Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 947
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 888
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 754
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 893
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 958
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 732
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 666
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 5344
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1169
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 950
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 614
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 554
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 558
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 587
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 974
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 3057
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 1059
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 558
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 479
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 436
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 457
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 927
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 618
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 2214
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 808
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 543
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 955
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 627
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 567
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 491
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 549
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 558
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 1090
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 1204
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 538
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 538
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 447
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 473
39 Поняття про терморегуляцію. 793
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 1137
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 586
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 628
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 469
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 633
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 1035
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 2839
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 1288
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 1073
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 724
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 519
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 485
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 384
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 545
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 1027
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 462
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 408
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 584
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 419
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 390
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 714
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 596
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 433
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 665
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 523
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 492
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 3808
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 968
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 2028
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1110
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 563
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 424
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 1044
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 513
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 432
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 723
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 574
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 446
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 557
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 403
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 495
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 748
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 549
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 431
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 552
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 515
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 606
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 1834
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 753
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 468
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 2254
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 633
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 550
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 2064
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 684
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 534
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 509
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 1517
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 469
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 978
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 481
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46