Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 394
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 375
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 387
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 413
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 498
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 361
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 320
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 1808
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 604
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 547
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 252
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 266
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 211
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 281
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 323
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 1247
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 368
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 269
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 200
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 204
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 227
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 473
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 267
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 1095
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 433
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 228
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 301
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 287
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 273
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 255
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 253
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 211
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 363
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 483
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 224
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 234
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 200
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 229
39 Поняття про терморегуляцію. 390
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 407
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 240
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 264
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 233
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 283
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 492
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 1085
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 535
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 416
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 340
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 203
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 224
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 170
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 278
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 524
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 232
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 217
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 311
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 224
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 195
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 327
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 269
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 192
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 248
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 245
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 242
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 1136
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 373
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 445
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 445
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 223
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 195
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 496
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 275
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 217
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 294
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 269
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 218
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 262
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 192
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 245
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 299
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 255
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 213
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 298
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 212
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 222
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 649
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 226
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 196
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 515
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 292
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 217
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 620
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 319
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 283
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 261
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 612
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 236
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 397
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 195
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46