Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
601 Політика ''умиротворення'' агресора 1053
602 Внутрішня політика гітлерівського уряду 3978
603 SMART – ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 724
604 Почему надо ставить цели? Почему это так важно? 1107
605 Акції, їх види і особливості обігу 2661
606 Суть корпоративних цінних паперів в Україні 2075
607 Роль дрібних акціонерів в управлінні. Кумулятивне голосування 2551
608 Способи формування капіталу акціонерного товариства 2011
609 Економічна роль статутного капіталу 2355
610 Поняття корпоративної власності 3061
611 Держава як суб'єкт власності в акціонерному капіталі 1391
612 Основні шляхи створення акціонерного капіталу 1510
613 Установчі збори — початок формування внутрішньо фірмової системи корпоративного управління 1216
614 Організація підписки 945
615 Необхідність випуску цінних паперів 868
616 Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного управління 1932
617 Специфічні риси відкритих і закритих акціонерних товариств 1392
618 Особливості виникнення акціонерних товариств 1115
619 Корпоративна культура 1029
620 Глобалізація i формування сучасних ознак корпоративного управління 1087
621 Особливості формування моделей корпоративного управління у країнах з перехідною економікою 1615
622 Взаємовідносини між учасниками в німецькій моделі 782
623 Німецька модель 924
624 Японська модель 1982
625 Англо-американська модель 1660
626 Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління 2361
627 Проблеми акціонерного капіталу у працях українських вчених кінця XX - початку XXI ст. 1030
628 Неоінституціональний аналіз природи акціонерної форми господарювання 764
629 Інституціональний аналіз ролі та значення корпоративного капіталу в ринковій економіці 877
630 Неокласична концепція сутності та природи акціонерного капіталу 838
631 Проблеми акціонерного капіталу в праці Р. Гільфердінга 805
632 Аналіз акціонерного капіталу в марксистській літературі 740
633 Визначення природи акціонерного капіталу представниками класичної школи 1212
634 Некорпоративні господарські товариства 1158
635 Господарські товариства корпоративного типу 979
636 Зобов'язання учасників (учасника) господарських товариств 642
637 Учасники (учасник) і їх права 573
638 Порядок створення господарських товариств 2011
639 Особливості установчих (установчого) документів 1034
640 Основні види господарських товариств в Україні 1010
641 Основні економічні риси господарських товариств корпоративного типу 890
642 Суть господарських товариств і умови їх виникнення 1442
643 Функції корпоративного управління 2636
644 Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління 1264
645 Зовнішня сфера корпоративного регулювання 1251
646 Суб'єкти корпоративного управління 1844
647 Особливості державного корпоративного сектору 1290
648 Поняття корпорації 1313
649 Корпоративні права як об'єкт управління 805
650 Cутність i економічна природа корпоративного управління 1387
651 Методы, применяемые в случае неудачи 882
652 Вспомогательные приемы самосохранения в ситуациях трудностей и несчастий 914
653 Основные способы и приёмы преодоления трудных жизненных ситуаций 1024
654 Концепція і принципи виробничого менеджменту 843
655 Основний зміст виробничого процесу 1431
656 Роль і місце виробничого менеджменту в системі управління 891
657 Суть виробництва й еволюція розвитку виробничого менеджменту 1219
658 Антикризисное управление конфликтами 1032
659 Причины возникновения конфликтов на кризисном предприятии 904
660 Основные направления действий профсоюзов в условиях кризиса 914
661 Ведение переговоров с профсоюзами 860
662 Социальное партнерство в антикризисном управлении 976
663 Регулирование трудовых отношений в процессах антикризисного управления 769
664 Стратегия поведения антикризисного управляющего 724
665 Принципы и методы управления персоналом кризисного предприятия 796
666 Стиль, типы, условия разработки кадровой политики на кризисном предприятии 1030
667 Система антикризисного управления персоналом 648
668 Характеристики управления персоналом кризисного предприятия 728
669 Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса 631
670 Инновационный потенциал предприятий, его роль в антикризисном управлении 935
671 Инвестиционный процесс как фактор антикризисного управления 791
672 Методы оценки инвестиционных проектов и привлекательности предприятий 1219
673 Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов 781
674 Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для принятия инвестиционных решений в антикризисном управлении 851
675 Методы оценки инвестиционного риска 648
676 Антикризисное управление риском 912
677 Природа и классификация управленческих рисков 695
678 Деятельность Ли Якокки в крупнейшей корпорации Крайслер 836
679 Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда 851
680 «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта – программа вывода американской экономики из кризиса 829
681 Использование средств маркетинга в антикризисном управлении 858
682 Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их классификация 696
683 Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении 754
684 Организация осуществления антикризисной стратегии 672
685 Реализация выбранной антикризисной стратегии 842
686 Разработка антикризисной стратегии в организации 886
687 Роль стратегии в антикризисном управлении 861
688 Особенности банкротства кредитных организаций 925
689 Информация в диагностике 651
690 Этапы диагностики кризиса 1112
691 Основные параметры диагностирования банкротства 790
692 Ликвидация предприятий 610
693 Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур 764
694 Роль и деятельность арбитражного суда 712
695 Признаки и порядок установления банкротства предприятия 875
696 Параметры контроля кризисных ситуаций в механизмах антикризисного управления 738
697 Технология разработки управленческих решений в антикризисном управлении 660
698 Общая схема механизма управления в кризисной ситуации 653
699 Понятие технологии антикризисного управления 727
700 Эффективность антикризисного управления 740
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 7 из 46