Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 1701
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 1663
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 1640
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 1874
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 1812
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 1666
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 1460
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 6696
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 2007
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 1709
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 1201
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 1225
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 1142
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 1220
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 1950
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 7449
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 2420
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 1217
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 1035
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 985
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 992
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 1994
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 1213
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 3131
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 1586
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 1061
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 1986
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 1256
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 1176
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 1049
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 1078
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 1136
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 2782
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 2234
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 1207
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 1142
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 968
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 1073
39 Поняття про терморегуляцію. 1514
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 2740
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 2249
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 1800
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 1145
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 1429
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 1865
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 4835
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 2264
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 1822
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 1601
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 1132
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 1068
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 886
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 1123
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 1601
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 1102
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 910
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 1197
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 1012
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 908
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 1538
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 1224
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 1095
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 1215
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 1094
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 1015
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 5337
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 1938
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 3559
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1809
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 1243
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 924
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 2069
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 1084
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 1028
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 1472
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 1328
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 976
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 1194
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 923
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 1042
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 1583
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 1120
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 946
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 1229
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 1089
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 1175
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 3141
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 1416
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 1048
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 3517
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 1195
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 1081
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 4205
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 1604
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 1142
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 1093
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 2867
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 1087
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 1554
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 966
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46