Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента...

Студентам...
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Гендерний підхід у рівноправних статевих взаємовідносинах в сімї та сусп. 1325
2 Здоров'я чоловіків та жінок, культура відношень, як необхідні умови повноцінних статевих відношень. 1306
3 Роль педагогів в обранні дітьми здорового способу життя 1187
4 Здоров'я дітей як головний фактор, який впливає на навчання та успішність дітей. 1401
5 Причини порушення у дітей здоров'я та його вплив на навчання. 1350
6 Причини виникнення відхиленої поведінки у дітей. 1178
7 Роль сім' ї та школи у профілактиці дитячих неврозів. 1010
8 Поняття про репродуктивне здоров'я. Фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я. 6099
9 Вплив наркоманії та токсикоманії на дитячий організм. 1608
10 Вплив тютюнопаління на дитячий організм. 1322
11 Вплив алкоголю на дитячий організм. 921
12 Шляхи залучення дітей до алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та токсикоманії. 918
13 Роль педагога у профілактиці девіантної поведінки у дітей. 838
14 Соціальні, психологічні та фізичні причини розвитку девіантної поведінки. 929
15 Поняття про дитячі неврози, причини, види, проявлення. 1589
16 Дидактичні хвороби. Причини розвитку дидактичних хвороб 5654
17 Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТР 1794
18 Види природжених захворювань: епілепсія . Причини, ознаки, профілактика. 910
19 Види природжених захворювань: шизофренія. Причини, ознаки, профілактика. 783
20 Види природжених захворювань: хвороба Дауна. Причини, ознаки, профілактика. 730
21 Види природжених захворювань: олігофренія. Причини, ознаки, профілактика. 752
22 Поняття про втому та перевтому. Вплив втоми на організм дитини. 1565
23 Особливості психіки дітей молодшого шкільного віку. 960
24 Шкільні стреси та їх профілактика. Роль вчителя у профілактиці стресів у дітей молодшого шкільного віку. 2770
25 Особливості фізіології ВНД. Типи ВНД за І.П.Павловим. 1291
26 Відчуженість, агресивна поведінка або надмірна сором’язливість. 818
27 Поняття про дистрес, його характеристика. Вплив дистресу на здоров'я. 1443
28 Поняття про стреси, їх види та характеристика. 963
29 Формування здоров`язберігаючого середовища в початковій школі. 901
30 Інформаційне перенавантаження, як фактор впливу на психічне здоров'я дітей. 789
31 Біологічний фактор здоров'я. Роль генотипу і фенотипу змінності у формуванні показників здоров'я. 822
32 Здоров'я як соціальна цінність людини. 866
33 Руховий режим для дітей молодшого шкільного віку. Рухові ігри, критерії. 2289
34 Гіподинамія, її причини, вплив на дитячий організм. Можливі ускладнення. 1875
35 Вплив рухливої активності на здоров'я дітей. 915
36 Вплив антропогенних факторів на стан здоров'я дітей. 864
37 Природні фактори здоров'я: світло, повітря, вода, рослини та інші. 713
38 Принципи та основні методи проведення загартовувальних процедур і вплив на стан здоров'я дітей. 806
39 Поняття про терморегуляцію. 1195
40 Основи дієтології. Дієтологія, як наука про харчування з лікувальними цілями 2122
41 Поняття про раціональне харчування, основні вимоги, які висунені до раціонального харчування. 1360
42 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів,мікроелементів, води у харчуванні. 1177
43 Харчування і його значення для збереження і зміцнення здоров'я. 832
44 Нервово-психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 1062
45 Методи вивчення рівня психічного здоров'я, показники. 1590
46 Методи вивчення рівня фізичного здоров'я, показники. 4274
47 Основні чинники, які впливають на здоров'я. Складові здоров'я. 1928
48 Поняття про здоров'я, хворобу та дозонологічний стан. 1513
49 Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. 1230
50 Причини, розвиток і наслідок революції 1944-54 року в Гватемалі 878
51 Посилення впливу США на країни Латинської Америки в перші повоєнні роки. Підписання «Пакту Ріо-де-Женейро». Створення організації американських держав. 828
52 Країни Латинської Америки в роки 2 світової війни: особливості соц.-економічного і політичного розвитку 648
53 Тоталітарний режим Е. Ходжі в Албанії: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. 858
54 Революція 1989 р. в Румунії та демократичні реформи фронту національного порятунку 1348
55 Падіння комуністичного режиму в Угорщині і початок демократичних перетворень в країні 870
56 Прихід до влади в країнах Центральної і Східної Європи урядів народних фронтів (Угорщина, Румунія, Албанія) 673
57 Демократична революці 1956 р. в Угорщині: причини, хід, наслідки. Народне повстання проти Сталінізму. 916
58 Спроба проведення в Греції ліберальних реформ і встановлення диктатури «чорних полковників». 717
59 Греція в період 2 світової та громадянських воєн 674
60 Квітнева революція 1974 р. в Португалії та її наслідки. ( то что бросала не переделывала) 1179
61 Португалія в період Салазара:провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики режиму 918
62 Демократичні реформи в постфранкістській Іспанії: передумови, зміст і наслідки. 732
63 Іспанія в період диктатури Франко. Особливості соц.-ек і політичного розвитку країни 952
64 Партійно-політична криза в Італії в першій половині 1990-хрр. І становлення Другої Республіки. 842
65 Наростання економічних проблем та початок системної суспільно-політичної кризи в Італії у 1970 –1980 р 788
66 Італійське «економічне диво» 1950-1960 рр.: причини, зміст, наслідки. 4977
67 Італія у перші повоєнні роки – особливості відбудови і перші політичні реформи 1523
68 Передумови, хід і наслідки об’єднання Німеччини. 3040
69 Особливості соціально-економічного і політичного розвитку в НДР у 1949 – 1990 р 1501
70 Повернення до влади ФРН правоцентристського блоку. Канцлерство Г. Коля. Ера Г.Коля (1982-1998 роки). 893
71 Соціал-демократична ера в історії ФРН (69-82 р). Особливості внутрішньої політики урядів Бранда і Шмідта 688
72 «Ера Аденауера» в ФРН. «Економічне диво» в Західній Німеччині: причини етапи розгортання та наслідки. 1572
73 Здійснення повоєнних реформ в німецьких землях (45-48р). Визрівання передумов розколу Німеччини.Проголошення ФРН і НДР 815
74 Провідні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Франції в період президенства Ф. Міттерана (1981 - 1995 рр.) 792
75 Травнево-червневі події 1968 р. у Франції та відставка Ш.де Голля 1198
76 Встановлення та розвиток П’ятої Республіки у Франції. (характерні риси конституції 1958 р. Режим «особистої влади Ш. де Голля. Прояви голлізму у зовнішній політиці Франції). 1026
77 Особливості внутр.. і зовн. політики Франції у період 4 республіки (46-58р) 731
78 Діяльність Тимчасового уряду Франції у період повоєнної відбудови (1944 – 1946 рр.). 914
79 Велика Британія в період прем’єрства Мейджера і Блера 678
80 Провідні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства М. Тетчер. 791
81 Загострення Ольстреської проблеми і 2 пол.60х років та спроби її розв`язання 1207
82 Велика Британия в період правління консерваторів (1951-1964) 864
83 Діяльніст перших англійських повоєнних уродів. Реформи Еттлі 706
84 Початок, розгортання і наслідки євроінтеграційних процесів (План Шумана. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Римський договір. Європейська асоціація вільної торгівлі. Маастрихтські угоди). 963
85 Європейський континент в умовах блокової стратегії періоду холодної війни. Створення і діяльність НАТО і ОВД 849
86 Наслідки Другої світової війни для Європи. Повоєнна відбудова та реалізація «плану Маршалла». 934
87 Проблема Квебеку у післявоєнний період історії Канади: причини загострення та спроби розв’язання 2533
88 Канада в період Другої світової війни та перші повоєнні роки. 1147
89 Провідні напрямки внутрішньо політ. і зовнішньо політ.діяльності демократичної адміністрації Клінтона 788
90 США в період президентства Р. Рейгана. «Рейганоміка», її зміст і наслідки реалізації. 3185
91 Американсько-радянські відносини к.60 – п.п. 70 та їх вплив політику розрядки міжнародної напруженості 957
92 Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації США наприкінці 60-х – у першій половині 1970-х рр. «Уотергейтська справа» 859
93 Ліберальні реформи Джона Кенеді і Ліндона Джонсона: суть, характер і наслідки 3535
94 Посилення внутрішньополітичної реакції в США у повоєнний період (2 пол.40 – 1 пол. 50). Маккартизм 1280
95 Потсдамська конференція (липень-серпень 1945 р.), її хід і рішення. 866
96 Створення ООН. Структура і характер діяльності організацій 839
97 Воєнна поразка та капітуляція нацистської Німеччини. 2528
98 Кримська конференція ( лютий 1945), її хід і рішення 859
99 Відкриття Другого фронту в Західній Європі (червень 1944 р.). Визволення Франції. 1287
100 Особливості антифашистської боротьби в Італії в роки 2 світової війни 734
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 46