Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 1230
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 1208
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 1077
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 1269
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 1231
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 1009
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 913
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 5957
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1489
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 1207
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 837
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 831
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 760
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 848
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 1451
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 5057
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 1584
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 825
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 709
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 664
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 683
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 1436
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 880
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 2632
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 1194
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 745
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 1340
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 876
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 818
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 705
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 752
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 791
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 2125
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 1762
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 842
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 772
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 640
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 686
39 Поняття про терморегуляцію. 1089
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 1877
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 1081
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 1059
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 739
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 945
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 1447
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 4042
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 1818
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 1414
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 1098
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 780
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 744
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 580
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 755
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 1276
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 787
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 599
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 825
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 641
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 596
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 1029
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 843
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 658
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 878
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 763
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 714
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 4863
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 1342
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 2869
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1416
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 797
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 617
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 1430
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 739
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 721
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 1115
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 943
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 662
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 837
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 604
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 713
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 1076
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 781
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 639
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 869
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 736
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 863
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 2372
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 1069
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 712
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 3057
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 880
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 780
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 3359
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 1149
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 785
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 760
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 2410
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 789
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 1213
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 662
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46