Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 668
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 610
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 571
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 656
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 752
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 540
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 496
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 3515
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 850
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 737
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 398
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 393
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 353
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 434
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 619
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 1924
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 642
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 402
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 310
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 314
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 331
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 666
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 402
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 1766
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 617
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 364
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 622
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 468
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 427
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 379
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 380
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 359
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 652
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 858
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 369
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 370
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 303
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 336
39 Поняття про терморегуляцію. 567
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 717
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 386
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 416
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 333
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 434
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 743
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 1982
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 868
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 687
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 498
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 336
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 341
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 267
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 401
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 736
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 325
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 294
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 438
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 313
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 279
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 536
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 431
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 289
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 402
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 347
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 374
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 2605
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 660
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 1228
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 759
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 375
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 286
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 762
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 387
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 309
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 460
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 394
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 327
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 396
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 277
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 355
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 460
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 361
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 310
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 407
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 354
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 413
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 1200
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 456
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 312
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 1412
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 469
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 367
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 1293
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 465
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 395
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 383
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 1034
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 338
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 798
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 317
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46