Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 831
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 733
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 671
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 778
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 862
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 636
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 578
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 4793
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1030
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 844
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 517
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 475
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 465
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 522
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 816
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 2434
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 826
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 476
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 407
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 376
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 406
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 774
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 492
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 2029
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 716
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 454
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 824
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 548
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 501
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 439
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 467
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 457
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 857
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 1031
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 440
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 443
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 379
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 398
39 Поняття про терморегуляцію. 676
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 954
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 497
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 510
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 394
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 539
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 895
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 2421
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 1059
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 880
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 618
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 430
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 422
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 324
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 474
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 916
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 404
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 353
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 525
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 361
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 337
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 603
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 517
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 356
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 560
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 450
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 429
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 3467
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 852
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 1701
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 997
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 468
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 359
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 887
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 452
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 380
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 599
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 498
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 392
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 492
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 331
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 446
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 627
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 444
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 371
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 485
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 436
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 521
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 1682
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 622
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 388
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 1982
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 544
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 467
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 1750
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 576
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 467
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 452
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 1298
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 413
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 906
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 394
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46