Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
601 Політика ''умиротворення'' агресора 903
602 Внутрішня політика гітлерівського уряду 3782
603 SMART – ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 600
604 Почему надо ставить цели? Почему это так важно? 991
605 Акції, їх види і особливості обігу 2466
606 Суть корпоративних цінних паперів в Україні 1941
607 Роль дрібних акціонерів в управлінні. Кумулятивне голосування 2399
608 Способи формування капіталу акціонерного товариства 1873
609 Економічна роль статутного капіталу 1498
610 Поняття корпоративної власності 2906
611 Держава як суб'єкт власності в акціонерному капіталі 1281
612 Основні шляхи створення акціонерного капіталу 1416
613 Установчі збори — початок формування внутрішньо фірмової системи корпоративного управління 1132
614 Організація підписки 811
615 Необхідність випуску цінних паперів 752
616 Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного управління 1669
617 Специфічні риси відкритих і закритих акціонерних товариств 1116
618 Особливості виникнення акціонерних товариств 965
619 Корпоративна культура 871
620 Глобалізація i формування сучасних ознак корпоративного управління 975
621 Особливості формування моделей корпоративного управління у країнах з перехідною економікою 1470
622 Взаємовідносини між учасниками в німецькій моделі 666
623 Німецька модель 810
624 Японська модель 1818
625 Англо-американська модель 1533
626 Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління 2230
627 Проблеми акціонерного капіталу у працях українських вчених кінця XX - початку XXI ст. 882
628 Неоінституціональний аналіз природи акціонерної форми господарювання 644
629 Інституціональний аналіз ролі та значення корпоративного капіталу в ринковій економіці 738
630 Неокласична концепція сутності та природи акціонерного капіталу 709
631 Проблеми акціонерного капіталу в праці Р. Гільфердінга 699
632 Аналіз акціонерного капіталу в марксистській літературі 629
633 Визначення природи акціонерного капіталу представниками класичної школи 1057
634 Некорпоративні господарські товариства 966
635 Господарські товариства корпоративного типу 852
636 Зобов'язання учасників (учасника) господарських товариств 526
637 Учасники (учасник) і їх права 494
638 Порядок створення господарських товариств 1895
639 Особливості установчих (установчого) документів 936
640 Основні види господарських товариств в Україні 886
641 Основні економічні риси господарських товариств корпоративного типу 765
642 Суть господарських товариств і умови їх виникнення 1324
643 Функції корпоративного управління 2207
644 Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління 1107
645 Зовнішня сфера корпоративного регулювання 1120
646 Суб'єкти корпоративного управління 1607
647 Особливості державного корпоративного сектору 1126
648 Поняття корпорації 1146
649 Корпоративні права як об'єкт управління 672
650 Cутність i економічна природа корпоративного управління 1230
651 Методы, применяемые в случае неудачи 714
652 Вспомогательные приемы самосохранения в ситуациях трудностей и несчастий 820
653 Основные способы и приёмы преодоления трудных жизненных ситуаций 892
654 Концепція і принципи виробничого менеджменту 743
655 Основний зміст виробничого процесу 1286
656 Роль і місце виробничого менеджменту в системі управління 765
657 Суть виробництва й еволюція розвитку виробничого менеджменту 1076
658 Антикризисное управление конфликтами 819
659 Причины возникновения конфликтов на кризисном предприятии 813
660 Основные направления действий профсоюзов в условиях кризиса 831
661 Ведение переговоров с профсоюзами 754
662 Социальное партнерство в антикризисном управлении 862
663 Регулирование трудовых отношений в процессах антикризисного управления 669
664 Стратегия поведения антикризисного управляющего 623
665 Принципы и методы управления персоналом кризисного предприятия 699
666 Стиль, типы, условия разработки кадровой политики на кризисном предприятии 918
667 Система антикризисного управления персоналом 561
668 Характеристики управления персоналом кризисного предприятия 657
669 Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса 549
670 Инновационный потенциал предприятий, его роль в антикризисном управлении 811
671 Инвестиционный процесс как фактор антикризисного управления 677
672 Методы оценки инвестиционных проектов и привлекательности предприятий 1109
673 Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов 691
674 Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для принятия инвестиционных решений в антикризисном управлении 762
675 Методы оценки инвестиционного риска 552
676 Антикризисное управление риском 790
677 Природа и классификация управленческих рисков 595
678 Деятельность Ли Якокки в крупнейшей корпорации Крайслер 735
679 Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда 756
680 «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта – программа вывода американской экономики из кризиса 730
681 Использование средств маркетинга в антикризисном управлении 745
682 Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их классификация 610
683 Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении 658
684 Организация осуществления антикризисной стратегии 569
685 Реализация выбранной антикризисной стратегии 760
686 Разработка антикризисной стратегии в организации 784
687 Роль стратегии в антикризисном управлении 778
688 Особенности банкротства кредитных организаций 813
689 Информация в диагностике 570
690 Этапы диагностики кризиса 903
691 Основные параметры диагностирования банкротства 663
692 Ликвидация предприятий 523
693 Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур 679
694 Роль и деятельность арбитражного суда 604
695 Признаки и порядок установления банкротства предприятия 742
696 Параметры контроля кризисных ситуаций в механизмах антикризисного управления 566
697 Технология разработки управленческих решений в антикризисном управлении 574
698 Общая схема механизма управления в кризисной ситуации 556
699 Понятие технологии антикризисного управления 637
700 Эффективность антикризисного управления 652
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 7 из 46