Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
601 Політика ''умиротворення'' агресора 922
602 Внутрішня політика гітлерівського уряду 3826
603 SMART – ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 611
604 Почему надо ставить цели? Почему это так важно? 1007
605 Акції, їх види і особливості обігу 2482
606 Суть корпоративних цінних паперів в Україні 1957
607 Роль дрібних акціонерів в управлінні. Кумулятивне голосування 2424
608 Способи формування капіталу акціонерного товариства 1882
609 Економічна роль статутного капіталу 1514
610 Поняття корпоративної власності 2920
611 Держава як суб'єкт власності в акціонерному капіталі 1292
612 Основні шляхи створення акціонерного капіталу 1427
613 Установчі збори — початок формування внутрішньо фірмової системи корпоративного управління 1140
614 Організація підписки 826
615 Необхідність випуску цінних паперів 764
616 Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного управління 1694
617 Специфічні риси відкритих і закритих акціонерних товариств 1138
618 Особливості виникнення акціонерних товариств 982
619 Корпоративна культура 886
620 Глобалізація i формування сучасних ознак корпоративного управління 986
621 Особливості формування моделей корпоративного управління у країнах з перехідною економікою 1485
622 Взаємовідносини між учасниками в німецькій моделі 676
623 Німецька модель 823
624 Японська модель 1848
625 Англо-американська модель 1547
626 Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління 2245
627 Проблеми акціонерного капіталу у працях українських вчених кінця XX - початку XXI ст. 897
628 Неоінституціональний аналіз природи акціонерної форми господарювання 660
629 Інституціональний аналіз ролі та значення корпоративного капіталу в ринковій економіці 749
630 Неокласична концепція сутності та природи акціонерного капіталу 724
631 Проблеми акціонерного капіталу в праці Р. Гільфердінга 709
632 Аналіз акціонерного капіталу в марксистській літературі 638
633 Визначення природи акціонерного капіталу представниками класичної школи 1071
634 Некорпоративні господарські товариства 984
635 Господарські товариства корпоративного типу 868
636 Зобов'язання учасників (учасника) господарських товариств 539
637 Учасники (учасник) і їх права 505
638 Порядок створення господарських товариств 1911
639 Особливості установчих (установчого) документів 946
640 Основні види господарських товариств в Україні 899
641 Основні економічні риси господарських товариств корпоративного типу 778
642 Суть господарських товариств і умови їх виникнення 1336
643 Функції корпоративного управління 2246
644 Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління 1125
645 Зовнішня сфера корпоративного регулювання 1132
646 Суб'єкти корпоративного управління 1637
647 Особливості державного корпоративного сектору 1141
648 Поняття корпорації 1161
649 Корпоративні права як об'єкт управління 688
650 Cутність i економічна природа корпоративного управління 1243
651 Методы, применяемые в случае неудачи 725
652 Вспомогательные приемы самосохранения в ситуациях трудностей и несчастий 828
653 Основные способы и приёмы преодоления трудных жизненных ситуаций 909
654 Концепція і принципи виробничого менеджменту 753
655 Основний зміст виробничого процесу 1295
656 Роль і місце виробничого менеджменту в системі управління 779
657 Суть виробництва й еволюція розвитку виробничого менеджменту 1090
658 Антикризисное управление конфликтами 850
659 Причины возникновения конфликтов на кризисном предприятии 824
660 Основные направления действий профсоюзов в условиях кризиса 845
661 Ведение переговоров с профсоюзами 765
662 Социальное партнерство в антикризисном управлении 872
663 Регулирование трудовых отношений в процессах антикризисного управления 684
664 Стратегия поведения антикризисного управляющего 636
665 Принципы и методы управления персоналом кризисного предприятия 708
666 Стиль, типы, условия разработки кадровой политики на кризисном предприятии 936
667 Система антикризисного управления персоналом 570
668 Характеристики управления персоналом кризисного предприятия 666
669 Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса 559
670 Инновационный потенциал предприятий, его роль в антикризисном управлении 833
671 Инвестиционный процесс как фактор антикризисного управления 689
672 Методы оценки инвестиционных проектов и привлекательности предприятий 1121
673 Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов 699
674 Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для принятия инвестиционных решений в антикризисном управлении 771
675 Методы оценки инвестиционного риска 565
676 Антикризисное управление риском 806
677 Природа и классификация управленческих рисков 610
678 Деятельность Ли Якокки в крупнейшей корпорации Крайслер 742
679 Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда 766
680 «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта – программа вывода американской экономики из кризиса 741
681 Использование средств маркетинга в антикризисном управлении 760
682 Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их классификация 622
683 Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении 670
684 Организация осуществления антикризисной стратегии 582
685 Реализация выбранной антикризисной стратегии 768
686 Разработка антикризисной стратегии в организации 794
687 Роль стратегии в антикризисном управлении 788
688 Особенности банкротства кредитных организаций 829
689 Информация в диагностике 585
690 Этапы диагностики кризиса 937
691 Основные параметры диагностирования банкротства 674
692 Ликвидация предприятий 531
693 Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур 689
694 Роль и деятельность арбитражного суда 620
695 Признаки и порядок установления банкротства предприятия 756
696 Параметры контроля кризисных ситуаций в механизмах антикризисного управления 601
697 Технология разработки управленческих решений в антикризисном управлении 581
698 Общая схема механизма управления в кризисной ситуации 568
699 Понятие технологии антикризисного управления 646
700 Эффективность антикризисного управления 663
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 7 из 46