Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 1056
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 995
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 865
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 1034
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 1054
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 822
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 752
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 5622
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1276
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 1039
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 692
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 655
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 624
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 699
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 1158
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 3794
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 1235
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 641
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 552
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 503
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 533
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 1085
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 709
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 2345
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 921
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 613
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 1058
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 719
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 653
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 566
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 622
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 632
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 1622
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 1428
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 666
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 617
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 514
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 542
39 Поняття про терморегуляцію. 888
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 1344
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 713
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 748
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 545
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 732
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 1193
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 3476
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 1542
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 1214
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 865
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 614
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 567
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 448
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 617
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 1121
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 535
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 468
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 665
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 494
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 461
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 828
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 679
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 523
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 739
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 610
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 583
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 4376
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 1117
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 2451
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1231
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 629
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 486
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 1185
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 595
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 502
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 889
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 675
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 516
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 648
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 469
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 563
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 854
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 621
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 488
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 692
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 575
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 696
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 2103
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 899
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 552
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 2546
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 718
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 629
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 2718
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 843
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 622
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 592
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 2034
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 544
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 1067
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 547
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46