Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
201 Поверхностное сопротивление твердых диэлектриков 384
202 Общие представления об электропроводности диэлектриков 487
203 Активные диэлектрики 505
204 Лаки, эмали, компаунды 514
205 Слюда и слюдяные материалы 584
206 Стекло и керамика 385
207 Пластмассы и пленочные материалы 383
208 Синтетические полимеры 415
209 Полимеры. Общие свойства 435
210 Жидкие диэлектрики 550
211 Газообразные диэлектрики 499
212 Пуск дизель генератора 490
213 Инструкция по проверке функционирования ДАУ СДГ-Т 657
214 Устройства защиты от обрыва фазы 771
215 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА СУДНА К РЕМОНТУ, ДОКОВАНИЮ И ОТСТОЮ 564
216 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 759
217 ПОДДЕРЖАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВОЙПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙСИГНАЛИЗАЦИИ, ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СНАБЖЕНИЯВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ 412
218 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СУДНА 478
219 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРСКИХ СУДАХ 1396
220 О правилах пожарной безопасности на морских судах 411
221 Алгоритм виведення СЕЕС з обезструмленного стану 602
222 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованою нейтраллю, її аналіз, мережа із заземленою нейтраллю, аналіз; освідотство електроустановок 418
223 Типова структурна схема автоматизованої СЕЕС та її функції 575
224 Система управління і захисту генераторів типу "Сінпол". Об'єм автоматизації, основні елементи 415
225 СУ СЕЕС типу "Гієпас". Об'єм автоматизації, основні елементи, структура 441
226 Схема контролю пуску потужних приймачів електроенергії в системі «Гієпас» 413
227 Структура мікропроцесорних систем управління 473
228 Устрій струмового захисту УТЗ-1 А 500
229 Устрій включення резерву типу УВР 477
230 Робота блоку контролю завантаження генераторів БКЗГ. Устрій включення резерву 618
231 Блок розподілу активних навантажень генераторів БРНГ 568
232 Устрій розподілу активної потужності УРМ-35. Робота блоку УРМ-35ФУ 573
233 Блок синхронізації БСГ в системі "Іжора-М" 554
234 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота блоку підгонки частоти 473
235 Валогенераторні установки 831
236 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота резервного каналу синхронізації 758
237 Принципи побудови автоматичних синхронізаторів 474
238 Суднові кабелі і проводи. Методи прокладки кабелю. Перевірка кабелю на втрату напруги 426
239 Вибір площі поперечного перерізу жил кабелів 423
240 Автоматизовані методи контролю опору ізоляції. Схема блоку контролю ізоляції БКІ-2 526
241 Методи контролю опору ізоляції. Мегаомметри 473
242 Опір ізоляції кабелів і проводів. Норми опору ізоляції 821
243 Захист електродвигунів. Трансформаторів, вимірювальних та реєструючих приладів і контрольних ламп. Вибірковість захисту. Логічна селективність 631
244 Захист від обриву фази при живленні від берегової мережі 521
245 Захист суднових синхронних генераторів 3594
246 Принципова схема пуску АДГ і вмикання навантаження 1332
247 Принципова схема устрою програмного управління пуском АДГ 564
248 Експлуатація лужних акумуляторів 543
249 Експлуатація кислотних акумуляторів 469
250 Вибір та розміщення акумуляторів. ТБ при обслуговуванні 481
251 Лужні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 935
252 Кислотні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 708
253 Основні електричні параметри, що характеризують акумуляторні батареї 487
254 Суднові прожектори. Призначення, конструкція 478
255 Схема комутатора сигнальне - відрізнювальних вогнів КСКП - Б2-3 709
256 Джерела світла на судах, устрій, принцип дії. Схеми підключення люмінесцентних ламп 518
257 Визначення потужності СЕЕС табличним методом. Вибір кількості та потужності генераторів 561
258 Основні режими роботи СЕЕС 563
259 Розподіл активного навантаження при паралельній роботі СГ. Автоматичний розподіл навантаження 528
260 Розподіл реактивного навантаження при паралельній роботі синхронних генераторів. Статичні і астатичні реактивні компенсатори 419
261 Паралельна робота генераторів постійного струму. Умови вмикання та наслідки порушення цих умов. Розподілення навантаження 701
262 Паралельна робота синхронних генераторів. Умови синхронізації та наслідки їх порушення 741
263 Методи синхронізації синхронних генераторів 632
264 СЗАРН безщіткового генератора типу " Тhіrіраrt ". Робота контуру регулювання по обуренню та відхиленню 391
265 СЗАРН безщіткового генератора типу "Тhіrіраrt". Структура, забезпечення початкового збудження 712
266 СЗАРН типу ГМС. Основні елементи схеми, початкове збудження. Амплітудно-фазове компаундування. Робота коректора напруги 552
267 СЗАРН типу МСС. Робота дроселя відбору потужності в режимах самотній та паралельній роботі генераторів 519
268 СВАРН типу МСС. Основні елементи схеми. Початкове збудження 699
269 Принципи будови системи автоматичного регулювання напруги. ТФК -устрій, принцип дії 613
270 Причини відхилення напруги суднових синхронних генераторів. Вимоги Регістру та СОЛАС по відновленню напруги 532
271 ГРЩ. Конструкція. Апаратура і прибори, встановлені на ГРЩ 1872
272 Призначення, класифікація та конструкція розподільчих устроїв 545
273 Устрій і принцип дії індукційних реле оберненої потужності 580
274 Порядок вибору комутаційно-захисної апаратури 522
275 Устрій і принцип дії запобіжників 438
276 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів приймачів електроенергії. 449
277 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів серії АМ 583
278 Автоматичні вимикачі. Основні параметри. Сучасні автоматичні вимикачі серії "Маstеrрасt", "Соmрасt", їх основні параметри та застосування 413
279 Автоматичні вимикачі. Призначення, основні елементи, основні характеристики 525
280 Технічна експлуатація джерел електроенергії. Поняття технічного використання, технічного обслуговування та ремонту 508
281 Суднові генератори змінного та постійного струму та їх характеристики 588
282 Основні параметри СЕЕС - вид струму, частота, напруга. Економічне обґрунтування вибору параметрів 513
283 Основні відомості про СЕЕС, класифікація і структурні схеми 1083
284 Вивід із дії генераторів 372
285 Ввод в дію синхронних генераторів для паралельної роботи методом точної синхронізації 463
286 Ввод в дію генераторів для автономної роботи 370
287 Порядок розслідування нещасних випадків: нормативний документ, склад суднової комісії, акт, програма розслідування, об'єктивні та суб'єктивні причини, обов'язки капітана 455
288 Перша допомога постраждалим від електричного струму: загальні положення, проведення занять, послідовність операцій при наданні першої допомоги; звільнення від дії електроструму; оцінка стану постраждалого та реанімаційні заходи 427
289 Класифікаційні групи електробезпеки: група І, вимоги; група II: знання, навички, інструктаж; група III: знання, навички, обов'язки; група IV:знання, навички, обов'язки; група V: знання, навички, обов'язки 911
290 Порядок обслуговування діючих електроустановок. Організаційні заходи: допуск осіб командного складу, видача посвідчень, інструктаж і перевірка знань; підготовка робочого місця, усні розпорядження;назначені особи, відповідальної за електрогосподарство та й 378
291 Забезпечення безпеки при експлуатації суднового електрообладнання(СЕО): розміщення СЕО, вибухо - та пожежобезпечність, живлення з берега; заземлення трансформаторів; зовнішні розетки; мережі ручних електромашин, переносок, прасок; захисні устрої, роз'єдну 545
292 Правила техніки безпеки при проведенні випробувань електроустаткування та електричних вимірів: загальні положення;контроль, нагляд, допуск, об'єм оглядів та замірів; підготовка до роботи, збирання схем випробувань 525
293 Класи захисту електротехнічних виробів, електроінструмент та засоби індивідуального захисту 672
294 Класифікація приміщень з точки зору електробезпеки 442
295 Технічні засоби забезпечення електробезпеки: суть захисного заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, захисного відключення, електричної ізоляції; огороджування, блокування, знаки безпеки, надписи та плакати; засоби захисту 1187
296 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованим нейтралем, її аналіз, мережа із заземленим нейтралем, аналіз; освідотство електроустановок 443
297 Загальні вимоги безпеки до конструкції електроустановок; захист оболонками, міжнародні вимоги, зміст індексу ІР23 455
298 Загальні питання електробезпеки: види уражень струмом; дія електромагнітних хвиль; поріг відчутності струму; смертельний поріг;постійний і змінний струм; розрахунковий опір тіла 617
299 Знаки автоматизації в символі класу судна згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 390
300 Райони плавання суден згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 431
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 46