Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 1086
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 1033
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 903
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 1073
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 1087
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 854
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 787
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 5683
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1317
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 1076
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 712
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 678
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 644
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 718
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 1200
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 3963
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 1269
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 670
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 575
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 523
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 552
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 1156
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 733
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 2398
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 972
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 635
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 1126
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 739
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 679
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 586
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 642
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 653
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 1752
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 1489
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 694
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 640
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 535
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 563
39 Поняття про терморегуляцію. 914
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 1432
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 754
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 784
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 571
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 762
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 1244
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 3667
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 1586
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 1250
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 901
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 645
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 592
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 466
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 637
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 1152
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 573
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 488
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 687
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 512
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 488
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 858
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 717
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 543
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 766
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 633
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 604
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 4542
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 1155
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 2541
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1265
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 652
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 503
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 1214
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 622
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 573
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 952
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 752
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 536
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 682
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 488
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 583
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 885
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 647
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 509
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 718
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 599
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 725
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 2143
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 933
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 574
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 2670
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 738
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 656
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 2871
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 884
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 647
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 614
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 2110
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 613
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 1096
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 564
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46