Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
601 Політика ''умиротворення'' агресора 1009
602 Внутрішня політика гітлерівського уряду 3933
603 SMART – ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 683
604 Почему надо ставить цели? Почему это так важно? 1067
605 Акції, їх види і особливості обігу 2599
606 Суть корпоративних цінних паперів в Україні 2035
607 Роль дрібних акціонерів в управлінні. Кумулятивне голосування 2503
608 Способи формування капіталу акціонерного товариства 1951
609 Економічна роль статутного капіталу 2308
610 Поняття корпоративної власності 3003
611 Держава як суб'єкт власності в акціонерному капіталі 1338
612 Основні шляхи створення акціонерного капіталу 1475
613 Установчі збори — початок формування внутрішньо фірмової системи корпоративного управління 1188
614 Організація підписки 896
615 Необхідність випуску цінних паперів 825
616 Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного управління 1861
617 Специфічні риси відкритих і закритих акціонерних товариств 1284
618 Особливості виникнення акціонерних товариств 1059
619 Корпоративна культура 958
620 Глобалізація i формування сучасних ознак корпоративного управління 1043
621 Особливості формування моделей корпоративного управління у країнах з перехідною економікою 1561
622 Взаємовідносини між учасниками в німецькій моделі 748
623 Німецька модель 882
624 Японська модель 1936
625 Англо-американська модель 1625
626 Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління 2320
627 Проблеми акціонерного капіталу у працях українських вчених кінця XX - початку XXI ст. 994
628 Неоінституціональний аналіз природи акціонерної форми господарювання 728
629 Інституціональний аналіз ролі та значення корпоративного капіталу в ринковій економіці 824
630 Неокласична концепція сутності та природи акціонерного капіталу 793
631 Проблеми акціонерного капіталу в праці Р. Гільфердінга 770
632 Аналіз акціонерного капіталу в марксистській літературі 701
633 Визначення природи акціонерного капіталу представниками класичної школи 1163
634 Некорпоративні господарські товариства 1082
635 Господарські товариства корпоративного типу 932
636 Зобов'язання учасників (учасника) господарських товариств 605
637 Учасники (учасник) і їх права 545
638 Порядок створення господарських товариств 1970
639 Особливості установчих (установчого) документів 995
640 Основні види господарських товариств в Україні 966
641 Основні економічні риси господарських товариств корпоративного типу 844
642 Суть господарських товариств і умови їх виникнення 1408
643 Функції корпоративного управління 2479
644 Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління 1218
645 Зовнішня сфера корпоративного регулювання 1203
646 Суб'єкти корпоративного управління 1759
647 Особливості державного корпоративного сектору 1223
648 Поняття корпорації 1246
649 Корпоративні права як об'єкт управління 751
650 Cутність i економічна природа корпоративного управління 1328
651 Методы, применяемые в случае неудачи 848
652 Вспомогательные приемы самосохранения в ситуациях трудностей и несчастий 873
653 Основные способы и приёмы преодоления трудных жизненных ситуаций 972
654 Концепція і принципи виробничого менеджменту 808
655 Основний зміст виробничого процесу 1392
656 Роль і місце виробничого менеджменту в системі управління 849
657 Суть виробництва й еволюція розвитку виробничого менеджменту 1165
658 Антикризисное управление конфликтами 978
659 Причины возникновения конфликтов на кризисном предприятии 869
660 Основные направления действий профсоюзов в условиях кризиса 886
661 Ведение переговоров с профсоюзами 820
662 Социальное партнерство в антикризисном управлении 937
663 Регулирование трудовых отношений в процессах антикризисного управления 738
664 Стратегия поведения антикризисного управляющего 684
665 Принципы и методы управления персоналом кризисного предприятия 754
666 Стиль, типы, условия разработки кадровой политики на кризисном предприятии 989
667 Система антикризисного управления персоналом 617
668 Характеристики управления персоналом кризисного предприятия 700
669 Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса 602
670 Инновационный потенциал предприятий, его роль в антикризисном управлении 898
671 Инвестиционный процесс как фактор антикризисного управления 752
672 Методы оценки инвестиционных проектов и привлекательности предприятий 1185
673 Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов 747
674 Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для принятия инвестиционных решений в антикризисном управлении 809
675 Методы оценки инвестиционного риска 611
676 Антикризисное управление риском 869
677 Природа и классификация управленческих рисков 663
678 Деятельность Ли Якокки в крупнейшей корпорации Крайслер 792
679 Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда 817
680 «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта – программа вывода американской экономики из кризиса 782
681 Использование средств маркетинга в антикризисном управлении 818
682 Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их классификация 661
683 Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении 716
684 Организация осуществления антикризисной стратегии 635
685 Реализация выбранной антикризисной стратегии 807
686 Разработка антикризисной стратегии в организации 853
687 Роль стратегии в антикризисном управлении 828
688 Особенности банкротства кредитных организаций 888
689 Информация в диагностике 620
690 Этапы диагностики кризиса 1073
691 Основные параметры диагностирования банкротства 733
692 Ликвидация предприятий 573
693 Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур 734
694 Роль и деятельность арбитражного суда 673
695 Признаки и порядок установления банкротства предприятия 833
696 Параметры контроля кризисных ситуаций в механизмах антикризисного управления 707
697 Технология разработки управленческих решений в антикризисном управлении 624
698 Общая схема механизма управления в кризисной ситуации 615
699 Понятие технологии антикризисного управления 686
700 Эффективность антикризисного управления 710
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 7 из 46