Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
201 Поверхностное сопротивление твердых диэлектриков 402
202 Общие представления об электропроводности диэлектриков 505
203 Активные диэлектрики 521
204 Лаки, эмали, компаунды 534
205 Слюда и слюдяные материалы 599
206 Стекло и керамика 400
207 Пластмассы и пленочные материалы 398
208 Синтетические полимеры 430
209 Полимеры. Общие свойства 445
210 Жидкие диэлектрики 566
211 Газообразные диэлектрики 518
212 Пуск дизель генератора 513
213 Инструкция по проверке функционирования ДАУ СДГ-Т 692
214 Устройства защиты от обрыва фазы 795
215 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА СУДНА К РЕМОНТУ, ДОКОВАНИЮ И ОТСТОЮ 582
216 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 776
217 ПОДДЕРЖАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВОЙПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙСИГНАЛИЗАЦИИ, ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СНАБЖЕНИЯВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ 430
218 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СУДНА 503
219 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРСКИХ СУДАХ 1428
220 О правилах пожарной безопасности на морских судах 431
221 Алгоритм виведення СЕЕС з обезструмленного стану 629
222 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованою нейтраллю, її аналіз, мережа із заземленою нейтраллю, аналіз; освідотство електроустановок 446
223 Типова структурна схема автоматизованої СЕЕС та її функції 594
224 Система управління і захисту генераторів типу "Сінпол". Об'єм автоматизації, основні елементи 437
225 СУ СЕЕС типу "Гієпас". Об'єм автоматизації, основні елементи, структура 458
226 Схема контролю пуску потужних приймачів електроенергії в системі «Гієпас» 426
227 Структура мікропроцесорних систем управління 488
228 Устрій струмового захисту УТЗ-1 А 514
229 Устрій включення резерву типу УВР 493
230 Робота блоку контролю завантаження генераторів БКЗГ. Устрій включення резерву 638
231 Блок розподілу активних навантажень генераторів БРНГ 610
232 Устрій розподілу активної потужності УРМ-35. Робота блоку УРМ-35ФУ 592
233 Блок синхронізації БСГ в системі "Іжора-М" 573
234 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота блоку підгонки частоти 484
235 Валогенераторні установки 856
236 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота резервного каналу синхронізації 800
237 Принципи побудови автоматичних синхронізаторів 486
238 Суднові кабелі і проводи. Методи прокладки кабелю. Перевірка кабелю на втрату напруги 437
239 Вибір площі поперечного перерізу жил кабелів 438
240 Автоматизовані методи контролю опору ізоляції. Схема блоку контролю ізоляції БКІ-2 542
241 Методи контролю опору ізоляції. Мегаомметри 486
242 Опір ізоляції кабелів і проводів. Норми опору ізоляції 840
243 Захист електродвигунів. Трансформаторів, вимірювальних та реєструючих приладів і контрольних ламп. Вибірковість захисту. Логічна селективність 639
244 Захист від обриву фази при живленні від берегової мережі 531
245 Захист суднових синхронних генераторів 3670
246 Принципова схема пуску АДГ і вмикання навантаження 1359
247 Принципова схема устрою програмного управління пуском АДГ 584
248 Експлуатація лужних акумуляторів 561
249 Експлуатація кислотних акумуляторів 490
250 Вибір та розміщення акумуляторів. ТБ при обслуговуванні 496
251 Лужні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 953
252 Кислотні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 726
253 Основні електричні параметри, що характеризують акумуляторні батареї 500
254 Суднові прожектори. Призначення, конструкція 491
255 Схема комутатора сигнальне - відрізнювальних вогнів КСКП - Б2-3 728
256 Джерела світла на судах, устрій, принцип дії. Схеми підключення люмінесцентних ламп 528
257 Визначення потужності СЕЕС табличним методом. Вибір кількості та потужності генераторів 578
258 Основні режими роботи СЕЕС 581
259 Розподіл активного навантаження при паралельній роботі СГ. Автоматичний розподіл навантаження 545
260 Розподіл реактивного навантаження при паралельній роботі синхронних генераторів. Статичні і астатичні реактивні компенсатори 431
261 Паралельна робота генераторів постійного струму. Умови вмикання та наслідки порушення цих умов. Розподілення навантаження 717
262 Паралельна робота синхронних генераторів. Умови синхронізації та наслідки їх порушення 765
263 Методи синхронізації синхронних генераторів 645
264 СЗАРН безщіткового генератора типу " Тhіrіраrt ". Робота контуру регулювання по обуренню та відхиленню 405
265 СЗАРН безщіткового генератора типу "Тhіrіраrt". Структура, забезпечення початкового збудження 742
266 СЗАРН типу ГМС. Основні елементи схеми, початкове збудження. Амплітудно-фазове компаундування. Робота коректора напруги 569
267 СЗАРН типу МСС. Робота дроселя відбору потужності в режимах самотній та паралельній роботі генераторів 538
268 СВАРН типу МСС. Основні елементи схеми. Початкове збудження 726
269 Принципи будови системи автоматичного регулювання напруги. ТФК -устрій, принцип дії 635
270 Причини відхилення напруги суднових синхронних генераторів. Вимоги Регістру та СОЛАС по відновленню напруги 551
271 ГРЩ. Конструкція. Апаратура і прибори, встановлені на ГРЩ 1906
272 Призначення, класифікація та конструкція розподільчих устроїв 556
273 Устрій і принцип дії індукційних реле оберненої потужності 611
274 Порядок вибору комутаційно-захисної апаратури 537
275 Устрій і принцип дії запобіжників 464
276 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів приймачів електроенергії. 473
277 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів серії АМ 598
278 Автоматичні вимикачі. Основні параметри. Сучасні автоматичні вимикачі серії "Маstеrрасt", "Соmрасt", їх основні параметри та застосування 426
279 Автоматичні вимикачі. Призначення, основні елементи, основні характеристики 534
280 Технічна експлуатація джерел електроенергії. Поняття технічного використання, технічного обслуговування та ремонту 526
281 Суднові генератори змінного та постійного струму та їх характеристики 607
282 Основні параметри СЕЕС - вид струму, частота, напруга. Економічне обґрунтування вибору параметрів 525
283 Основні відомості про СЕЕС, класифікація і структурні схеми 1118
284 Вивід із дії генераторів 386
285 Ввод в дію синхронних генераторів для паралельної роботи методом точної синхронізації 470
286 Ввод в дію генераторів для автономної роботи 384
287 Порядок розслідування нещасних випадків: нормативний документ, склад суднової комісії, акт, програма розслідування, об'єктивні та суб'єктивні причини, обов'язки капітана 474
288 Перша допомога постраждалим від електричного струму: загальні положення, проведення занять, послідовність операцій при наданні першої допомоги; звільнення від дії електроструму; оцінка стану постраждалого та реанімаційні заходи 444
289 Класифікаційні групи електробезпеки: група І, вимоги; група II: знання, навички, інструктаж; група III: знання, навички, обов'язки; група IV:знання, навички, обов'язки; група V: знання, навички, обов'язки 926
290 Порядок обслуговування діючих електроустановок. Організаційні заходи: допуск осіб командного складу, видача посвідчень, інструктаж і перевірка знань; підготовка робочого місця, усні розпорядження;назначені особи, відповідальної за електрогосподарство та й 387
291 Забезпечення безпеки при експлуатації суднового електрообладнання(СЕО): розміщення СЕО, вибухо - та пожежобезпечність, живлення з берега; заземлення трансформаторів; зовнішні розетки; мережі ручних електромашин, переносок, прасок; захисні устрої, роз'єдну 561
292 Правила техніки безпеки при проведенні випробувань електроустаткування та електричних вимірів: загальні положення;контроль, нагляд, допуск, об'єм оглядів та замірів; підготовка до роботи, збирання схем випробувань 542
293 Класи захисту електротехнічних виробів, електроінструмент та засоби індивідуального захисту 689
294 Класифікація приміщень з точки зору електробезпеки 462
295 Технічні засоби забезпечення електробезпеки: суть захисного заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, захисного відключення, електричної ізоляції; огороджування, блокування, знаки безпеки, надписи та плакати; засоби захисту 1204
296 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованим нейтралем, її аналіз, мережа із заземленим нейтралем, аналіз; освідотство електроустановок 456
297 Загальні вимоги безпеки до конструкції електроустановок; захист оболонками, міжнародні вимоги, зміст індексу ІР23 460
298 Загальні питання електробезпеки: види уражень струмом; дія електромагнітних хвиль; поріг відчутності струму; смертельний поріг;постійний і змінний струм; розрахунковий опір тіла 636
299 Знаки автоматизації в символі класу судна згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 415
300 Райони плавання суден згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 448
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 46