Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
201 Поверхностное сопротивление твердых диэлектриков 326
202 Общие представления об электропроводности диэлектриков 427
203 Активные диэлектрики 445
204 Лаки, эмали, компаунды 446
205 Слюда и слюдяные материалы 410
206 Стекло и керамика 325
207 Пластмассы и пленочные материалы 327
208 Синтетические полимеры 345
209 Полимеры. Общие свойства 370
210 Жидкие диэлектрики 376
211 Газообразные диэлектрики 427
212 Пуск дизель генератора 394
213 Инструкция по проверке функционирования ДАУ СДГ-Т 543
214 Устройства защиты от обрыва фазы 686
215 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА СУДНА К РЕМОНТУ, ДОКОВАНИЮ И ОТСТОЮ 488
216 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 702
217 ПОДДЕРЖАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВОЙПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙСИГНАЛИЗАЦИИ, ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СНАБЖЕНИЯВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ 335
218 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СУДНА 404
219 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРСКИХ СУДАХ 1278
220 О правилах пожарной безопасности на морских судах 346
221 Алгоритм виведення СЕЕС з обезструмленного стану 537
222 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованою нейтраллю, її аналіз, мережа із заземленою нейтраллю, аналіз; освідотство електроустановок 359
223 Типова структурна схема автоматизованої СЕЕС та її функції 500
224 Система управління і захисту генераторів типу "Сінпол". Об'єм автоматизації, основні елементи 349
225 СУ СЕЕС типу "Гієпас". Об'єм автоматизації, основні елементи, структура 387
226 Схема контролю пуску потужних приймачів електроенергії в системі «Гієпас» 363
227 Структура мікропроцесорних систем управління 423
228 Устрій струмового захисту УТЗ-1 А 431
229 Устрій включення резерву типу УВР 417
230 Робота блоку контролю завантаження генераторів БКЗГ. Устрій включення резерву 521
231 Блок розподілу активних навантажень генераторів БРНГ 431
232 Устрій розподілу активної потужності УРМ-35. Робота блоку УРМ-35ФУ 496
233 Блок синхронізації БСГ в системі "Іжора-М" 458
234 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота блоку підгонки частоти 418
235 Валогенераторні установки 718
236 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота резервного каналу синхронізації 629
237 Принципи побудови автоматичних синхронізаторів 392
238 Суднові кабелі і проводи. Методи прокладки кабелю. Перевірка кабелю на втрату напруги 365
239 Вибір площі поперечного перерізу жил кабелів 358
240 Автоматизовані методи контролю опору ізоляції. Схема блоку контролю ізоляції БКІ-2 475
241 Методи контролю опору ізоляції. Мегаомметри 417
242 Опір ізоляції кабелів і проводів. Норми опору ізоляції 745
243 Захист електродвигунів. Трансформаторів, вимірювальних та реєструючих приладів і контрольних ламп. Вибірковість захисту. Логічна селективність 570
244 Захист від обриву фази при живленні від берегової мережі 453
245 Захист суднових синхронних генераторів 3173
246 Принципова схема пуску АДГ і вмикання навантаження 1211
247 Принципова схема устрою програмного управління пуском АДГ 497
248 Експлуатація лужних акумуляторів 470
249 Експлуатація кислотних акумуляторів 405
250 Вибір та розміщення акумуляторів. ТБ при обслуговуванні 411
251 Лужні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 860
252 Кислотні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 648
253 Основні електричні параметри, що характеризують акумуляторні батареї 430
254 Суднові прожектори. Призначення, конструкція 419
255 Схема комутатора сигнальне - відрізнювальних вогнів КСКП - Б2-3 617
256 Джерела світла на судах, устрій, принцип дії. Схеми підключення люмінесцентних ламп 459
257 Визначення потужності СЕЕС табличним методом. Вибір кількості та потужності генераторів 480
258 Основні режими роботи СЕЕС 506
259 Розподіл активного навантаження при паралельній роботі СГ. Автоматичний розподіл навантаження 454
260 Розподіл реактивного навантаження при паралельній роботі синхронних генераторів. Статичні і астатичні реактивні компенсатори 345
261 Паралельна робота генераторів постійного струму. Умови вмикання та наслідки порушення цих умов. Розподілення навантаження 581
262 Паралельна робота синхронних генераторів. Умови синхронізації та наслідки їх порушення 641
263 Методи синхронізації синхронних генераторів 540
264 СЗАРН безщіткового генератора типу " Тhіrіраrt ". Робота контуру регулювання по обуренню та відхиленню 332
265 СЗАРН безщіткового генератора типу "Тhіrіраrt". Структура, забезпечення початкового збудження 617
266 СЗАРН типу ГМС. Основні елементи схеми, початкове збудження. Амплітудно-фазове компаундування. Робота коректора напруги 482
267 СЗАРН типу МСС. Робота дроселя відбору потужності в режимах самотній та паралельній роботі генераторів 456
268 СВАРН типу МСС. Основні елементи схеми. Початкове збудження 599
269 Принципи будови системи автоматичного регулювання напруги. ТФК -устрій, принцип дії 535
270 Причини відхилення напруги суднових синхронних генераторів. Вимоги Регістру та СОЛАС по відновленню напруги 459
271 ГРЩ. Конструкція. Апаратура і прибори, встановлені на ГРЩ 1700
272 Призначення, класифікація та конструкція розподільчих устроїв 472
273 Устрій і принцип дії індукційних реле оберненої потужності 489
274 Порядок вибору комутаційно-захисної апаратури 458
275 Устрій і принцип дії запобіжників 371
276 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів приймачів електроенергії. 384
277 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів серії АМ 418
278 Автоматичні вимикачі. Основні параметри. Сучасні автоматичні вимикачі серії "Маstеrрасt", "Соmрасt", їх основні параметри та застосування 361
279 Автоматичні вимикачі. Призначення, основні елементи, основні характеристики 464
280 Технічна експлуатація джерел електроенергії. Поняття технічного використання, технічного обслуговування та ремонту 418
281 Суднові генератори змінного та постійного струму та їх характеристики 519
282 Основні параметри СЕЕС - вид струму, частота, напруга. Економічне обґрунтування вибору параметрів 439
283 Основні відомості про СЕЕС, класифікація і структурні схеми 968
284 Вивід із дії генераторів 318
285 Ввод в дію синхронних генераторів для паралельної роботи методом точної синхронізації 407
286 Ввод в дію генераторів для автономної роботи 311
287 Порядок розслідування нещасних випадків: нормативний документ, склад суднової комісії, акт, програма розслідування, об'єктивні та суб'єктивні причини, обов'язки капітана 404
288 Перша допомога постраждалим від електричного струму: загальні положення, проведення занять, послідовність операцій при наданні першої допомоги; звільнення від дії електроструму; оцінка стану постраждалого та реанімаційні заходи 362
289 Класифікаційні групи електробезпеки: група І, вимоги; група II: знання, навички, інструктаж; група III: знання, навички, обов'язки; група IV:знання, навички, обов'язки; група V: знання, навички, обов'язки 834
290 Порядок обслуговування діючих електроустановок. Організаційні заходи: допуск осіб командного складу, видача посвідчень, інструктаж і перевірка знань; підготовка робочого місця, усні розпорядження;назначені особи, відповідальної за електрогосподарство та й 317
291 Забезпечення безпеки при експлуатації суднового електрообладнання(СЕО): розміщення СЕО, вибухо - та пожежобезпечність, живлення з берега; заземлення трансформаторів; зовнішні розетки; мережі ручних електромашин, переносок, прасок; захисні устрої, роз'єдну 473
292 Правила техніки безпеки при проведенні випробувань електроустаткування та електричних вимірів: загальні положення;контроль, нагляд, допуск, об'єм оглядів та замірів; підготовка до роботи, збирання схем випробувань 460
293 Класи захисту електротехнічних виробів, електроінструмент та засоби індивідуального захисту 577
294 Класифікація приміщень з точки зору електробезпеки 379
295 Технічні засоби забезпечення електробезпеки: суть захисного заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, захисного відключення, електричної ізоляції; огороджування, блокування, знаки безпеки, надписи та плакати; засоби захисту 929
296 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованим нейтралем, її аналіз, мережа із заземленим нейтралем, аналіз; освідотство електроустановок 394
297 Загальні вимоги безпеки до конструкції електроустановок; захист оболонками, міжнародні вимоги, зміст індексу ІР23 397
298 Загальні питання електробезпеки: види уражень струмом; дія електромагнітних хвиль; поріг відчутності струму; смертельний поріг;постійний і змінний струм; розрахунковий опір тіла 491
299 Знаки автоматизації в символі класу судна згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 321
300 Райони плавання суден згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 348
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 46