Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 495
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 461
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 475
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 533
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 616
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 444
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 403
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 2728
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 725
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 653
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 319
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 325
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 274
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 347
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 438
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 1398
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 441
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 319
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 235
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 245
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 270
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 560
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 330
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 1415
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 509
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 286
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 384
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 363
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 336
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 309
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 310
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 284
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 445
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 616
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 292
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 300
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 244
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 277
39 Поняття про терморегуляцію. 472
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 503
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 284
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 323
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 273
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 343
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 572
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 1286
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 626
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 483
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 403
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 266
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 262
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 215
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 338
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 630
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 275
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 255
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 370
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 271
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 239
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 449
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 358
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 240
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 321
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 292
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 305
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 1829
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 499
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 659
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 605
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 302
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 242
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 625
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 332
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 261
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 370
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 333
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 267
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 321
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 231
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 301
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 367
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 301
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 255
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 344
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 261
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 290
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 806
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 292
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 248
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 782
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 366
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 279
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 778
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 377
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 331
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 316
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 802
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 281
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 549
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 243
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46