Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
601 Політика ''умиротворення'' агресора 844
602 Внутрішня політика гітлерівського уряду 3646
603 SMART – ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 562
604 Почему надо ставить цели? Почему это так важно? 936
605 Акції, їх види і особливості обігу 2400
606 Суть корпоративних цінних паперів в Україні 1894
607 Роль дрібних акціонерів в управлінні. Кумулятивне голосування 2335
608 Способи формування капіталу акціонерного товариства 1833
609 Економічна роль статутного капіталу 1463
610 Поняття корпоративної власності 2852
611 Держава як суб'єкт власності в акціонерному капіталі 1242
612 Основні шляхи створення акціонерного капіталу 1374
613 Установчі збори — початок формування внутрішньо фірмової системи корпоративного управління 1102
614 Організація підписки 774
615 Необхідність випуску цінних паперів 712
616 Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного управління 1600
617 Специфічні риси відкритих і закритих акціонерних товариств 1045
618 Особливості виникнення акціонерних товариств 905
619 Корпоративна культура 825
620 Глобалізація i формування сучасних ознак корпоративного управління 929
621 Особливості формування моделей корпоративного управління у країнах з перехідною економікою 1411
622 Взаємовідносини між учасниками в німецькій моделі 630
623 Німецька модель 767
624 Японська модель 1734
625 Англо-американська модель 1482
626 Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління 2180
627 Проблеми акціонерного капіталу у працях українських вчених кінця XX - початку XXI ст. 847
628 Неоінституціональний аналіз природи акціонерної форми господарювання 589
629 Інституціональний аналіз ролі та значення корпоративного капіталу в ринковій економіці 696
630 Неокласична концепція сутності та природи акціонерного капіталу 669
631 Проблеми акціонерного капіталу в праці Р. Гільфердінга 663
632 Аналіз акціонерного капіталу в марксистській літературі 595
633 Визначення природи акціонерного капіталу представниками класичної школи 1003
634 Некорпоративні господарські товариства 907
635 Господарські товариства корпоративного типу 814
636 Зобов'язання учасників (учасника) господарських товариств 488
637 Учасники (учасник) і їх права 465
638 Порядок створення господарських товариств 1838
639 Особливості установчих (установчого) документів 903
640 Основні види господарських товариств в Україні 842
641 Основні економічні риси господарських товариств корпоративного типу 728
642 Суть господарських товариств і умови їх виникнення 1282
643 Функції корпоративного управління 2079
644 Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління 1053
645 Зовнішня сфера корпоративного регулювання 1070
646 Суб'єкти корпоративного управління 1543
647 Особливості державного корпоративного сектору 1089
648 Поняття корпорації 1103
649 Корпоративні права як об'єкт управління 633
650 Cутність i економічна природа корпоративного управління 1189
651 Методы, применяемые в случае неудачи 675
652 Вспомогательные приемы самосохранения в ситуациях трудностей и несчастий 782
653 Основные способы и приёмы преодоления трудных жизненных ситуаций 835
654 Концепція і принципи виробничого менеджменту 707
655 Основний зміст виробничого процесу 1251
656 Роль і місце виробничого менеджменту в системі управління 729
657 Суть виробництва й еволюція розвитку виробничого менеджменту 1035
658 Антикризисное управление конфликтами 779
659 Причины возникновения конфликтов на кризисном предприятии 780
660 Основные направления действий профсоюзов в условиях кризиса 798
661 Ведение переговоров с профсоюзами 716
662 Социальное партнерство в антикризисном управлении 828
663 Регулирование трудовых отношений в процессах антикризисного управления 637
664 Стратегия поведения антикризисного управляющего 593
665 Принципы и методы управления персоналом кризисного предприятия 668
666 Стиль, типы, условия разработки кадровой политики на кризисном предприятии 878
667 Система антикризисного управления персоналом 532
668 Характеристики управления персоналом кризисного предприятия 625
669 Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса 516
670 Инновационный потенциал предприятий, его роль в антикризисном управлении 778
671 Инвестиционный процесс как фактор антикризисного управления 645
672 Методы оценки инвестиционных проектов и привлекательности предприятий 1043
673 Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов 662
674 Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для принятия инвестиционных решений в антикризисном управлении 733
675 Методы оценки инвестиционного риска 523
676 Антикризисное управление риском 751
677 Природа и классификация управленческих рисков 552
678 Деятельность Ли Якокки в крупнейшей корпорации Крайслер 702
679 Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда 725
680 «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта – программа вывода американской экономики из кризиса 693
681 Использование средств маркетинга в антикризисном управлении 713
682 Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их классификация 577
683 Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении 628
684 Организация осуществления антикризисной стратегии 536
685 Реализация выбранной антикризисной стратегии 729
686 Разработка антикризисной стратегии в организации 753
687 Роль стратегии в антикризисном управлении 746
688 Особенности банкротства кредитных организаций 763
689 Информация в диагностике 528
690 Этапы диагностики кризиса 843
691 Основные параметры диагностирования банкротства 633
692 Ликвидация предприятий 491
693 Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур 642
694 Роль и деятельность арбитражного суда 568
695 Признаки и порядок установления банкротства предприятия 705
696 Параметры контроля кризисных ситуаций в механизмах антикризисного управления 532
697 Технология разработки управленческих решений в антикризисном управлении 539
698 Общая схема механизма управления в кризисной ситуации 523
699 Понятие технологии антикризисного управления 608
700 Эффективность антикризисного управления 619
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 7 из 46