Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії

Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Процес демократизації суспільства, розпочатий в Україні з моменту придбання нею незалежності, передбачає широкий розвиток місцевого самоврядування. Щоб забезпечити ефективність і уникнути деяких можливих помилок у роботі цих органів, доцільно вивчити і спиратися на досвід діяльності подібних структур кінця ХІХ-початку XXст. - земств. Тим більше, що їх становлення відбувалося в складний період переходу суспільства до нових соціально-економічних відносин, який у деякій мірі відбиває сучасні умови реформування суспільного життя.
Незважаючи на труднощі перехідного етапу, земства за досить короткий час змогли досягти помітних результатів у багатьох напрямках своєї роботи. Найбільших успіхів, із чим погоджуються майже всі науковці-земствознавці, було досягнуто цими закладами в сфері охорони народного здоров'я /1/. У теперішній час розвалу системи медичної допомоги здобутки земств у цій галузі все більше привертають до себе увагу дослідників.
Тема земської медицини в історіографії розкрита в основному у вигляді узагальнення діяльності всіх земств, що значно збіднює історичну практику /2/. Щоб побачити повну картину медичної справи у всій її різноманітності, доцільно дослідити роботу і окремих земств, що є метою нашого наукового пошуку. А саме, вивчення початкового періоду діяльності земств Херсонської губернії з організації медичної допомоги населенню Південноросійського краю. Краю, який займав значну територію з дуже етнічно різноманітним населенням, переважна більшість якого проживала в сільській місцевості.
Херсонські губернське і повітові земства були засновані в 1865р. У цьому ж році вони приступили до виконання своїх обов'язкових та необов'язкових повинностей /3/. Згідно з "Положенням про губернські і повітові земські заклади" опікування про народне "здравие" було віднесено до необов'язкових їхніх функцій. Цей документ надавав право земським установам організовувати медичну частину на свій розсуд, тим більше, що практичний досвід був майже відсутнім.
У дореформений час відповідальність за медичну допомогу населенню в Херсонській губернії покладалася на різні відомства: Прикази громадської опіки, лікарську управу, Палату державного майна, управління військових поселень, опікунський комітет над іноземними поселенцями Півдня Росії. Незважаючи на їх чисельність, вони були байдужими до потреб населення, а за умов відсутності фінансування вся робота щодо лікарської допомоги зводилася до письмових звітів. Про "організацію реальної допомоги мова навіть і не йшла" /4/.
Особливо беззахисним перед чисельними хворобами було сільське населення. Жителі села могли розраховувати тільки на першу медичну допомогу, так як більш кваліфіковану можна було отримати лише в стаціонарному закладі, а всі лікарні, амбулаторії розташовувалися в містах.
Офіційну сільську медицину представляли фельдшери й щеплювачі віспи. Якщо діяльність останніх обмежувалася тільки щепленнями, тим паче, що крім цього вони нічого робити не вміли, то фельдшери завідували приймальнями, які були створені майже в усіх волостях. Професійна підготовка цієї категорії медиків у багатьох випадках теж викликала сумнів і в подальшому спонукала земства неодноразово звертати на це увагу. Гласний П.Фатуровський на одному із засідань губернського зібрання запропонував навіть влаштувати випробування фельдшерів, так як "Московский Воспитательный Дом по нашей просьбе прислал самого лучшего, а он оказался никуда не годным" /5/. Тому і перша медична допомога не завжди надавалася кваліфіковано. Це змушувало селян часто звертатися по допомогу до різних знахарів та повитух.
Народні "цілителі", напевно, залишалися єдиним джерелом надії й для хворих поміщицьких селян, а вони перед реформою 18б1р. складали майже половину /46,3%/ від загального числа селян губернії /6/. Становище медичної допомоги цієї частини населення в зв'язку з відсутністю документальних свідчень залишається не вивченим. Проте, відомі факти, коли деякі поміщики в своїх маєтках будували шпиталі, запрошували для роботи в них лікарів. Так, у свій час були відкриті лікарні в маєтках князя Кочубея /с.Загрядовка/, Великого князя Михайла Миколайовича /с.Грушовка/ Херсонского повіту, їх послугами користувалося все місцеве населення.
У перші роки свого існування земства губернії в галузі медицини в основному займалися вивченням стану, виявленням недоліків та формуванням поглядів на правильну та ефективну її організацію. Багато вчених, досліджуючи цей період роботи земських закладів, відзначають, що вони "возбуждая важные вопросы блага народного" особливої активності на практиці не виявляли. Таке відношення самоврядових установ до охорони народного здоров'я, освіти, на їх думку, було зумовлено тим, що ці повинності законодавчо відносилися до необов'язкових /7/. З такими висновками не можна не погодитися. Але у випадку із земствами Херсонської губернії, на наш погляд, треба брати до уваги й інші чинники, які стримували їх дієвість і носили об'єктивний характер.

Загружаюсь...


 

You have no rights to post comments