Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 1256
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 1239
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 1110
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 1306
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 1267
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 1070
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 940
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 6007
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1516
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 1231
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 862
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 860
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 784
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 877
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 1490
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 5164
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 1644
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 852
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 732
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 684
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 704
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 1487
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 905
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 2676
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 1229
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 770
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 1380
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 903
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 847
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 726
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 774
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 816
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 2188
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 1807
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 865
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 800
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 662
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 744
39 Поняття про терморегуляцію. 1123
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 1964
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 1160
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 1092
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 764
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 976
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 1497
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 4143
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 1846
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 1442
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 1130
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 803
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 777
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 599
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 781
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 1300
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 813
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 625
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 863
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 663
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 619
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 1093
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 867
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 681
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 899
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 787
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 734
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 4915
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 1407
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 2925
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1445
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 834
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 639
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 1468
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 762
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 741
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 1140
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 969
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 680
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 862
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 627
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 738
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 1120
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 804
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 663
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 899
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 787
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 886
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 2417
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 1094
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 735
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 3106
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 901
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 806
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 3440
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 1206
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 816
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 782
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 2439
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 815
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 1240
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 682
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46