Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 892
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 822
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 716
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 849
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 917
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 683
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 624
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 5213
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1117
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 906
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 586
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 523
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 526
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 560
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 880
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 2759
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 951
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 519
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 448
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 410
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 434
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 867
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 584
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 2165
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 781
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 512
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 923
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 599
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 546
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 472
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 524
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 532
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 988
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 1137
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 486
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 502
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 420
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 445
39 Поняття про терморегуляцію. 756
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 1073
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 550
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 580
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 436
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 607
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 982
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 2687
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 1155
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 1008
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 683
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 485
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 461
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 358
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 513
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 994
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 439
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 384
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 564
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 399
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 367
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 683
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 573
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 407
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 639
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 495
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 474
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 3712
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 934
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 1944
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1078
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 528
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 392
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 1010
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 493
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 408
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 677
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 546
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 423
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 529
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 383
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 476
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 716
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 526
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 407
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 527
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 486
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 563
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 1783
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 716
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 443
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 2152
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 591
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 526
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 1980
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 646
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 509
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 486
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 1426
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 442
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 947
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 456
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46