Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 1122
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 1068
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 931
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 1107
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 1113
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 882
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 815
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 5735
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1348
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 1102
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 734
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 705
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 671
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 743
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 1262
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 4279
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 1317
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 696
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 601
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 549
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 576
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 1247
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 758
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 2434
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 1055
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 656
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 1199
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 764
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 704
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 611
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 666
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 675
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 1867
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 1541
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 716
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 664
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 556
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 585
39 Поняття про терморегуляцію. 957
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 1515
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 800
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 812
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 595
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 789
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 1288
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 3784
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 1632
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 1288
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 949
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 675
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 617
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 490
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 665
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 1183
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 671
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 508
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 711
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 538
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 509
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 897
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 750
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 569
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 790
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 662
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 627
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 4650
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 1188
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 2627
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1297
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 682
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 529
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 1251
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 647
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 637
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 1001
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 832
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 565
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 713
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 511
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 610
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 924
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 673
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 537
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 743
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 622
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 759
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 2197
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 961
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 597
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 2813
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 764
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 682
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 2986
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 937
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 674
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 641
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 2182
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 700
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 1122
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 588
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46