Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 981
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 932
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 789
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 948
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 993
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 765
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 697
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 5406
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1201
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 984
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 638
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 594
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 577
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 630
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 1025
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 3238
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 1103
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 582
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 499
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 455
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 479
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 974
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 651
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 2255
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 841
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 565
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 987
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 652
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 598
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 515
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 573
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 582
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 1228
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 1292
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 585
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 563
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 467
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 493
39 Поняття про терморегуляцію. 817
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 1192
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 620
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 668
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 492
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 653
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 1068
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 2999
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 1383
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 1116
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 766
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 545
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 508
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 400
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 562
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 1060
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 478
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 424
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 606
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 434
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 408
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 746
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 614
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 450
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 684
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 544
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 517
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 3951
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 1009
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 2095
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1140
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 582
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 444
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 1095
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 533
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 452
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 771
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 599
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 468
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 578
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 420
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 514
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 777
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 573
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 447
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 584
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 532
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 634
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 1925
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 805
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 484
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 2354
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 665
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 575
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 2213
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 733
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 554
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 535
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 1650
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 485
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 1001
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 498
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46