Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 865
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 773
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 694
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 811
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 889
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 662
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 601
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 5135
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1070
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 867
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 549
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 505
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 500
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 540
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 852
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 2652
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 903
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 503
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 428
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 396
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 420
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 815
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 533
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 2097
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 758
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 488
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 892
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 577
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 527
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 460
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 498
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 491
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 937
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 1086
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 465
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 477
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 397
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 417
39 Поняття про терморегуляцію. 724
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 1018
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 527
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 552
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 418
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 575
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 952
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 2578
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 1114
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 952
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 655
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 459
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 443
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 340
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 495
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 958
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 421
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 371
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 546
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 382
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 351
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 641
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 552
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 388
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 604
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 477
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 449
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 3594
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 903
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 1884
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1051
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 502
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 373
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 961
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 481
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 399
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 638
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 525
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 409
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 513
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 361
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 463
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 681
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 496
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 393
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 513
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 465
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 548
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 1745
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 670
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 422
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 2085
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 578
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 504
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 1903
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 623
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 494
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 470
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 1354
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 430
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 929
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 423
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46