Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 808
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 687
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 644
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 749
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 834
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 608
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 555
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 4431
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 987
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 816
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 492
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 454
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 437
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 502
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 752
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 2323
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 788
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 459
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 388
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 359
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 387
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 739
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 469
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 1962
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 687
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 433
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 778
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 530
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 483
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 422
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 439
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 430
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 818
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 1001
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 423
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 425
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 360
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 381
39 Поняття про терморегуляцію. 648
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 897
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 468
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 488
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 374
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 512
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 857
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 2321
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 1006
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 822
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 588
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 400
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 401
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 306
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 454
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 870
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 378
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 336
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 500
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 345
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 314
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 582
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 491
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 329
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 521
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 417
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 410
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 3342
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 802
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 1584
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 930
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 439
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 335
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 841
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 431
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 359
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 558
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 464
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 368
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 459
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 312
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 417
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 584
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 412
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 350
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 454
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 412
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 486
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 1598
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 585
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 367
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 1844
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 515
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 441
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 1643
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 546
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 444
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 433
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 1238
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 393
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 874
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 372
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46