Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 1032
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 959
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 822
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 988
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 1023
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 791
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 725
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 5482
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1236
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 1012
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 660
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 623
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 601
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 668
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 1080
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 3471
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 1161
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 609
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 523
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 475
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 500
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 1021
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 672
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 2287
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 873
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 586
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 1017
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 683
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 622
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 536
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 595
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 603
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 1387
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 1357
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 619
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 586
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 487
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 512
39 Поняття про терморегуляцію. 846
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 1257
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 659
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 697
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 515
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 687
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 1108
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 3195
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 1455
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 1158
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 802
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 569
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 528
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 416
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 585
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 1082
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 495
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 442
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 630
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 449
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 424
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 782
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 640
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 473
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 704
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 575
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 545
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 4135
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 1060
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 2244
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1183
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 600
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 460
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 1131
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 552
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 468
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 810
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 624
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 489
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 602
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 436
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 532
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 809
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 592
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 464
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 608
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 550
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 657
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 2030
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 842
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 511
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 2417
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 692
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 596
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 2369
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 759
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 576
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 556
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 1827
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 509
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 1025
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 520
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46