Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
601 Політика ''умиротворення'' агресора 880
602 Внутрішня політика гітлерівського уряду 3735
603 SMART – ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 583
604 Почему надо ставить цели? Почему это так важно? 974
605 Акції, їх види і особливості обігу 2445
606 Суть корпоративних цінних паперів в Україні 1922
607 Роль дрібних акціонерів в управлінні. Кумулятивне голосування 2379
608 Способи формування капіталу акціонерного товариства 1859
609 Економічна роль статутного капіталу 1483
610 Поняття корпоративної власності 2885
611 Держава як суб'єкт власності в акціонерному капіталі 1266
612 Основні шляхи створення акціонерного капіталу 1399
613 Установчі збори — початок формування внутрішньо фірмової системи корпоративного управління 1122
614 Організація підписки 796
615 Необхідність випуску цінних паперів 735
616 Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного управління 1640
617 Специфічні риси відкритих і закритих акціонерних товариств 1093
618 Особливості виникнення акціонерних товариств 945
619 Корпоративна культура 853
620 Глобалізація i формування сучасних ознак корпоративного управління 956
621 Особливості формування моделей корпоративного управління у країнах з перехідною економікою 1448
622 Взаємовідносини між учасниками в німецькій моделі 651
623 Німецька модель 793
624 Японська модель 1787
625 Англо-американська модель 1518
626 Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління 2211
627 Проблеми акціонерного капіталу у працях українських вчених кінця XX - початку XXI ст. 868
628 Неоінституціональний аналіз природи акціонерної форми господарювання 617
629 Інституціональний аналіз ролі та значення корпоративного капіталу в ринковій економіці 724
630 Неокласична концепція сутності та природи акціонерного капіталу 690
631 Проблеми акціонерного капіталу в праці Р. Гільфердінга 684
632 Аналіз акціонерного капіталу в марксистській літературі 614
633 Визначення природи акціонерного капіталу представниками класичної школи 1037
634 Некорпоративні господарські товариства 946
635 Господарські товариства корпоративного типу 841
636 Зобов'язання учасників (учасника) господарських товариств 514
637 Учасники (учасник) і їх права 483
638 Порядок створення господарських товариств 1871
639 Особливості установчих (установчого) документів 924
640 Основні види господарських товариств в Україні 870
641 Основні економічні риси господарських товариств корпоративного типу 749
642 Суть господарських товариств і умови їх виникнення 1309
643 Функції корпоративного управління 2161
644 Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління 1086
645 Зовнішня сфера корпоративного регулювання 1101
646 Суб'єкти корпоративного управління 1583
647 Особливості державного корпоративного сектору 1111
648 Поняття корпорації 1129
649 Корпоративні права як об'єкт управління 656
650 Cутність i економічна природа корпоративного управління 1217
651 Методы, применяемые в случае неудачи 695
652 Вспомогательные приемы самосохранения в ситуациях трудностей и несчастий 805
653 Основные способы и приёмы преодоления трудных жизненных ситуаций 867
654 Концепція і принципи виробничого менеджменту 728
655 Основний зміст виробничого процесу 1271
656 Роль і місце виробничого менеджменту в системі управління 754
657 Суть виробництва й еволюція розвитку виробничого менеджменту 1060
658 Антикризисное управление конфликтами 804
659 Причины возникновения конфликтов на кризисном предприятии 801
660 Основные направления действий профсоюзов в условиях кризиса 819
661 Ведение переговоров с профсоюзами 743
662 Социальное партнерство в антикризисном управлении 849
663 Регулирование трудовых отношений в процессах антикризисного управления 658
664 Стратегия поведения антикризисного управляющего 612
665 Принципы и методы управления персоналом кризисного предприятия 686
666 Стиль, типы, условия разработки кадровой политики на кризисном предприятии 901
667 Система антикризисного управления персоналом 550
668 Характеристики управления персоналом кризисного предприятия 645
669 Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса 536
670 Инновационный потенциал предприятий, его роль в антикризисном управлении 796
671 Инвестиционный процесс как фактор антикризисного управления 665
672 Методы оценки инвестиционных проектов и привлекательности предприятий 1068
673 Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов 679
674 Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для принятия инвестиционных решений в антикризисном управлении 751
675 Методы оценки инвестиционного риска 540
676 Антикризисное управление риском 772
677 Природа и классификация управленческих рисков 573
678 Деятельность Ли Якокки в крупнейшей корпорации Крайслер 721
679 Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда 745
680 «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта – программа вывода американской экономики из кризиса 713
681 Использование средств маркетинга в антикризисном управлении 733
682 Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их классификация 598
683 Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении 645
684 Организация осуществления антикризисной стратегии 555
685 Реализация выбранной антикризисной стратегии 749
686 Разработка антикризисной стратегии в организации 771
687 Роль стратегии в антикризисном управлении 769
688 Особенности банкротства кредитных организаций 799
689 Информация в диагностике 556
690 Этапы диагностики кризиса 884
691 Основные параметры диагностирования банкротства 653
692 Ликвидация предприятий 511
693 Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур 664
694 Роль и деятельность арбитражного суда 590
695 Признаки и порядок установления банкротства предприятия 729
696 Параметры контроля кризисных ситуаций в механизмах антикризисного управления 553
697 Технология разработки управленческих решений в антикризисном управлении 563
698 Общая схема механизма управления в кризисной ситуации 543
699 Понятие технологии антикризисного управления 627
700 Эффективность антикризисного управления 638
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 7 из 46