Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
201 Поверхностное сопротивление твердых диэлектриков 353
202 Общие представления об электропроводности диэлектриков 455
203 Активные диэлектрики 473
204 Лаки, эмали, компаунды 469
205 Слюда и слюдяные материалы 468
206 Стекло и керамика 347
207 Пластмассы и пленочные материалы 348
208 Синтетические полимеры 368
209 Полимеры. Общие свойства 396
210 Жидкие диэлектрики 439
211 Газообразные диэлектрики 450
212 Пуск дизель генератора 435
213 Инструкция по проверке функционирования ДАУ СДГ-Т 594
214 Устройства защиты от обрыва фазы 719
215 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА СУДНА К РЕМОНТУ, ДОКОВАНИЮ И ОТСТОЮ 512
216 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 723
217 ПОДДЕРЖАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВОЙПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙСИГНАЛИЗАЦИИ, ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СНАБЖЕНИЯВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ 367
218 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СУДНА 432
219 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРСКИХ СУДАХ 1325
220 О правилах пожарной безопасности на морских судах 372
221 Алгоритм виведення СЕЕС з обезструмленного стану 567
222 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованою нейтраллю, її аналіз, мережа із заземленою нейтраллю, аналіз; освідотство електроустановок 377
223 Типова структурна схема автоматизованої СЕЕС та її функції 525
224 Система управління і захисту генераторів типу "Сінпол". Об'єм автоматизації, основні елементи 377
225 СУ СЕЕС типу "Гієпас". Об'єм автоматизації, основні елементи, структура 408
226 Схема контролю пуску потужних приймачів електроенергії в системі «Гієпас» 383
227 Структура мікропроцесорних систем управління 444
228 Устрій струмового захисту УТЗ-1 А 461
229 Устрій включення резерву типу УВР 444
230 Робота блоку контролю завантаження генераторів БКЗГ. Устрій включення резерву 564
231 Блок розподілу активних навантажень генераторів БРНГ 467
232 Устрій розподілу активної потужності УРМ-35. Робота блоку УРМ-35ФУ 526
233 Блок синхронізації БСГ в системі "Іжора-М" 491
234 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота блоку підгонки частоти 439
235 Валогенераторні установки 773
236 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота резервного каналу синхронізації 698
237 Принципи побудови автоматичних синхронізаторів 438
238 Суднові кабелі і проводи. Методи прокладки кабелю. Перевірка кабелю на втрату напруги 389
239 Вибір площі поперечного перерізу жил кабелів 381
240 Автоматизовані методи контролю опору ізоляції. Схема блоку контролю ізоляції БКІ-2 494
241 Методи контролю опору ізоляції. Мегаомметри 441
242 Опір ізоляції кабелів і проводів. Норми опору ізоляції 778
243 Захист електродвигунів. Трансформаторів, вимірювальних та реєструючих приладів і контрольних ламп. Вибірковість захисту. Логічна селективність 596
244 Захист від обриву фази при живленні від берегової мережі 482
245 Захист суднових синхронних генераторів 3332
246 Принципова схема пуску АДГ і вмикання навантаження 1261
247 Принципова схема устрою програмного управління пуском АДГ 522
248 Експлуатація лужних акумуляторів 499
249 Експлуатація кислотних акумуляторів 427
250 Вибір та розміщення акумуляторів. ТБ при обслуговуванні 439
251 Лужні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 889
252 Кислотні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 674
253 Основні електричні параметри, що характеризують акумуляторні батареї 451
254 Суднові прожектори. Призначення, конструкція 447
255 Схема комутатора сигнальне - відрізнювальних вогнів КСКП - Б2-3 654
256 Джерела світла на судах, устрій, принцип дії. Схеми підключення люмінесцентних ламп 484
257 Визначення потужності СЕЕС табличним методом. Вибір кількості та потужності генераторів 517
258 Основні режими роботи СЕЕС 529
259 Розподіл активного навантаження при паралельній роботі СГ. Автоматичний розподіл навантаження 489
260 Розподіл реактивного навантаження при паралельній роботі синхронних генераторів. Статичні і астатичні реактивні компенсатори 375
261 Паралельна робота генераторів постійного струму. Умови вмикання та наслідки порушення цих умов. Розподілення навантаження 635
262 Паралельна робота синхронних генераторів. Умови синхронізації та наслідки їх порушення 689
263 Методи синхронізації синхронних генераторів 587
264 СЗАРН безщіткового генератора типу " Тhіrіраrt ". Робота контуру регулювання по обуренню та відхиленню 355
265 СЗАРН безщіткового генератора типу "Тhіrіраrt". Структура, забезпечення початкового збудження 653
266 СЗАРН типу ГМС. Основні елементи схеми, початкове збудження. Амплітудно-фазове компаундування. Робота коректора напруги 516
267 СЗАРН типу МСС. Робота дроселя відбору потужності в режимах самотній та паралельній роботі генераторів 480
268 СВАРН типу МСС. Основні елементи схеми. Початкове збудження 637
269 Принципи будови системи автоматичного регулювання напруги. ТФК -устрій, принцип дії 568
270 Причини відхилення напруги суднових синхронних генераторів. Вимоги Регістру та СОЛАС по відновленню напруги 487
271 ГРЩ. Конструкція. Апаратура і прибори, встановлені на ГРЩ 1774
272 Призначення, класифікація та конструкція розподільчих устроїв 502
273 Устрій і принцип дії індукційних реле оберненої потужності 523
274 Порядок вибору комутаційно-захисної апаратури 484
275 Устрій і принцип дії запобіжників 398
276 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів приймачів електроенергії. 410
277 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів серії АМ 472
278 Автоматичні вимикачі. Основні параметри. Сучасні автоматичні вимикачі серії "Маstеrрасt", "Соmрасt", їх основні параметри та застосування 383
279 Автоматичні вимикачі. Призначення, основні елементи, основні характеристики 485
280 Технічна експлуатація джерел електроенергії. Поняття технічного використання, технічного обслуговування та ремонту 455
281 Суднові генератори змінного та постійного струму та їх характеристики 549
282 Основні параметри СЕЕС - вид струму, частота, напруга. Економічне обґрунтування вибору параметрів 472
283 Основні відомості про СЕЕС, класифікація і структурні схеми 1007
284 Вивід із дії генераторів 339
285 Ввод в дію синхронних генераторів для паралельної роботи методом точної синхронізації 429
286 Ввод в дію генераторів для автономної роботи 337
287 Порядок розслідування нещасних випадків: нормативний документ, склад суднової комісії, акт, програма розслідування, об'єктивні та суб'єктивні причини, обов'язки капітана 425
288 Перша допомога постраждалим від електричного струму: загальні положення, проведення занять, послідовність операцій при наданні першої допомоги; звільнення від дії електроструму; оцінка стану постраждалого та реанімаційні заходи 390
289 Класифікаційні групи електробезпеки: група І, вимоги; група II: знання, навички, інструктаж; група III: знання, навички, обов'язки; група IV:знання, навички, обов'язки; група V: знання, навички, обов'язки 868
290 Порядок обслуговування діючих електроустановок. Організаційні заходи: допуск осіб командного складу, видача посвідчень, інструктаж і перевірка знань; підготовка робочого місця, усні розпорядження;назначені особи, відповідальної за електрогосподарство та й 344
291 Забезпечення безпеки при експлуатації суднового електрообладнання(СЕО): розміщення СЕО, вибухо - та пожежобезпечність, живлення з берега; заземлення трансформаторів; зовнішні розетки; мережі ручних електромашин, переносок, прасок; захисні устрої, роз'єдну 506
292 Правила техніки безпеки при проведенні випробувань електроустаткування та електричних вимірів: загальні положення;контроль, нагляд, допуск, об'єм оглядів та замірів; підготовка до роботи, збирання схем випробувань 489
293 Класи захисту електротехнічних виробів, електроінструмент та засоби індивідуального захисту 623
294 Класифікація приміщень з точки зору електробезпеки 407
295 Технічні засоби забезпечення електробезпеки: суть захисного заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, захисного відключення, електричної ізоляції; огороджування, блокування, знаки безпеки, надписи та плакати; засоби захисту 1078
296 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованим нейтралем, її аналіз, мережа із заземленим нейтралем, аналіз; освідотство електроустановок 413
297 Загальні вимоги безпеки до конструкції електроустановок; захист оболонками, міжнародні вимоги, зміст індексу ІР23 420
298 Загальні питання електробезпеки: види уражень струмом; дія електромагнітних хвиль; поріг відчутності струму; смертельний поріг;постійний і змінний струм; розрахунковий опір тіла 516
299 Знаки автоматизації в символі класу судна згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 349
300 Райони плавання суден згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 377
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 46