Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
201 Поверхностное сопротивление твердых диэлектриков 440
202 Общие представления об электропроводности диэлектриков 530
203 Активные диэлектрики 558
204 Лаки, эмали, компаунды 571
205 Слюда и слюдяные материалы 630
206 Стекло и керамика 434
207 Пластмассы и пленочные материалы 432
208 Синтетические полимеры 456
209 Полимеры. Общие свойства 474
210 Жидкие диэлектрики 597
211 Газообразные диэлектрики 554
212 Пуск дизель генератора 553
213 Инструкция по проверке функционирования ДАУ СДГ-Т 741
214 Устройства защиты от обрыва фазы 837
215 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА СУДНА К РЕМОНТУ, ДОКОВАНИЮ И ОТСТОЮ 615
216 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 812
217 ПОДДЕРЖАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВОЙПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙСИГНАЛИЗАЦИИ, ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СНАБЖЕНИЯВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ 467
218 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СУДНА 541
219 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРСКИХ СУДАХ 1481
220 О правилах пожарной безопасности на морских судах 466
221 Алгоритм виведення СЕЕС з обезструмленного стану 678
222 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованою нейтраллю, її аналіз, мережа із заземленою нейтраллю, аналіз; освідотство електроустановок 492
223 Типова структурна схема автоматизованої СЕЕС та її функції 645
224 Система управління і захисту генераторів типу "Сінпол". Об'єм автоматизації, основні елементи 477
225 СУ СЕЕС типу "Гієпас". Об'єм автоматизації, основні елементи, структура 488
226 Схема контролю пуску потужних приймачів електроенергії в системі «Гієпас» 453
227 Структура мікропроцесорних систем управління 517
228 Устрій струмового захисту УТЗ-1 А 548
229 Устрій включення резерву типу УВР 521
230 Робота блоку контролю завантаження генераторів БКЗГ. Устрій включення резерву 676
231 Блок розподілу активних навантажень генераторів БРНГ 673
232 Устрій розподілу активної потужності УРМ-35. Робота блоку УРМ-35ФУ 629
233 Блок синхронізації БСГ в системі "Іжора-М" 609
234 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота блоку підгонки частоти 510
235 Валогенераторні установки 907
236 Устрій синхронізації УСГ-35. Робота резервного каналу синхронізації 858
237 Принципи побудови автоматичних синхронізаторів 523
238 Суднові кабелі і проводи. Методи прокладки кабелю. Перевірка кабелю на втрату напруги 463
239 Вибір площі поперечного перерізу жил кабелів 473
240 Автоматизовані методи контролю опору ізоляції. Схема блоку контролю ізоляції БКІ-2 570
241 Методи контролю опору ізоляції. Мегаомметри 513
242 Опір ізоляції кабелів і проводів. Норми опору ізоляції 872
243 Захист електродвигунів. Трансформаторів, вимірювальних та реєструючих приладів і контрольних ламп. Вибірковість захисту. Логічна селективність 663
244 Захист від обриву фази при живленні від берегової мережі 561
245 Захист суднових синхронних генераторів 3807
246 Принципова схема пуску АДГ і вмикання навантаження 1427
247 Принципова схема устрою програмного управління пуском АДГ 630
248 Експлуатація лужних акумуляторів 599
249 Експлуатація кислотних акумуляторів 518
250 Вибір та розміщення акумуляторів. ТБ при обслуговуванні 519
251 Лужні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 992
252 Кислотні акумулятори. Устрій. Принцип дії. Основні характеристики. Призначення 759
253 Основні електричні параметри, що характеризують акумуляторні батареї 531
254 Суднові прожектори. Призначення, конструкція 522
255 Схема комутатора сигнальне - відрізнювальних вогнів КСКП - Б2-3 780
256 Джерела світла на судах, устрій, принцип дії. Схеми підключення люмінесцентних ламп 582
257 Визначення потужності СЕЕС табличним методом. Вибір кількості та потужності генераторів 634
258 Основні режими роботи СЕЕС 631
259 Розподіл активного навантаження при паралельній роботі СГ. Автоматичний розподіл навантаження 597
260 Розподіл реактивного навантаження при паралельній роботі синхронних генераторів. Статичні і астатичні реактивні компенсатори 469
261 Паралельна робота генераторів постійного струму. Умови вмикання та наслідки порушення цих умов. Розподілення навантаження 766
262 Паралельна робота синхронних генераторів. Умови синхронізації та наслідки їх порушення 817
263 Методи синхронізації синхронних генераторів 693
264 СЗАРН безщіткового генератора типу " Тhіrіраrt ". Робота контуру регулювання по обуренню та відхиленню 455
265 СЗАРН безщіткового генератора типу "Тhіrіраrt". Структура, забезпечення початкового збудження 846
266 СЗАРН типу ГМС. Основні елементи схеми, початкове збудження. Амплітудно-фазове компаундування. Робота коректора напруги 610
267 СЗАРН типу МСС. Робота дроселя відбору потужності в режимах самотній та паралельній роботі генераторів 573
268 СВАРН типу МСС. Основні елементи схеми. Початкове збудження 781
269 Принципи будови системи автоматичного регулювання напруги. ТФК -устрій, принцип дії 676
270 Причини відхилення напруги суднових синхронних генераторів. Вимоги Регістру та СОЛАС по відновленню напруги 580
271 ГРЩ. Конструкція. Апаратура і прибори, встановлені на ГРЩ 1971
272 Призначення, класифікація та конструкція розподільчих устроїв 589
273 Устрій і принцип дії індукційних реле оберненої потужності 648
274 Порядок вибору комутаційно-захисної апаратури 580
275 Устрій і принцип дії запобіжників 495
276 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів приймачів електроенергії. 503
277 Устрій і принцип дії автоматичних вимикачів серії АМ 625
278 Автоматичні вимикачі. Основні параметри. Сучасні автоматичні вимикачі серії "Маstеrрасt", "Соmрасt", їх основні параметри та застосування 462
279 Автоматичні вимикачі. Призначення, основні елементи, основні характеристики 566
280 Технічна експлуатація джерел електроенергії. Поняття технічного використання, технічного обслуговування та ремонту 560
281 Суднові генератори змінного та постійного струму та їх характеристики 644
282 Основні параметри СЕЕС - вид струму, частота, напруга. Економічне обґрунтування вибору параметрів 566
283 Основні відомості про СЕЕС, класифікація і структурні схеми 1164
284 Вивід із дії генераторів 417
285 Ввод в дію синхронних генераторів для паралельної роботи методом точної синхронізації 500
286 Ввод в дію генераторів для автономної роботи 413
287 Порядок розслідування нещасних випадків: нормативний документ, склад суднової комісії, акт, програма розслідування, об'єктивні та суб'єктивні причини, обов'язки капітана 502
288 Перша допомога постраждалим від електричного струму: загальні положення, проведення занять, послідовність операцій при наданні першої допомоги; звільнення від дії електроструму; оцінка стану постраждалого та реанімаційні заходи 472
289 Класифікаційні групи електробезпеки: група І, вимоги; група II: знання, навички, інструктаж; група III: знання, навички, обов'язки; група IV:знання, навички, обов'язки; група V: знання, навички, обов'язки 962
290 Порядок обслуговування діючих електроустановок. Організаційні заходи: допуск осіб командного складу, видача посвідчень, інструктаж і перевірка знань; підготовка робочого місця, усні розпорядження;назначені особи, відповідальної за електрогосподарство та й 416
291 Забезпечення безпеки при експлуатації суднового електрообладнання(СЕО): розміщення СЕО, вибухо - та пожежобезпечність, живлення з берега; заземлення трансформаторів; зовнішні розетки; мережі ручних електромашин, переносок, прасок; захисні устрої, роз'єдну 610
292 Правила техніки безпеки при проведенні випробувань електроустаткування та електричних вимірів: загальні положення;контроль, нагляд, допуск, об'єм оглядів та замірів; підготовка до роботи, збирання схем випробувань 571
293 Класи захисту електротехнічних виробів, електроінструмент та засоби індивідуального захисту 723
294 Класифікація приміщень з точки зору електробезпеки 494
295 Технічні засоби забезпечення електробезпеки: суть захисного заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, захисного відключення, електричної ізоляції; огороджування, блокування, знаки безпеки, надписи та плакати; засоби захисту 1231
296 Класифікація електроустаткування за умовами безпеки; мережа з ізольованим нейтралем, її аналіз, мережа із заземленим нейтралем, аналіз; освідотство електроустановок 489
297 Загальні вимоги безпеки до конструкції електроустановок; захист оболонками, міжнародні вимоги, зміст індексу ІР23 488
298 Загальні питання електробезпеки: види уражень струмом; дія електромагнітних хвиль; поріг відчутності струму; смертельний поріг;постійний і змінний струм; розрахунковий опір тіла 670
299 Знаки автоматизації в символі класу судна згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 444
300 Райони плавання суден згідно з нормами Правил Російського Морського Регістру судноплавства 491
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 46