Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
601 Політика ''умиротворення'' агресора 1077
602 Внутрішня політика гітлерівського уряду 4006
603 SMART – ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 745
604 Почему надо ставить цели? Почему это так важно? 1131
605 Акції, їх види і особливості обігу 2705
606 Суть корпоративних цінних паперів в Україні 2107
607 Роль дрібних акціонерів в управлінні. Кумулятивне голосування 2580
608 Способи формування капіталу акціонерного товариства 2043
609 Економічна роль статутного капіталу 2384
610 Поняття корпоративної власності 3100
611 Держава як суб'єкт власності в акціонерному капіталі 1419
612 Основні шляхи створення акціонерного капіталу 1540
613 Установчі збори — початок формування внутрішньо фірмової системи корпоративного управління 1243
614 Організація підписки 973
615 Необхідність випуску цінних паперів 896
616 Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного управління 2004
617 Специфічні риси відкритих і закритих акціонерних товариств 1464
618 Особливості виникнення акціонерних товариств 1140
619 Корпоративна культура 1060
620 Глобалізація i формування сучасних ознак корпоративного управління 1120
621 Особливості формування моделей корпоративного управління у країнах з перехідною економікою 1649
622 Взаємовідносини між учасниками в німецькій моделі 809
623 Німецька модель 950
624 Японська модель 2004
625 Англо-американська модель 1688
626 Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління 2390
627 Проблеми акціонерного капіталу у працях українських вчених кінця XX - початку XXI ст. 1055
628 Неоінституціональний аналіз природи акціонерної форми господарювання 799
629 Інституціональний аналіз ролі та значення корпоративного капіталу в ринковій економіці 906
630 Неокласична концепція сутності та природи акціонерного капіталу 865
631 Проблеми акціонерного капіталу в праці Р. Гільфердінга 824
632 Аналіз акціонерного капіталу в марксистській літературі 771
633 Визначення природи акціонерного капіталу представниками класичної школи 1237
634 Некорпоративні господарські товариства 1189
635 Господарські товариства корпоративного типу 1012
636 Зобов'язання учасників (учасника) господарських товариств 664
637 Учасники (учасник) і їх права 592
638 Порядок створення господарських товариств 2034
639 Особливості установчих (установчого) документів 1063
640 Основні види господарських товариств в Україні 1042
641 Основні економічні риси господарських товариств корпоративного типу 925
642 Суть господарських товариств і умови їх виникнення 1474
643 Функції корпоративного управління 2727
644 Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління 1302
645 Зовнішня сфера корпоративного регулювання 1277
646 Суб'єкти корпоративного управління 1884
647 Особливості державного корпоративного сектору 1324
648 Поняття корпорації 1339
649 Корпоративні права як об'єкт управління 829
650 Cутність i економічна природа корпоративного управління 1414
651 Методы, применяемые в случае неудачи 902
652 Вспомогательные приемы самосохранения в ситуациях трудностей и несчастий 932
653 Основные способы и приёмы преодоления трудных жизненных ситуаций 1057
654 Концепція і принципи виробничого менеджменту 864
655 Основний зміст виробничого процесу 1457
656 Роль і місце виробничого менеджменту в системі управління 923
657 Суть виробництва й еволюція розвитку виробничого менеджменту 1248
658 Антикризисное управление конфликтами 1048
659 Причины возникновения конфликтов на кризисном предприятии 923
660 Основные направления действий профсоюзов в условиях кризиса 936
661 Ведение переговоров с профсоюзами 876
662 Социальное партнерство в антикризисном управлении 995
663 Регулирование трудовых отношений в процессах антикризисного управления 787
664 Стратегия поведения антикризисного управляющего 740
665 Принципы и методы управления персоналом кризисного предприятия 820
666 Стиль, типы, условия разработки кадровой политики на кризисном предприятии 1058
667 Система антикризисного управления персоналом 667
668 Характеристики управления персоналом кризисного предприятия 746
669 Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса 644
670 Инновационный потенциал предприятий, его роль в антикризисном управлении 954
671 Инвестиционный процесс как фактор антикризисного управления 806
672 Методы оценки инвестиционных проектов и привлекательности предприятий 1241
673 Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов 798
674 Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для принятия инвестиционных решений в антикризисном управлении 868
675 Методы оценки инвестиционного риска 669
676 Антикризисное управление риском 930
677 Природа и классификация управленческих рисков 719
678 Деятельность Ли Якокки в крупнейшей корпорации Крайслер 856
679 Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда 873
680 «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта – программа вывода американской экономики из кризиса 848
681 Использование средств маркетинга в антикризисном управлении 875
682 Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их классификация 713
683 Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении 773
684 Организация осуществления антикризисной стратегии 690
685 Реализация выбранной антикризисной стратегии 859
686 Разработка антикризисной стратегии в организации 906
687 Роль стратегии в антикризисном управлении 884
688 Особенности банкротства кредитных организаций 947
689 Информация в диагностике 665
690 Этапы диагностики кризиса 1134
691 Основные параметры диагностирования банкротства 809
692 Ликвидация предприятий 626
693 Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур 782
694 Роль и деятельность арбитражного суда 734
695 Признаки и порядок установления банкротства предприятия 900
696 Параметры контроля кризисных ситуаций в механизмах антикризисного управления 756
697 Технология разработки управленческих решений в антикризисном управлении 675
698 Общая схема механизма управления в кризисной ситуации 671
699 Понятие технологии антикризисного управления 746
700 Эффективность антикризисного управления 757
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 7 из 46