Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу 4708
758 Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу 12486
759 Методи та методика педагогічних досліджень 7454
760 Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система 19121
761 Методика формування професійної – мовленнєвої компетентності студентів-менеджерів 1579
762 Стратегічне планування 899
763 Планування маркетингу 658
764 Маркетинговий контроль 1182
765 Розробка комплексу маркетингу 1535
766 Відбір цільових ринків 1172
767 Аналіз ринкових можливостей 691
768 Просування товару – стратегія комунікації 1105
769 Канали поширення товарів 1009
770 Рух товарів 1279
771 Промисловий ринок і поводження покупців на ньому 937
772 Процес ухвалення рішення про покупку 552
773 Фактори культурного порядку 941
774 Особистий продаж 619
775 Цінова стратегія фірми 792
776 Підходи до розрахунку вихідної ціни на товар 912
777 Ціноутворення на різних типах ринків 1368
778 Етапи життєвого циклу товару 776
779 Використання товарних марок 1921
780 Сервісна служба 771
781 Маркування товару 697
782 Упакування товару 1105
783 Розробка товарів-новинок 1582
784 Основні положення і класифікації товару 635
785 Обробка, аналіз і надання наукових результатів 527
786 Відбір джерел інформації 912
787 Функції і принципи маркетингу 600
788 Основні концепції і цілі маркетингу 643
789 Визначення маркетингу й ключових понять курсу 969
790 Сутність маркетингу та основні етапи розвитку 1025
791 Самоменеджмент – как обязательное условие успешной деятельности руководителя 662
792 СУТНІСТЬ ТОВАРУ В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ 1273
793 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 2021
794 Комбіновані організаційні структури управління. Функціонально-продуктово-ринковий принцип 2179
795 Принципи управління маркетингом промислового підприємства. Управління маркетингом по продукту 1941
796 Чому деякі провідні фірми світу витрачають значні кошти на очищення викидів у довкілля, виробництво екологічно чистої продукції? 1761
797 Поради ЗНО 2013 931
798 Як скласти іспит якщо нічого не знаєш 11531
799 Як написати дипломну роботу на відмінно 943
800 Курсова робота: корисні поради 971
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 8 из 46