Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
601 Політика ''умиротворення'' агресора 1102
602 Внутрішня політика гітлерівського уряду 4033
603 SMART – ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 767
604 Почему надо ставить цели? Почему это так важно? 1146
605 Акції, їх види і особливості обігу 2758
606 Суть корпоративних цінних паперів в Україні 2140
607 Роль дрібних акціонерів в управлінні. Кумулятивне голосування 2609
608 Способи формування капіталу акціонерного товариства 2069
609 Економічна роль статутного капіталу 2409
610 Поняття корпоративної власності 3138
611 Держава як суб'єкт власності в акціонерному капіталі 1443
612 Основні шляхи створення акціонерного капіталу 1567
613 Установчі збори — початок формування внутрішньо фірмової системи корпоративного управління 1266
614 Організація підписки 998
615 Необхідність випуску цінних паперів 927
616 Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного управління 2076
617 Специфічні риси відкритих і закритих акціонерних товариств 1549
618 Особливості виникнення акціонерних товариств 1184
619 Корпоративна культура 1088
620 Глобалізація i формування сучасних ознак корпоративного управління 1163
621 Особливості формування моделей корпоративного управління у країнах з перехідною економікою 1681
622 Взаємовідносини між учасниками в німецькій моделі 826
623 Німецька модель 964
624 Японська модель 2034
625 Англо-американська модель 1720
626 Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління 2411
627 Проблеми акціонерного капіталу у працях українських вчених кінця XX - початку XXI ст. 1072
628 Неоінституціональний аналіз природи акціонерної форми господарювання 828
629 Інституціональний аналіз ролі та значення корпоративного капіталу в ринковій економіці 942
630 Неокласична концепція сутності та природи акціонерного капіталу 884
631 Проблеми акціонерного капіталу в праці Р. Гільфердінга 839
632 Аналіз акціонерного капіталу в марксистській літературі 822
633 Визначення природи акціонерного капіталу представниками класичної школи 1262
634 Некорпоративні господарські товариства 1230
635 Господарські товариства корпоративного типу 1041
636 Зобов'язання учасників (учасника) господарських товариств 679
637 Учасники (учасник) і їх права 608
638 Порядок створення господарських товариств 2053
639 Особливості установчих (установчого) документів 1091
640 Основні види господарських товариств в Україні 1064
641 Основні економічні риси господарських товариств корпоративного типу 971
642 Суть господарських товариств і умови їх виникнення 1493
643 Функції корпоративного управління 2833
644 Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління 1332
645 Зовнішня сфера корпоративного регулювання 1297
646 Суб'єкти корпоративного управління 1922
647 Особливості державного корпоративного сектору 1359
648 Поняття корпорації 1364
649 Корпоративні права як об'єкт управління 860
650 Cутність i економічна природа корпоративного управління 1464
651 Методы, применяемые в случае неудачи 922
652 Вспомогательные приемы самосохранения в ситуациях трудностей и несчастий 954
653 Основные способы и приёмы преодоления трудных жизненных ситуаций 1088
654 Концепція і принципи виробничого менеджменту 882
655 Основний зміст виробничого процесу 1484
656 Роль і місце виробничого менеджменту в системі управління 972
657 Суть виробництва й еволюція розвитку виробничого менеджменту 1265
658 Антикризисное управление конфликтами 1065
659 Причины возникновения конфликтов на кризисном предприятии 935
660 Основные направления действий профсоюзов в условиях кризиса 948
661 Ведение переговоров с профсоюзами 888
662 Социальное партнерство в антикризисном управлении 1012
663 Регулирование трудовых отношений в процессах антикризисного управления 799
664 Стратегия поведения антикризисного управляющего 751
665 Принципы и методы управления персоналом кризисного предприятия 839
666 Стиль, типы, условия разработки кадровой политики на кризисном предприятии 1074
667 Система антикризисного управления персоналом 678
668 Характеристики управления персоналом кризисного предприятия 758
669 Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса 658
670 Инновационный потенциал предприятий, его роль в антикризисном управлении 965
671 Инвестиционный процесс как фактор антикризисного управления 821
672 Методы оценки инвестиционных проектов и привлекательности предприятий 1259
673 Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов 811
674 Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для принятия инвестиционных решений в антикризисном управлении 881
675 Методы оценки инвестиционного риска 679
676 Антикризисное управление риском 947
677 Природа и классификация управленческих рисков 739
678 Деятельность Ли Якокки в крупнейшей корпорации Крайслер 876
679 Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда 886
680 «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта – программа вывода американской экономики из кризиса 863
681 Использование средств маркетинга в антикризисном управлении 891
682 Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их классификация 722
683 Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении 786
684 Организация осуществления антикризисной стратегии 706
685 Реализация выбранной антикризисной стратегии 873
686 Разработка антикризисной стратегии в организации 924
687 Роль стратегии в антикризисном управлении 900
688 Особенности банкротства кредитных организаций 959
689 Информация в диагностике 681
690 Этапы диагностики кризиса 1154
691 Основные параметры диагностирования банкротства 823
692 Ликвидация предприятий 636
693 Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур 797
694 Роль и деятельность арбитражного суда 751
695 Признаки и порядок установления банкротства предприятия 919
696 Параметры контроля кризисных ситуаций в механизмах антикризисного управления 768
697 Технология разработки управленческих решений в антикризисном управлении 699
698 Общая схема механизма управления в кризисной ситуации 688
699 Понятие технологии антикризисного управления 771
700 Эффективность антикризисного управления 772
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 7 из 46