Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 420
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 402
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 409
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 444
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 529
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 376
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 340
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 2077
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 636
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 580
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 272
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 288
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 231
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 311
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 367
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 1305
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 396
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 287
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 215
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 225
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 244
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 503
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 285
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 1220
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 458
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 245
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 324
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 317
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 293
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 274
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 271
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 240
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 399
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 523
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 253
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 254
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 217
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 245
39 Поняття про терморегуляцію. 415
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 441
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 257
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 281
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 253
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 303
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 518
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 1153
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 576
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 443
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 365
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 226
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 239
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 186
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 296
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 564
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 247
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 229
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 334
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 240
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 213
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 379
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 307
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 211
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 273
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 263
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 261
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 1324
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 407
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 505
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 486
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 247
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 212
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 537
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 293
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 237
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 333
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 291
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 232
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 283
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 206
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 268
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 326
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 271
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 223
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 313
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 229
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 242
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 725
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 245
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 209
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 628
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 314
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 235
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 665
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 339
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 306
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 276
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 719
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 254
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 458
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 209
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46