Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
201 Поверхностное сопротивление твердых диэлектриков 320
202 Общие представления об электропроводности диэлектриков 420
203 Активные диэлектрики 437
204 Лаки, эмали, компаунды 438
205 Слюда и слюдяные материалы 396
206 Стекло и керамика 314
207 Пластмассы и пленочные материалы 319
208 Синтетические полимеры 334
209 Полимеры. Общие свойства 360
210 Жидкие диэлектрики 367
211 Газообразные диэлектрики 419
212 Пуск дизель генератора 381
213 Инструкция по проверке функционирования ДАУ СДГ-Т 525
214 Устройства защиты от обрыва фазы 669
215 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА СУДНА К РЕМОНТУ, ДОКОВАНИЮ И ОТСТОЮ 475
216 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 695
217 ПОДДЕРЖАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВОЙПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙСИГНАЛИЗАЦИИ, ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СНАБЖЕНИЯВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ 329
218 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СУДНА 396
219 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРСКИХ СУДАХ 1263
220 О правилах пожарной безопасности на морских судах 340
221 Алгоритм виведення СЕЕС з обезструмленного стану 522
222 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованою нейтраллю, її аналіз, мережа із заземленою нейтраллю, аналіз; освідотство електроустановок 348
223 Типова структурна схема автоматизованої СЕЕС та її функції 493
224 Система управління і захисту генераторів типу "Сінпол". Об'єм автоматизації, основні елементи 343
225 СУ СЕЕС типу "Гієпас". Об'єм автоматизації, основні елементи, структура 379
226 Схема контролю пуску потужних приймачів електроенергії в системі «Гієпас» 357
227 Структура мікропроцесорних систем управління 414
228 Устрій струмового захисту УТЗ-1 А 421
229 Устрій включення резерву типу УВР 409
230 Робота блоку контролю завантаження генераторів БКЗГ. Устрій включення резерву 510
231 Блок розподілу активних навантажень генераторів БРНГ 423
232 Устрій розподілу активної потужності УРМ-35. Робота блоку УРМ-35ФУ 490
233 Блок синхронізації БСГ в системі "Іжора-М" 442
234 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота блоку підгонки частоти 411
235 Валогенераторні установки 698
236 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота резервного каналу синхронізації 614
237 Принципи побудови автоматичних синхронізаторів 385
238 Суднові кабелі і проводи. Методи прокладки кабелю. Перевірка кабелю на втрату напруги 358
239 Вибір площі поперечного перерізу жил кабелів 350
240 Автоматизовані методи контролю опору ізоляції. Схема блоку контролю ізоляції БКІ-2 467
241 Методи контролю опору ізоляції. Мегаомметри 410
242 Опір ізоляції кабелів і проводів. Норми опору ізоляції 734
243 Захист електродвигунів. Трансформаторів, вимірювальних та реєструючих приладів і контрольних ламп. Вибірковість захисту. Логічна селективність 564
244 Захист від обриву фази при живленні від берегової мережі 446
245 Захист суднових синхронних генераторів 3085
246 Принципова схема пуску АДГ і вмикання навантаження 1187
247 Принципова схема устрою програмного управління пуском АДГ 487
248 Експлуатація лужних акумуляторів 462
249 Експлуатація кислотних акумуляторів 394
250 Вибір та розміщення акумуляторів. ТБ при обслуговуванні 404
251 Лужні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 843
252 Кислотні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 638
253 Основні електричні параметри, що характеризують акумуляторні батареї 423
254 Суднові прожектори. Призначення, конструкція 412
255 Схема комутатора сигнальне - відрізнювальних вогнів КСКП - Б2-3 609
256 Джерела світла на судах, устрій, принцип дії. Схеми підключення люмінесцентних ламп 448
257 Визначення потужності СЕЕС табличним методом. Вибір кількості та потужності генераторів 471
258 Основні режими роботи СЕЕС 499
259 Розподіл активного навантаження при паралельній роботі СГ. Автоматичний розподіл навантаження 445
260 Розподіл реактивного навантаження при паралельній роботі синхронних генераторів. Статичні і астатичні реактивні компенсатори 334
261 Паралельна робота генераторів постійного струму. Умови вмикання та наслідки порушення цих умов. Розподілення навантаження 569
262 Паралельна робота синхронних генераторів. Умови синхронізації та наслідки їх порушення 626
263 Методи синхронізації синхронних генераторів 521
264 СЗАРН безщіткового генератора типу " Тhіrіраrt ". Робота контуру регулювання по обуренню та відхиленню 325
265 СЗАРН безщіткового генератора типу "Тhіrіраrt". Структура, забезпечення початкового збудження 609
266 СЗАРН типу ГМС. Основні елементи схеми, початкове збудження. Амплітудно-фазове компаундування. Робота коректора напруги 473
267 СЗАРН типу МСС. Робота дроселя відбору потужності в режимах самотній та паралельній роботі генераторів 452
268 СВАРН типу МСС. Основні елементи схеми. Початкове збудження 585
269 Принципи будови системи автоматичного регулювання напруги. ТФК -устрій, принцип дії 524
270 Причини відхилення напруги суднових синхронних генераторів. Вимоги Регістру та СОЛАС по відновленню напруги 453
271 ГРЩ. Конструкція. Апаратура і прибори, встановлені на ГРЩ 1679
272 Призначення, класифікація та конструкція розподільчих устроїв 461
273 Устрій і принцип дії індукційних реле оберненої потужності 470
274 Порядок вибору комутаційно-захисної апаратури 453
275 Устрій і принцип дії запобіжників 359
276 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів приймачів електроенергії. 377
277 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів серії АМ 409
278 Автоматичні вимикачі. Основні параметри. Сучасні автоматичні вимикачі серії "Маstеrрасt", "Соmрасt", їх основні параметри та застосування 354
279 Автоматичні вимикачі. Призначення, основні елементи, основні характеристики 454
280 Технічна експлуатація джерел електроенергії. Поняття технічного використання, технічного обслуговування та ремонту 404
281 Суднові генератори змінного та постійного струму та їх характеристики 512
282 Основні параметри СЕЕС - вид струму, частота, напруга. Економічне обґрунтування вибору параметрів 427
283 Основні відомості про СЕЕС, класифікація і структурні схеми 954
284 Вивід із дії генераторів 311
285 Ввод в дію синхронних генераторів для паралельної роботи методом точної синхронізації 401
286 Ввод в дію генераторів для автономної роботи 305
287 Порядок розслідування нещасних випадків: нормативний документ, склад суднової комісії, акт, програма розслідування, об'єктивні та суб'єктивні причини, обов'язки капітана 398
288 Перша допомога постраждалим від електричного струму: загальні положення, проведення занять, послідовність операцій при наданні першої допомоги; звільнення від дії електроструму; оцінка стану постраждалого та реанімаційні заходи 354
289 Класифікаційні групи електробезпеки: група І, вимоги; група II: знання, навички, інструктаж; група III: знання, навички, обов'язки; група IV:знання, навички, обов'язки; група V: знання, навички, обов'язки 825
290 Порядок обслуговування діючих електроустановок. Організаційні заходи: допуск осіб командного складу, видача посвідчень, інструктаж і перевірка знань; підготовка робочого місця, усні розпорядження;назначені особи, відповідальної за електрогосподарство та й 311
291 Забезпечення безпеки при експлуатації суднового електрообладнання(СЕО): розміщення СЕО, вибухо - та пожежобезпечність, живлення з берега; заземлення трансформаторів; зовнішні розетки; мережі ручних електромашин, переносок, прасок; захисні устрої, роз'єдну 463
292 Правила техніки безпеки при проведенні випробувань електроустаткування та електричних вимірів: загальні положення;контроль, нагляд, допуск, об'єм оглядів та замірів; підготовка до роботи, збирання схем випробувань 452
293 Класи захисту електротехнічних виробів, електроінструмент та засоби індивідуального захисту 554
294 Класифікація приміщень з точки зору електробезпеки 369
295 Технічні засоби забезпечення електробезпеки: суть захисного заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, захисного відключення, електричної ізоляції; огороджування, блокування, знаки безпеки, надписи та плакати; засоби захисту 870
296 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованим нейтралем, її аналіз, мережа із заземленим нейтралем, аналіз; освідотство електроустановок 381
297 Загальні вимоги безпеки до конструкції електроустановок; захист оболонками, міжнародні вимоги, зміст індексу ІР23 390
298 Загальні питання електробезпеки: види уражень струмом; дія електромагнітних хвиль; поріг відчутності струму; смертельний поріг;постійний і змінний струм; розрахунковий опір тіла 485
299 Знаки автоматизації в символі класу судна згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 313
300 Райони плавання суден згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 339
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 46