Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
201 Поверхностное сопротивление твердых диэлектриков 467
202 Общие представления об электропроводности диэлектриков 550
203 Активные диэлектрики 585
204 Лаки, эмали, компаунды 594
205 Слюда и слюдяные материалы 655
206 Стекло и керамика 455
207 Пластмассы и пленочные материалы 455
208 Синтетические полимеры 486
209 Полимеры. Общие свойства 496
210 Жидкие диэлектрики 614
211 Газообразные диэлектрики 577
212 Пуск дизель генератора 582
213 Инструкция по проверке функционирования ДАУ СДГ-Т 781
214 Устройства защиты от обрыва фазы 870
215 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА СУДНА К РЕМОНТУ, ДОКОВАНИЮ И ОТСТОЮ 640
216 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 841
217 ПОДДЕРЖАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВОЙПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙСИГНАЛИЗАЦИИ, ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СНАБЖЕНИЯВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ 499
218 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СУДНА 568
219 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРСКИХ СУДАХ 1520
220 О правилах пожарной безопасности на морских судах 493
221 Алгоритм виведення СЕЕС з обезструмленного стану 702
222 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованою нейтраллю, її аналіз, мережа із заземленою нейтраллю, аналіз; освідотство електроустановок 526
223 Типова структурна схема автоматизованої СЕЕС та її функції 672
224 Система управління і захисту генераторів типу "Сінпол". Об'єм автоматизації, основні елементи 500
225 СУ СЕЕС типу "Гієпас". Об'єм автоматизації, основні елементи, структура 512
226 Схема контролю пуску потужних приймачів електроенергії в системі «Гієпас» 473
227 Структура мікропроцесорних систем управління 543
228 Устрій струмового захисту УТЗ-1 А 568
229 Устрій включення резерву типу УВР 549
230 Робота блоку контролю завантаження генераторів БКЗГ. Устрій включення резерву 699
231 Блок розподілу активних навантажень генераторів БРНГ 710
232 Устрій розподілу активної потужності УРМ-35. Робота блоку УРМ-35ФУ 660
233 Блок синхронізації БСГ в системі "Іжора-М" 633
234 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота блоку підгонки частоти 526
235 Валогенераторні установки 934
236 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота резервного каналу синхронізації 882
237 Принципи побудови автоматичних синхронізаторів 542
238 Суднові кабелі і проводи. Методи прокладки кабелю. Перевірка кабелю на втрату напруги 482
239 Вибір площі поперечного перерізу жил кабелів 493
240 Автоматизовані методи контролю опору ізоляції. Схема блоку контролю ізоляції БКІ-2 590
241 Методи контролю опору ізоляції. Мегаомметри 536
242 Опір ізоляції кабелів і проводів. Норми опору ізоляції 893
243 Захист електродвигунів. Трансформаторів, вимірювальних та реєструючих приладів і контрольних ламп. Вибірковість захисту. Логічна селективність 684
244 Захист від обриву фази при живленні від берегової мережі 585
245 Захист суднових синхронних генераторів 3914
246 Принципова схема пуску АДГ і вмикання навантаження 1470
247 Принципова схема устрою програмного управління пуском АДГ 650
248 Експлуатація лужних акумуляторів 624
249 Експлуатація кислотних акумуляторів 548
250 Вибір та розміщення акумуляторів. ТБ при обслуговуванні 537
251 Лужні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 1016
252 Кислотні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 782
253 Основні електричні параметри, що характеризують акумуляторні батареї 554
254 Суднові прожектори. Призначення, конструкція 543
255 Схема комутатора сигнальне - відрізнювальних вогнів КСКП - Б2-3 809
256 Джерела світла на судах, устрій, принцип дії. Схеми підключення люмінесцентних ламп 611
257 Визначення потужності СЕЕС табличним методом. Вибір кількості та потужності генераторів 668
258 Основні режими роботи СЕЕС 671
259 Розподіл активного навантаження при паралельній роботі СГ. Автоматичний розподіл навантаження 636
260 Розподіл реактивного навантаження при паралельній роботі синхронних генераторів. Статичні і астатичні реактивні компенсатори 494
261 Паралельна робота генераторів постійного струму. Умови вмикання та наслідки порушення цих умов. Розподілення навантаження 804
262 Паралельна робота синхронних генераторів. Умови синхронізації та наслідки їх порушення 852
263 Методи синхронізації синхронних генераторів 722
264 СЗАРН безщіткового генератора типу " Тhіrіраrt ". Робота контуру регулювання по обуренню та відхиленню 482
265 СЗАРН безщіткового генератора типу "Тhіrіраrt". Структура, забезпечення початкового збудження 883
266 СЗАРН типу ГМС. Основні елементи схеми, початкове збудження. Амплітудно-фазове компаундування. Робота коректора напруги 637
267 СЗАРН типу МСС. Робота дроселя відбору потужності в режимах самотній та паралельній роботі генераторів 607
268 СВАРН типу МСС. Основні елементи схеми. Початкове збудження 815
269 Принципи будови системи автоматичного регулювання напруги. ТФК -устрій, принцип дії 700
270 Причини відхилення напруги суднових синхронних генераторів. Вимоги Регістру та СОЛАС по відновленню напруги 601
271 ГРЩ. Конструкція. Апаратура і прибори, встановлені на ГРЩ 2006
272 Призначення, класифікація та конструкція розподільчих устроїв 611
273 Устрій і принцип дії індукційних реле оберненої потужності 674
274 Порядок вибору комутаційно-захисної апаратури 621
275 Устрій і принцип дії запобіжників 514
276 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів приймачів електроенергії. 522
277 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів серії АМ 647
278 Автоматичні вимикачі. Основні параметри. Сучасні автоматичні вимикачі серії "Маstеrрасt", "Соmрасt", їх основні параметри та застосування 480
279 Автоматичні вимикачі. Призначення, основні елементи, основні характеристики 587
280 Технічна експлуатація джерел електроенергії. Поняття технічного використання, технічного обслуговування та ремонту 585
281 Суднові генератори змінного та постійного струму та їх характеристики 671
282 Основні параметри СЕЕС - вид струму, частота, напруга. Економічне обґрунтування вибору параметрів 594
283 Основні відомості про СЕЕС, класифікація і структурні схеми 1200
284 Вивід із дії генераторів 434
285 Ввод в дію синхронних генераторів для паралельної роботи методом точної синхронізації 523
286 Ввод в дію генераторів для автономної роботи 433
287 Порядок розслідування нещасних випадків: нормативний документ, склад суднової комісії, акт, програма розслідування, об'єктивні та суб'єктивні причини, обов'язки капітана 529
288 Перша допомога постраждалим від електричного струму: загальні положення, проведення занять, послідовність операцій при наданні першої допомоги; звільнення від дії електроструму; оцінка стану постраждалого та реанімаційні заходи 493
289 Класифікаційні групи електробезпеки: група І, вимоги; група II: знання, навички, інструктаж; група III: знання, навички, обов'язки; група IV:знання, навички, обов'язки; група V: знання, навички, обов'язки 990
290 Порядок обслуговування діючих електроустановок. Організаційні заходи: допуск осіб командного складу, видача посвідчень, інструктаж і перевірка знань; підготовка робочого місця, усні розпорядження;назначені особи, відповідальної за електрогосподарство та й 438
291 Забезпечення безпеки при експлуатації суднового електрообладнання(СЕО): розміщення СЕО, вибухо - та пожежобезпечність, живлення з берега; заземлення трансформаторів; зовнішні розетки; мережі ручних електромашин, переносок, прасок; захисні устрої, роз'єдну 640
292 Правила техніки безпеки при проведенні випробувань електроустаткування та електричних вимірів: загальні положення;контроль, нагляд, допуск, об'єм оглядів та замірів; підготовка до роботи, збирання схем випробувань 594
293 Класи захисту електротехнічних виробів, електроінструмент та засоби індивідуального захисту 783
294 Класифікація приміщень з точки зору електробезпеки 525
295 Технічні засоби забезпечення електробезпеки: суть захисного заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, захисного відключення, електричної ізоляції; огороджування, блокування, знаки безпеки, надписи та плакати; засоби захисту 1249
296 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованим нейтралем, її аналіз, мережа із заземленим нейтралем, аналіз; освідотство електроустановок 515
297 Загальні вимоги безпеки до конструкції електроустановок; захист оболонками, міжнародні вимоги, зміст індексу ІР23 509
298 Загальні питання електробезпеки: види уражень струмом; дія електромагнітних хвиль; поріг відчутності струму; смертельний поріг;постійний і змінний струм; розрахунковий опір тіла 695
299 Знаки автоматизації в символі класу судна згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 463
300 Райони плавання суден згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 514
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 46