Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
201 Поверхностное сопротивление твердых диэлектриков 506
202 Общие представления об электропроводности диэлектриков 599
203 Активные диэлектрики 629
204 Лаки, эмали, компаунды 635
205 Слюда и слюдяные материалы 695
206 Стекло и керамика 495
207 Пластмассы и пленочные материалы 487
208 Синтетические полимеры 532
209 Полимеры. Общие свойства 531
210 Жидкие диэлектрики 664
211 Газообразные диэлектрики 617
212 Пуск дизель генератора 621
213 Инструкция по проверке функционирования ДАУ СДГ-Т 845
214 Устройства защиты от обрыва фазы 945
215 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА СУДНА К РЕМОНТУ, ДОКОВАНИЮ И ОТСТОЮ 681
216 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 892
217 ПОДДЕРЖАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВОЙПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙСИГНАЛИЗАЦИИ, ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СНАБЖЕНИЯВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ 538
218 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СУДНА 617
219 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРСКИХ СУДАХ 1566
220 О правилах пожарной безопасности на морских судах 531
221 Алгоритм виведення СЕЕС з обезструмленного стану 745
222 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованою нейтраллю, її аналіз, мережа із заземленою нейтраллю, аналіз; освідотство електроустановок 580
223 Типова структурна схема автоматизованої СЕЕС та її функції 720
224 Система управління і захисту генераторів типу "Сінпол". Об'єм автоматизації, основні елементи 547
225 СУ СЕЕС типу "Гієпас". Об'єм автоматизації, основні елементи, структура 551
226 Схема контролю пуску потужних приймачів електроенергії в системі «Гієпас» 506
227 Структура мікропроцесорних систем управління 582
228 Устрій струмового захисту УТЗ-1 А 621
229 Устрій включення резерву типу УВР 587
230 Робота блоку контролю завантаження генераторів БКЗГ. Устрій включення резерву 744
231 Блок розподілу активних навантажень генераторів БРНГ 763
232 Устрій розподілу активної потужності УРМ-35. Робота блоку УРМ-35ФУ 715
233 Блок синхронізації БСГ в системі "Іжора-М" 684
234 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота блоку підгонки частоти 566
235 Валогенераторні установки 993
236 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота резервного каналу синхронізації 997
237 Принципи побудови автоматичних синхронізаторів 577
238 Суднові кабелі і проводи. Методи прокладки кабелю. Перевірка кабелю на втрату напруги 519
239 Вибір площі поперечного перерізу жил кабелів 523
240 Автоматизовані методи контролю опору ізоляції. Схема блоку контролю ізоляції БКІ-2 632
241 Методи контролю опору ізоляції. Мегаомметри 579
242 Опір ізоляції кабелів і проводів. Норми опору ізоляції 938
243 Захист електродвигунів. Трансформаторів, вимірювальних та реєструючих приладів і контрольних ламп. Вибірковість захисту. Логічна селективність 722
244 Захист від обриву фази при живленні від берегової мережі 634
245 Захист суднових синхронних генераторів 4161
246 Принципова схема пуску АДГ і вмикання навантаження 1542
247 Принципова схема устрою програмного управління пуском АДГ 694
248 Експлуатація лужних акумуляторів 678
249 Експлуатація кислотних акумуляторів 583
250 Вибір та розміщення акумуляторів. ТБ при обслуговуванні 573
251 Лужні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 1059
252 Кислотні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 824
253 Основні електричні параметри, що характеризують акумуляторні батареї 593
254 Суднові прожектори. Призначення, конструкція 585
255 Схема комутатора сигнальне - відрізнювальних вогнів КСКП - Б2-3 859
256 Джерела світла на судах, устрій, принцип дії. Схеми підключення люмінесцентних ламп 666
257 Визначення потужності СЕЕС табличним методом. Вибір кількості та потужності генераторів 726
258 Основні режими роботи СЕЕС 723
259 Розподіл активного навантаження при паралельній роботі СГ. Автоматичний розподіл навантаження 691
260 Розподіл реактивного навантаження при паралельній роботі синхронних генераторів. Статичні і астатичні реактивні компенсатори 542
261 Паралельна робота генераторів постійного струму. Умови вмикання та наслідки порушення цих умов. Розподілення навантаження 884
262 Паралельна робота синхронних генераторів. Умови синхронізації та наслідки їх порушення 935
263 Методи синхронізації синхронних генераторів 775
264 СЗАРН безщіткового генератора типу " Тhіrіраrt ". Робота контуру регулювання по обуренню та відхиленню 539
265 СЗАРН безщіткового генератора типу "Тhіrіраrt". Структура, забезпечення початкового збудження 1001
266 СЗАРН типу ГМС. Основні елементи схеми, початкове збудження. Амплітудно-фазове компаундування. Робота коректора напруги 709
267 СЗАРН типу МСС. Робота дроселя відбору потужності в режимах самотній та паралельній роботі генераторів 668
268 СВАРН типу МСС. Основні елементи схеми. Початкове збудження 891
269 Принципи будови системи автоматичного регулювання напруги. ТФК -устрій, принцип дії 747
270 Причини відхилення напруги суднових синхронних генераторів. Вимоги Регістру та СОЛАС по відновленню напруги 641
271 ГРЩ. Конструкція. Апаратура і прибори, встановлені на ГРЩ 2152
272 Призначення, класифікація та конструкція розподільчих устроїв 651
273 Устрій і принцип дії індукційних реле оберненої потужності 720
274 Порядок вибору комутаційно-захисної апаратури 681
275 Устрій і принцип дії запобіжників 558
276 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів приймачів електроенергії. 562
277 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів серії АМ 685
278 Автоматичні вимикачі. Основні параметри. Сучасні автоматичні вимикачі серії "Маstеrрасt", "Соmрасt", їх основні параметри та застосування 529
279 Автоматичні вимикачі. Призначення, основні елементи, основні характеристики 632
280 Технічна експлуатація джерел електроенергії. Поняття технічного використання, технічного обслуговування та ремонту 636
281 Суднові генератори змінного та постійного струму та їх характеристики 730
282 Основні параметри СЕЕС - вид струму, частота, напруга. Економічне обґрунтування вибору параметрів 663
283 Основні відомості про СЕЕС, класифікація і структурні схеми 1281
284 Вивід із дії генераторів 491
285 Ввод в дію синхронних генераторів для паралельної роботи методом точної синхронізації 569
286 Ввод в дію генераторів для автономної роботи 480
287 Порядок розслідування нещасних випадків: нормативний документ, склад суднової комісії, акт, програма розслідування, об'єктивні та суб'єктивні причини, обов'язки капітана 575
288 Перша допомога постраждалим від електричного струму: загальні положення, проведення занять, послідовність операцій при наданні першої допомоги; звільнення від дії електроструму; оцінка стану постраждалого та реанімаційні заходи 533
289 Класифікаційні групи електробезпеки: група І, вимоги; група II: знання, навички, інструктаж; група III: знання, навички, обов'язки; група IV:знання, навички, обов'язки; група V: знання, навички, обов'язки 1047
290 Порядок обслуговування діючих електроустановок. Організаційні заходи: допуск осіб командного складу, видача посвідчень, інструктаж і перевірка знань; підготовка робочого місця, усні розпорядження;назначені особи, відповідальної за електрогосподарство та й 470
291 Забезпечення безпеки при експлуатації суднового електрообладнання(СЕО): розміщення СЕО, вибухо - та пожежобезпечність, живлення з берега; заземлення трансформаторів; зовнішні розетки; мережі ручних електромашин, переносок, прасок; захисні устрої, роз'єдну 709
292 Правила техніки безпеки при проведенні випробувань електроустаткування та електричних вимірів: загальні положення;контроль, нагляд, допуск, об'єм оглядів та замірів; підготовка до роботи, збирання схем випробувань 637
293 Класи захисту електротехнічних виробів, електроінструмент та засоби індивідуального захисту 876
294 Класифікація приміщень з точки зору електробезпеки 575
295 Технічні засоби забезпечення електробезпеки: суть захисного заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, захисного відключення, електричної ізоляції; огороджування, блокування, знаки безпеки, надписи та плакати; засоби захисту 1298
296 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованим нейтралем, її аналіз, мережа із заземленим нейтралем, аналіз; освідотство електроустановок 555
297 Загальні вимоги безпеки до конструкції електроустановок; захист оболонками, міжнародні вимоги, зміст індексу ІР23 539
298 Загальні питання електробезпеки: види уражень струмом; дія електромагнітних хвиль; поріг відчутності струму; смертельний поріг;постійний і змінний струм; розрахунковий опір тіла 731
299 Знаки автоматизації в символі класу судна згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 506
300 Райони плавання суден згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 570
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 46