Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
601 Політика ''умиротворення'' агресора 1165
602 Внутрішня політика гітлерівського уряду 4071
603 SMART – ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 799
604 Почему надо ставить цели? Почему это так важно? 1185
605 Акції, їх види і особливості обігу 2798
606 Суть корпоративних цінних паперів в Україні 2200
607 Роль дрібних акціонерів в управлінні. Кумулятивне голосування 2650
608 Способи формування капіталу акціонерного товариства 2108
609 Економічна роль статутного капіталу 2445
610 Поняття корпоративної власності 3186
611 Держава як суб'єкт власності в акціонерному капіталі 1479
612 Основні шляхи створення акціонерного капіталу 1600
613 Установчі збори — початок формування внутрішньо фірмової системи корпоративного управління 1291
614 Організація підписки 1027
615 Необхідність випуску цінних паперів 963
616 Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного управління 2122
617 Специфічні риси відкритих і закритих акціонерних товариств 1615
618 Особливості виникнення акціонерних товариств 1223
619 Корпоративна культура 1124
620 Глобалізація i формування сучасних ознак корпоративного управління 1198
621 Особливості формування моделей корпоративного управління у країнах з перехідною економікою 1709
622 Взаємовідносини між учасниками в німецькій моделі 853
623 Німецька модель 1004
624 Японська модель 2076
625 Англо-американська модель 1900
626 Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління 2452
627 Проблеми акціонерного капіталу у працях українських вчених кінця XX - початку XXI ст. 1097
628 Неоінституціональний аналіз природи акціонерної форми господарювання 905
629 Інституціональний аналіз ролі та значення корпоративного капіталу в ринковій економіці 990
630 Неокласична концепція сутності та природи акціонерного капіталу 931
631 Проблеми акціонерного капіталу в праці Р. Гільфердінга 864
632 Аналіз акціонерного капіталу в марксистській літературі 858
633 Визначення природи акціонерного капіталу представниками класичної школи 1295
634 Некорпоративні господарські товариства 1273
635 Господарські товариства корпоративного типу 1079
636 Зобов'язання учасників (учасника) господарських товариств 710
637 Учасники (учасник) і їх права 648
638 Порядок створення господарських товариств 2082
639 Особливості установчих (установчого) документів 1124
640 Основні види господарських товариств в Україні 1100
641 Основні економічні риси господарських товариств корпоративного типу 1007
642 Суть господарських товариств і умови їх виникнення 1534
643 Функції корпоративного управління 2950
644 Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління 1389
645 Зовнішня сфера корпоративного регулювання 1331
646 Суб'єкти корпоративного управління 1957
647 Особливості державного корпоративного сектору 1397
648 Поняття корпорації 1405
649 Корпоративні права як об'єкт управління 897
650 Cутність i економічна природа корпоративного управління 1501
651 Методы, применяемые в случае неудачи 954
652 Вспомогательные приемы самосохранения в ситуациях трудностей и несчастий 988
653 Основные способы и приёмы преодоления трудных жизненных ситуаций 1139
654 Концепція і принципи виробничого менеджменту 918
655 Основний зміст виробничого процесу 1523
656 Роль і місце виробничого менеджменту в системі управління 1002
657 Суть виробництва й еволюція розвитку виробничого менеджменту 1302
658 Антикризисное управление конфликтами 1101
659 Причины возникновения конфликтов на кризисном предприятии 965
660 Основные направления действий профсоюзов в условиях кризиса 980
661 Ведение переговоров с профсоюзами 914
662 Социальное партнерство в антикризисном управлении 1046
663 Регулирование трудовых отношений в процессах антикризисного управления 828
664 Стратегия поведения антикризисного управляющего 788
665 Принципы и методы управления персоналом кризисного предприятия 872
666 Стиль, типы, условия разработки кадровой политики на кризисном предприятии 1110
667 Система антикризисного управления персоналом 716
668 Характеристики управления персоналом кризисного предприятия 792
669 Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса 682
670 Инновационный потенциал предприятий, его роль в антикризисном управлении 995
671 Инвестиционный процесс как фактор антикризисного управления 851
672 Методы оценки инвестиционных проектов и привлекательности предприятий 1287
673 Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов 841
674 Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для принятия инвестиционных решений в антикризисном управлении 901
675 Методы оценки инвестиционного риска 710
676 Антикризисное управление риском 972
677 Природа и классификация управленческих рисков 767
678 Деятельность Ли Якокки в крупнейшей корпорации Крайслер 910
679 Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда 913
680 «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта – программа вывода американской экономики из кризиса 896
681 Использование средств маркетинга в антикризисном управлении 915
682 Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их классификация 749
683 Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении 815
684 Организация осуществления антикризисной стратегии 734
685 Реализация выбранной антикризисной стратегии 901
686 Разработка антикризисной стратегии в организации 950
687 Роль стратегии в антикризисном управлении 929
688 Особенности банкротства кредитных организаций 984
689 Информация в диагностике 711
690 Этапы диагностики кризиса 1183
691 Основные параметры диагностирования банкротства 846
692 Ликвидация предприятий 659
693 Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур 827
694 Роль и деятельность арбитражного суда 780
695 Признаки и порядок установления банкротства предприятия 942
696 Параметры контроля кризисных ситуаций в механизмах антикризисного управления 796
697 Технология разработки управленческих решений в антикризисном управлении 732
698 Общая схема механизма управления в кризисной ситуации 714
699 Понятие технологии антикризисного управления 801
700 Эффективность антикризисного управления 798
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 7 из 46