Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
601 Політика ''умиротворення'' агресора 938
602 Внутрішня політика гітлерівського уряду 3862
603 SMART – ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 629
604 Почему надо ставить цели? Почему это так важно? 1017
605 Акції, їх види і особливості обігу 2502
606 Суть корпоративних цінних паперів в Україні 1975
607 Роль дрібних акціонерів в управлінні. Кумулятивне голосування 2441
608 Способи формування капіталу акціонерного товариства 1892
609 Економічна роль статутного капіталу 2222
610 Поняття корпоративної власності 2931
611 Держава як суб'єкт власності в акціонерному капіталі 1302
612 Основні шляхи створення акціонерного капіталу 1438
613 Установчі збори — початок формування внутрішньо фірмової системи корпоративного управління 1149
614 Організація підписки 837
615 Необхідність випуску цінних паперів 774
616 Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного управління 1725
617 Специфічні риси відкритих і закритих акціонерних товариств 1165
618 Особливості виникнення акціонерних товариств 999
619 Корпоративна культура 899
620 Глобалізація i формування сучасних ознак корпоративного управління 992
621 Особливості формування моделей корпоративного управління у країнах з перехідною економікою 1498
622 Взаємовідносини між учасниками в німецькій моделі 689
623 Німецька модель 834
624 Японська модель 1870
625 Англо-американська модель 1561
626 Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління 2265
627 Проблеми акціонерного капіталу у працях українських вчених кінця XX - початку XXI ст. 915
628 Неоінституціональний аналіз природи акціонерної форми господарювання 680
629 Інституціональний аналіз ролі та значення корпоративного капіталу в ринковій економіці 771
630 Неокласична концепція сутності та природи акціонерного капіталу 739
631 Проблеми акціонерного капіталу в праці Р. Гільфердінга 722
632 Аналіз акціонерного капіталу в марксистській літературі 650
633 Визначення природи акціонерного капіталу представниками класичної школи 1089
634 Некорпоративні господарські товариства 1002
635 Господарські товариства корпоративного типу 889
636 Зобов'язання учасників (учасника) господарських товариств 552
637 Учасники (учасник) і їх права 511
638 Порядок створення господарських товариств 1921
639 Особливості установчих (установчого) документів 955
640 Основні види господарських товариств в Україні 911
641 Основні економічні риси господарських товариств корпоративного типу 790
642 Суть господарських товариств і умови їх виникнення 1344
643 Функції корпоративного управління 2292
644 Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління 1139
645 Зовнішня сфера корпоративного регулювання 1143
646 Суб'єкти корпоративного управління 1668
647 Особливості державного корпоративного сектору 1156
648 Поняття корпорації 1177
649 Корпоративні права як об'єкт управління 701
650 Cутність i економічна природа корпоративного управління 1254
651 Методы, применяемые в случае неудачи 778
652 Вспомогательные приемы самосохранения в ситуациях трудностей и несчастий 838
653 Основные способы и приёмы преодоления трудных жизненных ситуаций 925
654 Концепція і принципи виробничого менеджменту 762
655 Основний зміст виробничого процесу 1306
656 Роль і місце виробничого менеджменту в системі управління 789
657 Суть виробництва й еволюція розвитку виробничого менеджменту 1102
658 Антикризисное управление конфликтами 903
659 Причины возникновения конфликтов на кризисном предприятии 836
660 Основные направления действий профсоюзов в условиях кризиса 855
661 Ведение переговоров с профсоюзами 780
662 Социальное партнерство в антикризисном управлении 890
663 Регулирование трудовых отношений в процессах антикризисного управления 696
664 Стратегия поведения антикризисного управляющего 646
665 Принципы и методы управления персоналом кризисного предприятия 719
666 Стиль, типы, условия разработки кадровой политики на кризисном предприятии 951
667 Система антикризисного управления персоналом 578
668 Характеристики управления персоналом кризисного предприятия 674
669 Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса 569
670 Инновационный потенциал предприятий, его роль в антикризисном управлении 852
671 Инвестиционный процесс как фактор антикризисного управления 705
672 Методы оценки инвестиционных проектов и привлекательности предприятий 1136
673 Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов 707
674 Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для принятия инвестиционных решений в антикризисном управлении 784
675 Методы оценки инвестиционного риска 575
676 Антикризисное управление риском 822
677 Природа и классификация управленческих рисков 621
678 Деятельность Ли Якокки в крупнейшей корпорации Крайслер 752
679 Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда 780
680 «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта – программа вывода американской экономики из кризиса 750
681 Использование средств маркетинга в антикризисном управлении 776
682 Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их классификация 633
683 Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении 678
684 Организация осуществления антикризисной стратегии 593
685 Реализация выбранной антикризисной стратегии 779
686 Разработка антикризисной стратегии в организации 811
687 Роль стратегии в антикризисном управлении 796
688 Особенности банкротства кредитных организаций 844
689 Информация в диагностике 593
690 Этапы диагностики кризиса 989
691 Основные параметры диагностирования банкротства 690
692 Ликвидация предприятий 540
693 Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур 700
694 Роль и деятельность арбитражного суда 631
695 Признаки и порядок установления банкротства предприятия 767
696 Параметры контроля кризисных ситуаций в механизмах антикризисного управления 648
697 Технология разработки управленческих решений в антикризисном управлении 590
698 Общая схема механизма управления в кризисной ситуации 577
699 Понятие технологии антикризисного управления 655
700 Эффективность антикризисного управления 673
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 7 из 46