Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
601 Політика ''умиротворення'' агресора 866
602 Внутрішня політика гітлерівського уряду 3695
603 SMART – ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 576
604 Почему надо ставить цели? Почему это так важно? 962
605 Акції, їх види і особливості обігу 2429
606 Суть корпоративних цінних паперів в Україні 1912
607 Роль дрібних акціонерів в управлінні. Кумулятивне голосування 2367
608 Способи формування капіталу акціонерного товариства 1849
609 Економічна роль статутного капіталу 1476
610 Поняття корпоративної власності 2876
611 Держава як суб'єкт власності в акціонерному капіталі 1257
612 Основні шляхи створення акціонерного капіталу 1391
613 Установчі збори — початок формування внутрішньо фірмової системи корпоративного управління 1115
614 Організація підписки 789
615 Необхідність випуску цінних паперів 726
616 Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного управління 1625
617 Специфічні риси відкритих і закритих акціонерних товариств 1073
618 Особливості виникнення акціонерних товариств 926
619 Корпоративна культура 846
620 Глобалізація i формування сучасних ознак корпоративного управління 949
621 Особливості формування моделей корпоративного управління у країнах з перехідною економікою 1434
622 Взаємовідносини між учасниками в німецькій моделі 644
623 Німецька модель 781
624 Японська модель 1762
625 Англо-американська модель 1503
626 Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління 2201
627 Проблеми акціонерного капіталу у працях українських вчених кінця XX - початку XXI ст. 861
628 Неоінституціональний аналіз природи акціонерної форми господарювання 600
629 Інституціональний аналіз ролі та значення корпоративного капіталу в ринковій економіці 712
630 Неокласична концепція сутності та природи акціонерного капіталу 685
631 Проблеми акціонерного капіталу в праці Р. Гільфердінга 678
632 Аналіз акціонерного капіталу в марксистській літературі 608
633 Визначення природи акціонерного капіталу представниками класичної школи 1023
634 Некорпоративні господарські товариства 932
635 Господарські товариства корпоративного типу 834
636 Зобов'язання учасників (учасника) господарських товариств 505
637 Учасники (учасник) і їх права 478
638 Порядок створення господарських товариств 1857
639 Особливості установчих (установчого) документів 916
640 Основні види господарських товариств в Україні 858
641 Основні економічні риси господарських товариств корпоративного типу 742
642 Суть господарських товариств і умови їх виникнення 1300
643 Функції корпоративного управління 2126
644 Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління 1072
645 Зовнішня сфера корпоративного регулювання 1083
646 Суб'єкти корпоративного управління 1566
647 Особливості державного корпоративного сектору 1105
648 Поняття корпорації 1119
649 Корпоративні права як об'єкт управління 649
650 Cутність i економічна природа корпоративного управління 1207
651 Методы, применяемые в случае неудачи 687
652 Вспомогательные приемы самосохранения в ситуациях трудностей и несчастий 800
653 Основные способы и приёмы преодоления трудных жизненных ситуаций 853
654 Концепція і принципи виробничого менеджменту 722
655 Основний зміст виробничого процесу 1263
656 Роль і місце виробничого менеджменту в системі управління 746
657 Суть виробництва й еволюція розвитку виробничого менеджменту 1054
658 Антикризисное управление конфликтами 796
659 Причины возникновения конфликтов на кризисном предприятии 792
660 Основные направления действий профсоюзов в условиях кризиса 812
661 Ведение переговоров с профсоюзами 733
662 Социальное партнерство в антикризисном управлении 843
663 Регулирование трудовых отношений в процессах антикризисного управления 648
664 Стратегия поведения антикризисного управляющего 607
665 Принципы и методы управления персоналом кризисного предприятия 679
666 Стиль, типы, условия разработки кадровой политики на кризисном предприятии 892
667 Система антикризисного управления персоналом 544
668 Характеристики управления персоналом кризисного предприятия 639
669 Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса 530
670 Инновационный потенциал предприятий, его роль в антикризисном управлении 791
671 Инвестиционный процесс как фактор антикризисного управления 658
672 Методы оценки инвестиционных проектов и привлекательности предприятий 1060
673 Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов 674
674 Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для принятия инвестиционных решений в антикризисном управлении 743
675 Методы оценки инвестиционного риска 534
676 Антикризисное управление риском 765
677 Природа и классификация управленческих рисков 567
678 Деятельность Ли Якокки в крупнейшей корпорации Крайслер 713
679 Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда 739
680 «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта – программа вывода американской экономики из кризиса 707
681 Использование средств маркетинга в антикризисном управлении 725
682 Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их классификация 590
683 Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении 641
684 Организация осуществления антикризисной стратегии 551
685 Реализация выбранной антикризисной стратегии 742
686 Разработка антикризисной стратегии в организации 766
687 Роль стратегии в антикризисном управлении 761
688 Особенности банкротства кредитных организаций 792
689 Информация в диагностике 551
690 Этапы диагностики кризиса 869
691 Основные параметры диагностирования банкротства 645
692 Ликвидация предприятий 504
693 Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур 654
694 Роль и деятельность арбитражного суда 583
695 Признаки и порядок установления банкротства предприятия 719
696 Параметры контроля кризисных ситуаций в механизмах антикризисного управления 547
697 Технология разработки управленческих решений в антикризисном управлении 553
698 Общая схема механизма управления в кризисной ситуации 537
699 Понятие технологии антикризисного управления 619
700 Эффективность антикризисного управления 630
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 7 из 46