Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 1422
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 1404
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 1286
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 1494
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 1433
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 1280
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 1093
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 6242
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1727
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 1431
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 1004
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 1005
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 916
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 1008
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 1713
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 6027
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 2014
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 983
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 849
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 795
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 813
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 1659
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 1031
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 2906
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 1378
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 884
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 1566
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 1037
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 985
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 872
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 902
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 956
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 2407
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 1988
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 990
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 942
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 784
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 883
39 Поняття про терморегуляцію. 1288
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 2340
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 1678
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 1436
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 938
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 1171
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 1666
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 4467
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 2022
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 1594
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 1347
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 962
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 899
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 714
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 930
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 1417
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 936
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 735
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 1011
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 786
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 741
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 1280
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 1005
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 843
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 1030
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 906
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 848
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 5098
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 1695
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 3206
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1578
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 969
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 749
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 1727
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 884
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 857
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 1290
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 1101
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 808
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 1004
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 748
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 864
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 1325
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 939
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 764
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 1039
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 907
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 1000
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 2758
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 1212
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 876
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 3278
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 1024
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 919
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 3692
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 1368
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 949
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 914
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 2634
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 928
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 1355
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 798
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46