Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку

Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Негативні явища у сфері духовної культури багато в чому зумовлені кризисним станом економіки та політики. Суспільство, яке не здатне задовольняти елементарні матеріальні потреби людей, культивує спрощені моральні норми, аморальні вчинки, прагматичну орієнтацію науки. Зникає безкорисливе /і по суті естетичне/ відношення людини до людини, стирається грань між мистецтвом і немистецтвом. Як свідчать матеріали соціологічних досліджень /у тому числі і опитування студентів сільськогосподарського інституту з проблем художньо-естетичних потреб та орієнтацій/, "шедеври" масової культури являють собою привабливі цінності для значної частини населення, зокрема для студентської молоді.
Причини цих регресивних явищ слід шукати не тільки в матеріальній, але й у духовній сфері, в тому числі і у дисгармонійному співвідношенні естетичної теорії та практики естетичного виховання. Є ряд складностей і в самій естетичній теорії. Теоретики не поспішають спуститися на "грішну землю" і присвячують свої праці дослідженню естетичного на рівні належного. Реальний стан естетичної культури суспільства, соціальних груп і особистості фіксується, як правило, на рівні поверхового опису. Однак в останні роки були здійснені деякі спроби увійти у простір "життєвої" естетики. Одна з таких спроб -аналіз мистецтва з позицій зниженої естетики постмодернізму. Ми звикли до естетики, яка орієнтує людину на високі цінності минулого /у дусі установок традиційного суспільства/. Але в умовах техногенного типу цивілізації естетичні ідеали, потреби, орієнтації, смаки вбирають в себе нові риси чуттєвості та раціональності. Авангард, який заперечує норми класики, в достатній мірі серйозно продовжує орієнтації мистецтва на людину та її духовність, звертаючись перш за все до емоційної та інстинктивної сторін душі. Знижена естетика враховує ту обставину, що неможливо вимагати від сучасної людини установок естетичної свідомості, які докорінно розходяться з реальним способом і стилем життя. Класичне мистецтво сьогодні не може бути визначальним фактором у формуванні масової естетичної свідомості. /Ця обставина нескільки не принижує достоїнств класики та її великих можливостей у піднесенні почуттів та інтелекту/. Естетика авангарду оріентує людину на переживання творіння мистецтва за участю багатьох компонентів людської чуттєвості  /не тільки вищих почуттів, але й чуття дотику, нюху, смаку/. В авангардній естетиці , безумовно, є і суттєві недоліки. Так, критерії краси нерідко тут стають надмірно розпливчастими, аморфними. У деяких видах і жанрах мистецтва межа художньості повністю руйнується, дистанція між ідеалом і реальністю знищується. Між тим характерною рисою мистецтва всіх епох, невід'ємною від його сутності, була спрямованість не стільки на адекватне відображення людиною світу та самої себе, скільки на відтворення омріяної картини буття і в певній мірі ідеалізованих людських рис і якостей. Справжнє мистецтво грунтується на гармонійному співвідношенні реального та бажаного. В цілому ж авангард має, на наш погляд, повноцінне право на існування. Разом з тим слід відзначити, що "питома вага" авангардного мистецтва в художньо-естетичній системі невелика, бо його сприйняття потребує спеціальної підготовки глядача і слухача.
На великий жаль, рівень естетичної культури більшості соціальних груп та індивідів дуже низький. В сучасних умовах це змовлено тим, що людина, як правило, не має можливостей усвідомити  свою самоцінність, унікальність, сформувати себе як творчу індивідуальність та багатогранно реалізувати духовні потреби в різноманітних сферах життя. Притаманна людині як родовій істоті чуттєва схильність до сприйняття світу з позицій краси сьогодні повністю не руйнується, але при відсутності умов для повноцінної людськоі життєдіяльності естетичні потреби /несвідомі або слабо усвідомлювані/ задовольняються головним чином у рекреативних формах, у споживанні низькопробної продукції /наприклад, багаточислених модифікацій "мильних опер"/. Ми забуваємо глибоку думку видатного представника естетичної теорії М.М.Бахтіна про те, що естетична діяльність збирає розсіяні смисли світу та знаходить для минущого емоційний еквівалент і ціннісну позицію, з якої минуще в світі отримує ціннісну подійну вагу, яка причетна буттю та вічності. Але таке високе призначення естетичного як інтегративної якості всієї системи культури сьогодні дуже слабо усвідомлюється на різних рівнях індивідуальної та суспільної свідомості.
Естетичне виховання не мас серйозної моральної та матеріальної підтримки на державному рівні, воно розглядається як другорядний аспект виховного процесу. Практично не вирішується основна задача естетичного виховання - розвиток універсального естетичного відношення до різноманітних життєвих сфер, особливо формування естетичного відношення людини до іншої людини. Індивідуалізм, який одержав непомірне розповсюдження, свідчить про явну деградацію не тільки моральних, але й естетичних потреб та орієнтацій.

Загружаюсь...


 

You have no rights to post comments