Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 561
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 563
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 541
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 614
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 700
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 507
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 463
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 3089
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 798
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 702
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 366
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 368
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 330
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 387
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 541
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 1724
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 535
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 369
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 288
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 292
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 307
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 619
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 379
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 1620
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 568
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 340
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 532
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 408
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 391
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 342
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 350
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 325
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 522
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 704
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 328
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 338
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 276
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 307
39 Поняття про терморегуляцію. 530
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 622
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 333
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 378
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 308
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 399
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 657
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 1598
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 742
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 557
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 456
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 306
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 303
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 244
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 370
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 685
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 305
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 279
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 406
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 300
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 270
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 508
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 387
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 265
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 362
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 321
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 358
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 2008
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 562
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 796
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 682
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 349
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 267
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 690
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 359
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 287
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 419
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 360
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 298
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 348
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 257
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 327
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 410
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 336
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 289
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 378
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 317
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 344
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 868
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 350
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 285
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 900
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 400
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 330
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 870
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 413
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 366
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 346
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 936
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 318
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 732
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 295
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46