Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 1151
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 1094
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 964
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 1151
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 1138
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 908
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 837
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 5795
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1387
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 1124
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 751
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 744
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 696
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 767
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 1315
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 4525
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 1387
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 722
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 625
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 575
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 593
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 1290
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 784
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 2488
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 1092
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 684
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 1233
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 789
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 732
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 635
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 688
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 702
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 1923
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 1618
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 761
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 697
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 580
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 607
39 Поняття про терморегуляцію. 991
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 1619
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 869
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 856
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 625
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 832
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 1339
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 3868
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 1687
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 1316
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 990
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 702
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 642
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 513
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 685
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 1204
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 705
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 531
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 737
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 558
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 528
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 927
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 776
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 591
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 807
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 689
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 647
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 4732
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 1221
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 2688
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1319
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 704
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 554
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 1293
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 669
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 662
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 1036
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 865
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 583
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 746
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 530
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 640
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 961
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 695
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 561
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 774
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 643
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 787
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 2252
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 992
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 621
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 2894
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 788
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 710
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 3098
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 1000
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 702
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 665
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 2258
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 731
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 1143
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 607
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46