Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
601 Політика ''умиротворення'' агресора 975
602 Внутрішня політика гітлерівського уряду 3912
603 SMART – ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 661
604 Почему надо ставить цели? Почему это так важно? 1044
605 Акції, їх види і особливості обігу 2554
606 Суть корпоративних цінних паперів в Україні 2003
607 Роль дрібних акціонерів в управлінні. Кумулятивне голосування 2472
608 Способи формування капіталу акціонерного товариства 1915
609 Економічна роль статутного капіталу 2276
610 Поняття корпоративної власності 2962
611 Держава як суб'єкт власності в акціонерному капіталі 1327
612 Основні шляхи створення акціонерного капіталу 1464
613 Установчі збори — початок формування внутрішньо фірмової системи корпоративного управління 1169
614 Організація підписки 863
615 Необхідність випуску цінних паперів 797
616 Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного управління 1776
617 Специфічні риси відкритих і закритих акціонерних товариств 1225
618 Особливості виникнення акціонерних товариств 1028
619 Корпоративна культура 927
620 Глобалізація i формування сучасних ознак корпоративного управління 1013
621 Особливості формування моделей корпоративного управління у країнах з перехідною економікою 1523
622 Взаємовідносини між учасниками в німецькій моделі 712
623 Німецька модель 862
624 Японська модель 1910
625 Англо-американська модель 1596
626 Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління 2293
627 Проблеми акціонерного капіталу у працях українських вчених кінця XX - початку XXI ст. 945
628 Неоінституціональний аналіз природи акціонерної форми господарювання 701
629 Інституціональний аналіз ролі та значення корпоративного капіталу в ринковій економіці 805
630 Неокласична концепція сутності та природи акціонерного капіталу 760
631 Проблеми акціонерного капіталу в праці Р. Гільфердінга 744
632 Аналіз акціонерного капіталу в марксистській літературі 680
633 Визначення природи акціонерного капіталу представниками класичної школи 1129
634 Некорпоративні господарські товариства 1042
635 Господарські товариства корпоративного типу 912
636 Зобов'язання учасників (учасника) господарських товариств 580
637 Учасники (учасник) і їх права 528
638 Порядок створення господарських товариств 1943
639 Особливості установчих (установчого) документів 974
640 Основні види господарських товариств в Україні 942
641 Основні економічні риси господарських товариств корпоративного типу 817
642 Суть господарських товариств і умови їх виникнення 1367
643 Функції корпоративного управління 2392
644 Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління 1184
645 Зовнішня сфера корпоративного регулювання 1175
646 Суб'єкти корпоративного управління 1731
647 Особливості державного корпоративного сектору 1189
648 Поняття корпорації 1215
649 Корпоративні права як об'єкт управління 731
650 Cутність i економічна природа корпоративного управління 1282
651 Методы, применяемые в случае неудачи 831
652 Вспомогательные приемы самосохранения в ситуациях трудностей и несчастий 863
653 Основные способы и приёмы преодоления трудных жизненных ситуаций 953
654 Концепція і принципи виробничого менеджменту 779
655 Основний зміст виробничого процесу 1324
656 Роль і місце виробничого менеджменту в системі управління 824
657 Суть виробництва й еволюція розвитку виробничого менеджменту 1129
658 Антикризисное управление конфликтами 953
659 Причины возникновения конфликтов на кризисном предприятии 853
660 Основные направления действий профсоюзов в условиях кризиса 871
661 Ведение переговоров с профсоюзами 801
662 Социальное партнерство в антикризисном управлении 918
663 Регулирование трудовых отношений в процессах антикризисного управления 718
664 Стратегия поведения антикризисного управляющего 667
665 Принципы и методы управления персоналом кризисного предприятия 738
666 Стиль, типы, условия разработки кадровой политики на кризисном предприятии 972
667 Система антикризисного управления персоналом 600
668 Характеристики управления персоналом кризисного предприятия 689
669 Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса 586
670 Инновационный потенциал предприятий, его роль в антикризисном управлении 871
671 Инвестиционный процесс как фактор антикризисного управления 730
672 Методы оценки инвестиционных проектов и привлекательности предприятий 1164
673 Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов 726
674 Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для принятия инвестиционных решений в антикризисном управлении 802
675 Методы оценки инвестиционного риска 596
676 Антикризисное управление риском 847
677 Природа и классификация управленческих рисков 646
678 Деятельность Ли Якокки в крупнейшей корпорации Крайслер 778
679 Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда 800
680 «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта – программа вывода американской экономики из кризиса 768
681 Использование средств маркетинга в антикризисном управлении 799
682 Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их классификация 649
683 Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении 699
684 Организация осуществления антикризисной стратегии 616
685 Реализация выбранной антикризисной стратегии 796
686 Разработка антикризисной стратегии в организации 833
687 Роль стратегии в антикризисном управлении 811
688 Особенности банкротства кредитных организаций 863
689 Информация в диагностике 607
690 Этапы диагностики кризиса 1051
691 Основные параметры диагностирования банкротства 715
692 Ликвидация предприятий 562
693 Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур 719
694 Роль и деятельность арбитражного суда 654
695 Признаки и порядок установления банкротства предприятия 794
696 Параметры контроля кризисных ситуаций в механизмах антикризисного управления 690
697 Технология разработки управленческих решений в антикризисном управлении 606
698 Общая схема механизма управления в кризисной ситуации 601
699 Понятие технологии антикризисного управления 670
700 Эффективность антикризисного управления 687
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 7 из 46