Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 1615
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 1586
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 1537
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 1763
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 1726
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 1578
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 1377
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 6552
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1930
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 1620
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 1138
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 1143
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 1068
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 1154
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 1852
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 6605
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 2244
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 1124
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 961
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 920
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 930
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 1856
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 1152
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 3056
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 1520
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 1003
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 1794
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 1181
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 1111
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 988
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 1018
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 1076
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 2619
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 2141
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 1125
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 1077
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 909
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 1006
39 Поняття про терморегуляцію. 1441
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 2598
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 1922
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 1673
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 1071
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 1334
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 1794
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 4711
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 2186
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 1740
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 1505
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 1072
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 1010
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 829
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 1060
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 1541
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 1046
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 847
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 1132
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 915
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 847
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 1444
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 1143
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 976
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 1151
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 1032
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 960
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 5250
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 1851
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 3416
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1725
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 1137
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 864
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 1938
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 1003
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 967
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 1413
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 1251
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 920
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 1128
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 857
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 973
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 1493
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 1056
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 873
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 1159
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 1013
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 1109
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 2967
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 1347
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 994
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 3432
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 1139
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 1023
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 4029
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 1527
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 1084
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 1032
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 2791
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 1031
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 1489
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 916
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46