Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 1181
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 1145
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 1013
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 1202
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 1174
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 942
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 860
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 5852
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1426
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 1151
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 794
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 786
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 721
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 798
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 1375
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 4868
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 1479
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 770
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 659
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 613
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 631
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 1343
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 828
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 2562
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 1134
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 709
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 1275
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 823
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 771
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 662
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 712
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 742
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 2026
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 1680
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 791
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 728
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 602
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 635
39 Поняття про терморегуляцію. 1028
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 1714
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 941
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 921
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 660
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 876
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 1378
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 3954
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 1750
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 1355
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 1039
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 733
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 669
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 540
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 708
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 1237
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 737
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 560
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 773
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 595
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 556
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 960
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 805
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 621
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 837
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 719
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 674
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 4784
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 1282
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 2769
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1363
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 744
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 579
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 1348
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 694
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 683
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 1064
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 895
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 618
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 782
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 559
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 675
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 1011
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 733
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 595
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 808
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 681
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 823
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 2304
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 1023
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 663
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 2961
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 827
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 739
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 3216
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 1070
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 741
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 705
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 2329
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 754
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 1170
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 628
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46