Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
201 Поверхностное сопротивление твердых диэлектриков 339
202 Общие представления об электропроводности диэлектриков 446
203 Активные диэлектрики 457
204 Лаки, эмали, компаунды 458
205 Слюда и слюдяные материалы 432
206 Стекло и керамика 335
207 Пластмассы и пленочные материалы 338
208 Синтетические полимеры 358
209 Полимеры. Общие свойства 380
210 Жидкие диэлектрики 403
211 Газообразные диэлектрики 441
212 Пуск дизель генератора 416
213 Инструкция по проверке функционирования ДАУ СДГ-Т 574
214 Устройства защиты от обрыва фазы 707
215 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА СУДНА К РЕМОНТУ, ДОКОВАНИЮ И ОТСТОЮ 500
216 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 714
217 ПОДДЕРЖАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВОЙПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙСИГНАЛИЗАЦИИ, ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СНАБЖЕНИЯВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ 354
218 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СУДНА 417
219 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРСКИХ СУДАХ 1300
220 О правилах пожарной безопасности на морских судах 359
221 Алгоритм виведення СЕЕС з обезструмленного стану 557
222 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованою нейтраллю, її аналіз, мережа із заземленою нейтраллю, аналіз; освідотство електроустановок 369
223 Типова структурна схема автоматизованої СЕЕС та її функції 515
224 Система управління і захисту генераторів типу "Сінпол". Об'єм автоматизації, основні елементи 364
225 СУ СЕЕС типу "Гієпас". Об'єм автоматизації, основні елементи, структура 398
226 Схема контролю пуску потужних приймачів електроенергії в системі «Гієпас» 374
227 Структура мікропроцесорних систем управління 433
228 Устрій струмового захисту УТЗ-1 А 449
229 Устрій включення резерву типу УВР 434
230 Робота блоку контролю завантаження генераторів БКЗГ. Устрій включення резерву 545
231 Блок розподілу активних навантажень генераторів БРНГ 456
232 Устрій розподілу активної потужності УРМ-35. Робота блоку УРМ-35ФУ 515
233 Блок синхронізації БСГ в системі "Іжора-М" 475
234 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота блоку підгонки частоти 430
235 Валогенераторні установки 750
236 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота резервного каналу синхронізації 682
237 Принципи побудови автоматичних синхронізаторів 422
238 Суднові кабелі і проводи. Методи прокладки кабелю. Перевірка кабелю на втрату напруги 381
239 Вибір площі поперечного перерізу жил кабелів 371
240 Автоматизовані методи контролю опору ізоляції. Схема блоку контролю ізоляції БКІ-2 487
241 Методи контролю опору ізоляції. Мегаомметри 430
242 Опір ізоляції кабелів і проводів. Норми опору ізоляції 763
243 Захист електродвигунів. Трансформаторів, вимірювальних та реєструючих приладів і контрольних ламп. Вибірковість захисту. Логічна селективність 584
244 Захист від обриву фази при живленні від берегової мережі 471
245 Захист суднових синхронних генераторів 3258
246 Принципова схема пуску АДГ і вмикання навантаження 1240
247 Принципова схема устрою програмного управління пуском АДГ 509
248 Експлуатація лужних акумуляторів 483
249 Експлуатація кислотних акумуляторів 417
250 Вибір та розміщення акумуляторів. ТБ при обслуговуванні 426
251 Лужні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 872
252 Кислотні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 661
253 Основні електричні параметри, що характеризують акумуляторні батареї 442
254 Суднові прожектори. Призначення, конструкція 435
255 Схема комутатора сигнальне - відрізнювальних вогнів КСКП - Б2-3 635
256 Джерела світла на судах, устрій, принцип дії. Схеми підключення люмінесцентних ламп 475
257 Визначення потужності СЕЕС табличним методом. Вибір кількості та потужності генераторів 501
258 Основні режими роботи СЕЕС 520
259 Розподіл активного навантаження при паралельній роботі СГ. Автоматичний розподіл навантаження 474
260 Розподіл реактивного навантаження при паралельній роботі синхронних генераторів. Статичні і астатичні реактивні компенсатори 361
261 Паралельна робота генераторів постійного струму. Умови вмикання та наслідки порушення цих умов. Розподілення навантаження 612
262 Паралельна робота синхронних генераторів. Умови синхронізації та наслідки їх порушення 670
263 Методи синхронізації синхронних генераторів 570
264 СЗАРН безщіткового генератора типу " Тhіrіраrt ". Робота контуру регулювання по обуренню та відхиленню 343
265 СЗАРН безщіткового генератора типу "Тhіrіраrt". Структура, забезпечення початкового збудження 639
266 СЗАРН типу ГМС. Основні елементи схеми, початкове збудження. Амплітудно-фазове компаундування. Робота коректора напруги 501
267 СЗАРН типу МСС. Робота дроселя відбору потужності в режимах самотній та паралельній роботі генераторів 470
268 СВАРН типу МСС. Основні елементи схеми. Початкове збудження 624
269 Принципи будови системи автоматичного регулювання напруги. ТФК -устрій, принцип дії 549
270 Причини відхилення напруги суднових синхронних генераторів. Вимоги Регістру та СОЛАС по відновленню напруги 474
271 ГРЩ. Конструкція. Апаратура і прибори, встановлені на ГРЩ 1738
272 Призначення, класифікація та конструкція розподільчих устроїв 484
273 Устрій і принцип дії індукційних реле оберненої потужності 511
274 Порядок вибору комутаційно-захисної апаратури 472
275 Устрій і принцип дії запобіжників 385
276 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів приймачів електроенергії. 398
277 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів серії АМ 433
278 Автоматичні вимикачі. Основні параметри. Сучасні автоматичні вимикачі серії "Маstеrрасt", "Соmрасt", їх основні параметри та застосування 375
279 Автоматичні вимикачі. Призначення, основні елементи, основні характеристики 477
280 Технічна експлуатація джерел електроенергії. Поняття технічного використання, технічного обслуговування та ремонту 440
281 Суднові генератори змінного та постійного струму та їх характеристики 537
282 Основні параметри СЕЕС - вид струму, частота, напруга. Економічне обґрунтування вибору параметрів 460
283 Основні відомості про СЕЕС, класифікація і структурні схеми 988
284 Вивід із дії генераторів 329
285 Ввод в дію синхронних генераторів для паралельної роботи методом точної синхронізації 420
286 Ввод в дію генераторів для автономної роботи 326
287 Порядок розслідування нещасних випадків: нормативний документ, склад суднової комісії, акт, програма розслідування, об'єктивні та суб'єктивні причини, обов'язки капітана 416
288 Перша допомога постраждалим від електричного струму: загальні положення, проведення занять, послідовність операцій при наданні першої допомоги; звільнення від дії електроструму; оцінка стану постраждалого та реанімаційні заходи 379
289 Класифікаційні групи електробезпеки: група І, вимоги; група II: знання, навички, інструктаж; група III: знання, навички, обов'язки; група IV:знання, навички, обов'язки; група V: знання, навички, обов'язки 851
290 Порядок обслуговування діючих електроустановок. Організаційні заходи: допуск осіб командного складу, видача посвідчень, інструктаж і перевірка знань; підготовка робочого місця, усні розпорядження;назначені особи, відповідальної за електрогосподарство та й 332
291 Забезпечення безпеки при експлуатації суднового електрообладнання(СЕО): розміщення СЕО, вибухо - та пожежобезпечність, живлення з берега; заземлення трансформаторів; зовнішні розетки; мережі ручних електромашин, переносок, прасок; захисні устрої, роз'єдну 490
292 Правила техніки безпеки при проведенні випробувань електроустаткування та електричних вимірів: загальні положення;контроль, нагляд, допуск, об'єм оглядів та замірів; підготовка до роботи, збирання схем випробувань 477
293 Класи захисту електротехнічних виробів, електроінструмент та засоби індивідуального захисту 599
294 Класифікація приміщень з точки зору електробезпеки 396
295 Технічні засоби забезпечення електробезпеки: суть захисного заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, захисного відключення, електричної ізоляції; огороджування, блокування, знаки безпеки, надписи та плакати; засоби захисту 1016
296 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованим нейтралем, її аналіз, мережа із заземленим нейтралем, аналіз; освідотство електроустановок 405
297 Загальні вимоги безпеки до конструкції електроустановок; захист оболонками, міжнародні вимоги, зміст індексу ІР23 408
298 Загальні питання електробезпеки: види уражень струмом; дія електромагнітних хвиль; поріг відчутності струму; смертельний поріг;постійний і змінний струм; розрахунковий опір тіла 504
299 Знаки автоматизації в символі класу судна згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 335
300 Райони плавання суден згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 364
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 46