Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
201 Поверхностное сопротивление твердых диэлектриков 308
202 Общие представления об электропроводности диэлектриков 403
203 Активные диэлектрики 424
204 Лаки, эмали, компаунды 425
205 Слюда и слюдяные материалы 382
206 Стекло и керамика 304
207 Пластмассы и пленочные материалы 304
208 Синтетические полимеры 320
209 Полимеры. Общие свойства 348
210 Жидкие диэлектрики 353
211 Газообразные диэлектрики 406
212 Пуск дизель генератора 366
213 Инструкция по проверке функционирования ДАУ СДГ-Т 495
214 Устройства защиты от обрыва фазы 639
215 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА СУДНА К РЕМОНТУ, ДОКОВАНИЮ И ОТСТОЮ 459
216 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 681
217 ПОДДЕРЖАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВОЙПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙСИГНАЛИЗАЦИИ, ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СНАБЖЕНИЯВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ 315
218 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СУДНА 375
219 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРСКИХ СУДАХ 1233
220 О правилах пожарной безопасности на морских судах 326
221 Алгоритм виведення СЕЕС з обезструмленного стану 495
222 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованою нейтраллю, її аналіз, мережа із заземленою нейтраллю, аналіз; освідотство електроустановок 334
223 Типова структурна схема автоматизованої СЕЕС та її функції 475
224 Система управління і захисту генераторів типу "Сінпол". Об'єм автоматизації, основні елементи 327
225 СУ СЕЕС типу "Гієпас". Об'єм автоматизації, основні елементи, структура 366
226 Схема контролю пуску потужних приймачів електроенергії в системі «Гієпас» 343
227 Структура мікропроцесорних систем управління 400
228 Устрій струмового захисту УТЗ-1 А 399
229 Устрій включення резерву типу УВР 383
230 Робота блоку контролю завантаження генераторів БКЗГ. Устрій включення резерву 490
231 Блок розподілу активних навантажень генераторів БРНГ 406
232 Устрій розподілу активної потужності УРМ-35. Робота блоку УРМ-35ФУ 464
233 Блок синхронізації БСГ в системі "Іжора-М" 423
234 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота блоку підгонки частоти 383
235 Валогенераторні установки 677
236 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота резервного каналу синхронізації 593
237 Принципи побудови автоматичних синхронізаторів 374
238 Суднові кабелі і проводи. Методи прокладки кабелю. Перевірка кабелю на втрату напруги 344
239 Вибір площі поперечного перерізу жил кабелів 335
240 Автоматизовані методи контролю опору ізоляції. Схема блоку контролю ізоляції БКІ-2 456
241 Методи контролю опору ізоляції. Мегаомметри 395
242 Опір ізоляції кабелів і проводів. Норми опору ізоляції 708
243 Захист електродвигунів. Трансформаторів, вимірювальних та реєструючих приладів і контрольних ламп. Вибірковість захисту. Логічна селективність 546
244 Захист від обриву фази при живленні від берегової мережі 426
245 Захист суднових синхронних генераторів 2988
246 Принципова схема пуску АДГ і вмикання навантаження 1158
247 Принципова схема устрою програмного управління пуском АДГ 473
248 Експлуатація лужних акумуляторів 448
249 Експлуатація кислотних акумуляторів 377
250 Вибір та розміщення акумуляторів. ТБ при обслуговуванні 389
251 Лужні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 824
252 Кислотні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 624
253 Основні електричні параметри, що характеризують акумуляторні батареї 410
254 Суднові прожектори. Призначення, конструкція 398
255 Схема комутатора сигнальне - відрізнювальних вогнів КСКП - Б2-3 589
256 Джерела світла на судах, устрій, принцип дії. Схеми підключення люмінесцентних ламп 429
257 Визначення потужності СЕЕС табличним методом. Вибір кількості та потужності генераторів 454
258 Основні режими роботи СЕЕС 484
259 Розподіл активного навантаження при паралельній роботі СГ. Автоматичний розподіл навантаження 429
260 Розподіл реактивного навантаження при паралельній роботі синхронних генераторів. Статичні і астатичні реактивні компенсатори 315
261 Паралельна робота генераторів постійного струму. Умови вмикання та наслідки порушення цих умов. Розподілення навантаження 548
262 Паралельна робота синхронних генераторів. Умови синхронізації та наслідки їх порушення 605
263 Методи синхронізації синхронних генераторів 503
264 СЗАРН безщіткового генератора типу " Тhіrіраrt ". Робота контуру регулювання по обуренню та відхиленню 312
265 СЗАРН безщіткового генератора типу "Тhіrіраrt". Структура, забезпечення початкового збудження 582
266 СЗАРН типу ГМС. Основні елементи схеми, початкове збудження. Амплітудно-фазове компаундування. Робота коректора напруги 457
267 СЗАРН типу МСС. Робота дроселя відбору потужності в режимах самотній та паралельній роботі генераторів 438
268 СВАРН типу МСС. Основні елементи схеми. Початкове збудження 563
269 Принципи будови системи автоматичного регулювання напруги. ТФК -устрій, принцип дії 507
270 Причини відхилення напруги суднових синхронних генераторів. Вимоги Регістру та СОЛАС по відновленню напруги 440
271 ГРЩ. Конструкція. Апаратура і прибори, встановлені на ГРЩ 1623
272 Призначення, класифікація та конструкція розподільчих устроїв 447
273 Устрій і принцип дії індукційних реле оберненої потужності 450
274 Порядок вибору комутаційно-захисної апаратури 441
275 Устрій і принцип дії запобіжників 348
276 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів приймачів електроенергії. 364
277 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів серії АМ 395
278 Автоматичні вимикачі. Основні параметри. Сучасні автоматичні вимикачі серії "Маstеrрасt", "Соmрасt", їх основні параметри та застосування 344
279 Автоматичні вимикачі. Призначення, основні елементи, основні характеристики 441
280 Технічна експлуатація джерел електроенергії. Поняття технічного використання, технічного обслуговування та ремонту 389
281 Суднові генератори змінного та постійного струму та їх характеристики 495
282 Основні параметри СЕЕС - вид струму, частота, напруга. Економічне обґрунтування вибору параметрів 402
283 Основні відомості про СЕЕС, класифікація і структурні схеми 935
284 Вивід із дії генераторів 300
285 Ввод в дію синхронних генераторів для паралельної роботи методом точної синхронізації 388
286 Ввод в дію генераторів для автономної роботи 291
287 Порядок розслідування нещасних випадків: нормативний документ, склад суднової комісії, акт, програма розслідування, об'єктивні та суб'єктивні причини, обов'язки капітана 384
288 Перша допомога постраждалим від електричного струму: загальні положення, проведення занять, послідовність операцій при наданні першої допомоги; звільнення від дії електроструму; оцінка стану постраждалого та реанімаційні заходи 342
289 Класифікаційні групи електробезпеки: група І, вимоги; група II: знання, навички, інструктаж; група III: знання, навички, обов'язки; група IV:знання, навички, обов'язки; група V: знання, навички, обов'язки 811
290 Порядок обслуговування діючих електроустановок. Організаційні заходи: допуск осіб командного складу, видача посвідчень, інструктаж і перевірка знань; підготовка робочого місця, усні розпорядження;назначені особи, відповідальної за електрогосподарство та й 299
291 Забезпечення безпеки при експлуатації суднового електрообладнання(СЕО): розміщення СЕО, вибухо - та пожежобезпечність, живлення з берега; заземлення трансформаторів; зовнішні розетки; мережі ручних електромашин, переносок, прасок; захисні устрої, роз'єдну 443
292 Правила техніки безпеки при проведенні випробувань електроустаткування та електричних вимірів: загальні положення;контроль, нагляд, допуск, об'єм оглядів та замірів; підготовка до роботи, збирання схем випробувань 435
293 Класи захисту електротехнічних виробів, електроінструмент та засоби індивідуального захисту 529
294 Класифікація приміщень з точки зору електробезпеки 352
295 Технічні засоби забезпечення електробезпеки: суть захисного заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, захисного відключення, електричної ізоляції; огороджування, блокування, знаки безпеки, надписи та плакати; засоби захисту 773
296 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованим нейтралем, її аналіз, мережа із заземленим нейтралем, аналіз; освідотство електроустановок 364
297 Загальні вимоги безпеки до конструкції електроустановок; захист оболонками, міжнародні вимоги, зміст індексу ІР23 376
298 Загальні питання електробезпеки: види уражень струмом; дія електромагнітних хвиль; поріг відчутності струму; смертельний поріг;постійний і змінний струм; розрахунковий опір тіла 464
299 Знаки автоматизації в символі класу судна згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 294
300 Райони плавання суден згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 321
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 46