Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
201 Поверхностное сопротивление твердых диэлектриков 479
202 Общие представления об электропроводности диэлектриков 565
203 Активные диэлектрики 599
204 Лаки, эмали, компаунды 611
205 Слюда и слюдяные материалы 667
206 Стекло и керамика 462
207 Пластмассы и пленочные материалы 463
208 Синтетические полимеры 498
209 Полимеры. Общие свойства 505
210 Жидкие диэлектрики 629
211 Газообразные диэлектрики 585
212 Пуск дизель генератора 591
213 Инструкция по проверке функционирования ДАУ СДГ-Т 806
214 Устройства защиты от обрыва фазы 897
215 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА СУДНА К РЕМОНТУ, ДОКОВАНИЮ И ОТСТОЮ 657
216 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 854
217 ПОДДЕРЖАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВОЙПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙСИГНАЛИЗАЦИИ, ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СНАБЖЕНИЯВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ 512
218 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СУДНА 586
219 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРСКИХ СУДАХ 1538
220 О правилах пожарной безопасности на морских судах 502
221 Алгоритм виведення СЕЕС з обезструмленного стану 716
222 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованою нейтраллю, її аналіз, мережа із заземленою нейтраллю, аналіз; освідотство електроустановок 544
223 Типова структурна схема автоматизованої СЕЕС та її функції 689
224 Система управління і захисту генераторів типу "Сінпол". Об'єм автоматизації, основні елементи 515
225 СУ СЕЕС типу "Гієпас". Об'єм автоматизації, основні елементи, структура 527
226 Схема контролю пуску потужних приймачів електроенергії в системі «Гієпас» 483
227 Структура мікропроцесорних систем управління 554
228 Устрій струмового захисту УТЗ-1 А 582
229 Устрій включення резерву типу УВР 558
230 Робота блоку контролю завантаження генераторів БКЗГ. Устрій включення резерву 716
231 Блок розподілу активних навантажень генераторів БРНГ 726
232 Устрій розподілу активної потужності УРМ-35. Робота блоку УРМ-35ФУ 683
233 Блок синхронізації БСГ в системі "Іжора-М" 648
234 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота блоку підгонки частоти 537
235 Валогенераторні установки 952
236 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота резервного каналу синхронізації 953
237 Принципи побудови автоматичних синхронізаторів 553
238 Суднові кабелі і проводи. Методи прокладки кабелю. Перевірка кабелю на втрату напруги 495
239 Вибір площі поперечного перерізу жил кабелів 502
240 Автоматизовані методи контролю опору ізоляції. Схема блоку контролю ізоляції БКІ-2 604
241 Методи контролю опору ізоляції. Мегаомметри 552
242 Опір ізоляції кабелів і проводів. Норми опору ізоляції 912
243 Захист електродвигунів. Трансформаторів, вимірювальних та реєструючих приладів і контрольних ламп. Вибірковість захисту. Логічна селективність 696
244 Захист від обриву фази при живленні від берегової мережі 607
245 Захист суднових синхронних генераторів 3994
246 Принципова схема пуску АДГ і вмикання навантаження 1498
247 Принципова схема устрою програмного управління пуском АДГ 667
248 Експлуатація лужних акумуляторів 642
249 Експлуатація кислотних акумуляторів 561
250 Вибір та розміщення акумуляторів. ТБ при обслуговуванні 550
251 Лужні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 1033
252 Кислотні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 794
253 Основні електричні параметри, що характеризують акумуляторні батареї 565
254 Суднові прожектори. Призначення, конструкція 557
255 Схема комутатора сигнальне - відрізнювальних вогнів КСКП - Б2-3 831
256 Джерела світла на судах, устрій, принцип дії. Схеми підключення люмінесцентних ламп 631
257 Визначення потужності СЕЕС табличним методом. Вибір кількості та потужності генераторів 687
258 Основні режими роботи СЕЕС 689
259 Розподіл активного навантаження при паралельній роботі СГ. Автоматичний розподіл навантаження 662
260 Розподіл реактивного навантаження при паралельній роботі синхронних генераторів. Статичні і астатичні реактивні компенсатори 509
261 Паралельна робота генераторів постійного струму. Умови вмикання та наслідки порушення цих умов. Розподілення навантаження 833
262 Паралельна робота синхронних генераторів. Умови синхронізації та наслідки їх порушення 877
263 Методи синхронізації синхронних генераторів 736
264 СЗАРН безщіткового генератора типу " Тhіrіраrt ". Робота контуру регулювання по обуренню та відхиленню 501
265 СЗАРН безщіткового генератора типу "Тhіrіраrt". Структура, забезпечення початкового збудження 917
266 СЗАРН типу ГМС. Основні елементи схеми, початкове збудження. Амплітудно-фазове компаундування. Робота коректора напруги 678
267 СЗАРН типу МСС. Робота дроселя відбору потужності в режимах самотній та паралельній роботі генераторів 636
268 СВАРН типу МСС. Основні елементи схеми. Початкове збудження 843
269 Принципи будови системи автоматичного регулювання напруги. ТФК -устрій, принцип дії 719
270 Причини відхилення напруги суднових синхронних генераторів. Вимоги Регістру та СОЛАС по відновленню напруги 613
271 ГРЩ. Конструкція. Апаратура і прибори, встановлені на ГРЩ 2092
272 Призначення, класифікація та конструкція розподільчих устроїв 626
273 Устрій і принцип дії індукційних реле оберненої потужності 691
274 Порядок вибору комутаційно-захисної апаратури 648
275 Устрій і принцип дії запобіжників 533
276 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів приймачів електроенергії. 534
277 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів серії АМ 659
278 Автоматичні вимикачі. Основні параметри. Сучасні автоматичні вимикачі серії "Маstеrрасt", "Соmрасt", їх основні параметри та застосування 499
279 Автоматичні вимикачі. Призначення, основні елементи, основні характеристики 598
280 Технічна експлуатація джерел електроенергії. Поняття технічного використання, технічного обслуговування та ремонту 599
281 Суднові генератори змінного та постійного струму та їх характеристики 689
282 Основні параметри СЕЕС - вид струму, частота, напруга. Економічне обґрунтування вибору параметрів 619
283 Основні відомості про СЕЕС, класифікація і структурні схеми 1224
284 Вивід із дії генераторів 448
285 Ввод в дію синхронних генераторів для паралельної роботи методом точної синхронізації 539
286 Ввод в дію генераторів для автономної роботи 447
287 Порядок розслідування нещасних випадків: нормативний документ, склад суднової комісії, акт, програма розслідування, об'єктивні та суб'єктивні причини, обов'язки капітана 548
288 Перша допомога постраждалим від електричного струму: загальні положення, проведення занять, послідовність операцій при наданні першої допомоги; звільнення від дії електроструму; оцінка стану постраждалого та реанімаційні заходи 506
289 Класифікаційні групи електробезпеки: група І, вимоги; група II: знання, навички, інструктаж; група III: знання, навички, обов'язки; група IV:знання, навички, обов'язки; група V: знання, навички, обов'язки 1017
290 Порядок обслуговування діючих електроустановок. Організаційні заходи: допуск осіб командного складу, видача посвідчень, інструктаж і перевірка знань; підготовка робочого місця, усні розпорядження;назначені особи, відповідальної за електрогосподарство та й 448
291 Забезпечення безпеки при експлуатації суднового електрообладнання(СЕО): розміщення СЕО, вибухо - та пожежобезпечність, живлення з берега; заземлення трансформаторів; зовнішні розетки; мережі ручних електромашин, переносок, прасок; захисні устрої, роз'єдну 673
292 Правила техніки безпеки при проведенні випробувань електроустаткування та електричних вимірів: загальні положення;контроль, нагляд, допуск, об'єм оглядів та замірів; підготовка до роботи, збирання схем випробувань 613
293 Класи захисту електротехнічних виробів, електроінструмент та засоби індивідуального захисту 835
294 Класифікація приміщень з точки зору електробезпеки 539
295 Технічні засоби забезпечення електробезпеки: суть захисного заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, захисного відключення, електричної ізоляції; огороджування, блокування, знаки безпеки, надписи та плакати; засоби захисту 1267
296 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованим нейтралем, її аналіз, мережа із заземленим нейтралем, аналіз; освідотство електроустановок 527
297 Загальні вимоги безпеки до конструкції електроустановок; захист оболонками, міжнародні вимоги, зміст індексу ІР23 519
298 Загальні питання електробезпеки: види уражень струмом; дія електромагнітних хвиль; поріг відчутності струму; смертельний поріг;постійний і змінний струм; розрахунковий опір тіла 707
299 Знаки автоматизації в символі класу судна згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 480
300 Райони плавання суден згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 532
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 46