Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
201 Поверхностное сопротивление твердых диэлектриков 377
202 Общие представления об электропроводности диэлектриков 478
203 Активные диэлектрики 495
204 Лаки, эмали, компаунды 499
205 Слюда и слюдяные материалы 576
206 Стекло и керамика 376
207 Пластмассы и пленочные материалы 376
208 Синтетические полимеры 399
209 Полимеры. Общие свойства 429
210 Жидкие диэлектрики 533
211 Газообразные диэлектрики 483
212 Пуск дизель генератора 473
213 Инструкция по проверке функционирования ДАУ СДГ-Т 633
214 Устройства защиты от обрыва фазы 755
215 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА СУДНА К РЕМОНТУ, ДОКОВАНИЮ И ОТСТОЮ 549
216 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 747
217 ПОДДЕРЖАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВОЙПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙСИГНАЛИЗАЦИИ, ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СНАБЖЕНИЯВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ 397
218 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СУДНА 463
219 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРСКИХ СУДАХ 1369
220 О правилах пожарной безопасности на морских судах 399
221 Алгоритм виведення СЕЕС з обезструмленного стану 591
222 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованою нейтраллю, її аналіз, мережа із заземленою нейтраллю, аналіз; освідотство електроустановок 400
223 Типова структурна схема автоматизованої СЕЕС та її функції 558
224 Система управління і захисту генераторів типу "Сінпол". Об'єм автоматизації, основні елементи 405
225 СУ СЕЕС типу "Гієпас". Об'єм автоматизації, основні елементи, структура 434
226 Схема контролю пуску потужних приймачів електроенергії в системі «Гієпас» 407
227 Структура мікропроцесорних систем управління 465
228 Устрій струмового захисту УТЗ-1 А 487
229 Устрій включення резерву типу УВР 466
230 Робота блоку контролю завантаження генераторів БКЗГ. Устрій включення резерву 596
231 Блок розподілу активних навантажень генераторів БРНГ 519
232 Устрій розподілу активної потужності УРМ-35. Робота блоку УРМ-35ФУ 556
233 Блок синхронізації БСГ в системі "Іжора-М" 527
234 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота блоку підгонки частоти 465
235 Валогенераторні установки 812
236 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота резервного каналу синхронізації 728
237 Принципи побудови автоматичних синхронізаторів 462
238 Суднові кабелі і проводи. Методи прокладки кабелю. Перевірка кабелю на втрату напруги 418
239 Вибір площі поперечного перерізу жил кабелів 406
240 Автоматизовані методи контролю опору ізоляції. Схема блоку контролю ізоляції БКІ-2 517
241 Методи контролю опору ізоляції. Мегаомметри 465
242 Опір ізоляції кабелів і проводів. Норми опору ізоляції 809
243 Захист електродвигунів. Трансформаторів, вимірювальних та реєструючих приладів і контрольних ламп. Вибірковість захисту. Логічна селективність 623
244 Захист від обриву фази при живленні від берегової мережі 510
245 Захист суднових синхронних генераторів 3479
246 Принципова схема пуску АДГ і вмикання навантаження 1311
247 Принципова схема устрою програмного управління пуском АДГ 551
248 Експлуатація лужних акумуляторів 530
249 Експлуатація кислотних акумуляторів 458
250 Вибір та розміщення акумуляторів. ТБ при обслуговуванні 468
251 Лужні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 921
252 Кислотні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 697
253 Основні електричні параметри, що характеризують акумуляторні батареї 474
254 Суднові прожектори. Призначення, конструкція 470
255 Схема комутатора сигнальне - відрізнювальних вогнів КСКП - Б2-3 688
256 Джерела світла на судах, устрій, принцип дії. Схеми підключення люмінесцентних ламп 510
257 Визначення потужності СЕЕС табличним методом. Вибір кількості та потужності генераторів 546
258 Основні режими роботи СЕЕС 548
259 Розподіл активного навантаження при паралельній роботі СГ. Автоматичний розподіл навантаження 519
260 Розподіл реактивного навантаження при паралельній роботі синхронних генераторів. Статичні і астатичні реактивні компенсатори 403
261 Паралельна робота генераторів постійного струму. Умови вмикання та наслідки порушення цих умов. Розподілення навантаження 679
262 Паралельна робота синхронних генераторів. Умови синхронізації та наслідки їх порушення 723
263 Методи синхронізації синхронних генераторів 615
264 СЗАРН безщіткового генератора типу " Тhіrіраrt ". Робота контуру регулювання по обуренню та відхиленню 381
265 СЗАРН безщіткового генератора типу "Тhіrіраrt". Структура, забезпечення початкового збудження 692
266 СЗАРН типу ГМС. Основні елементи схеми, початкове збудження. Амплітудно-фазове компаундування. Робота коректора напруги 544
267 СЗАРН типу МСС. Робота дроселя відбору потужності в режимах самотній та паралельній роботі генераторів 511
268 СВАРН типу МСС. Основні елементи схеми. Початкове збудження 671
269 Принципи будови системи автоматичного регулювання напруги. ТФК -устрій, принцип дії 601
270 Причини відхилення напруги суднових синхронних генераторів. Вимоги Регістру та СОЛАС по відновленню напруги 514
271 ГРЩ. Конструкція. Апаратура і прибори, встановлені на ГРЩ 1832
272 Призначення, класифікація та конструкція розподільчих устроїв 530
273 Устрій і принцип дії індукційних реле оберненої потужності 557
274 Порядок вибору комутаційно-захисної апаратури 511
275 Устрій і принцип дії запобіжників 424
276 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів приймачів електроенергії. 436
277 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів серії АМ 576
278 Автоматичні вимикачі. Основні параметри. Сучасні автоматичні вимикачі серії "Маstеrрасt", "Соmрасt", їх основні параметри та застосування 405
279 Автоматичні вимикачі. Призначення, основні елементи, основні характеристики 515
280 Технічна експлуатація джерел електроенергії. Поняття технічного використання, технічного обслуговування та ремонту 491
281 Суднові генератори змінного та постійного струму та їх характеристики 581
282 Основні параметри СЕЕС - вид струму, частота, напруга. Економічне обґрунтування вибору параметрів 497
283 Основні відомості про СЕЕС, класифікація і структурні схеми 1044
284 Вивід із дії генераторів 361
285 Ввод в дію синхронних генераторів для паралельної роботи методом точної синхронізації 455
286 Ввод в дію генераторів для автономної роботи 361
287 Порядок розслідування нещасних випадків: нормативний документ, склад суднової комісії, акт, програма розслідування, об'єктивні та суб'єктивні причини, обов'язки капітана 449
288 Перша допомога постраждалим від електричного струму: загальні положення, проведення занять, послідовність операцій при наданні першої допомоги; звільнення від дії електроструму; оцінка стану постраждалого та реанімаційні заходи 421
289 Класифікаційні групи електробезпеки: група І, вимоги; група II: знання, навички, інструктаж; група III: знання, навички, обов'язки; група IV:знання, навички, обов'язки; група V: знання, навички, обов'язки 896
290 Порядок обслуговування діючих електроустановок. Організаційні заходи: допуск осіб командного складу, видача посвідчень, інструктаж і перевірка знань; підготовка робочого місця, усні розпорядження;назначені особи, відповідальної за електрогосподарство та й 371
291 Забезпечення безпеки при експлуатації суднового електрообладнання(СЕО): розміщення СЕО, вибухо - та пожежобезпечність, живлення з берега; заземлення трансформаторів; зовнішні розетки; мережі ручних електромашин, переносок, прасок; захисні устрої, роз'єдну 535
292 Правила техніки безпеки при проведенні випробувань електроустаткування та електричних вимірів: загальні положення;контроль, нагляд, допуск, об'єм оглядів та замірів; підготовка до роботи, збирання схем випробувань 516
293 Класи захисту електротехнічних виробів, електроінструмент та засоби індивідуального захисту 655
294 Класифікація приміщень з точки зору електробезпеки 434
295 Технічні засоби забезпечення електробезпеки: суть захисного заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, захисного відключення, електричної ізоляції; огороджування, блокування, знаки безпеки, надписи та плакати; засоби захисту 1179
296 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованим нейтралем, її аналіз, мережа із заземленим нейтралем, аналіз; освідотство електроустановок 436
297 Загальні вимоги безпеки до конструкції електроустановок; захист оболонками, міжнародні вимоги, зміст індексу ІР23 450
298 Загальні питання електробезпеки: види уражень струмом; дія електромагнітних хвиль; поріг відчутності струму; смертельний поріг;постійний і змінний струм; розрахунковий опір тіла 554
299 Знаки автоматизації в символі класу судна згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 380
300 Райони плавання суден згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 412
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 46