Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 1042
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 977
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 838
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 1009
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 1039
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 805
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 735
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 5552
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1251
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 1023
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 676
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 636
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 611
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 680
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 1128
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 3652
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 1194
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 625
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 536
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 487
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 516
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 1045
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 688
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 2316
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 895
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 598
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 1035
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 699
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 635
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 552
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 606
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 615
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 1496
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 1380
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 643
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 601
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 500
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 528
39 Поняття про терморегуляцію. 866
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 1293
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 683
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 722
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 530
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 710
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 1158
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 3334
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 1499
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 1184
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 836
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 592
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 548
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 431
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 604
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 1103
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 517
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 453
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 650
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 463
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 439
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 802
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 656
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 488
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 720
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 587
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 559
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 4258
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 1087
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 2342
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1204
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 613
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 471
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 1149
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 565
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 480
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 852
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 648
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 502
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 619
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 452
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 542
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 830
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 606
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 476
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 677
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 560
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 676
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 2063
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 865
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 527
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 2473
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 702
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 614
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 2564
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 785
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 593
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 572
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 1943
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 519
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 1039
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 530
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46