Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 1081
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 1024
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 893
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 1065
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 1082
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 846
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 779
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 5667
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1305
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 1070
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 707
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 673
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 640
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 713
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 1192
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 3903
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 1259
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 663
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 570
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 516
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 550
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 1138
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 728
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 2379
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 957
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 629
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 1109
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 734
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 671
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 581
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 635
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 646
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 1701
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 1471
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 687
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 633
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 527
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 558
39 Поняття про терморегуляцію. 909
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 1399
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 742
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 774
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 562
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 751
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 1230
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 3605
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 1571
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 1238
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 888
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 637
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 584
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 461
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 630
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 1144
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 553
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 483
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 681
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 507
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 481
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 851
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 705
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 537
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 760
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 631
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 600
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 4496
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 1146
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 2520
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1254
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 648
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 500
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 1207
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 617
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 554
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 939
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 732
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 532
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 673
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 483
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 578
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 878
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 638
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 504
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 711
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 594
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 718
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 2135
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 927
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 571
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 2631
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 733
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 650
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 2832
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 872
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 638
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 608
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 2086
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 591
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 1087
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 559
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46