Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 319
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 312
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 299
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 335
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 425
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 300
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 272
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 828
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 456
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 419
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 197
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 206
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 166
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 223
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 225
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 1093
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 312
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 229
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 158
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 164
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 179
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 381
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 226
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 899
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 376
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 187
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 255
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 220
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 237
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 205
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 206
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 158
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 296
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 264
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 168
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 182
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 159
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 191
39 Поняття про терморегуляцію. 322
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 323
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 203
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 229
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 196
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 249
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 438
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 949
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 455
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 338
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 276
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 163
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 186
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 146
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 239
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 250
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 181
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 187
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 241
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 193
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 160
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 283
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 228
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 159
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 193
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 204
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 202
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 558
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 282
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 288
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 356
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 178
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 152
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 424
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 236
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 182
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 232
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 224
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 185
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 221
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 164
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 203
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 235
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 214
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 177
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 255
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 166
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 184
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 496
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 190
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 166
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 383
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 259
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 178
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 510
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 268
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 229
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 221
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 376
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 196
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 291
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 158
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46