Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
601 Політика ''умиротворення'' агресора 960
602 Внутрішня політика гітлерівського уряду 3897
603 SMART – ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 640
604 Почему надо ставить цели? Почему это так важно? 1031
605 Акції, їх види і особливості обігу 2527
606 Суть корпоративних цінних паперів в Україні 1995
607 Роль дрібних акціонерів в управлінні. Кумулятивне голосування 2456
608 Способи формування капіталу акціонерного товариства 1909
609 Економічна роль статутного капіталу 2252
610 Поняття корпоративної власності 2944
611 Держава як суб'єкт власності в акціонерному капіталі 1317
612 Основні шляхи створення акціонерного капіталу 1453
613 Установчі збори — початок формування внутрішньо фірмової системи корпоративного управління 1163
614 Організація підписки 854
615 Необхідність випуску цінних паперів 788
616 Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного управління 1750
617 Специфічні риси відкритих і закритих акціонерних товариств 1196
618 Особливості виникнення акціонерних товариств 1017
619 Корпоративна культура 915
620 Глобалізація i формування сучасних ознак корпоративного управління 1005
621 Особливості формування моделей корпоративного управління у країнах з перехідною економікою 1514
622 Взаємовідносини між учасниками в німецькій моделі 702
623 Німецька модель 848
624 Японська модель 1891
625 Англо-американська модель 1583
626 Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління 2283
627 Проблеми акціонерного капіталу у працях українських вчених кінця XX - початку XXI ст. 935
628 Неоінституціональний аналіз природи акціонерної форми господарювання 693
629 Інституціональний аналіз ролі та значення корпоративного капіталу в ринковій економіці 790
630 Неокласична концепція сутності та природи акціонерного капіталу 748
631 Проблеми акціонерного капіталу в праці Р. Гільфердінга 735
632 Аналіз акціонерного капіталу в марксистській літературі 666
633 Визначення природи акціонерного капіталу представниками класичної школи 1114
634 Некорпоративні господарські товариства 1023
635 Господарські товариства корпоративного типу 901
636 Зобов'язання учасників (учасника) господарських товариств 567
637 Учасники (учасник) і їх права 522
638 Порядок створення господарських товариств 1933
639 Особливості установчих (установчого) документів 968
640 Основні види господарських товариств в Україні 929
641 Основні економічні риси господарських товариств корпоративного типу 805
642 Суть господарських товариств і умови їх виникнення 1358
643 Функції корпоративного управління 2338
644 Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління 1162
645 Зовнішня сфера корпоративного регулювання 1160
646 Суб'єкти корпоративного управління 1706
647 Особливості державного корпоративного сектору 1175
648 Поняття корпорації 1202
649 Корпоративні права як об'єкт управління 718
650 Cутність i економічна природа корпоративного управління 1270
651 Методы, применяемые в случае неудачи 815
652 Вспомогательные приемы самосохранения в ситуациях трудностей и несчастий 850
653 Основные способы и приёмы преодоления трудных жизненных ситуаций 938
654 Концепція і принципи виробничого менеджменту 771
655 Основний зміст виробничого процесу 1314
656 Роль і місце виробничого менеджменту в системі управління 813
657 Суть виробництва й еволюція розвитку виробничого менеджменту 1114
658 Антикризисное управление конфликтами 940
659 Причины возникновения конфликтов на кризисном предприятии 845
660 Основные направления действий профсоюзов в условиях кризиса 865
661 Ведение переговоров с профсоюзами 790
662 Социальное партнерство в антикризисном управлении 902
663 Регулирование трудовых отношений в процессах антикризисного управления 707
664 Стратегия поведения антикризисного управляющего 656
665 Принципы и методы управления персоналом кризисного предприятия 730
666 Стиль, типы, условия разработки кадровой политики на кризисном предприятии 961
667 Система антикризисного управления персоналом 587
668 Характеристики управления персоналом кризисного предприятия 685
669 Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса 578
670 Инновационный потенциал предприятий, его роль в антикризисном управлении 860
671 Инвестиционный процесс как фактор антикризисного управления 715
672 Методы оценки инвестиционных проектов и привлекательности предприятий 1146
673 Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов 717
674 Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для принятия инвестиционных решений в антикризисном управлении 794
675 Методы оценки инвестиционного риска 584
676 Антикризисное управление риском 833
677 Природа и классификация управленческих рисков 633
678 Деятельность Ли Якокки в крупнейшей корпорации Крайслер 763
679 Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда 789
680 «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта – программа вывода американской экономики из кризиса 761
681 Использование средств маркетинга в антикризисном управлении 788
682 Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их классификация 644
683 Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении 686
684 Организация осуществления антикризисной стратегии 604
685 Реализация выбранной антикризисной стратегии 788
686 Разработка антикризисной стратегии в организации 820
687 Роль стратегии в антикризисном управлении 805
688 Особенности банкротства кредитных организаций 851
689 Информация в диагностике 602
690 Этапы диагностики кризиса 1040
691 Основные параметры диагностирования банкротства 703
692 Ликвидация предприятий 553
693 Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур 709
694 Роль и деятельность арбитражного суда 641
695 Признаки и порядок установления банкротства предприятия 777
696 Параметры контроля кризисных ситуаций в механизмах антикризисного управления 683
697 Технология разработки управленческих решений в антикризисном управлении 601
698 Общая схема механизма управления в кризисной ситуации 590
699 Понятие технологии антикризисного управления 664
700 Эффективность антикризисного управления 682
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 7 из 46