Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 231
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 238
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 203
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 209
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 216
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 205
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 177
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 400
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 283
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 261
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 144
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 106
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 105
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 128
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 147
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 601
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 216
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 182
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 119
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 118
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 140
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 238
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 179
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 665
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 269
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 142
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 162
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 153
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 178
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 145
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 153
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 109
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 182
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 143
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 113
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 113
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 121
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 133
39 Поняття про терморегуляцію. 233
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 223
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 140
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 160
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 133
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 199
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 282
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 588
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 267
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 227
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 197
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 120
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 138
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 100
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 181
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 187
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 141
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 147
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 183
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 155
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 127
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 245
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 185
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 128
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 140
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 151
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 160
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 227
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 195
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 177
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 250
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 129
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 116
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 334
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 182
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 144
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 163
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 165
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 144
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 172
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 126
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 150
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 186
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 157
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 135
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 193
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 130
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 139
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 208
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 131
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 128
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 230
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 209
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 132
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 299
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 195
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 180
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 179
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 302
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 142
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 221
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 121
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46