Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 987
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 939
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 793
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 950
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 996
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 767
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 700
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 5414
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1204
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 988
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 642
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 598
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 581
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 635
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 1031
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 3252
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 1107
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 585
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 502
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 458
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 482
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 979
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 654
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 2258
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 844
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 568
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 993
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 655
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 601
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 518
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 576
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 585
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 1242
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 1300
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 592
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 569
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 471
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 496
39 Поняття про терморегуляцію. 820
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 1196
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 623
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 671
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 495
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 657
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 1071
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 3021
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 1393
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 1123
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 773
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 549
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 511
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 403
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 565
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 1063
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 481
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 427
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 610
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 437
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 410
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 753
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 618
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 452
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 687
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 547
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 523
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 3971
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 1016
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 2109
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1143
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 585
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 447
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 1098
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 535
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 455
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 774
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 602
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 470
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 583
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 422
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 517
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 781
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 575
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 450
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 588
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 535
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 637
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 1933
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 810
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 487
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 2361
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 671
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 578
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 2226
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 739
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 558
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 540
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 1662
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 488
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 1004
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 502
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46