Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 1473
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 1450
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 1332
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 1565
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 1481
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 1332
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 1150
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 6350
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1794
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 1481
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 1045
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 1045
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 968
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 1059
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 1765
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 6390
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 2132
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 1035
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 890
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 834
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 847
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 1723
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 1071
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 2961
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 1427
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 926
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 1667
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 1091
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 1028
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 914
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 933
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 1000
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 2483
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 2048
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 1035
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 991
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 823
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 928
39 Поняття про терморегуляцію. 1340
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 2426
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 1788
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 1537
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 983
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 1237
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 1708
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 4562
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 2090
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 1651
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 1409
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 1002
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 930
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 753
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 977
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 1457
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 973
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 770
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 1053
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 827
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 775
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 1358
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 1067
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 894
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 1068
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 950
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 885
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 5160
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 1756
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 3296
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1634
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 1004
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 789
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 1797
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 932
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 894
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 1336
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 1147
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 854
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 1051
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 787
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 903
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 1397
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 978
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 806
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 1089
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 945
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 1037
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 2841
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 1259
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 915
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 3323
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 1063
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 951
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 3862
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 1438
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 997
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 958
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 2696
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 962
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 1394
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 837
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46