Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 468
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 444
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 455
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 506
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 582
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 418
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 385
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 2592
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 699
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 639
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 300
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 313
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 254
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 335
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 406
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 1347
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 421
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 308
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 227
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 234
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 258
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 532
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 306
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 1330
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 487
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 266
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 349
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 341
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 318
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 295
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 287
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 260
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 421
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 566
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 273
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 276
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 235
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 264
39 Поняття про терморегуляцію. 440
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 469
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 270
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 306
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 263
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 322
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 538
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 1195
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 602
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 466
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 384
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 248
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 249
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 200
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 318
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 601
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 260
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 239
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 353
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 254
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 221
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 409
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 322
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 225
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 295
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 275
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 284
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 1597
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 439
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 587
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 549
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 272
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 223
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 576
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 313
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 248
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 351
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 308
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 250
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 299
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 218
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 286
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 341
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 284
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 245
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 330
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 243
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 264
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 761
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 259
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 221
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 706
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 335
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 254
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 731
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 355
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 318
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 298
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 757
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 272
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 492
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 228
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46